Paueco edictua edo Naffarroa eta Biarno Franciari lotzeco aguiria Luis XIII.a Franciacoa eta II.a Naffarroacoac plaçaratu çuen 1620co urriaren 20an . Edictu honen bitartez Franciaco koroara uztartu cituen Naffarroa Beherea , Çuberoa , Bearno , Doneçan eta Andorraco princequide moduan cituen escubideac. Edictuac Naffarroaco Parlamentua ere sorthu çuen. Orduan Donapaleun cocatua cen Naffarroaco cancellerça eta Biarnoco gortheac desaguertu eguin ciren, eta eracunde commun berriari utzi ceraucoten/cioten lekua.

Edictua Luis XIII.a gaztea buruan çuen expeditione militar baten ondoren guerthatu cen. Pauera helduta, Bearnoco Gortheen eta Naffarroaco Cancellerçaren gogoz bercela eta protesten artean, regueac edictua eman çuen bere thronutic.

Aurrecariac Aldatu

1589an Franciaco thronua bereganatu çuenean, Henrique III.a Naffarroacoac haimbat lurralde cituen: Naffarroaco Resuma (berez Naffarroa Beherea eta Çuberoa ), Bearnoco bizconderria, Foixco contherria , Andorraco co- soveranotassuna , Périgord , Bigorra , Armagnac , Rodez eta Marsango contherriac, Limoguesco bizconderria, Vendôme eta Alençongo duquerria eta eremuac Picardian .

1590ean bere lurraldeac koroarequin bat ez eguitea erabaqui çuen. Horrec gathazcac sorthu cituen Parisco Parlamentuarequin eta, hori cela eta, 1607co uztailean plaçaraturico edictu baten bitartez, bere ondassunac regue-jabetzaco lur bilhacatu cituen, Naffarroa, Bearno eta Doneçan içan ecic. 1607co lothura formal horrec lurraldeen administratione berhecitassunac respectatu cituen. Henriqueren ondorengo eta semeac, berriz, mucin eguin ceraucon haren aitaren gogoari, eta Franciaco Koroarequin lothu cituen. 1608an, Naffarroaco Foru berria idatzi cen, 1611n onhartua. Frances kutsu nabarmenecoa cen. Bertan, Naffarroaco Erdi Aroco pactismoa desaguerraraci cen, naffar ordezcarien contraco eritziaz, eta truquean, absolutismoa sendotu. [1]

Referenciac Aldatu

  1. Madariaga, Ainice. «1620co edictu ukatua» Berria (Noiz consultatua: 2020-04-09) .

Campo estecac Aldatu


  Articulu hau historiari buruzco cirriborroa da. Wikipedia lagun deçaqueçu eduquia ossatuz .