Viana

Naffarroa Garaico udalerria

Viana [4] ( [biana] ) Naffarroa Garaico mendebaldeco hiri historico eta monumental bat da, Codes mendiaren eta Ebro ibaiaren artean cocatua, Liçarrerriaren mendebaldeco muthurrean. Mugaquide ditu Araba eta Rioxa .

Viana
  Naffarroa Garaia , Euscal Herria
Viana church.jpg
Vianako bandera
Bandera

Vianako armarria
Armarria


Cocapena
Herrialdea   Euscal Herria
Lurraldea   Naffarroa Garaia
Merindadea Escudo de Estella.svg   Liçarra
Escualdea Vianaldea
Administrationea
Statua   Espainia
Erkidegoa   Naffarroa
Icen officiala Bandera de Viana.png Viana
Alcatea Yolanda González ( PSN )
Posta codea 31230
INE codea 31251
Herritarra vianar [1]
Geographia
Coordenatuac 42°30′54″N 2°22′18″W
Açalera 78,62 cm²
Garaiera 469 metro
Distancia 81 cm ( Iruñetic )
Demographia
Biztanleria 4.341 (2021: Green Arrow Up.svg 81)
Densitatea 51,95 biztanle/cm²
Çaharcea [2] % 24,93
Ugalcortassuna [2] ‰ 51,45
Economia
Jarduera [2] % 79,04 (2011)
Desberdintassuna [2] % 8,07 (2011)
Langabecia [2] % 12,61 (2013)
Euscara
Euscaldunac % 6,80 (2018) [3]
% 5,01 (2010) [2]
Datu guehigarriac
Webgunea http://www.viana.es

1219coa du fundatione data, Naffarroaco Anso VII.a regueac berreraiqui eta forua edo Arranoaren Erregalia eman cerauconecoa. Prospectione archeologicoec historiaurreco eta historiaco berrhogueia hamarren bat aztarnategui açaleratu dituzte, eta horrec eracusten deraucu inguruco eremuric aberatsenetacoa dela archeologia alhorrean.

Iruñetic 81 kilometrora eta Logroñotic 9 kilometrora dago.

Geographia Aldatu

Ingurune naturala eta clima Aldatu

Clima Aldatu

Vianac Ebro ibaico depressionegunearen berezco clima mediterraneo-continentala daduca. Neguac hotzac, udac beroac, aldaqueta thermico handiac, eta euriac nahico escasac eta irregularrac içaiten dira (batez ere udaberrian eta udazquenean eguite du euria). Urtheco batez berceco temperatura 10 eta 13 gradu artecoa eta precipitationeac 500 eta 1.000mm artecoac dira (herrigunean 500mm jausten ez diren arren, ipharraldeco guneric menditsuenetan 1.000mm ere jaus daitezque). Urtheroco egun euritsuac 60 eta 100 egun bitartecoac dira.

Hydrologia Aldatu

Vianaco Las Cañas aincira Ramsar hitzarmenaren barruan dago, garranci handico ingurua içanic bai landarediari baita ere hegaztien aberastassunari esquer.

Landaredia Aldatu

Nekaçaritzac eraguin çucena içan du jathorrizco landaredi eta basoen galcean eta gaur egun ez da jathorrizco artedietatic ecer gueratzen.

Udalerri mugaquideac Aldatu

Historia Aldatu

Hastapenac Aldatu

Indusqueta archeologicoec berrhogueia hamarren bat aztarnategui prehistorico eta historico (tartean La Custodia ) açaleratu dituzte, ingurucoen artean lurric aberatsenetacoa dela berretsiz. Azquen aurkicunça Longarreco hypogeoa edo lurpeco hilhobia da, Vianaren mugartearen ipharraldean cocatua, orain dela 4.000 milla urthe ingurucoa eta bere guisacoen artean Naffarroa ossoco bitchien eta garrancitsuençat jotzen dutena.

Vianaco lurrac, Naffarroaren mendebaldean cocatuac, 1219an sarth cen lehembicicoz historiographia officialean, Anso VII.a Azcarrac hirigune nagussia içanen çuena berreraiqui eta birpopularaci çuenean.

Anso VII.a Azcarra Aldatu

 
Andre Mariaren eliçaren ikuspeguia.

