Henrique III.a Naffarroacoa

Naffarroa-Biarno eta Franciaco reguea
Articulu hau Naffarroaco regueari buruzcoa da; beste erranahietaraco, ikus « Henrique III.a (arguipena) ».

Henrique Borboicoa ( Paue , 1553co abenduaren 13 - Paris , 1610co maiatzaren 14a ), ecicenez Henrique Handia ( francesez : Henri le Grand ), Naffarroaco reguea içan cen 1572 - 1610 bitartean, Henrique III.a icenarequi , eta Franciaco reguea 1589 - 1610 bitartean, Henrique IV.a icenarequi . Borboi etcheco lehembicico Franciaco reguea içan cen. Egungo Francian itzal handico personaia historicoa da, Regue Ona deithu ( le bon roi ).

Henrique III.a Naffarroacoa
Musée national du Château de Pau - Portait d'Henri IV en Mars - Ambroise Dubois P 81 20 1.jpg
Franciaco reguea

1589co abuztuaren 2a - 1610eco maiatzaren 14a
Henrique III.a Franciacoa - Luis XIII.a Franciacoa
Arms of Navarre-Coat of Arms of Spain Template.svg
Naffarroa Behereaco Monarchh of Lower Navarre (en) Itzuli

1572co ekainaren 9a - 1610eco maiatzaren 14a
Joana III.a Naffarroacoa - Luis XIII.a Franciacoa
Historical Coat of Arms of French Prince of Andorra.svg
13. Andorraco Princequide Francesa

1572co ekainaren 9a - 1610eco maiatzaren 14a
Joana III.a Naffarroacoa - Luis XIII.a Franciacoa
Foixco condea

1572 - 1589
Joana III.a Naffarroacoa - valioric ez →
Vicitza
Jaiotza Paueco gaztelua 1553co abenduaren 13a
Herrialdea   Franciaco Resuma
Heriotza Paris 1610eco maiatzaren 14a (56 urthe)
Hobiratze lekua Saint-Denisco basilica
Heriotza modua guiça hilqueta : labancada
Hilçailea François Ravaillac
Familia
Aita Antonio I.a Naffarroacoa
Ama Joana III.a Naffarroacoa
Ezcontidea(c) Margarita Franciacoa ( 1572co abuztuaren 18a , 1572co abuztuaren 18a (egutegu gregorianoa) -   1599co urriaren 24a )
Maria Medici ( 1600co urriaren 5a , 1600co abenduaren 27a -   1610eco maiatzaren 14a )
Bicotequidea(c)
Seme-alabac
Anai-arrebac
Leinua Valois leinua
Borboi leinua
Albreteco leinua
Hezcunça
Hizcunçac francesa
occitaniera
Jarduerac
Jarduerac politicaria , monarcha eta buruçagui militarra
Jassotaco sariac
Sinhesmenac eta ideologia
Religionea Romatar Eliça Catholicoa

Find a Grave: 7530 Edit the value on Wikidata
Signature of Henry IV of France.svg

Joana III.a amac arguitutaco bidetic, christautassun reformistari loth citzaion, Romaco catholicismoaren contraco gathazca garaian. Aldiz, 1572co San Bartolome gaueco sarrasquiaren eta ondoco guerren ondoren, catholico bihurtu cen Franciaco Resumaco regue içan ahal içaiteco. Guerora, Nantesco Edictua eman çuen, edocein religione christauraco ascatassuna bermatzen çuena.

Statuaren centralizationean aurrera eguin arren, eutsi eguin ceraucon Naffarroa-Biarnoren eta Franciaren arteco berheizquetari, eta haren aguintaldian ez cen motheldu Naffarroaren gainean Gaztelaco Koroarequin cegoen gathazca. Pierre de Lancre jujea bidali çuen Laphurdico sorguin ehiçara . Urthebethe gueroago, Espainiar Imperioaren aurkaco campaina militar bat prestatzen ari cela, François Ravaillacec erail çuen Parisen.

Haurçaroa eta gaztaroa Aldatu

 
Henrique III.aren sehasca , Paueco gazteluan conservatzen dena.

