Coptoen eguteguia edo Alexandriaco eguteguia Eliça Coptoac erabilcen duen eguteguia da eta gaur egun Egypton erabilia da. Ancinaco egyptoar eguteguian oinharritu dago. Ptolomeo III.aren garaian egutegui horri aldaqueta batzuc eguin citzaizquion ( C.a. 238 . urthea), egun epagomenal bat sarthuz laur urthean behin. Hala ere aldaqueta hau ez çuten ondo ikussi Egyptoco aphecec eta idea ez cen sarthu C.a. 25 arte. Egutegui çaharra oraindic Erdi Aroa arte erabili çutenez haimbat astronomoc reformatutacoari optoen eguteguia icena eman citzaion. Ethiopiaco eguteguia ren berdina da, baina icen eta cembaqui ezberdinequin.

Hilabetheac Aldatu

Campo estecac Aldatu