1219co Vianaren berreraiquitze eta birpopulatzean, defensa içan cen raçoin nagussia: Naffarroaco muga indarceco gothorleku bat eraiquitzea, Logroñoren Gaztelaco hiri handienaren— aurrean. Horretaraco, inguruco herrixquetaco biztanleac bereganatu cituen, Arranoaren Forua delacoaren bitartez. Gainera, hiri berriac bere muinotic ikusbidean çuen garai hartaco bide cultural, economico eta politico nagussia: Done Jacue bideco edo Frances bidea deritzon adarra.

Gaztelu batez, harresiaz eta bi eliçaz hornitu çuten Viana. Romatarren campamentu mythicoetatic ikassitaco hiriguinça -ereduen arauera eraiquia içan cen hiriac, Erdi Aroan , setio eta gathazca ugari jassan çuen, eta Gaztelaren mempe gueratu cen tarte laburretan. Garai horretatic du «chit noblea eta chit leiala» titulua.

Vianaco Princea Aldatu

Anglaterraco regueac Gallesco Princerriarequin, Franciacoac Delphinerriarequn eta Gaztelacoac Asturiasco Princerriarequin eguin çuten beçala, Naffarroacoac, Carlos III.a Nobleac , 1423co urtharrilaren 20an Vianaco Princerria eratu çuen, naffar thronuco oinordeco guztiec titulu horren jabe içan citecen.

Hirur urthe cituela, 1424eco abuztuan , bere ama doña Blancaren bessoeta , Carlos princeac Liçarraco merinaldeco mendebaldean cocatutaco bere hamahiru hiri eta gazteluen jabetza hartu çuen (berceac berce Guardia ,gaurco Arabaco Rioxan dena, eta San Vicente de la Sonsierra , “picao” direlacoengatic eçaguna den Rioxaco hiria).

Bere vicitza ossoa, ethengabeco borrocan eman çuen. Naffarroaco Regnuco governadore, Cataluniaco governadore nagussi, bere aldecoac ciren beaumontarrec regue aldarricatua, Barcelonan hil cen 1461ean . Catalanec cannoniçatu nahi içan çuten. Pobleteco monasterioan lurperatua da. Historialari batzuec deraucoten/diotenez, Margarita Colón andrearequin Mallorcan içan cituen amodio-harremanetatic sorthu cen Americaren aurkitzailea.

Cesare Borguia Aldatu

Haren deithura italierazcoaz eçagutzen dugu, baina Aragoi eta Valenciaco Borjatarretacoa cen eta haren aita Alejandro VI.ac elizguiçon carrera eguitera bulçatu çuen.

1492an Iruñeco aphezpic cela, anaia baten heriotzac norabidea aldaraci ceraucon eta Aita Sanctuaren armadaco capitain buru içaitera ailegatu cen. Ondoren, Fernando Catholicoac Gaztelara ekarcea aguindu çuen. Ihes eguinic, 1506an iritsi cen Iruñera. Handic laster, bere coinatua cen Juan Labritecoac naffar armaden capitain nagussi icendaturic, Vianaco gaztelua setiatu çuen, eta 1507co marchoaren 12an hil çuten. Sancta Mariaco aldarean cegoen hilhobi eder bat bacen haren orhoimenean, eta hortic hartu çuen 1523an Johanes de Bargota aiphatzen çuen Antonio de Güevarac bere hilartitza. Eliçatic athera eta 1953 arte ez çuten itzuli bere harmailadira.

1965ean busto bat dedicatu citzaion -Orduna sculptore erroncariarrarena - Sor Simona Oroz edo San Francisco Plaçan. Gaurco vianarrec busto horri maglia rosa edo maillot horia paratzen ceraucoten/cioten Miguel Indurainec proba horietacoren bat irabazten çuenean.

 
San Pedro eliçaren atharia

Hiri titulua Aldatu

Vianac hiri titulua Naffarroaco Felipe VI.ari (Espainiaco IV.ari) erossi ceraucon. Naffarroaco bederatzi hirietaco bat da. Gaztelua eta Soto Galindoco lurrac escuratu cituen, gaur egun duen herri lurric handiena.