Henrique 1553co abenduaren 13an jaio cen, aitona Henrique II.a Naffarroacoac Pauen , Bearnoco bizconderrico hiriburuan çuen gazteluan . Ama, Joana Labritecoa , Naffarroaco reguina cen eta aita, Antonio Borboicoa , Vendômeco duque eta Borboi etcheco burua. [1] [2]

Aitona guiçonezco oinordeco baten irrican cegoen. Içan ere, Antonio Borboicoaren eta Joana Labritecoaren lehembicico semea, hura ere Henrique deithua, 1553co abuztuan hila cen, bi urtheac bethe gabe. [3] Condairac dioenez, umea sorthu orduco bere guelara eraman çuen, ezpainac baratchuriz igurci eta copa bat Jurançongo ardo ussaincera eman ceraucon. Bilobac viciqui erançuten çuela ikustean, « Hi benetaco biarnesa içanen haiz! » oihu eguin omen çuen. [4]

Nahiz eta catholico bathaiatu içan, amac fede calbinistan heci çuen. Haurçaroaren çathi handiena Coarraceco gazteluan igaro çuen, baina 1561ean aitac Franciaco gorthera eraman çuen. Han passatu cituen sei urtheetan heciqueta humanista jasso çuen eta Naffarroaco ikastetcheco ikasle içan cen. 1562co ekainaren 1ean , aitac catholicismoari leialtassuna cin eguinaraci ceraucon. Urthe bereco açaroaren 18an, Antonio Borboicoa hil cen, Rouengo setioan çauritua içan ostean.

Aitaren heriotzaren ondoren, Vendômeco eta Borboico duque eta Odolezco lehembicico prince bihurtu cen. Catalina Medicic , Franciaren eta Naffarroaren arteco baquea bermatzeco asmoz, gorthean atchiquitzea erabaqui çuen. Ordainez gaztea Güienaco amiral icendatu çuen, eta haren heciqueta Joana Labritecoaren controlpean guelditu cen. Ondorioz, Henriquec, berriz ere, Reforma bessarcat çuen. [1]

1567co otsailean, Franciaco regue Carlos IX.aren eta reguina ama Catalinaren baimenic gabe, Pauera itzuli cen amarequin. Franciaco Hirurgarren Religione guerran higanoten alde borrocatu cen, Luis Condécoaren eta Gaspard Colignycoaren alboan. Condé Jarnaceco guduan hil ondoren, Joanac armadaburu icendatu çuen. Guerra 1570ean amaitu cen, Saint-Guermain-en-Layen signatutaco itun baten bitartez; horretan, berceac berce, Franciaco regueren arreba Margaritaren eta Henriqueren arteco ezconça adostu cen. 1571n , amarequi batera, Franciaco Eliça Reformatua antholatu çuen Arroxelaco synodoan parte hartu çuen. [5] [6]

Naffarroaco regue Aldatu

1572co ekainaren 9an , ama hil eta guero, Naffarroaco regue bihurtu cen. Urthe bereco abuztuaren 18an, Margarita Valoiscoarequin ezcondu cen Notre-Dameco plaçan. Ezconça ez cen içan, ez catholicoen, ez protestanteen gustucoa. Protestanteac ez ciren Carlos IX.az fidatzen, eta Güisetarrec guidatutac catholicoen ustez naturaren contraco elkarcea cen. Sei egun gueroago, San Bartolome gaueco sarrasquia guerthau cen: millaca higanot, Parisen bakarric 2.000 eta 3.000 artean, erailac içan ciren, tartean Gaspard Colignycoa buruçagui . Vicia salvatzeco, irailaren 26ean Henriqu catholico bihurtu cen, eta ondoco laur urtheetan gorthean gathibu vicitzera behartu çuten. Politicoqui Alençongo duquearequin elkartu cen eta 1573an Arroxelaco setioan parte hartu çuen. Azquenic, 1576co otsailean ihes eguitea lorthu çuen, eta 1576co ekainaren 13an calbinismora itzuli cen. [1]

 
Néraceco gaztelua.

