Nîmes

Franciaco udalerria
Nimes » orritic birbideratua)

Nîmes Franciaco hego-ekialdeco eta Occitaniaco hiria da, Gard departamenduco hiriburua. Langüedoc-Roussillon escualdean dago. 140.267 biztanle cituen 2008an eta sei cantonamendutaco burua da.

Nîmes
Nîmes
Nimes
Franciaco udalerria
Administrationea
Statu burujabe   Francia
Franciaren banaqueta administrativoa   Metropolitar Francia
Escualdea   Occitania
Departamendua   Gard
Barruti Nîmeseco barrutia
Alcatea Jean-Paul Fournier (en) Itzuli
Icen officiala Nîmes
Jathorrizco icena Nîmes
Nimes
Posta codea 30000 eta 30900
Geographia
Coordenatuac 43°50′18″N 4°21′35″E / 43.8383°N 4.3597°E / 43.8383; 4.3597
Map
Açalera 161.85 cm²
Altuera 215 m
Mugaquideac Bouillargües , Caissargües , La Calmette , Caveirac , Deraucons , Gajan , Générac , Margüerittes , Milhaud , Parignargües , Poulx , La Rouvière , Sainte-Anastasie , Saint-Guilles eta Rodilhan
Demographia
Biztanleria 147.496 ( 2020co urtharrilaren 1a )
−1.065 (2019)
alt_left   79.189 (%53,7)   (%48,4) 71.421   alt_right
Densitatea 911,31 bizt/cm²
Informatione guehigarria
Telephono aurrizquia 466
Ordu eremua UTC+01:00 eta UTC+02:00
Hiri senidetuac Brunswicc , Francfurt Oder , Praga , Preston , Verona , Salamanca , Rishon LeCion , Mecnes , Fresno , Plasencia , Cordoba eta Fort Worth
nimes.fr

Geographia aldatu

Rône ibaico deltaren iphar-mendebalean dago.

Historia aldatu

Ancinatea aldatu

Romatar aurreco garaia aldatu

Estrabon ec [1] eta Plinio c [2] deraucotn/diotenez , celtar herri bat fincatu cen Cévennes mendien eta Mediterraneo itsassoare artean C.a. VI. mendean, Volcae Arecomici ac. Hauec Cavalier mendiaren oineco ithurburu tic guerthu cocatu ciren, ithurria jaincotu çuten eta sanctutegui bat sorthu. C.a. III-II artean haci eguin cen Nemausus iceneco cocaleku hau, pixcanaca-pixcanaca, jathorrizco eraicuncec thoquia utzi ceraueten harrizco eraiquinei, eta, horien artean, Tour Magne edo Dorre Nagussiari, Cavalier mendiaren gailurrean, gueroago romatar harresian sarthuco cena. Estrabonec [1] volcae Arecomici en hiriburutzat du Nemausus.

Romatar garaia aldatu

C. a. 123an, Quinto Fabio Maximo romatar eneralac, galiar tribuen aurka campaina eguin çuen, eta allobrogue ac eta arverni arrac garhaitu cituen, volcar rec resistenciaric escaincen ez çutelaric, romatarrei beren burua escaini baitzeraueten eta haien babespean jarri. Horrec ez cerauen/cien utzi, horregatic, cimbriar ren eta teutoi en oldarraldiac eraguindaco hondamendietatic eguiten. Galia Transalpinoa romatar rovincia sorthu cen 121ean eta 118tic aurrera Via Domitia galçada eraiqu cen, Hispania Italiarequin lotzen çuena.

50 urthe inguruan, romatar colonia bihurtu cen, Colonia Nemausus formara egoquitua, bere jathorrizco icen galiarra, Namaus edo Namausatis beçalaco champonetaco inscriptioneetan eguiaztatua [3] . Julio Cesar ren veterano asco bertan fincatu cituzten, eta Nîmeseco lautadan lanceco lur sorthac jasso cituzten, colonia beçala, C. a. 27ra arte antholatu ez cen arren, Marco Vipsanio Agripa ri esquer, seguru asco Augusto ren bigarren deductione baten ondoren.

