Carlos II.a Naffarroacoa

Naffarroaco Resumaco reguea (1349–1387) eta Évreuxco condea (1343–1387)

Carlos II.a Naffarroacoa ( 1332co urriaren 10a - 1387co urtharrilaren 1a ), Evreuxcoa eta Gaiztoa ecicenez eçaguna, Naffarroaco reguea ( 1349 - 1387 ) eta Evreuxeco condea ( 1343 - 1387 ) içan cen. Lurralde horiez gain, Philippe Evreuxeco conde aitarengandic eta Naffarroaco Joana II.a amarengandic, Normandian ere lurralde franco jasso cituen, 1328an Champagne , Brie eta Franciaco thronuaren gaineco aldarricapenei uko eguiteagatic. Honela, Franciaco ipharraldean Evreux , Mortain , cein Vexinen eta Cotentinen çath batzuen jabe cen Carlos.

Carlos II.a Naffarroacoa
Charles II of Navarre.png
Naffarroaco monarcha

1349 - 1387
Joana II.a Naffarroacoa - Carlos III.a Naffarroacoa
Vicitza
Jaiotza Évreux 1332co urriaren 10a (egutegu gregorianoa)
Herrialdea   Naffarroaco Resuma
Heriotza Iruñea 1387co urtharrilaren 1a (egutegu gregorianoa) (54 urthe)
Hobiratze lekua Iruñeco cathedrala
Heriotza modua istripua
Familia
Aita Philippe III.a Naffarroacoa
Ama Joana II.a Naffarroacoa
Ezcontidea(c) Joana Franciacoa (1353 (egutegu gregorianoa) -
Bicotequidea(c) Catalina Liçaso
Seme-alabac
Anai-arrebac
Leinua Evreux leinua
Hezcunça
Hizcunçac francesa
Jarduerac
Jarduerac aguintaria

Find a Grave: 8048814 Edit the value on Wikidata

Aita Philippe VI.a Franciacoaren lehengusua eta ama Luis X.a Franciacoaren semea içanda, Carlosec lirio-lorea (Franciaco reguetzaren ikurra) bi adarretan ceducala erraitea gustuco çuen. Gauçac horrela, amaren partetic Philippe Ederra Franciaco reguearen verbiloba içanda, reguetza norc betheco çuenarengatic sorthu cen Francia eta Anglaterraren arteco Ehun Urtheco Guerran parte-harce handia içan çuen Carlosec, bata edo bercearequin alliatuta, bethi ere bere helburuac bethe nahian. Franciaco koroaren gaineco aldarricapena onhar cieçoten spero çuen luce. Naffarroari dagoquione , 1350eco udan ethorri cen koroa jassotzera, baina visita chiquiez apparte, reguealdico lehenengo 12 urtheac ia-ia soilqui Francian eman cituen. Hassiera batean, lanescu-ithurritzat hartu çuen Naffarroa, Francian bothere guehiago bereganatzeco.

Gaiztoa goiticena jasso çuen ( gaztelaniaz el Malo , francesez le Mauvais ) chronicari espainiar batengandic XVI. mendean .

Reguealdia Aldatu

Içurri Belçaren ostean ( 1349 ), Ehun Urtheco Guerra sua ethenda cegoen. Guerratearen lehendabicico çathiac anglesen abantaila nagussia ekarri çuen, Eduardo III.ac garhaipe garbiac lorthu cituen L'Éclusen eta Crécyn , baita Calais hartu çuenean ere. Valois leinuaren botherea erançuna aurkitzen çuen Anglaterraco cein Naffarroaco regueengan biac Philippe Ederraren ondorengoac içanic. Philippe VI.a Franciacoaren heriotzaren ostean ( 1350eco abuztuaren 22an ), Joan II.ac laster koroatu cen ( irailaren 26an ). Abuztuaren 29an , Carlos de la Cerda buru çuten franciarrec Eduardo III.a gueldiaraci çuten Reimsera koroatzera cihoacelacoan. Carlos II.aren asmoa, berriz, bere amac Brie eta Champagnean galdutaco lurraldeac berrescuratzen guztiz ahaleguincea cen.