Ihes eguin ondoren, Henriquec Albreteco duquerrira jo çuen. 1577an Nérac -en sarthu cen eta hango gazteluan eçarri çuen bere gorthea. Religioneen arteco elkarvicitza bulçatu çuen eta inguruan conseilari higanotac eta catholicoac içan cituen. [1] 1578co urritic 1579co maiatzera, Catalina Medici Henriquerengana joan cen baquea lorceco helburuarequin eta Neraceco conferenciac antholat ciren. [7]

Margarita, Henriqueren emaztea, 1579an cocatu cen Néracen. Cembait urthe gueroago Orhoimenac liburuan idatzi çuenez, "Néraceco gorthea hain cen eder eta atseguina ecen ez baitzuen Franciacoaren bekaitzic". [8] Içan ere, Margot reguinac, ederra eta cultura handicoa baitzen, distira handico gorthea eratu çuen, artistac eta idazleac, Du Bartas eta Montaigne berceac berce, bertara bilduz. Shakespeare bera gorthe horretaco guiroan inspiratu cen Love’s labour’s lost ("Galdutaco amodioen penac") comedia idazteco. [9] Baina bataren eta bercearen amodio contuec colocan jarri çuten bicotearen harremana. Azquenic, 1582an Margarita Parisera itzuli cen

Franciaco thronuaren oinordeco Aldatu

1574co maiatzaren 30ean Carlos IX.a Franciacoa hil cenetic, honen anaia Henrique cen Franciaco reguea (Henrique III.a Franciacoa). 1584an , berriz, Francisco Anjoucoa hil cen eta, legue salicoaren arauera, Henrique Naffarroacoa Franciaco thronuaren oinordeco bilhacatu cen.

Muthurreco catholicoec, ordea, ez çuten onharcen higanot bat Franciaco reguegai içan cedin. Güisetarrec Liga Catholicoa suspertu çuten, eta 1585ean Henriqu III.a Franciacoac Nemoursco edictua signat behar içan çuen, Naffarroacoari ondorengotza escubideac kencen cerauzquiona. [10] Berehala Çorcigarren Religione guerra phizt cen. 1587co urriaren 20an , higanotec regue armada garhaitu çuten Coutrasen , baina Henrique Naffarroacoac, guduan isuritaco odolaz hunquituric, ez çuen abantaila valiatu eta retiratzea erabaqui çuen. [1] [11]

1588co maiatzaren 13an, Barricaden Egunaren biharamunean, Henrique III.a Franciacoac ihes eguin behar içan çuen Paristic, eta hiria Liga Catholicoaren escu gueratu cen. [12] Urth bereco abenduaren 23an, Henrique I.a Güisacoa , catholicoen buruçagui , eraila içan cen Bloisen , Franciaco Henrique III.aren aguinduz. Hilqueta hau mendecatzeco, 1589co abuztuaren 1ean Jacques Clément fraide fanaticoac Franciaco reguea hil çuen. Honec, azquen hatsa eman baino lehen, Henrique Naffarroacoa leguezco oinordecotzat onhartu çuen. [2]

Higanotec Henrique aldarricatu çuten regue berritzat, baina Liga Catholicoac, Aulki Sanctuac eta Philippe II.a Espainiacoac ez çuten regue berria onhartu, eta Carlos Borboicoa icendatu çuten. Carlos Mayennecoaren osteac Arquesen ( 1589co irailac 29) eta Ivryn ( 1590eco marchoac 14) azpiratu cituen arren, Henriquec ecin içan çuen Paris hartu. Hori cela eta, 1593co uztailaren 25ean , Saint-Denisco basilican , bere sinhesmen calbindarrei uko eguin eta catholico bihurtu cen. Hori eguitean Paris vaut bien une messe ( euscaraz : "Mereci du Parisec meça bat") erran omen çuen. [2]

Franciaco regue Aldatu

 
Henrique IV.a Franciacoa

1594co otsailaren 27an , Henriqu Naffarroacoa Franciaco regue koroatu çuten Chartresco cathedralean , eta hirur aste gueroago ohore guztiequin sarthu cen Parisen. 1595eco irailaren 17an, Clemente VIII.a aita sanctuac absolutionea eman ceraucon. [2]

