Occitaniera , oc-eco hizcunça icenaz ere eçaguna ( occitan , lenga d'òc ), Occitania iceneco cultur escualdeco romance hizcunça da.

Occitaniera
Occitan — lenga d'òc
Occitanieraren lurraldea (1900.)
Datu orocorrac
Lurralde eremua Francia , Italia , Monacho eta Espainia
Hiztunac 580.000
Ranquinga ez 100 minçatuenen artean
Officialtassuna Catalunia
Escualdea Occitania
Arauguilea arautu gabea
Hizcunça sailcapena
guiça hizcunça
indoeuropar hizcunçac
Italiar hizcunçac
Hizcunça romanceac
italo-mendebaldeco hizcunçac
mendebaldeco hizcunça romanceac
Hizcunça galo-iberiarrac
Hizcunça galo-romanceac
Hizcunça occitaniar-romanceac
Informatione philologicoa
Hizcunça-typologia subjectu aditza objectua , hizcunça accentuala eta hizcunça fusionatzailea
Alphabetoa latindar alphabetoa , classical norm of Occitan (en) Itzuli , Mistralian norm (en) Itzuli eta Norme bonnaudienne (en) Itzuli
Hizcunça codeac
ISO 639-1 oc
ISO 639-2 oci
ISO 639-3 oci
Ethnologüe oci
Glottolog occi1239
Wikipedia oc
IETF oc

Hedadura Aldatu

Francia n, Loira ibaitic hegoaldera minçatzen da; halaber, Italiaco Alpeetaco cembait bailara, eta aranera aldaera berhecian, Araneco haranean ( Catalunia ).

Euscal Herriari dagoquione , Baiona , Biarritze eta Angelu aldean ere hitz eguiten cen, eta Naffarroa Behereco ipharraldec herri batzuetan ere bai.

Occitaniera Pyreneoetaco hegoaldean Erdi Aroan Naffarroaco eta Aragoico cembait thoquitan minçatu cen, euscara eta naffarrera - aragoierarequin batera. Hiztunac Occitaniatic (Gasconiatic batez ere) jathorrizco merkatariac eta artisauac ciren, Done Jacueren bidean ceuden hiri berrietan gueratu cirenac. Jacan XIII mendeco amaiera edo XIV mendeco hassiera arte minçatu cen; Liçarran eta Iruñean XVI mendera arte. Cembait documentu officialetan occitaniera aurkitzen da, Establimenz de Jaca (XIII mendecoa) eta Fòr de Jaca ( Jaca forua) redactione batzuetan, adibidez

 

Estimationeen arauera, occitaniera 1.939.000 personac hitz eguiten dute, nahiz eta osso hizcunça ahuldua den. Içaera officiala Araneco haranean soilic du, aranera icenaz aithortua, catalana eta gaztelaniarequin batera. Occitaniera eta catalanaren arteco berdintassun ugari daude, ahosqueran eta idazqueran.

Aldaerac Aldatu

 
Occitanieraren hizcunça-mulço nagussiac.
 
Occitanieraren dialectoac.

Occitaniera haimbat aldaeratan banaturic dago. Eztabaida dago aldaera horiec occitanieraren dialectoac othe diren ala berezco hizcunçac ( gascoiari buruz, batez ere). Haietaco batzuec standard proprioac garatu dituzte, eta beraz, hizcunçatzat har daitezque [1] .

 • ipharraldeco taldea (nord-occitan)
 • hegoaldeco taldea (occitan meridional)
 • gascoia (gascon) , dialecto bakarrequin

Lemosinera edo limousinera Aldatu

Limousinera ( lemosin ) ipharraldeco aldaera da, Limousin escualdean ( Francia ) hitz eguiten dena. Cehazquiago, Dordoinaco ipharraldea eta Charente ekialdean, Angulematic ekialdera, minçatzen da.