Franciaco reguearequico harremanac Aldatu

Carlos II.a Langüedocen regue ordezcari aritu cen 1351n , eta Garonaco Port-Sainte-Marie hartu çuen armadaren burua içan cen 1352an . Urthe berean Joanarequin, Joan II.a Franciacoaren alabarequi , ezcondu cen.

 
Franciaco reguea Carlosen atchiloqueta aguincen ari cela.

Carlos de la Cerda Franciaco condestableac, reguearen cuttunac, Champagnea, Brie eta Angulemaco feudoac jassota, Carlosequico hartu-emana ozpindu cen [1] , lurralde horiec lehenago haren amarenac içanac baitziren. Parisen 1353co Gabonetan publicoqu eztabaidatu ostean, condestablearen heriotza taxutu çuen Carlosec. Condestablea L'Aiglen 1354co urtharrilaren 8an erail çuten, Philippe bere anaia hilçaileen buru celaric. Carlosec ez çuen heriotza horretan bere parte-harcea ezcutatu. Egun batzuen buruan, Carlosec intrigatzeari ekin ceraucon anglesequin hitzarmen militar bat signatzeco, Joan II.a aitaguinharrebaren aurka [2] . Franciaco reguea prest cegoen suhiaren lurraldeac erassotzeco, baina Carlosen Eduardo III.arequico alliançac baquea sinaraci ceraucon Joan II.ari: 1354co otsailaren 22an Mantesco Hitzarmena adostu çuten. Horri esquer, Carlosec bere mempeco lurraldeac ugaldu cituen eta baque eguin çuen Franciaco reguearequin. Nolanahi ere, anglesac, Carlosequin batera franciarren contra campaina bikoitza prestatzen ari cirela, traitionatuta sentitu ciren. Ez cen azquen aldia içanen, Carlosec Anglaterrarequico hitzarmenac erabilico cituen Franciaco reguearengandic lorpenac lorceco.

Naffarroaco eta Franciaco regueen arteco harremana laster usteldu cen berriro, eta Joan II.ac Carlosen lurraldeac Normandian invaditu cituen 1354an bertan. Francia eta Anglaterraren artean Avignonen emaitzaric gabeco baque-negociationeetaraco mandataria anglesarequin intrigatzen hassi cen berriro Carlos, eta berriro alderdia aldatu çuen. Anglesen berce invasione baten mehatchuac Joan II.ari baque-hitzarmena sinaraci ceraucon, Valognes Hitzarmena ( 1355eco irailaren 10a ). Itun honec ere, ez çuen luce iraun. Uste cen Carlos Franciaco ondorengoaren gainean eraguina içaiten saiatzen ari cela [3] . Joan II.ac bere semea Normandiaco duque icendatu çuen, baina Carlosec jarraitu çuen ondorengoari aholcatzen lurraldea nola governatu behar çuen. Reguearen aurkaco conspirationeen çurrumurru ethengabeac ciren, eta, 1356co aphirilaren 5ean , Joan II.a eta aldecoen talde bat ondorengoaren gazteluan avisatu gabe sarthu ciren Erruanen . Carlos atchilotu eta espetcheratu çuten. Haren lagunçaile nagussietaco lauri (bic Carlos de la Cerdaren hilçaileen artean egonac) burua moztu ceraueten, eta gorphuac cateequin cincilicatu. Carlos carcelaz carcela eraman çuten, segurtassuna handiagoa içan cedin [4] .

Dofinaren aurka Aldatu

Poitiersco guduan anglesec Franciaco reguea atzeman ostean ere Carlos II.ac presondeguian jarraitu çuen. Baina bere aldeco ugaric lanean ciharduten Statu Orocorretan , reguearen atchiloquetac eraguindaco bothere-hutsunean Franciaco governua aldatzeco, herrialdeac anarchiara jotzen çuen bitartean. Dofina (Franciaco reguearen ondorengoa) ethengabe pressionatzen çuten asque utz ceçan. Bien bitartean, Philippe anaiac Lancasterreco duquearen armada anglesarequin bat eguinda, dofinaren contra borrocatu çuen Normandian cehar. Azquenean, 1357co açaroaren 9an , Jean de Picquigny buru çuen 30 guiçonen talde batec ascatu çuen Carlos Arleuxco gaztelutic [5] .

Amiensen sarcean heroien moduan agurtuta, Statu Orocorrec Parisera joaiter gombidatu çuten. Seguicione handiarequin sarthuta "monarcha koroatu berri beçala" hartu çuten [6] . Herriari açaroaren 10ean çucendu citzaion, atchilotu çutenen aurkaco quexa-cerrenda luçatuz. Étienne Marcelec burututaco "Naffarroaco reguearen aldeco justiciaren escaquiçunari" ecin içan çuen dofinac aurre eguin. Presondeguian cegoen bitartean bere lurraldeetan eguindaco calteengatic ordaina escatu çuen Carlosec, baita bere crimenen cein haren aldecoen barkamena, eta Joan II.ac Rouenen executatuco lagunenençat ohorezco lurperatzea ere. Halaber, dofinaren beraren Normandiaco duquerria eta Champagneaco contherria ere escatu cituen. Honec Franciaco ipharraldeco benetaco aguintaria bihurtuco luque. Dofina atherabideric gabe cegoen, baina Carlosequin oraindic negociatzen ari cela, Anglaterraco eta Franciaco regueec Windsorren baqu -accordioa signatu çuten berri iritsi cen. Berri hau bere calteraco baino ecin çuela jo jaquinda, Carlosec Parisco espetche guztietaco atheac irequi cituen, anarchia sor cedin. Hiriburua utzi çuen orduan, Normandian gothorceco [7] . Executatuco jarraitzaileei ohorezco statu-hileta eman cerauen/cien Rouengo cathedralean 1358co urtharrilaren 10ean , eta guerra civila deithu çuen. Indar anglo-naffar baten buru, dofinaren gothorlekuen contra eguin çuen, honec bere armada bilcen çuen bitartean.

Carlos eta Parisco matchinada Aldatu

 
Jacquerie garhaituta

Bitartean Paris iraulçaren ercean cegoen. Otsailaren 22an , dofinaren buru militar nagussiac, Jean de Conflans eta Robert de Clermont mariscalac, bere beguien aurrean erail çuen Étienne Marcel buru ceducan gendetzac. Dofina virtualqu preso cegoen, eta Carlosec berriro Parisera itzulceco gombitea jasso çuen. Hala eguin çuen otsailaren 26an , seguicine armatu handi batequin. Dofinac Carlosen lurralde-escaquiçunen aurrean amore eman behar içan çuen, eta bere erabilpen personaleraco 1.000 guiçoneco armada ordainceco aguindu ceraucon [8] . Hala ere, gaixotassun batec galaraci ceraucon Carlosi Senlis eta Provins lurraldeetaco nobleciac escatutaco bilkuretara joaitea, eta dofina horretaz probestu cen çaindari paristar eta naffarrengandic ihes eguiteco. Ekialdetic campaina irequi bat jarri çuen marchan Carlosen nahiz Parisco matchinoen aurka.