Baquea, ordea, ez cen berehala iritsi. 1595ean, guerra declaratu ceraucon Espainiari, aleguia, Ligaren alliatu nagussiari. Fontaine-Françaiseco guduan (1595eco ekainac 5) garhaipen handia erdietsi arren, 1596an Cambrai eta Calais galdu cituen, eta Amiens 1597an . Azquenic, 1598co maiatzaren 2an Vervinsco baquea signat çuen Philippe II.a Espainiacoarequin . Urthe berean, ascatassun religiosoa bermatzen çuen Nantesco Edictua promulgatu çuen. [2]

1599an , Clemente VIII.ac Henriqueren eta Margaritaren arteco ezconça deuseztatu çuen ( 1585etic berheiciri vici ciren). Hurrenho urthean, Henrique Maria Medicirequin ezcondu cen, eta 1561ean Luis semea, koroaren oinordecoa içanen cena, jaio cen. [1]

Reguealdi ossoco ministroric aiphagarriena Sullyco duquea içan cen, Henriqueren laguna eta confiançazco lagunçailea. Sully, berceac berce, resumaco finançac ordenan jarceaz arduratu cen. Içan ere, guerra civil luceen ondoren statua osso çorpeturic cegoen: 1596an 200 millioi libera çor cituen, urtheco diru sarrera 10 millioicoa berceric ez cenean. Beraz, harcecodunequin negociatu behar içan çuen, çorraren çathi bat barca ceçaten. Horrez gain, uko eguin ceraucon lucuruan emandaco credituac ordainceari, eta finança departamentuan cegoen ustelqueriaren contra borrocatu cen. Nekaçariec ordaincen cituzten petchac (francesez thaille ) [13] murriztu cituen eta ceharcaco cergac handitu. [2] [14]

Henriqueren aguintaldia erabaquigarria içan cen absolutismoaren eçarpenean: reguearen botherea sendotu çuen, ez cituen Statu Orocorrac deith eta provincietaco parlamentuac eta herrietaco administrationeac estuqui controlatu cituen. Nekaçaritza sustengatzeaz gain, industria, ehunguinça batez ere, garatu nahi içan çuen. Xede horretan Barthélemy de Laffemasen lagunça içan çuen. Manufactura fabricac (oihal, parpaila, tapiz eta beira lanteguiac) irequi ciren eta cetarraren hazcunça sustatu cen. Salgaien garraioa errazteco errepideac hobetu eta Briareco ubidea eraiqu cen [1] [2] . Hiriguinça ere interessatu citzaion. Paris modernizatzeco helburuarequin Pont Neuf , Louvreco Grande Galerie , Regue plaça eta Saint-Louis hospitalea eraiqu eta 68 cale berri eguiten hassi cen. Fontainebleauco jaureguia edertu eta Saint-Guermain-en-Layecoa eraiqu cituen [2] .

Henriqueren erreinalditic aurrera Franciaco regueec Franciaco eta Naffarroaco regue icendapena hartu çuten, Franciaco Iraulçan monarchia eceztatu cen arte. 1607an , Naffarroa Beherea eta Biarno expressuqui Franciaco koroatic bananduric eta cein bere soveranotassunari atchiquiric mantendu cituen. [oh 1] Berçalde, Iphar Atlanticoaz berçaldeco lurralde eta itsas eremuen gaineco bere aguimpidea sendotzen saiatu cen, eta Samuel de Champlain joan cen Ternua eta San Laurendira , bere ordezcari lanetan. 1609an , Pierre de Lancre ephaile Laphurdira bidali çuen bertaco sorguinen contuac ikercera [15] .

Henriqueren hilqueta Aldatu

 
Henrique IV.a Franciacoaren hilqueta Parisco Ferronnerie calean

Reguealdiaren azquenaldian, Alemaniaco prince protestanteequin elkarturic, Habsburgo etchearen eta Espainiaren aurkaco guerra prestatzen hassi cen. Espainiari aurka eguiteaz gain, Henriquec berce raçoin bat ere baçuen guerra honetaraco: Brussela harcea non bere maitale Charlotte Margüerite de Montmorency bahituric baitzen. Guerrac, ordea, aurkari anhitz cituen Francian.

