Guesta cantac

Guesta canta » orritic birbideratua)

Guesta cantac Erdi Aroco Europa mendebaldeco canta epicoac dira. Ahoz aho transmittitzen ciren. Eduquien aldetic, iraganeco guerra ekinça loriatsuei eta guerthaera harrigarriei buruzcoac ciren, baina condairac eta leguendac nahastuz. [1] Sociologicoqu , atzean noblecia eta aristocracia feudala ceuden, haien jathorriaren irudi heroicoa çabalceco asmoz. Poema hauen heroiec noble horien ispilu içan nahi dute eta, ondorioz, nobleac ciren poema horien lehenengo harçaileac nahiz eta, demboraren poderioz, herri traditionea bihurtu eta gende xehe artean çabaldu.

Juglareac Aldatu

Coblacariac edo juglareac Erdi Aroco Europaco ancezleac ciren, musica tresnac jotzeco, cantatzeco eta historioac eta eleçaharrac contatzeco dohaina çutenac. Horiec Erdi Aroco coblacarien poesia sorth çuten. X. mendea eta XIII. mendearen lehen erdialdea arteco Erdi Aroco lehen etapan juglare epicoac ciren nagussi (içaitez olercari ikassiac), ohi olercaritza narrativo, tartean guesta cantac, edo biographicoco çathiac eta athalac rhetitatzen cituztenac.

Guesta cantec lucera handia içaiten çuten (2.000 eta 20.000 lerro artecoac) eta, ondorioz, juglareec triquimailu desberdinac erabili behar cituzten egun desberdinetan çathiac cantatzeco. Hori da behinçat cembait passarteren cençua: horietan aurreco athaletan guerthatutacoaren laburpena eguiten da, ciur asqui ençuleei poemaren argumentua gogorarazteco. Poemac capituluen moduco rhyma assonanteco mulçoz antholatzen ciren. Demborarequin, ascoz beranduago, poema horiec idatzi eguin ciren eta horri esquer eçagutzen ditugu gaur egun.

Guesta canta eçagunenac Aldatu

Francia Aldatu

Espainia Aldatu

Alemania Aldatu

Anglaterran Aldatu

Russia Aldatu

Referenciac Aldatu

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu