Cerrenda : Naffarroaco regue-reguinac

Naffarroaco regue-reguinen cerrenda » orritic birbideratua)

Naffarroaco regue-reguinen cerrenda honetan Iruñeco Resumacoac (Naffarroacoare aitzindaria) eta Naffarroaco Resumaco regue reguinac aguercen dira. Resumaren icenaren aldaqueta eta, hortaz, regue-reguinen tituluarena Anso VI.ac eguin çuen 1162an .

824 (inguru) -905 Aritza leinucoac Aldatu

Aritza leinuac 824 inguru Iruñeco Resuma eçarri çuen carolinguiar francoen aurka matchinatu çuenean.

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Enneco Arista
824 (inguru) –851/2
  4 seme-alaba 851/2
Garcea Enneco
851/2–882
  Enneco Aristaren semea 5 seme-alaba 882
Orti I.a Garceitz


882–905

  Garcea Ennecoren semea Oria
5 seme-alaba
( 905ean thronuti kenduta)


905-1234 Semeno leinucoac Aldatu

905ean , inguruco resumen alliançac Orti I.a Garcez thronutic kendu eta leinua berria plaçaratu çuen Iruñean : Semeno leinua hain çucen ere [1] . Leinu honen erreinaldietan Iruñeco Resuma Naffarroaco Resuma bilhacat cen.

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Anso I.a Garcez
905–925
  Garcea Semenez eta Dadildis Pallarscoaren semea Tota Aznar
6 seme-alaba
925eco abenduaren 11a
Resa
Semeno Garcez
925–931
Garcea Semenez eta Dadildis Pallarscoaren semea Ansa Aznarez
3 seme-alaba
931
Garcea I.a Sanchez
931–970
  919
Anso I.a Garcez eta Tota Aznarren semea
Andregoto Galindez
Seme 1
Theresa Leongoa
3 seme-alaba
970
51 urthe
Anso II.a Garcez Abarca
970–994
  935 eta guero
Garcea I.a Sanchez eta Andregoto Galindecen semea
Urraca Fernandez
4 seme-alaba
994co abendua
Garcea II.a Sanchez Ikaratia
994–1004
  Anso II.a Garcez Abarca eta Urraca Fernandecen semea Ximena Fernandez
981
4 seme-alaba
1004
Anso III.a Garcez Nagussia
1004–1035
  985
Garcea II.a Sanchez Ikaratia eta Ximena Fernandecen semea
Munia Gaztelacoa
1010
4 seme
1035eco urriaren 18a
Garcea III.a Sanchez Naiaracoa
1035–1054
  1016
Anso III.a Garcez Nagussia eta Munia Gaztelacoaren semea
Stephania Foixecoa
1038
9 seme-alaba
1054co irailaren 15a
Atapuerca
Anso IV.a Garcez Peñalengoa
1054–1076
  1039
Garcea III.a Sanchez Naiaracoaren eta Stephania Foixcoaren semea
Placencia Normandiacoa
1068
3 seme-alaba
1076co ekainaren 4a
Peñalen

Alfonso VI.a Gaztelacoa eta Anso Ramirez bere coinatec Anso IV.a erail çutenean bigarrena, jadanic Aragoico reguea cena, naffarren regue bilhacatu eta 50 urthez aragoitarren botera jassan çuten naffarrec [2] .

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Anso V.a
1076–1094
  1042
Ramiro I.a Aragoicoa eta Hermesinda Foixcoaren semea
Elisabeth Urguellgoa
1065
Seme 1
Felicia Roucycoa
1076
3 seme
1094co ekainaren 4a
Huesca
48 urthe
Petri I.a
1094–1104
  1068
Anso Ramirez eta Elisabeth Urguellgoa
Ines Akitaniacoa
1086
2 seme-alaba
Berta Italiacoa
1097
Seme-alabaric ez
1104co irailaren 28a
Arango harana
36 urthe
Alfonso I.a Naffarroacoa
1104–1134
  1073
Anso Ramirez eta Felicia Roucycoa
Urraca Gaztelacoa
1109
Seme-alabaric ez
1134co irailaren 8a
Huesca
61 urthe

Alfonsoren heriotzac ondorengotza crisia eraguin çuen Aragoico resuman , naffa handiquiec, berriz, arhin ibili eta monarchia independente berreçarri çuten Anso IV.a eraildacoaren birbiloba bati koroa emanez.