Étienne Marcelec erregutu ceraucon Carlosi dofinarequin hitzarmena signa ceçaten, baina ez çuen deus lorthu. Honela, Paris inguruco lurraldea bai Carlosen bai dofinaren armaden arpilatu çuten. Maiatzaren azquen egunetan, Jacquerie iceneco matchinada phiztu cen Franciaco ipharraldean, Francia hain behera eraman çuen nobleciaren contraco gorroto spontaneoaren aurrean. Étienne Marcelec publicoqui Jacqueriaren aldeco babesa adiaraci çuen. Dofinaren lagunça jassotzeco ecinic, Franciaco ipharraldeco nobleec Carlosi erregutu ceraucoten/cioten nekaçarien aurka eguin ceçan. Pariscoen alde egon arren, Carlosec ez cituen nekaçariac beguico. Étienne Marcelec vici ala hilco acatsa eguin celacoan, Franciaco aristocraciaren buru beçala aguerceco tentationeari ez ceraucon eutsi, eta Jacquerie delacoa sunsitu çuen Melloco gudan 1358co ekainaren 10ean , matchinoa garbituz. Parisera itzuli cen eta bothere-escainça eguin çuen, gendeac "Parisco Capitaina" hauta ceçan [9] .

Muguimendu honec Jacqueriaren contra babestu çuten noble ascoren babesa kendu ceraucon Carlosi, eta dofinarengatic uzten hassi ciren. Bitartean soldaduac -guehienac mercenario anglesac- bilceari ekin ceraucon Paris defendatzeco, baina bere guiçonec, ordea, hirian barnan eta campoan arpilatzen çuten. Dofinaren indarrac bereac baino ascoz handiagoac cirela ohartuta, dofinarequin negociationeac çabaldu cituen. Dofinac dirua eta lurra escaini cerauzquion paristarrec amore emaitea lorcen baçuen. Hauec, halere, princen arteco itun honetaz mesfidati, mucin eguin ceraucoten/cioten. Carlosec euren capitain moduan borroca eguitea onhartu çuen, baina bere tropac hiri barnera joan citecen escatu çuen. Handic gutira, anglesen aurkaco matchinadac sorthu ciren Parisen. Gendetzac Carlos, Étienne Marcelequin batera, haien contra -haien guiçonen aurka- eguitera behartu çuen hirico ipharraldean eta mendebaldean. Gendetza hori (çalançaric gabe nahita) anglesen celata batera eraman çuen Saint Cloudeco çubitic hurbileco basoan, eta 600 paristar hil cituzten [10] .

Amore emaitea Aldatu

 
Franciaco resuma 1356 eta 1363 bitartean.

Horren ostean Carlosec Paris utzi çuen. Saint-Denisco basilican egonda, matchinada bere casa erre cen. Étienne Marcel hilic suertatu cen, eta dofinac Parisen gaineco controla berrescuratu çuen. Bitartean, Carlosec Anglaterraco reguearequico elkarrhizquetei ekin cerauen/cien berriro: Francia bien artean erdibitzea proposatu ceraucon. Edwardec Francia invaditzen baçuen eta dofina garhaitzen laguncen baceraucon, Carlosec Anglaterraco reguea Franciacotzat ere onhartuco luque, eta Normandia , Picardia , Champagnea eta Briaren lurraldeengatic omenaldia eguinen lioque [11] . Baina Anglaterraco reguea dagoeneco ez cen fido Naffarroacoaz. Bai Anglaterraco Edwardec bai espetcheratutaco Joan II.a Franciacoac baquerac oztopotzat ceducaten Carlos.

Honela, 1359co marchoaren 24an Londonen itun berri bat gauçatu çuten Eduardoc eta Joanec. Franciaco reguea Franciara itzulcecoa cen rescate itzela ordainduta eta Anglaterraco regueari Francian lurralde handiac, tartean Naffarroaco reguearen lurralde franciar guztiac, ordainetan emanda. Carlosec berce nombait (cehaztu gabeco) ordaina onhartu ecean, Anglaterraco cein Franciaco regueec guerra eguinen lioquete [12] . Nolanahi ere, Franciaco Statu Orocorrec ez çuten ituna onhetsi, eta dofinari guerran jarraitzeco escatu ceraucoten/cioten. Horren aurrean, Eduardo III.ac patiencia galduta, Francia invaditzeco deliberoa hartu çuen.