Phizcundean eta Barrocoan Vianac harresia escuratuco du "Reguearena cen-, cale guehiago eguin, athariac eransi, eliçac çabaldu, eraiquico ditu etcheac, plaçac, udaletchea, cecenetaraco balcoiac, ithurriac, Franciscotarren commentua eta Ebroren ercean Recajoco errota. 1592an Enrique ? humanista eta soldaduac herri honetatic igarotzean hauxe adiaraci çuen: "Bada Escualdean ogui ugari eta ardo on eta merkea franco, Vianaco ardandeguia Naffarroaco Resuma ossoa ardoz hornitzeco gai da behar içanez guero, eta hemen Gaztelan baino merkeagoa da dena" .

Aiphamen honen ildotic, 1752an , Caracasco Guipuzcoar Compainiac uxual edo pattar destilategui bat eraiqui çuen. Iruñean 1665ean , goian aiphatutaco reguearen hileta cela medio antholatutaco lehiaquetan Francisco Alesónec, Vianaco seme cen jesuita historialari prestuac, irabaci çuen saria euscarazco poema batequin.

Napoleondar Guerrac eta Carlistaldiac Aldatu

Saconceco, iracurri: « Vianaco gudua »

XIX. mendea Iruñea-Logroño Errepidearen eraicunçarequin hassi cen. Handic pixca batera San Pedro eliça cuartel nagussitzat hartu çuten francesec . Gudaroste cantonatuençat eta passadiçocoençat –francesac, anglesac, portuguesac, guerrillac, Minaren Naffarroaco Divisionea- eman behar ciren rationeec orube eta herri-lurrac saldu beharra ekarri çuten. 1834ean Thomas Çumalacarregui guipuzcoarrac "Albergüería" deritzan lautadan –hiriaren hegoaldean- estreinatu çuen bere lança luceco çalditeria. Done Jacue bideco leku hori içanen cen 1875ean carlista eta liberalen arteco preso trucaquetaric handienaren guerthaleku. Bien bitartean San Pedro eliça erori eta Recajoco lursail handia saldu beharra içan cen. Mende bucaeran urtheguia eguin cen, udal abere-saila escuratu, Foruen ithurrira ura ekarri, eta 1897co açaroaren 24an herrira argui-indarra iritsico da. Gutigatic ez çuen argui-indarra ikussi Francisco Navarro Villoslada vianarrac, bi urthe lehenago hil baitzen Amaya o los vascos en el siglo VIII liburuaren idazlea eta Naffarroaco Euscara Elkargoco quid cena.

XX. mendea Aldatu

Lehembicico urtheetan emigratione handia nabari da, filoxera içurriteac eta ia ethengabeco lehorteec eraguinic. 1908an "Gremio de Obreros y Associados" delacoa sorthu cen, kutsu catholicocoa; 1919an jornalarien artean lur-sailac banatzen hasten dira; Republica iristeraco canilaco ura bacen etche guztietan; Autonomia-Statutuei dagoquienean, berriz, udalac, guehien bat traditionalista, hiriburutic emandaco aguindu eta gorabeherei lothuric ibilico da. 1940 - 1950eco hamarcadaren azquenea ardo eta olioguinçaco cooperativa sorthu cen, eta Salobreco bigarren urtheguia bucatu.

1960an 2.513 biztanleetatic ascorençat ecimbercecoa cen emigrationeari hessia jarri citzaion Naffarroaco Sustapen Programmaren bitartez, hiriari Polygonoa eman baitzeraucon. Ikuspunctu economico eta socialetic munta handico guerthaera içan cen. Ur bilqueta berria, Çaharren Egoitza, Jubilatuen Etchea, Sancta Mariaren garbiqueta, Cultur Etchea, Quiroldeguia, Escualdeco Ossassun Etchea, Egoitza handitzea, erromesen etchea laster, eta abar: horiec guztiec eguiten dute Viana itcharopenez bethetaco hiria.

Economia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Naffarroa Garaico parque eolicoac »

Agüilar Codes eta Açuelo udalerrien artean, Las Llanas de Codés iceneco gunean, Naffarroaco Foru Erkidegoco Governuac eraiquitac Codés Açuelo iceneco parque eolicoa dago. Installatutaco potencia 43,20 megawatt da, eta parquearen jabea Actiona Energia da gaur egun.

Ardoguinça Aldatu

Gaur egun Viana da Rioxaco ardoaren ekoizle nagussietacoa "Rioxa Baxua" azpiescualdean.