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Garcea IV.a Ramirez Berreçarlea
1134–1150
  Ramiro Anso Monçongoa eta Christina Rodriguez Diaz Vivarrecoaren semea Margarita l'Aiglecoa
1130
4 seme-alaba
Urraca Gaztela eta Leongoa
1144co ekainaren 24a
2 seme
1150eco açaroaren 21a
Lorca
Anso VI.a Jaquinsua
1150–1194
  1133
Garcea Ramirez eta Margarita l'Aiglecoaren semea
Ansa Gaztelacoa
1157co ekainaren 2a
6 seme-alaba
1194co ekainaren 27a
Iruñea
Anso VII.a Azcarra
1194–1234
  1157
Anso VI.a Jaquinsua eta Ansa Gaztelacoaren alaba
Constancia Tolosacoa
1195
Seme-alabaric ez
1234co aphirilaren 7a
Tutera


1234-1284 Champagneaco leinucoac Aldatu

Saconceco, iracurri: « Champagneaco condeen cerrenda »

Anso VII.a, Semeno leinuco azquen reguea, hil cenean Çuria bere arrebac, nebaren erreinaldia regueordea içandacoa, koroa jaraunsi çuen eta, beraz, Champagneaco condea cen bere semea regue berri bilhacatu cen.

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Tibalt I.a Coblacaria
1234–1253
  1201eco maiatzaren 30a
Troyes
Tibalt III.a Champagneacoa eta Çuria Naffarroacoaren semea
Guertrudis Dagsburguecoa
1220
Seme-alabaric ez
Ines Beaujeucoa
1222
Alaba 1
Margarita Borboicoa
1232
6 seme-alaba
1253co uztailaren 8a
Iruñea
52 urthe
Tibalt II.a Gaztea
1253–1270
  1238
Tibalt I.a Coblacaria eta Margarita Borboicoaren semea
Elisabeth Franciacoa
1255eco aphirilaren 6a
Seme-alabaric ez
1270eco abenduaren 4a
Trappani
32 urthe
Henrique I.a Guicena
1270–1274
  1244
Tibalt I.a Coblacaria eta Margarita Borboicoaren semea
Çuria Arthoiscoa
1269
2 seme-alaba
1274co uztailaren 22a
30 urthe
Joana I.a
1274–1305
  1271co urtharrilaren 14a
Bar-sur-Seine
Henrique I.a Naffarroacoa eta Çuria Arthoiscoaren alaba
Philippe IV.a Franciacoa
1284co abuztuaren 16a
7 seme-alaba
1305eco aphirilaren 4a
Vincenneseco gaztelua
34 urthe


1284-1349 Cappeto leinucoac Aldatu

Saconceco, iracurri: « Franciaco regue-reguinen cerrenda »
Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Philippe I.a Ederra (Franciaco Philippe IV.a)
1284–1305
  1268
Fontainebleau
Philippe III.a Franciacoa eta Elisabeth Aragoicoaren semea
Joana I.a Naffarroacoa
1284co abuztuaren 16a
7 seme-alaba
1314co açaroaren 29a
Fontainebleau
46 urthe
Luis I.a Liscarçalea (Franciaco Luis X.a)
1305–1316
  1289co urriaren 4a
Paris
Philippe I.a Ederra eta Joana I.a Naffarroacoaren semea
Margarita Borgoinacoa
1305eco irailaren 21a
Alaba 1
Clemencia Hungariacoa
1315eco abuztuaren 19a
Seme 1
1316co ekainaren 5a
Vincenneseco gaztelua
26 urthe
Johannes I.a Aita hil-ondocoa (Franciaco Johannes I.a)
1316
  1316co açaroaren 15a
Paris
Luis I.a Naffarroacoa eta Clemencia Hungariacoa
Ez cen nehoiz ezcondu 1316co açaroaren 20a
Paris
5 egun
Philippe II.a Lucea (Franciaco Philippe V.a)
1316–1322
  1292
Lyon
Philippe I.a Ederra eta Joana I.a Naffarroacoaren semea
Joana Borgoinacoa
1307
7 seme-alaba
1322co urtharrilaren 3a
Longchamp
29 urthe
Carlos I.a Ederra (Franciaco Carlos IV.a)
1322–1328
  1294co ekainaren 19a
Clermont
Philippe I.a Ederra eta Joana I.a Naffarroacoaren semea
Çuria Borgoinacoa
1307
2 seme-alaba
Maria Luxemburgocoa
1322
2 seme-alaba
1328co otsailaren 1a
Vincenneseco gaztelua
34 urthe
Joana II.a
1328–1349
  1312co urtharrilaren 28a
Charenton-le-Pont
Luis I.a Naffarroacoa eta Margarita Borgoinacoaren alaba
Philippe III.a Naffarroacoa
8 seme-alaba
1349co urriaren 6a
Charenton-le-Pont
37 urthe


