Idazle

sciencia edo litteratura lanac idazten dituena

Idazlea edocein motaco documentuac idazten dituen persona da. Bere ideac aurkezteco erabilcen ditu idazpenac. Idazle batec bere idazquerac eguiteco hurrengo motac daude:

Campo estecac Aldatu