Demographia Aldatu

XX. mendean cehar Vianac ez çuen gora-behera handiric içan biztanle copuruari dagoquionez. 1950eco hamarcadara arte jaitsiera chiquia jassan çuen, baina ondoren berrescuratu eguin çuen populationea eta 3.400 biztanleen vueltan egon cen mendearen bucaera arte. XXI. mendearen lehen hamarcadan, berriz, hazcunde erranguratsua içan çuen, ia % 20 biztanle guehiago irabaci baitzituen.

Vianaco biztanleria

2008co erroldaren arauera, Espainiaz campoco 241 ethorquin vici ciren herrian, biztanleriaren % 6,49 ( Naffarroaco Foru Erkidegoco batezbercecoaren azpitic).

Politica Aldatu

 
Vianaco udaletchearen ikuspeguia.

Udaletchea Aldatu

Foruen plaçaren mendebaldean dago, eliçaren ondoan. Eraiquina Juan Raón architecto francesac diseinatu çuen XVII. mendean . 1688an eraiquitze amaitutaco udaletcheac, stylo barrococo fachada daduca, erdi punctuco arcudun galeria baten gainean alchatua. Eraicunçaren bigarren çathian, balcoi corritua dago eta alboetan bi dorre. Udala alcateac eta hamar cinegotzic ossatzen dute.

 • HELBIDEA: Foruen Plaça, 1

Udal hautescundeac Aldatu

1979tic alcatetzan PSN eta UPNren arteco alternancia egon da. 1999tic , ordea, Vianaco alcatea PSN alderdico Gregorio Galilea Aratzuri da.

2007an PSNc Udaleco hamaica cinegotzietatic çorci lorthu cituen (1.482 voto) eta hortaz guehiengo ossoa. UPNc bi cinegotzi (520 voto) eta Naffarroa Baic cinegotzi bat (233 voto) escuratu cituzten. Gaineraco alderdiec ez çuten ordezcariric lorthu udalbatzan. Baliogabeco votoac 46 içan ciren (emandaco guztien % 1,90) eta 33 voto çuri içan ciren (votoen % 1,39). Abstentionea % 21,77coa içan cen.

2011co udal hautescundeetan ere PSN içan cen vozcatuena baina voto jaitsiera handia içan çuenez (hirur cinegotzi gutiagorequin gueratu cen), guehiengo ossoa galdu çuen; hala ere, Galileac alcate cargua mantendu çuen. UPNc bi cinegotzi irabaci cituen eta Naffarroa Baic bat irabaci çuen.

Vianaco udalbatza

Alderdia

2011co maiatzaren 22a

Cinegotziac Voto copurua
Naffarroaco Alderdi Socialista (PSN-PSOE))
5 / 11
985 (%   43,09)
Naffar Herriaren Batassuna (UPN)
4 / 11
722 (%   31,58)
Naffarroa Bai 2011
2 / 11
368 (%   16,19)
Datuen ithurria: 2011co hautescundeen emaitzac mir.es webgunean

2015eco udal hautescundeetan , berriz, aldaqueta gauçatu cen, eta PSNc alcatetza galdu çuen. UPN içan cen alderdiric vozcatuena, eta alderdi horretaco José Luis Murgüiondo bihurtu cen alcate. UPNc laur cinegotziac mantendu cituen, baina PSNc bi galdu cituen (hirurequin gueratu cen), eta Naffarroa Bairen ondorengoa cen Gueroa Bai alderdiac bat galdu çuen (batequin gueratu cen). Horren truque, alderdi berriac aguertu ciren udalbatzan: Viana Aldatu herri plattaformac bi cinegotzi escuratu cituen, eta Euscal Herria Bildu coalitionec cinegotzi bat lorthu çuen. 2017an, tensione handiaren erdian, ordu arteco Jose Luis Murguiondo UPNco alcatearen lekua hartu çuen PSOEco Yolanda Gonçalecec, PSN, Gueroa Bai eta Cambiemos Vianaren babesaz. [5]

Alcateac Aldatu

Hauec içan dira Vianaco azquen alcateac:

Alcatea Aguintaldi hassiera Aguintaldi amaiera Alderdia
Jose Maria Los Arcos Martinez [6] 1979 1983 Independientes de Viana [6] [7]
Jose Maria Los Arcos Martinez [6] 1983 1986 a Union del Pueblo de Viana [6] [7]
Pedro Matute Arhina 1986 1987 Naffar Herriaren Batassuna
Francisco Javier Aramayo Bernechea [6] 1987 1991 Naffarroaco Alderdi Socialista [6] [7]
Jose Luis Collado Nicolas [6] 1991 1995 Naffar Herriaren Batassuna [6] [7]
Jose Maria Los Arcos Martinez [6] 1995 1999 Naffar Herriaren Batassuna [6] [7]
Gregorio Galilea Araçuri [6] [8] 1999 2003 Naffarroaco Alderdi Socialista [6] [7]
Gregorio Galilea Araçuri [8] 2003 2007 Naffarroaco Alderdi Socialista [7]
Gregorio Galilea Araçuri [8] 2007 2011 Naffarroaco Alderdi Socialista [7]
Gregorio Galilea Araçuri [8] 2011 2015 Naffarroaco Alderdi Socialista [7]
Jose Luis Murgüiondo Pardo [7] [8] [9] 2015 2017 b Naffar Herriaren Batassuna
Maria Blanca Yolanda Gonçalez Garcia [7] [8] [9] 2017 2019 Naffarroaco Alderdi Socialista
Maria Blanca Yolanda Gonçalez Garcia [7] [8] 2019 Jardunean Naffarroaco Alderdi Socialista [10]

a Alcateac ez çuen legueguinçaldia bucatu.

b 2017. urthean Jose Luis Murgüiondo Pardo gaitassungabetu çuten.

Azpieguiturac Aldatu

Garraioac Aldatu

La Vianesa iceneco autobus compainiac Viana eta Logroño batzen dituen linea ustiatzen du. Linea honec çorci cerbitzu eguiten ditu Logroñotic Vianara, eta bederatzi contraco norabidean.

Hezcunça Aldatu

Erençun ikastola Aldatu

1977an sorth çuten herrico ikastola ( Xabier Antoñana içan cen sorçaileetaco bat), eta hurrengo urthean abian jarri cen 17 ikaslerequin. Ordutic, aldaqueta eta hobecuncen gastuei aurre eguiteco, 1992an , 2007an eta 2016an Naffarroa Oinez jaia antholatu du ikastetcheac. Gaur egun, 116 ikasle eta 13 iracasle ditu.

Cultura Aldatu

Euscara Aldatu

Naffarroaco Foru Erkidegoco Governuac onhartutac Euscararen Foru Leguearen arauera Viana eremu ez-euscalduneco udalerria da, eta horrembercez hizcunça official bakarra gaztelania da. 2001eco erroldan, herritarren % 5,02c cequien euscaraz hitz eguiten.

Jaiac eta ospaquiçunac Aldatu

2007co urriaren 21ean ospatu cen Naffarroa Oinez Vianan 100.000 partaiderequin.