1328-1441 Evreuxtarrac Aldatu

Saconceco, iracurri: « Evreux-co condeen cerrenda »
Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Philippe III.a Noblea
1328–1343
  1306co marchoaren 27a
Luis I.a Evreuxcoa eta Margaret Arthoiscoaren semea
Joana II.a Naffarroacoa
8 seme-alaba
1343co irailaren 16a
Jerez de la Frontera
37 urthe
Carlos II.a Gaiztoa
1349–1387
  1332co urriaren 10a
Évreux
Philippe III.a Naffarroacoa eta Joana II.a Naffarroacoaren semea
Joana Franciacoa
7 seme-alaba
1387co urtharrilaren 1a
Iruñea
54 urthe
Carlos III.a Noblea
1387–1425
  22 July 1361
Nantes
Carlos II.a Naffarroacoa eta Joana Franciacoaren semea
Leonor Gaztelacoa
1375eco maiatzaren 27a
8 seme-alaba
1425eco irailaren 8a
Erriberri
64 urthe
Çuria I.a
1425–1441
Fichategui:Blanca I de Navarra.jpg 1385
Gaztela
Carlos III.a Naffarroacoa eta Leonor Gaztelacoaren alaba
Martin I.a Siciliacoa
1402co abenduaren 26a
Seme-alabaric ez
Johannes II.a Aragoicoa
1420co ekainaren 10a
4 seme-alaba
1441co aphirilaren 1a
Sancta María la Real de Nieva
56 urthe


1425-1479 Trastamaratarrac Aldatu

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Johannes II.a
1425–1479 ( de facto )
1425-1441 ( de jure )
  1397co ekainaren 29a
Medina del Campo
Fernando I.a Aragoicoa eta Leonor Alburquerquecoa
Çuria I.a Naffarroacoa
1419co açaroaren 6a
4 seme-alaba
Joana Enriquez
2 seme-alaba
1479co urtharrilaren 20a
Barcelona
81 urthe
Leonor I.a
1479
  1425eco otsailaren 2a
Erriberri
Johannes II.a Aragoicoa eta Çuria I.a Naffarroacoaren alaba
Gaston IV.a Foixcoa
11 seme-alaba
1479co otsailaren 12a
Tutera
54 urthe
Johannes II.aren aurkaco reguenahiac, 1441–1464

Johannes II.a Aragoicoac emaztea hil ondoren beretzat mantendu çuen Naffarroaco koroa, baina bere semea eta alaba nagussia reguenahi eta monarchac de jure içan ciren [3] .

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Carlos IV.a
1441–1461
  1421eco maiatzaren 29a
Peñafiel
Johannes II.a Aragoicoa eta Çuria I.a Naffarroacoaren semea
Ines Clevesecoa
Seme-alabaric ez
1461eco irailaren 23a
Barcelona
40 urthe
Çuria II.a
1461–1464
  1424
Erriberri
Johannes II.a Aragoicoa eta Çuria I.a Naffarroacoaren alaba
Henrique IV.a Gaztelacoa
Seme-alabaric ez
1464co abenduaren 2a
Orthece
40 urthe