François Ravaillac iracurle catholico sutsua cen, eta Juan de Mariana jesuitaren De Regue et Reguis Institutione ere iracurri çuen, Romaco dogmaren obedienciaric gabeco regue-reguinac erailcea justificatzen çuena. Ingurumari horretan, 1610co maiatzaren 14ean Ravaillacec labancadaz erail çuen reguea. [2] Hilçailea berehala atzeman çuten, eta executione publicoan hilaraci Parisen, laur çaldiren indarrez haren gorphutza laurdencatuz. Juan de Marianaren liburuac sutan erre cituzten ekitaldi officialetan.

Bederatzi urthe berceric ez çuen Luis semea içan cen oinordecoa, Maria Medici reguinordea cela. Henrique III.a Parisco Saint Denis basilican lurperatu baçuten ere, 1793an iraulçaileec haren hilhobia arpilatu çuten. [16]

Familia Aldatu

Aitona
  Carlos I.a
Vendômeco duquea
Amona
  Francisca
Alençongoa
Aitona
  Henrique II.a
Naffarroac reguea
Amona
  Margarita
Angoulêmecoa
Aita
  Antonio I.a
Naffarroac reguea
Ama
  Joana III.a
Naffarroaco reguina
  Henriqu III.a / IV.a
Naffarroaco reguea
Franciaco reguea

Ezconçac eta haurrac Aldatu

 
Henrique eta Margarita , 1572 aldean
 
Henrique, Maria Medici , seme-alabac eta Fouquet de la Varenne, 1607

Henrique bi aldiz ezcondu cen. Lehembicicoz, 1572co abuztuaren 18an , Parisen , Margarita Valoiscoarequin ( 1553 - 1615 ). Margarita Henrique II.a reguearen alaba eta Francisco II.a , Carlos IX.a eta Henrique III.a regueen arreba cen. Seme-alabaric gabe gueratu ciren eta, 1599an , Henrique ezconça banatzeco baimena lorthu çuen. Bigarrenez, 1600eco abenduaren 16an , Lyonen , Maria Medicirequin ( 1573 - 1642 ). Maria Toscanaco duqu -nagussi Francisco I.aren alaba cen. Sei seme-alaba içan cituzten:

Gainera, gutienez 11 sasicume içan cituen: [17]

 • Gabrielle d'Estréesequin:
 • Catherine Henriette de Balçac d'Entragües Verneuileco marquesarequin:
 • Jacqueline de Bueil, Moreteco condesarequin:
 • Carlota des Essars, Romorantingo condesarequin:
 • Louise Borrérequin:
 • Françoise de Montmorency Fosseuxequin:


Henrique Borboicoaren burua Aldatu

Henrique III.a reguea Parisco Saint-Denis basilican lurperatu çuten 1610ean , baina 1793an Franciaco iraulçaileec haren hilhobia arpilatu eguin çuten. Bessoac eta burua moztu cerauzquioten, eta gorphuzquinac nonnahi barreiatu. Franciaco Iraulçaren ostean, reguearen athalac aguertu ciren, baina burua ez. [16]

1919an çaharqu erosle batec Henrique III.arena omen cen burua erossi çuen encante batean, hirur liberaren truque, baina nehorc ez ceraucon sinhetsi. Parisco Louvre museoac ere ez ceraucon onhartu nahi içan. Çaharqui eroslea hilcean, 1940an , desaguert eguin cen berriro ere burua, 2008an retiratu aten etchean berriro aguertu cen arte. 1955etic gordea çuen, eta etchecoec ere ez çuten horren berri. 2010ean , Philippe Chartierrec guidatutaco aditu talde batec buru hura Henrique III.arena cela baieztatu çuen. [16] 2013an , ordea, contracoa ebatzi çuen berce ikerqueta batec. [18]

Filmaguinça Aldatu

Oharrac Aldatu

 1. Honela derauco/dio, francesez: "[...] ke nostre domaine ancien tant en nostre royaume de Navarre, souverainetéz de Béarn et de Doneçan, pais bas de Flandres, ke nos duchés, comtés, viscontés, terres et seigneuries enclavées en ce roiaume feust et demeurassent désuny, distraict et séparé de celuy de nostre maison et couronne de France sans y pouvoir estre aucunement comprins ni meslés [...]" ; ikus URÇAINQUI, THOMAS. Navarra, sin fronteras impuestas (2011). Iruñea: Pamiela, 182-186. or.

