Guiçona guiçaqui arra da. Oro har, guiçon hitza guiçaqui ar heldua icendatzeco erabilcen da, eta heldugabeez aritzeco muthil erabili ohi da. Berçalde, guiçon hitzac erabilera orocorragoa daduca cembaitetan, eta guiçateria osso adiarazteco ere erabil daiteque. Guiçaqui hitza bera guiçon hitzarequin relationatuta dago. "Guiçontassun" terminoa guiçonac dituen cembat eçaugarri eta qualitate adiarazteco erabilcen da batzuetan, erraiteraco indarra edo kemena . Guiçonari dagoquiona adiarazteco, azquenic, masculino icenondoa erabilcen da.

Guiçonaren ikurra

Ugaztun guehiena beçala, guiçon batec bere guenoman bere amaren X chromosoma jassotze du eta bere aitaren Y chromosoma . Umequi arraren sexu-berheizqueta SRY geneac eguite du, Y chromosoman dagoena. Nerabeçaroan hormonec androguenoen productiona bulçatzen dute, eta horrec eçaugarri sexual secundarioen garapena ekarcen du. Honec, sexuen arteco ezberdintassun guehiago sorcen ditu. Oro har, guiçonezcoec massa muscular handiagoa içaiten dute, ilea içan ohi dute aurpeguian, eta ganz gutiago gorphutzean.

Arren anatomia emeen anatomiatic berheici ohi da ugalqueta apparatuaren anatomiarengatic. Çaquila , barrabilac , hodi deferenteac , prostata eta epididimioa dira arrec dituzten guruinac.

Biologia aldatu

 
Leonardo da Vinciren Uomo Vitruviano artelanac guiçon baten proportioneac eracusten ditu. [1]

Guiçaquiac dimorphismo sexuala daduc haimbat eçaugarritan, eta nahiz eta horietaco ascoc ez eduqui lothura çucenic ugalceco gaitassunarequin, badaducate cerikussiric eracarpen sexualarequin. Desberdintassun nagussiac altueran, pisuan, eta gorphutzaren eguituran daude, nahiz eta bethi ez den eredua bethetzen. Erraiteraco, guiçonac oro har emacumeac baino altuagoac dira, baina bi sexuetaco gende ascoc altuera ertaina daducate.

Guiçonen bigarren mailaco eçaugarri sexual nagussia , muthilac guiçon bihurcen direnean aguercen direnac, hauec dira:

Referenciac aldatu

Ikus, gainera aldatu

Campo estecac aldatu