Carlosen egoerac ipharraldeco Francian okerrera eguin çuen udaberrian cehar dofinaren indarren erassoen azpian. Anglaterraco regueac hastecoa çuen invasioneen berri içanda, Carlosec dofinarequin baquetzea hobe cela erabaqui çuen. Eztabaida luceen ondoren, bi buruac Pontoisetic hurbil elkartu ciren 1359co abuztuaren 19an . Bigarren eguneraco, Naffarroaco Carlosec adiaraci çuen borroquen hassieran nahi çuena berceric ez çuela nahi, "herrialdearen aldeco bethebeharra burutzea".

Eduardoren campaina Francian 1359 - 1360 porrota içan cen. Dofinac ez ceraucon borroca çabalic escaini, eta "lur errearen" strategia eraman çuen: gendea hiri harresituetan babesten cen anglesec eguraldi charra pairatzen çuten bitartean. Azquenean, Eduardo III.aren eta Joan II.aren baquera iritsi cen Brétignyn . Calaisen Carlos II.arequin signatu çuen baquea Joan II.ac. Carlosi Franciaren aurkaco crimen guztiac barkatu citzaizquion, eta escubide nahiz lur oro vueltatu citzaizquion. Haren 300 jarraitzaileri regue barkamena eman citzaien. Horren truquean, Franciaco koroarequico omenaldia berretsi çuen Carlosec, eta Franciaco lurraldeetan hassiera batean berac antholatutaco mercenario anglo-naffarren aurka Franciaco koroaren alde borrocatzea aguindu çuen [13] .

Normandiaren galera Aldatu

Philippe I.a Borgoinacoaren ustecabeco heriotzaren ondoren, 1361ean , Carlosec, bere bigarren lehengusua içanda, premutassuna cela-eta Borgoinaco duquerria aldarricatu çuen. Nolanahi ere, Franciaco regueac berac jasso çuen duquerria, odol hurbiltassuna aldarricatuta. Hil ostean duquerria Philippe seme cutunari igaroco citzaiola erabaqui çuen. Borgoinaco duque bihurtu içan baliz, Carlos Franciaco politicaren bihotzean cocatuco cen berriro, bethi desiratu çuen beçala. Aldarricapen horren mucinac sumindu çuen Naffarroaco reguea, areago Innocencio VI.a Aita Sanctuac ere ecezcoa eman cerauconean.

Naffarroara 1361eco açaroan itzuli cen Franciaco botherea nola bereganatu hausnarcera. Bere aldecoac Normandian 1362co maiatzean alchatu ciren, baina alferric. Hurrengo urthean, berriz, eguitasmo handinahia garatu çuen 1364raco . Bi armada eratuco cituen, bata itsassoz Normandiara joanen cena, eta berceac, Luis anaiaren aguindupean, Borgoina invadituco çuen, Franciaco reguea resumaco bi aldetic mehatchatuz. Aguenen 1364co urtharrilean Prince Belçarequin bildu cen Carlos, anglesec mempean ceducaten Akitanian cehar igarotzeco baimena negociatzeco. Princeac baiezcoa eman çuen, aguian Joan III.a Graillycoa , Captal de Buch ecicena çuen Carlosen aholculari militar berriarequico adisquidetassuna cela eta [14] .

1364co marchoan, Captal Normandiara abiatu cen Carlosen lurraldeac ciurtatzera. Bitartean, Joan II.a Franciacoa Londonera itzulia cen Eduardo III.a Anglaterracoarequin negociatzera. Franciaco defensa dofinaren escu utzi çuen berriro. Regue armada bat dagoeneco Normandian cegoen, Rolleboise hiriaren setioan, Bertrand du Güesclinen aguindupea . Carlosen planac eçagunac içanda, regue armada harc Carlosen alde gueratzen ciren gothorlekuac hartu cituen, Captal de Buch Normandiara iritsi aurretic. Heldutacoan, oraindic Carlosen alde eguiten çuen Évreux inguruan hassi cen indarrac bilcen. Orduan, ekialdera muguitu çuen armada, regue indarrei aurre eguiteco. Hala eta guztiz ere, 1364co maiatzaren 16an du Güesclinec garhaitu çuen Cocherelgo guduan . Joan II.a aphirilean Anglaterran hil cen. Cocherelgo garhaipenaren berria dofinari Reimsen maiatzaren 18an iritsi citzaion. Hurrengo egunean koroatu çuen, Carlos V.a Franciacoa icempean [15] . Berehala, Philippe ciurtatu çuen Burgundiaco duque.

