Politicaria politica lambide edo jarduera nagussitzat duen persona da. Politica maila gucitetan aurki daitezque, udalerrietaco alcate eta cinegotziac , parlamentuetaco deputatuac eta governuco presidente , ministro eta berce goi-carguac. Systema democratico batean politicariac hautescundeetan auqueratzen dira eta, oro har, ordenamendu juridicoaren mendean gueratzen dira. Hala ere, ustelqueria , gaitassu eça, cutunqueria , populismoa eta demagogia herrialde guztietaco politicarien artean guerthatzen diren gaitzac dira.

Politicari bat bere alderdiaren aldeco votoa escatzen, mitin batean.

Campo estecac aldatu


  Articulu hau cirriborroa da. Wikipedia lagun deçaqueçu eduquia ossatuz .