Auverniera Aldatu

Auverniera ( auvernhat edo auverñat ) Auvernia escualdearen çathiric handienean ( Aurillac inguruan —Orlhac occitanieraz— içan ecic), Velayco lurralde ia ossoan, Bourbonnais hegoaldean, Puy-de-Dome departamenduan minçatzen da. Halaber, Cantal , Loira Garaia , Allier eta Creuseco inguru batzuetan ere hiztunac badira. Auvernhatera occitanieraren ipharraldeco aldaeraren barietatea da.

Vivano-alpinera edo alpinera Aldatu

Vivano-alpinera ( vivaroalpenc , vivaroaupenc ) ipharraldeco occitanieraren parte da, eta Velayco inguru batzuetan, Vivarés ipharraldean (Vivares Garaia), Dauphiné ipharraldea , Niçardaco ( Itsas Alpeac ) çathi handienean, eta Alpeetan , bai Franciaco aldean eta baita Italiacoan ere ( Occitaniaco haranac ).

Provencera Aldatu

Provencera ( Provençau ) Franciaco hego-ekialdean minçatzen da, eta gaur egun bertaco biztanleriaren gutiengoac hitz eguiten du. Modu azpidialectalean, halaber, Italiaco ipha -mendebaldeco Alpeetaco bailaretan ere badira hiztunac. Gainera, Calabriaco (Italia) costaldeco zonalde chiqui batean ere ( La Gardia herrian batic bat) provenceraren hizcunça communitate chiqui bat badago oraindic.

Niçardera Aldatu

Niçardera ( niçard, nissart, niçart ) Niçan ( Francia ) eta bere lurralde historicoan (egungo Alpe Maritimoac ) minçatzen den provenceraren azpialdaera da. Halaber, monachoerarequin batera, Monachon ere hiztun batzuc badira. Eguile batzuen arauera, berçalde, niçardera hizcunça galiar-italiarrei lothuta dago, berheciqui dialecto liguriarrei, contuan hartuz Niçaco escualdea 1860co hamarcada arte hizcunça hori minçatzen çuten eta egun Italia diren lurralde horien parte cela.

Langüedocera edo lengadocera Aldatu

Lengadocera ( lengadocian ) Franciaco departamendu hauetan minçatzen da: Lozère , Garona Garaia , Ariègue , Gard , Dordogne , Cantal , Pyrénées-Orientales eta Guironda . Era berean, ondoco departamenduen çathi batzuetan ere hiztunac badira: Aveyron , Lot , Lot-et-Garonne , Tarn-eta-Garona , Tarn , Aude eta Hérault .

Shuadit Aldatu

Shuadit edo judeoprovencera 1977tic hilçat jotzen da.

Gascoia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Gascoi (hizcunça) »

Gascoia ( gascon ) occitanieraren dialectoa da hizcunçalari guehienençat, nahiz eta berce batzuec hizcunça autonomotzat harcen duten. Gascoiniaco lurraldean hedatzen da. Halaber, gascoiaren barruan laur aldaera nagussi berheizten dira: itsassoco landesa , barnealdeco landesa, bearnera , arieguer eta aranera ( Cataluniaco Val d'Aranen ).

Berant Erdi Aroan eta merkatarien artean berheciqui, gascoia Aturriren hegoaldeco alde euscaldunetara hedatu cen, Angelu , Biarritze eta Baiona neurri handi batean gascoituz. Euscal substratuaren eraguinez edo, gascoiac berce occitaniar hizcuncequico eçaugarri berheciac ditu.

Aranera Aldatu

Saconceco, iracurri: « Aranera »

Aranera Val d'Aranen ( Catalunia ) minçatzen da. 2006co abuztuaren 9tic Cataluniaco Autonomia Erkidego ossoan hizcunça official içaera du, catalana eta gaztelaniarequin batera, Cataluniaco statutu berrian hala jassota. 1984an aranera Val d'Arango hezcunça systeman erabilceco hizcunça icendatu cen.