Porrot ençutetsu hori gorabehera, Carlosec eutsi ceraucon bere eguitasmo handiari. Normandian 1364co abuztuan bere guiçonec atzera muguiarazten cituzten borrocan. Naffarroaco armada bat, Errodrigo Urizcoaren aguindupea , Baionatic abiatu cen Cherbourguera haien laguncera. Bitartean, Luis Naffarroaco reguearen anaiac armada bat Prince Belçaren lurraldeen cehar eta Francian cehar eraman çuen. Gueldiarazteco bidalitaco regue indarrac saihestuta, Normandiara irailaren 23an heldu cen. Haimbat gothorleku berrescuratu arren, naffarren financec hondoa jo çuten.

Edonola ere, Franciaco regue berriac Naffarroacoarequin baquea behar çuen, anglesac Franciatic bota/vota ahal içaiteco. Negociationean naffarra Anglaterrarequin behin bethico ituna adosten saiatu cen, baina ez ciren fido. Borz urthe passa ondoren, Paris eraco bidean, Carlosen Mantes , Meulan eta Longüeville strategicoac franciarren Montpellier ren ordez hartu çuten. Azquen hori poçoindutaco opharia suertatu cen, hiritarrec mucin eguin baitzeraucoten/baitzioten Carlosen aguindupean jarceari.

Gathazcac Gaztelan Aldatu

Cocherelgo guda cein Bretignyco hitzarmena cela-eta naffarrac eta anglesac, hurrenez hurren, baquetuta, Franciaco regueac mercenarioen compainien araçoa ceducan. Gaztela eta Aragoiren arteco guerraz probestu cen compainiac Iberiar peninsulara igaro citecen. Içan ere, Franciac Aragoiren alde eguin çuen, Petri I.a Gaztelacoac Anglaterrarequin ituna signatuco çuenaren beldurrez. Bertrand du Güesclin içan cen franciar expeditionearen burua. Naffarroaco Carlosec resumatic passatzen utzi cerauen/cien. Francian, bitartean, reguearen tropec isolatutaco mercenarioac nahiz Contentinen ceuden indar naffarrac garhaitu cituzten [16] .

Gaztelaco regueac Akitaniaco Prince Belçarengana jo çuen, franciarren aurka eguin ceçan. Campaina Gaztelac ordainduta baiezcoa eman çuen Akitaniaco Princeac. Iberiar peninsulara passatzeco, berriro Naffarroaco reguearen baimena behar cen. Carlosec Gaztelaco Henrique Trastamaracoa regue berriarequin ituna signatuta ceducan. Baina Anglaterraren mehatchua içan leçaque bercela. Gaztelaco Petric Salvaterra eta Donibane Garaci itzuli cerauzquion Carlosi [17] , eta Guipuzcoa eta Araba emanen lerauzquiqueo, itsassoraco irtembidea lorthuz, 200.000 florinez gain [18] . Baina naffarrec Gaztelaco reguearequin ere negociatu çuten: 60.000 dobla eta Logroño hiriaren truque, Pyreneoetaco ibilbideac ixtea aguindu ceraueten. Prince Belçaren erassopean, Carlosec amore eman çuen, eta tropa anglesac igarotzea baimendu çuen, Orreagara 1367co otsailean iritsita. Aphirilaren 3an , Prince Belçac armada franciar-gaztelaua garhaitu çuen Naiaraco guduan , eta Petri Gaztelaco thronuan berreçarri çuen [19] . Alabaina, Akitaniaco Princeac recrutatutaco tropei ordainceco hitza jan çuen Petric, eta, hortaz, Prince Belçac armada deseguin behar içan çuen, ceinec Langüedoc arpilatu çuen.