Beranduago, Colonia Augusta Nemausus icendatua Augusto c bulçatutaco hiri eta monumentu garapenari referencia eguinez , monumentu ugariz eta 6 kilometroco lucera duen harresiaz hornitu çuten, eta Galia co (Germaniaco provinciac barne) hirurgarren hiri esparrua (220 ha) inguratzen du.

C.o. II. mendean Narbona ordezcatu çuen Narbonense co hiriburu beçala. Hiria Antonino Pio emperadorearen familiaren jaiotherria içan cen (138-161).

C.o. III. mendearen azquen aldera, christautassunac bere historia hassi çuen 287an Nîmesen, San Baudile requin.

Constantino emperadoreac (306-337) hiria bainuz hornitu çuen.

Mendearen hassieran (407-408), bandalo en invasione batec, Chrocus buru çutela, bere hondamena ekarri ceraucon coloniari, ceina, berceac berce, Plotina ren ohoretan hacitaco basilica desaguercen ikussi baitzuen. Visigothoec hiria 472an hartu çuten.

Erdi Aroa aldatu

Invasione handiac aldatu

472an bandal oen ondoren visigotho ac ethorri ciren.

Visigothoen ondoren omeiatar califa-herrico arabiar-musulman ac ethorri ciren (garai hartaco mendebaldecoec sarraceno deithua ). 719an Pyreneoac ceharcatu ondoren, 725an Nîmes hartu çuten, 2007an hirian aurkitutaco hilhobi paregabeec eracusten dutenez. Arabiar-musulmanac han cocatu ciren Carlos Martell ec 737an escualdea erreconquistatu çuen arte. Garai latz haietaco borroquec calte handiac ekarri cerauzquioten hiriari. Bitartean, amphitheatroa citadella bihurtu çuten.

752an, Nîmes, Melgüelh , Agde eta Becierseco conde godoec Cordobaco emir rari leialtassuna ukatu ceraucoten/cioten eta francoen resuma ri leialtassuna adiaraci ceraucoten/cioten. Badirudi Ansemund condeac berce condeengan autoritatea içan çuela. Conde godoac eta francoac Narbona setiatzen hassi ciren, baina mairuec eutsi eguin ceraucoten/cioten. 754an, Ermeniard ec çucendutaco francoen aurkaco reactione  batean Ansemund hil çuen, baina matchinada arracastaric gabe amaitu  cen, eta Pepin Laburra regue francoac Radulfo icendatu çuen  conde berri.

892an, Nîmesco contherria Tolosa co condeen etchera passa cen, guero Trenchavels era, Albi co bizcondeac, Tolosaco condeen mempeco içaitera iritsi cirenac, 1181ean Tolosaco condeen çuceneco aguintepera berriro itzuli baino lehen. 925ean berce atsecabe batzuc jassan behar içan cituen: normandiar rec eta hungariar rec ceharcatu eguin çuten, eta cembait çathi eraman [4] .

Erdi Aro Berantiarra aldatu

1226an, Nîmeseco biztanleec Luis VIII .a albitarren aurkaco gurutza dan hurbildu cenean, amore eman çuten beren vorondatez. Regueac hiria reguetzapean bilceco aprovechatu çuen (Nîmes-Beaucaire senescalgo an). Hitzarmena 1229co aphirilaren 12an amaitu cen.

XII. mendean, hiriac bere unitate materiala galdu çuen eta bi auço independiente eratu cituen. Alde batetic, gothorleku bihurturico romatar amphitheatroa — castrum arenarum , nobleciac occupatua: haren çaindariac Chevaliers des arènes ("Areetaco Çaldunac") ciren—. Berce aldetic, gaineraco populationea.

1378an, consulatua ia ossoric irteten cen burguesiaren lerroetatic [4] . Çaldunac arian-arian areetatic irten ciren, herrico privilegioen çathi bat burguesen escu utziric. 1390ean, areetaco biztanleria ossoa desaguertua cen eta harequin batera consulatua.

