Romatar cembaquera

Cembaqui romatar » orritic birbideratua)

Romatar cembaquera romatarrec garatu çuten cembaqui-systema da. Cembaquiac idazteco haimbat lettra larri erabilcen dira. Gaur egun mendeac idazteco erabilcen ditugu romatar cembaquiac, eta baita, erloju analogico ascotan ere.

Cembaqui romatarrac ulerceco videoa.
Video hau Jaquindun elkarteac eguin du. Guehiago dituçu escuragarri euren gunean . Videoac dituzten articulu guztiac ikus ditzaqueçu hemen .

Symbologia Aldatu

Romatarrec, cembaquiac adiarazteco, ondorengo lettra hauec cerabilçaten:

Romatarra Hamartarra Oharra
I 1 Unus
V 5 Quinque. V X-aren goico erdia da; etruscoan Λ.
X 10 Decem
L 50 Quinquaguinta
C 100 Centum-en lehen hizquia.
D 500 Quinguenti. D, Digammmaren erdia liçateque Φ.
M 1.000 De Mille. Hassiera batean Digammma lettr erabilcen çuten.


Erromatarrec ez çuten 0 cembaquia eçagutzen, eta horretchegatic ez dago cembaqui hori adiaracico duen hizquiric.

Symbolo eçarria ez duten cembaquiec, composatuac sorcen dituzte. Hala nola, bi (2) erraiteco II edo ii cerabilten. Lettra agglomeratione handieguiac ez sorceco, honaco jocoa eguiten çuten, laur (4) IIII edo iiii içan beharrean, IV edo iv cerabilten. Balerauco/valio gutiagoco ikur bat, balerauco/valio handiagoco baten aurrean jarcean, honen kenqueta baliz moduan jocatzen da. Hala nola, IX bederatzi (9) da eta XL berrhoguei (40).

Romatarra (lettra larriz) Romatarra (lettra xehez) Errangura
II ii bi
III iii hiru
IV iv lau
VI vi sei
VII vii çazpi
VIII viii çorci
IX ix bederatzi
XXXII xxxii hogueita hamabi
XLV xlv berrhogueita borz


4.000 edo balerauco/valio handiagoco cembaquiac adiarazteco, cembaquiaren gainean marra horizontal bat jarcen da. Horrela, cembaquiac millacoac adiarazten dituela erran nahi da.

Romatarra Hamartarra Icendapena
V 5.000 borz milla
X 10.000 hamar milla
L 50.000 berrhogueita hamar milla
C 100.000 ehun milla
D 500.000 borcehun milla
M 1.000.000 millioia

Campo estecac Aldatu