Henrique egoeraz probestu cen, eta Carlos V.a Franciacoaren lagunçarequin, armada bat ossatu çuen Pyreneoez berçaldean. Gaztela eta Leon resumac aise conquistatu cituzten. Toledoco setioac iraun çuen bitartean, Henrique II.a Gaztelacoac Franciarequin alliança hitzarmena signatu çuen. Batic bat mairuz eta juduez ossatutaco armadac lagunduta Toledo ascatzera iritsita, Petric Calatravan porrot itzela jasso çuen. Montielgo gazteluan atherpetu cen orduan haimbat fidelequin. Azquenean, aurrez aurreco borrocan, Henrique de Trastamaracoac Petri anaiordea garhaitu eta hil çuen (1369).

Franciar-gaztelauen alliançac inguratuta cegoela eta anglesac quinca larrian ceudela ohartuta, Naffarroaco Carlos Franciara itzuli cen Vernongo ituna signatzer . 1365eco baldinçac onhartu eta 1371co marchoaren 25ean Carlos V.ari çor ceraucon omenaldia eguin ceraucon naffarrac Francian cituen lurrengatic [20] .

1378co ephaia Aldatu

 
Carlos II.a Naffarroacoac Carlos V.a Franciacoari omenaldia eguiten eracusten duen miniatura.

Cocherelgo porrotaren ostean, Naffarroaco Carlosen irrica Franciaco koroarequic içugarri murriztu cen. Soa Iberiar peninsulan cocatuta, anglesarequin hitzarmena bilhatu cen Gaztelaco reguearen aurka [21] . Anglaterraco Ricardo II.ari, 1.000 soldaduco (500 arculari eta 500 arma-guiçon) armadaren truque, Carlos II.ac Cherbourg utzi cerauen/cien anglesei hirur urthetaraco [21] 1378co otsailean signatutaco accordioaren arauera. Hala ere, anglesei Normandiaco atheac irequitzeracoan, Carlos V.a Franciacoac bere soveranotassuna caltetuta somatu çuen [21] .

Marchoaren amaieraraco, Foixco condeac Franciaco regueari naffarrec anglesequin itun isil-gordea hitzartu çuela jaquinaraci ceraucon. Franciaco Carlos V.ac Carlos II.aren Jacques de Rue chambelana eta Pierre du Tertre idazcaria atchilotu cituen. [22] Normandiaren gaineco soveranotassuna berrescuratzeco, naffarren aurkaco processua abian jarri çuen, ahalic eta publicitate guehienarequin. Traitionea eta Franciaco reguea hilceco asmoa lephoratuta, Carlos II.aren lur guztiei erasso eguin ceraueten. Cherbourg hiriac eutsi çuen anglesec defendatuta. Montpellier ere regue tropen mempe erori cen, eta gaztelauec Iruñeari erass eguin ceraucoten/cioten. Naffarroaco reguearen semea bera preso hartu çuen Franciacoac. Carlos II.aren confidançazco guiçonec egotzitaco carguac ukatu cituzten. Nolanahi ere, ephaileec, ekainaren 16an, hilcera cigortu cituzten. Moztutaco buruac eracutsi cituzten Parisen [23] .

Erregaldiaren amaiera Aldatu

 
Uxueco eliça.
Saconceco, iracurri: « 1378co Naffarroa-Gaztela Guerra »

Carlos II.ac Carlos Franciacoaren aurrean norguehiagoca galduta ceducan. Gainera, Henrique Trastamaracoac , franciarren alliançan, erasso eguin ceraucon . Carlosec hamar urthetaraco hoguei bat gothorleku utzi behar içan cerauzquion baquea lorcearren 1379an [24] , Brionesco itunarequin . Normandiaco cein Langüedoceco jabetzac kenduta, Naffarroaco cerga-valiabideac baino ez cituen. Çorigabeac gainditua, vicialdico azquen urtheac Naffarroan eguin cituen, baquean resumaco administrationearen contuez arduratuta.

