Cappetar dynastia [1] ( francesez : Capétiens ), franciar jathorrico leinua da, Europaco çaharrenetacoa, milla urthez governatu içan baitzuen Hugües Cappetec ( 938 993 ) sorthu çuenetic. Franciaco regueac leinu horretacoac içan ciren 987tic 1328an Carlos IV.a (Naffarroac Carlos I.a) hil cen arte. Harrezquero, cappetarren bigarren mailaco adarrec ( Valois eta Borboi ) erreinatu çuten Francian , Iraulça arte.

Franciaco Etcheco armarria, cappetar dynastiaren adar nagussia cena.

Leinu hau funsezcoa içan cen Franciaco Statua eratzeco. Hastapenean nahiz Île de France ingurua baino ez çuen eguiaz mendean, cappetar regueac handituz joan ciren botherea eta mendeco lurraldea.

Leinua catholicoa içan da traditionalqui. Lehenengo cappetarrec alliança çuten Eliçarequin. Franciaco Eerresuma, gainera, Gurutzadetaco parte-harçaile nagussienetacoa içan cen, guztira borz regue içan baitziren gurutzatu: Luis VII.a , Philippe Augusto , Luis VIII.a , San Luis eta Philippe III.a . Philippe IV.ac , berriz, Franciaren controlpean jarri çuen aita sanctua.

Cappetarren artean familia harremanac on samarrac içan ciren escuarqui. Guehienetan, Franciaco reguearen seme eta anaia gazteenei statuac edo tituluac emaiten citzaizten çuten mailari eusteco eta Franciaco koroa ez aldarricatzeco. Gainera, thronua aldarricatzecotan, atzerrico bat aldarricatzen çuten, eta, modu horretan, Europa ossoa barrena çabaldu ciren cappetarrac.

Egungo Espainiaco regue , Luxemburgoco Duque Handia leinu honetaco quideac dira.

Hona hemen içandaco tituluac:

Adarrac Aldatu

Cappetarrec adar asco içan cituzten. Hona hemen nagussiac:

Referenciac Aldatu

  1. 182. araua: Dynastien icenac. Euscalçaindia euscalçaindia.eus (Noiz consultatua: 2020-02-23) .

Campo estecac Aldatu