1479-1483 Foixco leinua Aldatu

Saconceco, iracurri: « Foixco condeen cerrenda »
Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Francisco I.a Febus
1479–1483
Fichategui:Francisco I de Navarra.jpg 1467co aphirilaren 12a
Gaston I.a, Vianaco princea eta Maddalen Franciacoaren semea
Ez cen nehoiz ezcondu 1483co otsailaren 12a
Paue
16 urthe
Catalina I.a
1483–1517
  1468
Gaston I.a, Vianaco princea eta Maddalen Franciacoaren alaba
Johannes III.a Naffarroacoa
13 seme-alaba
1517co otsailaren 12a
Mendi-Marçana
49 urthe


1483-1572 Albreteco leinua Aldatu

1512an Fernando II.a Aragoicoac resuma conquistatu çuen , Naffarroa Garaia Aragoico koroapean cocatuz. Hori cela eta Aragoi eta Espainiaco regueec de facto resumaren uehiena çucendu çuten. Naffarroaco regueec Naffarroa Beherera ihes eguin eta seigarren merindadean bere resuma mantendu çuten [4] [5] .

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Johannes III.a
1484–1516
  1469
Alain I.a Albretecoa eta Francisca Châtillongoa
Catalina I.a Naffarroacoa
13 seme-alaba
1516co ekainaren 14a
Paue
47 urthe
Henrique II.a Çangotzacoa
1517–1555
  1503co aphirilaren 18a
Çangoça
Johannes III.a Naffarroacoa eta Catalina I.a Naffarroacoaren semea
Margarita Angulemacoa
1526
2 seme-alaba
1555eco maiatzaren 25a
Haguetmau
52 urthe
Joana III.a
1555–1572
  1528co urtharrilaren 7a
Saint-Guermain-en-Laye
Henrique II.a Naffarroacoa eta Margarita Angulemacoaren alaba
Antonio I.a Naffarroacoa
1548co urriaren 20a
5 seme-alaba
1572co ekainaren 9a
Paris
44 urthe


1572–1789 Cappeto leinuaren berreçarpena Aldatu

1572–1789 Borboitarrac Aldatu

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Antonio I.a
1555-1562
  22 April 1518
La Fère , Picardia
Carlos I.a Vendômecoa eta Francisca Alençongoaren semea
Joana III.a Naffarroacoa
1548co urriaren 20a
5 seme-alaba
1562co açaroaren 17a
Les Andelys , Eure
44 urthe
Henrique III.a (Franciaco Henrique IV.a)
1572–1610
  1553co aphirilaren 1a
Paue
Antonio I.a Naffarroacoa eta Joana III.a Naffarroacoaren semea
Maria Medici
1600eco abenduaren 16a
6 seme-alaba
1610eco maiatzaren 14a
Paris
57 urthe
Luis II.a Çucena
1610–1643
  1601eco irailaren 27a
Fontainebleauco jaureguia
Henrique III.a Naffarroacoa eta Maria Mediciren semea
Ana Austriacoa
1615eco açaroaren 24a
6 seme-alaba
1643co maiatzaren 14a
Paris
41 urthe
Luis III.a Handia (Franciaco Luis XIV.a)
1643-1715
  1638co irailaren 5a
Saint-Guermain-en-Laye
Luis II.a Çucena eta Ana Austriacoaren semea
Maria Theresa Austriacoa
1660eco ekainaren 9a
6 seme-alaba
1715eco irailaren 1a
Versailles
76 urthe
Luis IV.a Maitatua (Franciaco Luis XV.a)
1715–1774
  1710eco otsailaren 15a
Versaillesco jaureguia
Luis Dofin Handia eta Maria Adelaida Savoiacoaren semea
Maria Leszczyńsca
1725eco irailaren 5a
10 seme-alaba
1774co maiatzaren 10a
Versaillesco jaureguia
64 urthe
Luis V.a Onguilea (Franciaco Luis XVI.a)
1774–1789
  1754co abuztuaren 23a
Versaillesco jaureguia
Luis Dofina eta Maria Josepha Saxoniacoaren semea
Marie Antoinette
1770eco maiatzaren 16a
4 seme-alaba
1793co urtarrilaren 21a
Concorde plaça , Paris
38 urthe

Henrique III.a Henrique IV.a Franciacoa bilhacatu cenean koroac Franciacoarequin bat eguin çuen. Hala ere resuma biac ez cituzten uztartu 1620co urriaren 20an Luis II.ac "Franciaco koroari Naffarroa, Bearno , Andorra eta Doneçanen batze aguiria" [7] plaçaratu çuen arte. Luis XIV.a Franciacoac (Naffarroaco III.ac) , Luis XV.a Franciacoac (Naffarroaco IV.ac) , eta Luis XVI. Franciacoac (Naffarroaco V.ac) Naffarroaco reguea titulua 1791 arte erabilcen jarraitu çuten [8] .