Reguea 1387co urtharrilaren 1ean hil cen, Iruñeco Gotzain Jaureguia n . Heriotza hau Franciaco historiaguinçan condaira dramaticoen artean contatu da. Içan ere, uste cen gaixotassun baten aurkaco tractamenduan oker bat cela medio viciric erre cela [25] . Nolanahi ere, gorphua, Samuel Trigoc, Zaragozaco judutar batec, hartu çuen, erraiac eta bihotza atheratzeco. Erraiac Orreagan hilhobiratu iren, bihotza Uxuen , bertaco eliça reguearen aguinduz eraiqui baitzen, eta gorphuaren gaineracoa Iruñeco cathedralean .

Heriotzaren orduan, Carlos semea Gaztelan cegoen. Naffarroara iritsi arte, behin behineco governatzaile guisa Baionaco aphezpicuac , Garcea Euguic , eta Naffarroaco alfereçac, Carlos Beaumontecoac egui çuten. [26]

Ezconça eta haurrac Aldatu

1352co otsailaren 12an ezcondu cen Joana Franciacoarequin , Franciaco Johannes II.aren alabarequi . Ondoco haurrac içan cituzten:

Catalina Liçaso maitalearequi honacoac:


Referenciac Aldatu

 1. Sumption, Jonathan. (1999). Trial by Fire: The Hundred Years War II. London: Faber & Faber, 103 or. .
 2. Sumption(1999), pp. 124-5.
 3. Sumption(1999), pp. 199-200.
 4. Sumption(1999), pp. 206-7.
 5. Sumption (1999), pp. 294-5.
 6. Sumption (1999), pp. 295-6.
 7. Sumption (1999), p. 302.
 8. Sumption (1999), pp. 314-15.
 9. Sumption (1999), pp. 317-337.
 10. Sumption (1999), pp. 338-344.
 11. Sumption (1999), p. 348.
 12. Sumption (1999), pp. 400-401.
 13. Sumption (1999), p. 453.
 14. Sumption (1999), pp. 504-5.
 15. Sumption (1999), pp. 508-11.
 16. Minois, Georgues. (2008). La guerre de cent ans. Perrin, 195 or. .
 17. Moncelun, Jean Jacques. (1847). Histoire de la Gascogne depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. III Brun, 379 or. .
 18. Minois, Georgues. (2008). La guerre de cent ans. Perrin, 196 or. .
 19. Favier, Jean. (1980). La guerre de cent ans. Fayard, 310 or. .
 20. Autrand, Françoise. (1994). Charles V. Fayard, 584 or. .
 21. a b c Autrand, Françoise. (1994). Charles V. Fayard, 810 or. .
 22. Bordonove, Georgues. (1988). Les Valois - Charles V le Sague. in: Les Rois qui ont fait la France . 1 éditions Pygmalion .
 23. Autrand, Françoise. (1994). Charles V. Fayard, 816 or. .
 24. Michaud, Joseph Fr.; Michaud, Louis Gabriel. (1854). Biographie universelle ancienne et moderne. Desplace, 560 or. .
 25. Tuchman, Barbara. (1978). A Distant Mirror. Alfred A Cnopf Ltd .
 26. Orcastegui Gros, Carmen. (1978). «Crónica de los Reyes de Navarra de García de Eugüi» Vianaco Princea Eracundea (152-153.): 549. .

Campo estecac AldatuAurrecoa:

Joana II.a

 
Carlos II.a
Naffarroaco regue
(1349-1387)
Ondorengoa:

Carlos III.a

Aurrecoa:

Philippe I.a

 
Carlos I.a
Evreux-co conde
(1343-1387)
Ondorengoa:

Carlos II.a