Azquenic, autore batzuen ustez, francoprovencera edo arpitana, berezco hizcunça bainoago, occitanieraren aldaera edo occitanieraren eta oïl hizcuncen arteco transitionezco hizcunça bide da.

Hezcunça Aldatu

Calandreta occitanierazco escolen icena da. Occitania ossoan çabalduta daude.

Litteratura Aldatu

Occitanierazco litteraturaren sustraiac Erdi Aroco trobadoreetan daude. Horren adibide dira Dante Alighieriren ahapaldi hauec, litteratura occitaniarraren passarteric erranguratsuenetacoac:

Tan m'abellis vostre cortes deman ,

qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.

Ieu sui Arnaut, ke plor e vau cantan;

consiros vei la passada folor,

e vei jausen lo joi qu'esper, denan.

Ara vos prec, per aquella valor

ke vos güida al som de l'scalina ,

sovenha vos a temps de ma dolor!

Çure galdera adeitsua hain çait atseguin,
Non ecin dudan eta ez derauçudan ezcutatuco.
Arnaut naiz ni, negarrez eta cantuz noana;
Atsecabez dakussat iraganeco erhoqueria,
Eta, alai dakussat aurrez spero dudan vozcarioa.
Orain, erregutzen derauçut, bothere horren bidez,
Ceinac escaileraren goialdera çaramatzana,
Orhoit çaitez garaiz ene suffrimenduaz.

Hedabideac Aldatu

Televista Aldatu

Lo pantais ven realitat (Ametsac eguia bihurcen dira) leloarequin, 2013co abenduaren 12an abiatu çuten interneten bidez occitanierazco lehenengo televista [2] .

Eracunde eta elkarteac Aldatu

Alde batetic, Conselh de la Lenga Occitana eracundeac hizcunça arautzen du 1996tic eta, bercetic, Institut d'Studis Occitans elkarteric çaharrena eta eraguileena da.

Conselh horren ildotic 2011n Lo Congrès (Lo Congrès Permanent de la Lenga Occitana) eracunde berria sorthu çuten occitaniera arautzen duen escualde arteco eracundea. Occitanierari vicitassuna emaitea eta haren garapenean laguncea du helburu, hura eçagutzeco eta codificatzeco lan eguiten du, occitanieraren haimbat esparrutaraco (lexicographia, lexicologia, terminologia, neologia, phonologia, ortographia, grammatica eta toponymia) tresnac sorthuz. [3] [4]

Hizcunça-technologia Aldatu

Hizcunça-technologiaraco oinharri diren occitanieraraco valiabideac eta tresnac ari dira garatzen azquen urtheetan. 2018tic Lo Congrès eracundea eta Toulouseco CNRS Ikerqueta Scientificoco Centro Nationala ari dira alhor horretan Elhuyar Fundationearequin eta EHUco Ixa Taldearequin lanquidetza . [4] [5] [6] [7]

 • Còrpus deu Congrès. [8]
 • Hiztegui elhebakarra: ohico hitzen bilduma occitanieraz
 • Hiztegui elhebiduna: ohico hitzen bilduma occitanieraz eta haien ordainac berce hizcunça batzuetan
 • Analysi morfosintacticoa : hitzen erroa , aurrizquiac eta atzizquiac banatzea
 • Analysi syntacticoa : taldeac ossatzen dituzten hitz-seguidac eçagutzea
 • Occitanierazco hizquetaren synthesia . Funsezcoa gailu muguicor ugariren interfaceraco
 • Occitanierazco textuen detectagailua: textu batean occitaniera identificatzea
 • Occitanieraren aldaerez idatzitaco textuen detectagailua: occitanieraren aldaerac identificatu eta desberdincea
 • Frances-occitaniera bicotearen itzulpen automaticoa .

Erabilera-datuac Aldatu

2020an 8000 personari inquesta sociolingüisticoa eguin citzaien. [9]

Referenciac Aldatu

Ikus, gainera Aldatu

Campo lothurac Aldatu

Hizcunça honec bere Wikipedia du: Visita eçaçu .