Naffarroaco Resumaco Gorthearen officioac

Wikimediaco cerrenda articulua

Naffarroaco Resumaco Gortheare officioac reguearençat an eguiten çuten cembait oguibideac ciren. X. eta XI. mendeetan , normalean nobleciaren semeec eguinac ciren, bertan bere heciqueta ossatzen çuten bitartean. Official hauec ascotan lampostua chandacatzen çuten eta çaila da bere icendapen data cehatza jaquitea. Bere icena ere ascotan eceçaguna da, içan ere, orduco aguirietan bere latinezco titulua baino ez da aguercen, ascotan lekuco moduan. Hassieran behin heciqueta ossatuta bere jaurerrietara itzuli arren, XI. mendearen amaieran luçaroan egoiten ciren bere oguibideetan, vicitza ossoraco titulua baliz.

Behean aguercen diren cerrendac ez dira ossoac, içan ere, erabilitaco ithurrietan dembora-hutsune luceac daude. Oguibide bakoitzac çuen latinezco icenac ere aldatu çuen demboran cehar.

1362an Carlos II.ac bottiliiaro , ezcutari, chambelan, clerico, maiordomo, capillau, sukaldari, forratzaile, gamberaçain, diruçain, haraquin, aithor-ençule, morroiac eta çaldiçainac cituen. Gainera, Franciaco gorthean sorthurico condestable ere çuen [1] [2] [3]

Maiordomoa Aldatu

Maiordomoa (latinez maior domus ) Gortheco official nagussia içan cen, berce officialac çucencen cituena. Litequeena da officioa rotationezcoa içaitea, icenec ascoz aldatzen dutelaco. 1072co aguir batean, Anso IV.a Naffarroacoaren garaicoa, Garcia Fortunec maiordomo eta bottiliiarioa cen batera.

Icena Lehendabicico
aiphamena
Azquen
aiphamena
Titulua
Gomez Aureliez 952 959 Maior domus
Gomez 992 992 Maior domus
Garcia Anso 996 996 Maior domus
Lupo Anso 1011 1024 Maior domus
Lope Lopez 1015 1015 Maior domus
Gomez Anso 1018 1033 Maior domus
Alvaro Fortun 1040 1042 Maior domus
Galindo Enneco 1042 1042 Maior domus , Maior quoquorum
Fortun Belasco 1047 1047 Maior domus
Ximeno Mancionez 1054 1060 Maior domus
Enneco Anso 1056 1066 Maior domus
Garcia Enerco 1063 1064 Maior domus
Garcia Fortun 1071 1073 Maior domus
Lope Belasco 1072 1076 Maior domus , baita Botellarius ere
Belasco Garcia 1078 1087 Maior domus

Coparia Aldatu

Coparia (latinez pincerna , architriclinus edo propinator ) Gorthea elicatzeco arduratzen cen officiala içan cen. Maiordomo beçala, litequeena da rotationezcoa içaitea.

Icena Lehendabicico
aiphamena
Azquen
aiphamena
Titulua
Fortun Ximeno 956 956 Pincerna
Anso Fortun 997 997 Architriclinus
Aurelio Anso 1018 1031 Architriclinus
Garcia Anso 1024 1024 Architriclinus
Galindo Lopez 1040 1040 Pincerna
Enneco Lopez 1042 1042 Architriclinus
Fortun Enneco 1063 1066 Pincerna
Lope Enneco 1063 1063 Pincerna
Anso Aznar 1068 1072 Pincerna , Propinator (1072)
Garcia Fortun 1071 1071 Pincerna

Bottiliiarioa Aldatu

Bottiliiarioa (latinez botellarius edo botecarius ) upelteguiaz arduratzen cen officiala içan cen, egungo sommelier baten moduan. Ez du emaiten rotationezco oguibidea cenic baina cembait bottiliiario copariac ere içan ciren.

Icena Lehendabicico
aiphamena
Azquen
aiphamena
Titulua
Lope Enneco 1011 1020 Botellarius
Aznar Fortun 1015 1015 Botellarius
Anso Ximeno 1033 1033 Botellarius
Ximeno Anso 1040 1040 Botellarius
Belasco Garcia 1056 1064 Botellarius
Lope Muñoz 1066 1072 Botellarius
Lope Belasco 1072 1072 Botellarius , Botecarius eta Maior domus
Anso Sanchez 1078 1087 Botellarius

Ezcutaria Aldatu

Ezcutaria (latinez armiguer edo armentarius ) reguearen armateguiz arduratzen cen, eta aguian baita reguearen goardiaz ere. Armequico bere lothura nabarmena da bere icemburueetan, denec latinezco fer- (burdin) aurrizquia dutenac: alferiz , fertorarius , inferartis edo offertor . Officio honec berceac baino rotatione guehiago jassan cituen eta bi titular cituen bakarra da: 1043ean Fortun Ximenoc eta Orti Orticec partitu çuten.

Icena Lehendabicico
aiphamena
Azquen
aiphamena
Titulua
Fortun Ximeno 959 959 Armiguer
Galindo Gomez 1030 1030 Armentarius
Fortun Ximeno 1043 1043 Inferartis
Orti Ortiz 1043 1043 Inferartis
Galindo Lopez 1044 1044 Offertor
Lope Garcia 1058 1058 Alferiz
Lope Garcia 1060 1060 Armiguer
Ximeno Garcia 1062 1064 Armiguer
Fortun Enneco 1063 1063 Fertorarius
Lope Enneco 1063 1064 Fertorarius
Fortun Enneco 1063 1063 Fertorarius
Garcia Fortun 1065 1071 Offertor , Fertorarius (1068), Tallator (1068–69)
Petri Garcia 1066 1072 Armiguer
Lope Enneco 1066 1066 Offertor
Enneco Anso 1072 1072 Alferiz
Fortun Enneco 1072 1087 Armiguer
Enneco Anso 1072 1076 Armiguer
Anso Garcia 1072 1075 Offertor

Mariscal Aldatu

Saconceco, iracurri: « Naffarroaco mariscal »

Mariscala ( latinez : stabularius ) reguearen çalditeguiez arduratzen cen officiala içan cen. Nahiz eta ez du emaiten rotationezcoa cenic, bertan hirur urthe baino gutiago irauten çutela emaiten du.

Icena Lehendabicico
aiphamena
Azquen
aiphamena
Titulua
Garcia Aureliez 957 959 Stabularius
Fortun Ximeno 992 992 Stabularius
Lope Enneco 996 996 Stabularius
Garcia Anso 997 997 Stabularius
Ximeno Fortun 1020 1020 Stabularius
Anso Datiz 1042 1043 Stabularius
Garcia Garcia 1058 1062 Stabularius
Garcia Anso 1063 1064 Stabularius
Fortun Alvarez 1066 1066 Stabularius
Lope Anso 1068 1070 Stabularius
Lope Belatz 1071 1072 Stabularius
Garcia Fortun 1072 1072 Stabularius
Lope Enneco 1072 1075 Stabularius
Anso Garcia 1087 1090 Stabularius

Referenciac Aldatu

  1. Sánchez-Marco, Carlos. (2005). Medieval History of the Quingdom of Navarre. .
  2. Narbona Cárceles, María. (2006). La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: spacio doméstico y scenario de poder, 1376–1415. Iruñea: Naffarroaco Universitatea .
  3. Madraço, Pedro. (1886). Navarra y Logroño. 1 D. Corteço y ca. .

Bibliographia Aldatu

Campo estecac Aldatu