Senescala jaureguic official handia da. Senescal cargua, Mendebaldeco Europaco regue gorthe eta princerri guehienetan cegoen. Lurralde edo nationeen arauera, senescalaren functionea ezberdina cen. Senescal hitza senex hitz latindarra (çaharra, agurea) eta scalc (cerbitzari) hitz germaniarretic dathor, eta "adin guehieneco cerbitzaria" edo "cerbitzarien aitzindaria" erran nahi du.

Ekialdeco Europaco gortheeta , titulu valioquidea stolnic cen, stol hitz eslaviarretic dathorrena (mahaia)

Franciaco senescala Aldatu

Franciaco senescal cargua, X. mendea eta XII. mende artean, Franciaco koroaco carguric garrancitsuena içan cen, reguea beraren ondoren. 1127tic aurrera, reguearen familiarequin senidetutaco baroiei emaite citzaien, baina, lorthutaco guehieguizco botherea cela eta, Philippe II.a Franciacoac eçabatu çuen 1191n .

Baileac (Francia ipharraldean) edo senescalac (Francia hegoaldean) reguearen ordezcari çucenac içan ciren, bothere juridico eta administrativoac cituztenac, eta reguearen erabaquiac provincietan bethearazteco arduradunac.

Senescalac fictionean Aldatu

Fictionezco senescalen artean, Erhaztunen Jauna trilogian aguercen den Denethor II.a aiphat behar da, Faramir eta Boromirren aita, Gondorreco senescala Erhaztunaren Guerra amaitu eta Aragorn Gondorreco regue bihurtu cen arte içan cena.

Campo estecac Aldatu