Saint-Guermain-en-Layeco Baquea

Saint-Guermain-en-Layeco Baquea 1570eco abuztuaren 5ean signatutac hitzarmena cen, Saint-Guermain-en-Laye gazteluan, Franciaco Religione Guerretaco hirurgarrenar amaitu çuena. Hitzarmena catholicoen eta protestanteen artean signatu cen, azquen hauec Jarnaceco guduan garhaitua içan eta euren buruçaguia cen Condéco princea hila içan ondoren.

Carlos IX.a Franciacoac eta Gaspard II.a Colignycoa amiralac signatutac hitzarmen honetan protestanteac administrationean berriz onharcea adostu cen eta, baita, Margarita Valoisecoaren eta Henrique Borboicoa , Vianaco Princearen arteco ezconça ere. Catholico intransiguenteenec ez çuten accordioa onhartu eta San Bartolomeco Sarrasquiaren ondoren berce guerra bat phiztu cen.

Campo estecac Aldatu