Mende horren amaieran hiri bat cen, anglesen eta Compainia handia ren arriscutic libratzen bacen ere, thaila eta içurrite ekin ere ahuldua. Aurre eguin behar içan ceraucon lehenic Anjouco duquea ren eta guero Berryco duquea ren (Anjouco duquearen anaia, Langüedoc eco governadore icendatua) diru-gosseari fiscalari. Hiriac duquearen triscançari aurre eguitearen ondorioz, 1382an thoquico jacquerie bat sorthu cen, Tuchinat icena eman ceraucona eta protagonistei Tuchins.

Nîmesen historia, XV. mendearen lehen erdian, XIV. mendecoaren jarraipen triste bat beçala cherthatzen da, hiria hondatzen çuten clima çorigaitzac contuan hartu gabe. Içurritea, jadanic gaixo, ahul eta elicagaitza cen populatione baten gainean harrapaquin erraça aurkitzen çuena, hirur aldiz phiztu içan cen hamar urthetan (1448, 1455 eta 1459).

Aro modernoa aldatu

Religione guerrac aldatu

XVI. mendean hiriaren egoera nabarmen hobetu cen. 1533an harrera bicaina eguin ceraucon Francisco I .a regueari eta bere universitatea 1539an eçarcea mereci içan çuen. Azcar-azcar, Nîmes calbinismo aren gune activoena bihurtu cen, eta catholico en eta protestante en arteco desadostassunac ohicoac içan ciren, botherea adostassunez edo indarrez bananduz.

1567co irailaren 29an, San Miguel egunean, Michelada ospatzen da, protestante batzuec 90 aphez catholico hil cituztenecoa. 1569an, tropa catholicoec gogor çaincen çuten hiria, Nicolas Calviere buru çuten higanote ec ausarqueriaz hartu çuten. Içan ere, haiec hirira estoldetatic sarcea lorthu çuten [5] .

Nantesco edictua c lasaitassun handia ekarri baçuen, 1685eco urrian errebocatzea, Reformetaco pressione borthitzen ondorioz, protestanteen contraco murrizquetac ekarri cituen. Reformaçaleec ecin cituzten haurrac religione calbinista n heci, beren ehorzquetac debecatuta ceuden parochiaco hilherrietan, beren cultuac mugatuac, eta cargu publico orori uko eguiten ceraucoten/cioten. Logicoa denez, 1702an, Chaylaco abadea ren erailquetaren ondoren, Cevenneseco guerra hass cen, Camisard en guerra ere deithua, non nekaçari eta burgues xumeac, fanatizaturic, reguearen dragoien aurka borrocatu ciren. Gard ibaiaren egungo lurraldearen valioquidea uquitu eguin çuen gathazca horrec, eta Nîmesec, 1703co aphirilaren 1ean, protestanteen hilquetac guerthatu ciren catholicoen aurka, eta alderanciz, Agau errotaco sarrasquia beçala, non Montrevelgo mariscala ren tropa catholicoec protestanteen aurkaco erassoac eguin cituzten.

XVIII. mendearen lehen erdian ez cen ikusten benetaco itunic: hori 1789an lorthu cen, Iraulça Francesar ekin eta Guiça Escubideen eta Herritarraren Aldarricapena requin batera; haren idazleetaco bat, Rabaut-Saint-Étienne , Nîmeseco elizguiçon bat cen (cultu-ascatassuna bermatzen duen articuluaren eguilea da berheciqui). Hala ere, iraulçac azquen istiluac eraguin cituen. Catholicoec —regueçaleengandic hurbil— eta protestanteec —idea iraulçaileen aldecoac— 1790eco ekainaren 13tic 16ra " Nimeseco guda " icenez icendaturico borroquei ekin ceraueten.

Garapen economicoa aldatu

Arlo economicoan, Renascimentua n, eta guero XVIII eta XIX. mendeetan, Nîmesec loraldi içugarria içaiten du ehun-esculan handiac garatzen direnean. 1552an, udalbatzac haragui-merkatu handi bat eçarri çuen. Guero, 1557an, ceta merkatari italiar batzuc ekarri cituen Nîmesera, cetaren industria garatzeco, Olivier de Serres ec eta François Traucat loraçainac ceta-harra lancen duten unean. Urthebethe gueroago, Pierre Dupont ec cetazco manufactura bat sorthu çuen.

