Joseba Inchausti

euscal idazle

Joseba Inchausti Recondo , icengoitiz Ithurriotz'tar Iñaqui ( Segura , Guipuzcoa , 1936co uztailaren 20a ) idazlea da. Jaquin aldizcarico çucendaria içan cen 1958tic 1964raino eta berriro hassi cen 1969an aldizcaria berriro legaliçatzea lorthu çuenean. [1]

Joseba Inchausti
Joseba Intxausti (cropped).jpg
Joseba Inchausti erdian. Lerauçun/liçundia eta Quintanaren artean. Euscalçaindia Arançaçu 1972-7-29
Vicitza
Jaiotza Segura 1936co uztailaren 20a (86 urthe)
Herrialdea   Guipuzcoa , Euscal Herria
Hezcunça
Hizcunçac euscara
gaztelania
Jarduerac
Jarduerac idazlea
Jassotaco sariac
Quidetza Jaquin

jaquin.eus
Inguma: joseba-intxausti-rekondo-00

Biographia Aldatu

Arançaçun egui cituen eliz ikasquetac, eta Historian licenciatu cen guero Barcelonaco Universitatean 1969an.

Egan , Arançaçu , Jaquin eta Madrilgo Verdad y Vida aguercarieta eman ditu arguitara lan aiphagarrienac. Anaitassuna eta Jaquin aldizcarien çucendaria içan cen. Anaitassuna aldizcarian 79 articulu idatzi cituen. [2] Jaqui Fundationeco ohorezco quidea da egun.

UCEIco çucendaria içan cen 1980. urthean, hizteguiac sorceco lehenengo methodo informaticoac sorcen Claudio Harluxetequin aritu cirenean.

 
Udaco Euscal Universitateco programm 1977an. Orciralean Joseba Inchaustic euscarazco hitzaldi bat eguin çuen historiaz.

Batez ere Culturguinçaren historia aztertu du bere idatzietan. Horrela Euscal Herria lan encyclopedicoa çucendu eta coordinatu çuen 1984-1985ean, Ikastolen Archivo Historicoaren projectuaren çucendari-sorçailea içan cen ( Historia baten bilha:euscal escolaren iraganaz: EHIHren Projectua, 1990), eta Bideguileac bilduma ere çucendu çuen. Batez ere bi arlo ikertu ditu euscararen historia sociala eta Euscal Herrico historia religiosoa. [3]

Culturaren Aldeco Euscal Fundationeco Idazcari Nagussia da, berori sorthu cenetic (1994)

« Gurean, erabat harturic, iragan mendeco 60co hamarcadaren distirac itzali eguin du 50eco hamarcadaco litteratur ekoizpena. Hamarcada haren garrancia beguiz jotzen aurrendari Joseba Inchausti içan guenuen. 70eco hamarcadaren amaiera aldera bi articulu erranguratsu idatzi baitzituen Euzco-gogoa aldizcariaz, eta hori lehen mugarria jarcea beçala içan cen hamarcada haren berrescurapenean. »

Paco Sudupe [4]


Euscalçain urgazlea eta ohorezcoa Aldatu

Euscalçaindiac euscalçain urgazle icendatu çuen 1961eco abuztuaren 25ean eta ohorezco, 2004co açaroaren 26an. Euscalçaindico haimbat batzordetan aritu içan da: Aditza (1970), Arguitalpena (1971, 1978), Alphabetatzea (1972), Grammatica (1976), Guipuzcoaco ordezcaritza (1979), Johannes Etcheberri eguitasmoa (2007tic) eta Eusquera aguercari (2009tic). [5]

Lanac Aldatu

Jaquin taldeac Joseba Inchaustiren 504 documentu digitalizatu cituen, [6] eta www.jaquin.eus/inchausti atharia jarri cituen denon escura.

Obra nagussiac hauec dira: Içaitea ta bere cençua (1960), Euscal Aditza (1960), Las siete lectiones del Euscal aditza (1965) eta Iraulçaren hildotic (1972). Berce batzuequin batera, lan hauen eguilea: Lur eta Guiçon (1974) eta Euscal Idazleac Gaur (1977), Historia baten bilha (1991), Euscal Herrico religiosoen historia (2004) eta Euscara eta hizcunçac, guiçartean (2014).

Bere idatzien cerrenda luceagoa da baina:

 • Içaitea ta bere cençua , 1960.
 • Paradigmas verbales y método rational para su studio , 1960.
 • Euscal Aditza: Guipuzco-Bizcaierac Paradigmas verbales y método rational para su studio , 1960.
 • Las siete lectiones del Euscal aditza , 1965.
 • Iraulçaren hildotic , 1972.
 • En el "Homenaje a Axular " , 1974.
 • Lur eta Guiçon , 1974.
 • Euscal Idazleac Gaur , 1977.
 • Guiçadiaren historia mendez mende: aro modernoa, Pello Arrieta Soraiz, Universitate Cerbitzuetaraco Euscal Ikastetchea , 1985.
 • Euscal Hitz: (exposición, 1987) , 1987.
 • El vascuence en Navarro , 1989.
 • Euscara Naffarroan , 1990.
 • Euscara - Euscaldunon Hizcunça , 1990.
 • Historia Baten Bilha: euscal escolaren iraganaz: EHIHren Projectua (1990) , 1991.
 • Euscara, la langüe des basques , avec Hélène Handalian et Jean Michel Robert, 1992.
 • Eusquera, la lengua de los Vascos , 1992.
 • Eusquera en Alava , País Vasc. Secretaría General de Política Lingüística, 1994.
 • El país de la lengua vasca: Euscal Herria , 1994.
 • Euscal Herria: le pays de la langüe basque , Eusco Jaurlaritzaco Hizcunça Politicaraco Idazcaritza, 1995.
 • Euscal Herrico lambide-heciqueta: escualde bateco historiatic, Çarautzco EPO 1943-1993 , Escuela Professional Obrera, 1995.
 • "Euscararen Iraupena Naffarroaco Gazteleran" eracusquetaren inguruan: En torno a la Exposición "Pervivencia del Vascuence en el Castelllano de Navarra" , Naffarroac Autonomia Erkidegoa, 1995.
 • Euscararen aldeco motivationeac , Euscal Herrico Universitatea, Euscara Institutua , 1998.
 • Hizcuncen aldeco muguimendu socialac , Euscal Herrico Universitatea, Euscara Institutua, 1998.
 • Olerqui galduac: recuperación de un poeta olvidado , avec Antonio Arruti Olhaiçola, 1998.
 • Euscal historialariac eta franciscotarrac: azterqueta historiographicoa , 1998.
 • Historia, nación y nationalismo: cuestión national y movimiento obrero Pierre Vilarrequin , 1998.
 • Arançaçu: euscal sanctutegui bat XX. mendean , 2001.
 • Gure herrico franciscotarrac: herrietaco historia garaiquidea (1791-2000) , Idoia Unçurrunçagarequin, 2002.
 • Segura historian cehar , 2003.
 • Arançaçu: ikerlan eta saiaquerac (XX. mendeco historiaz) , 2003.
 • Euscal Herrico religiosoen historia , 2004.
 • Histoire des religuieux au Pays Basque: Actes du Premier Congrès d'Histoire des Familles et Instituts Religuieux au Pays Basque (Arançaçu, 24/28 juin 2002) , 2004.
 • El claustro vasco (1875-2000): Ensayo sobre la historia contemporánea de los institutos religuiosos en Euscal Herria , 2005.
 • Convento En La Ciudad, Crónica del siglo XX: historia de los franciscanos en San Sebastián y Eguia-Atotcha , 2005.
 • Rougue était l'Euphrate: aux confins du Génocide , Hélène Handalianequin, 2005.
 • Arançaçuco sanctuteguia: El Sanctuario de Arançaçu , 2007.
 • Segurarren historia: vicitzac eta aurpeguiac , 2007.
 • Segura en su passado y cammino: ensayo para una historia de la Villa , 2006.
 • Segura en su arte y monumentos , 2007.
 • Euscararen Historia Sociala - Arguibide Bibliographicoac , 2011.

Euscal communitate scientificoaren Ingumma datu-basean, berac idatzitaco 80 lan baino guehiago dira. [7]

Sariac Aldatu

 
Jaquini Guipuzcoaco Domina entregatzen 2018an

Referenciac Aldatu

 1. «Joseba Inchausti: «Hizcunça guztiac dira naturalac eta artificialac»» www.naiz.eus (Noiz consultatua: 2018-12-06) .
 2. Anaitassuna aldizcarian idatzi cituen articuluac Euscalçaindiaren webgunean.
 3. «Joseba INCHAUSTI - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2018-12-06) .
 4. Sudupe, Paco. (2010). «Traditiona eta modernitatea 50eco hamarcadan. Euscal culturaren viciberritze gathazcatsua» www.inguma.eus (EHU) (Noiz consultatua: 2020-10-22) .
 5. «Inchausti Errecondo, Joseba» www.euscalçaindia.eus (Noiz consultatua: 2018-12-06) .
 6. «Joseba Inchausti historialari eta euscalçalearen obra ossoa digitalizatua» (WordPress) ÇuCeu.eus (Noiz consultatua: 2017-11-15) .
 7. Joseba Inchaustiren productionea Ingumma datu-basearen arauera (>80 productu)
 8. «Guipuzcoac Urrhezco Domina Jaquin taldeari emaiteco ekitaldia.» ORAIN Guipuzcoa (Guipuzcoac Foru Aldundia) (Noiz consultatua: 2019-03-19) .
 9. ««Jaqui plaça içan da»» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 10. Ugarte Iriçar, Itziar. ««Pulpitu ez, plaça içan da Jaquin»» Berria (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 11. Arthola, Amalur. (2018). «Joan Mari Torrealdai: «Herriguinçan, euscalçaletassunari aithortu behar çaio centraltassuna»» GARA (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 12. Othermin, Jon. (2018). «Euscal Cultura modernitatean jarceagatic. Noticias de Guipuzcoa» Noticias de Guipuzcoa (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 13. Ibargutchi, Felix. (2018). «Urrhezc Domina jasso dute «Jaquineco mosqueteroec»» El Diario Vasco (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 14. «'Jaqui ' aldizcariac jassoco du Durangoco Açocaco Arguiçaiola saria» Arguia 2006-11-23 (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 15. «"Jaqui " aldizcariraco içanen da Durangoco Açocaren Arguiçaiola saria - GARA - euscalherria.com» gara.naiz.eus (Noiz consultatua: 2019-08-12) .

Campo estecac Aldatu