Cerrenda:Bibliaren itzulçaileac

Biblia itzulçaileen cerrenda da hau. Biblia osso edo çathi batzuc bere ama hizcunçara itzuli cituzten personac theologoac eta/edo religiosoac içan ohi dira, salvuespenac salvuespen. Badira berea ez den berce hizcunça batzuetara itzuli dutenac ere, normalean missionelariac eta/edo hizcunçalariac:

Campo estecac Aldatu