 • San Anton ( urtharrilaren 17an ): bezperan suac eguiteaz gain, bertan baratchuriac, choriçoa eta abar erretzen dira.
 • San Felices ( otsailaren 1ean ): ospaquiçun berhecia da arras, gogora ekarcen baitu 1219co otsailaren 1 hartan Viana hiria eraiqui cela, San Felices atharian lehen harria paratu cenean. Dambolineroa caleetan barna ibilcen da escola garaian dauden haurrei dei eguinez. Meçatatic atheratzean, aguintariec champon bana emaiten derauete, gogoan içan deçaten sortiria noiz eraiqui çuten.
 • Inhauteriac (goço-elcearen igandea): Inaute officialen ondoco igandean eta Gariçuman bethe-bethean sarthuta ospatzen da Vianaco Inautea. Ohitura berria da, eta inguruco gende asco bilcen du, Vianaco inautearequin jaia repicatzeco asmoz. Parranda eta jostatzea nahinon, Vianara urtheco garai horretan hurbilduz guero.
 • Cuevasco Ama virginaren Romeria (Pazco astelehena): Done Jacue bideco azque sanctutegui naffarra, Cuevasco Ama Virgina veneratione handicoa da vianarren artean, eta egun horretan gende asco bilcen da baseliçan. Eguraldi ona eguiten duenetan, lagun talde asco bertan guelditzen dira bazcalcen, eta jai guiroac ilhunce arte irauten du.
 • Vianaco Hiria Artisautza Feria: hirico ikastolac antholatu , Erramu igandean, Naffarroaco Foru Erkidegoco eta inguruco erkidegoetaco artisauric onenetacoac bilcen dira bertan. Ehunca visitari hurbilcen dira Vianara egun horretan. Feria guirotzeco musica, dança eta herri quirol saioac ere eguiten dira. Cultur ekitaldiac ere içaiten dira: hitzaldiac, eracusquetac…
 • Sancta Maria Magdalena jaiac ( uztailaren 22an ): hirico çaindariaren jaiac. Inguruan typicoac diren festen moducoac: biganchac, erraldoi eta buruhandiac, dastatze gastronomicoac, cecen-suzcoa, concertuac eta abar. Bezperan hasten dira.
 • Nievaco Ama Virginaren jaiac ( irailaren 8aren ondoco igandea): duela guti arte hirico jai nagussiac içan dira, uzta bildu eta garia jo ondotic. Irailean ospatzen dira eta festa animatuac dira oraindic ere, mereci du bertara hurbilcea.
 • Asteburu Gastronomicoa ( açaroaren 1eco astea): ospaquiçun honetan jatetcheec menu berheciac escaincen dituzte bertaco berhecitassunac dastatu ahal içaiteco. Gainera, hirico cembait elicagai empresa ere visitatzen ahal dira. Hitzaldiac antholatzen dira, eta hirico ostatu eta jatetche guztiec parte harcen duten pincho chapelqueta eguiten da, arrunt herricoia bera.
 • Gazte eguna: maiatzean ospatzen da, herrico gazteen taldeec antholatua.

Vianar ospetsuac Aldatu

2014co abenduaren 27an , Joan Manuel Serrat abeslaria Vianaco 'seme cuttun' icendatu çuten herriarequin 50 urthe baino guehiagotic çuen lothuragatic [17] .

Referenciac Aldatu

 1. Euscalçaindia: 155. araua: Naffarroaco udal icendeguia .
 2. a b c d e f Euscal Herriari Beguira. Udalbilça .
 3. Naffarroaco Governua. (2018). Naffarroaco Datu Sociolingüisticoac. Euscarabidea, 50-55 or. .
 4. Naffarroaco udal icendeguia (Euscalçaindia)
 5. Senhar, Joxerra. «UPNri Vianaco alcatetza kendu deraucote/diote, eta PSNco hautagaia icendatu dute» Berria (Noiz consultatua: 2020-10-08) .
 6. a b c d e f g h i j c l «Viana - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-04-13) .
 7. a b c d e f g h i j c l (Gaztelaniaz) «Base de datos de Alcaldes y Concejales:: Ministerio de Política Territorial y Función Pública ::» www.mptfp.gob.es (Noiz consultatua: 2020-04-07) .
 8. a b c d e f g (Gaztelaniaz) «El cabreo por la vara de Viana, cuatro años de resquemor» Naiz 2019-06-16 (Noiz consultatua: 2020-04-05) .
 9. a b «UPNri Vianaco alcatetza kendu deraucote/diote, eta PSNco hautagaia icendatu dute» Berria 2017-08-11 (Noiz consultatua: 2020-07-23) .
 10. «LIÇARRACO ESCUALDECO HAUTESCUNDE BATZORDEA Aurkeztutaco hautagai-cerrendac» NAO 78. cembaquia, 2019co aphirilaren 24a, asteazquena (Noiz consultatua: 2020-04-30) .
 11. «Jiménez, Diego - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-04-12) .
 12. «PÉREZ DE LANCIEGO EGÜILAZ, José - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-04-08) .
 13. «Frías, José López de - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-04-12) .
 14. «Navarro Villoslada, Francisco - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-04-12) .
 15. «GANCEDO IBARRONDO, Eduardo - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-04-12) .
 16. «Antoñana Chasco, Pablo - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-04-12) .
 17. «Joan Manuel Serrat abeslaria Vianaco 'seme cuttun' icendatu dute» , EiTB , 2014-12-28

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu

Euscarazco Wikipedian bada athari bat, gai hau duena:
Naffarroa