Nîmes, ehunguinça ra bideratutaco manufactura-hiria eta merkataritza-plaça garrancitsua, trembide biratzaile bihurtu cen trembide sarea eçarri cenean 1830-1840 urtheetan. Baina Lyon ekin lehia gogorra içan cen XIX. mendearen bigarren erdian eta burguesiac capitala bancua n edo ardoguinça n invertitzen du. Mahatsondoa ren cultura errazten du Canal du Midi eraiquitzea (XVII. mendetic aurrera) eta, batez ere, Rhodano c duen lothura Séte requin (XIX. mendean). Ardoaren garraioari ere mesede handia eguiten derauco/dio 1839tic aurrera Nîmeseco trembideac. Nabarmencecoa da, hala ere, 1872. urtheaz gueroztic mahats-çorriac edo filoxera c eraguindaco crisi latzac ardoguinçan içandaco colpea.

Aro garaiquidea aldatu

XX. mendea aldatu

1944co maiatzaren 27an, Consolidated B-24 Liberator bomba-jaurtitzaileec 450 bomba baino guehiago bota/vota cituzten mercancia-guelthoquira. 271 hildaco, 289 çauritu, 443 eraiquin sunsitu eta 5.000 lagun caltetu ciren [6] . Berheciqui sunsituac edo larriqui caltetuac içan ciren Écluse plaçaco suhilçaileen cuartela, Andre Maria caleco escola, Notre-Dame-le-Carmel imprimateguia, carmeliten monasterioa, Gaston-Doumergüe hospitalea, Franciscotarren clinica eta Jeanne-d 'Arc presbyterioco guelac.

Ondassun nabariac aldatu

 
Maison Carrée templu romatarra .

Romatarren aztarnetan aiphagarriena Les arènes de Nîmes amphitheatra (C. o. 75-95) da, gaur egun oraindic osso-ossoric dirauena: 130 m luce da eta 23.000 ikusle har ditzaque. Aiphagarriac dira orobat Magne dorrea, Derauan/dianaren templua, La maison carrée eraicunça eta hirico cathedral romanicoa, romatarren garaico templu baten gainean eguina. Hurrengoa da ondassun nabarienen cerrenda:

Demographia aldatu

Biztanleriaren bilhacaera
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
40 000 39 594 41 195 37 908 41 266 43 036 44 697 53 497 53 619
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
54 293 57 129 60 151 62 394 63 001 63 552 69 898 71 623 74 601
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
80 605 80 184 80 437 82 774 84 667 89 213 93 758 91 667 89 130
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 - -
99 802 123 292 127 933 124 220 128 471 133 424 143 468 [7] - -


Economia aldatu

Hiria munta handico burdimbide eta autobide gurutzagunean dago. Aeroportua du. Economia jarduera nagussiac mechanica- eta electronica- industria, ehunguinça, larruguinça, fruitu conservac eta oinetacoguinça dira.

Alcateac aldatu

 • Émile Jourdan, PCF (1965-1983)
 • Jean Bousquet, UDF (1983-1995)
 • Alain Clary, PCF (1995-2001)
 • Jean-Paul Fournier, UMP (2001)

Nimestar eçagunac aldatu

International relations aldatu

Referenciac aldatu

 1. a b «Strabo, Geography, booc 4, chapter 1, section 12» www.perseus.tufts.edu (Noiz consultatua: 2021-01-15) .
 2. «Pliny the Elder: Natural History, Booc III» www.thelatinlibrary.com (Noiz consultatua: 2021-01-15) .
 3. (Anglesez Schrijver, Peter. (1995). Studies in British Celtic Historical Phonology. Rodopi ISBN 978-90-5183-820-6 . (Noiz consultatua: 2021-01-15) .
 4. a b Nisard, Désiré. (1835). Nîmes. Desenne . [1]
 5. «Troisieme guerre civile à Nîmes en 1569» www.nemausensis.com (Noiz consultatua: 2021-01-17) .
 6. «Le 27 mai 1944, bombardemens alliés à Nîmes» www.nemausensis.com (Noiz consultatua: 2021-01-17) .
 7. INSEE . Populations légales en vigüeur à compter du 1er janvier 2010. .

Campo estecac aldatu