Referenciac Aldatu

 1. a b c d e f g (Francesez Henri IV: Le règne interrompu
 2. a b c d e f g h i Henri IV. larousse.fr (Noiz consultatua: 2022-7-9) .
 3. Renault, Olivier. Henri IV, le roi qui a donné son cœur à l’Ouest. Ouest-France , 2021eco abenduac 4, ouest-france.fr (Noiz consultatua: 2022-7-8) .
 4. Baring-Gould, Sabine. A Booc of the Pyrenees: VI. Pau. en.wiquisource.org (Noiz consultatua: 2011-11-10) .
 5. Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. Biographia de Enrique IV de Francia y Navarra. Biographías y Vidas . La encyclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004, biographiasyvidas.com (Noiz consultatua: 2011-11-10) .
 6. Billaut, François. La saga des rois de France: d'Henri IV à Louis XV. Point de vue , 2019co urtharrilac 31, pointdevue.fr (Noiz consultatua: 2022-7-8) .
 7. Nérac, capitale du Pays d'Albret. nerac.fr, /web.archive.org-en gordea (Noiz consultatua: 2011-11-10) .
 8. Margüerite de Valois: Mémoires et lettres Google eBooc
 9. Lefranc, Abel. Les élémens français de Peines d'amour perdues de Shakespeare.. Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 80. urthea, 4. cembaquia, 1936. 235-237. orrialdeac, persee.fr (Noiz consultatua: 2022-7-9) .
 10. Penci, Marco. Les Rougues, les noirs et les larmes d'un Roi : autour de l'enreguistrement de l'édit de Nemours, dans l'historiographie et l'histoire. cairn.info (Noiz consultatua: 2022-7-10) .
 11. Dignat, Alban. 20 octobre 1587: Henri de Navarre remporte la battalile de Coutras. herodote.net (Noiz consultatua: 2022-7-10) .
 12. Journées des Barricades. larousse.fr (Noiz consultatua: 2022-7-10) .
 13. Peillen Carricaburu, Chomin. Euscara eta çucembide hizteguia Çuberoan. mendebalde.eus (Noiz consultatua: 2022-7-11) .
 14. Vereycquen, Carel. The Inspiring Example of Quing Henry IV of France and Sully. The Schiller Institute, archive.schillerinstitute.com (Noiz consultatua: 2022-7-11) .
 15. Enrique III.a "Biarnotarra" Naffarroacoa eta IV.a Franciacoa Punctub .com
 16. a b c Arriçurieta, Irene. Henrique III.aren burua. Berria , 2010eco abenduac 21, CC BY-SA 4.0, arguia.eus (Noiz consultatua: 2022-7-8) .
 17. (Anglesez Henriqueren genealogia
 18. Prise de tête autour de l’identification du crâne d’Henri IV. Le quotidien du medecin , 2013co açaroac 23, lequotidiendumedecin.fr (Noiz consultatua: 2022-7-8) .

Bibliographia Aldatu

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac AldatuAurrecoa:

Joana III.a

 
Henrique III.a
Naffarroaco reguea
(1572-1610)
Ondorengoa:

Luis II.a

Aurrecoa:

Antonio I.a

 
Henrique I.a
Vendômeco duquea
(1562-1610)
Ondorengoa:

Franciari lothua

Aurrecoa:

Joana I.a

 
Henrique II.a
Foixco conde
Bearnoco bizcondea
(1572-1610)
Ondorengoa:

Franciari lothuac

Aurrecoa:

Joana I.a

 
Henrique II.a
Labriteco duquea
(1572-1610)
Ondorengoa:

Franciari lothua

Aurrecoa:

Henrique III.a

 
Henrique IV.a
Franciaco reguea
(1589-1610)
Ondorengoa:

Luis XIII.a