Icena Irudia Jaiotza Ezconça(c) Heriotza
Luis Desiratua (Franciaco Luis XVIII.a)
1814-1824
  1755eco açaroaren 17a
Versaillesco jaureguia
Luis Dofina eta Maria Josepha Saxoniacoaren semea
Maria Josephina Savoiacoa
1771eco aphirilaren 16a
Seme-alabaric ez
1824co irailaren 16a
Louvre jaureguia
68 urthe
Carlos IV.a Arthoiscoa (Franciaco Carlos X.a)
1824–1830
  1757co urriaren 9a
Versaillesco jaureguia
Luis Dofina eta Maria Josepha Saxoniacoaren semea
Maria Theresa Savoiacoa
1773co açaroaren 16a
4 seme-alaba
1836co açaroaren 6a
Goricia
79 urthe

"Naffarroac reguea" titulua berriro 1814 eta 1830 arteco Borboien berreçarpenean erabilcen jarraitu çuten. Gueroago Henrique Arthoiscoa bilhacat cen reguenahi berria, eta bere jarraitzaileec ere Naffarroaco regue beçala icempetu çuten naffar resumaco ondare escubideen jaraunsle beçala.

Borboi reguenahi carlistec ere titulua aldarricatu çuten, baina Espainiaco koroac duen berce tituluequin batera.

Egungo reguenahiac Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. Sánchez Albornoz, Claudio. ( 1959 ). Problemas de la historia Navarra del siglo IX. 20 Vianaco Prince Eracundea , 5-62 or. .
 2. Lema Pueyo, José Ánguel. ( 2008 ). Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134). Xixon : Trea, 32-33 or. ISBN 978-84-9704-399-1 . .
 3. Ramírez Vaquero, Eloísa. ( 1990 ). Juan II, Leonor y Gastón de Foix, Francisco Febo. in: Reyes de Navarra . XVII Iruñea :: Minçoa ISBN 84-85891-24-4 . .
 4. Serrano Izco, Bixente . ( 2006 ). Naffarroa. Historiaren hariac . Iruñea : Euscara Cultur Elkargoa ISBN 84-932845-9-9 . .
 5. Esarte Muniain, Pedro . ( 2001 ). Navarra, 1512-1530. Iruñea : Pamiela ISBN 84-7681-340-6 . .
 6. (Gaztelaniaz) «Nuevos elementos de la Historia universal, sagrada y profana, de la esfera, y geographia : con un breve compendio de la historia de España y Francia / sacados de los ke escrivio en frances el Padre Claudio Buffier ... por otro de la misma Compañia... - BVMC.Labs» Laboratorio de la Bibliotheca Virtual Miguel de Cervantes (Noiz consultatua: 2022-08-09) .
 7. (Francesez Franciaco koroari Naffarroaren batze aguiria
 8. Ciracçadeh, Cyrus Ernesto. A rebellious people: Basques, protests, and politics. Reno : University of Nevada Press, 27 or. ISBN 0-87417-220-9 . .
 9. Alicia Borboi Parmacoaren esquela
 10. The Royal House of Bourbon-Two Sicilies
 11. Normas de successión a la titularidad del Reino de Navarra y árbol genealóguico commentado. Naffarroac Regue Etchearen Senescalia, 7 or. .
 12. http://www.nabarralde.com/es/nabarmena/8228-naffarroa-estado-soverano-ironias-del-destino-desde-1936-la-corona-navarra-y-la-corona-espanola-estan-separadas
 13. Ardisson, Thierry. ( 1986 ). Louis XX. Contre-enquête sur la monarchhie. Olivier Orban ISBN 2-85565-334-7 . .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu