Franciaco Resuma Erdi Aroan egungo Franciaren inguruan sorthutaco statua içan cen, Ancinaco Regimenaren garaian, republicac indarra hartu aurretic.

Franciaco Resuma
Royaume de France
987 1791
Oinordecotzaco monarchia
Frantziako bandera

Frantziako armarria

Resuma 1477an
Geographia
Hiriburua Paris
Cultura
Hizcunça(c) Latina , francesa
Religionea Christau Catholico Romatarra
Historia
Sorrera 987
Desaguerpena Iraulçan 1791
Aurrecoa
Mendebaldeco Francia
Ondorengoa
I. Republica

Francoen resuma berheic ondoren, Hugües Cappet thronur igo cenean mendebaldeco Francia bethico gueratu cen berheicita Germaniaco Romatar Imperio Sanctua eratu çuen ekialdeco Franciatic. Emequi emequi francoen resuma Franciaco Resuma bilhacatu cen. Lehen aldiz, 1204an , Francia hitza erabili cen franciarren reguearen mempeco lurrac adiarazteco.

Historia Aldatu

Cappetar leinua Aldatu

Hugües Cappetec aguinteare makila harcearequin, Mendebaldeco Franciac behin bethico berheici cen Imperiotic. Reguearen mempeco lurrac handitu ciren, baina haren ondorengoec eci ceraucoten/cioten eutsi thoquian thoquico nobleciaren disciplinaric eçari. Hortaz, Franciaco regueec ez çuten eguinquiçun handiric bethe hurrengo urtheetaco passarte garrancitsuenetan, hala nola Anglaterraco conquistan edo Lehenengo Gurutzadan .

Louis VI.aren aguintaldia hassi cen berriro sendotzen reguearen botherea. Louis VII.ac , Akitaniaco Leonorrequin ezconcean lothura berriac sorthu cituen hegoaldearequin. Haren semeac, Philippe II.ac , Anglaterraco reguearen Anguevinar Imperioari erass ceraucon eta, Bouvinesco guduan garhail atherata, Franciaco regueen mendean cembait lurralde jarri cituen: Normandia , Maine , Anjou eta Touraine . Statua centralizatzen hassi cen, hiritarren eta noblecia chiquiaren lagunçarequin, noblecia handiaren calteraco. Louis IX.ac (San Luis) amaiera eman ceraucon Anglaterrarequico gathazcari (Parisco hitzarmena, 1259 ) eta nationearteco gatazquen ephaile bilhacatu cen Franciaco monarcha.

Philippe III.aren eta Philippe Ederraren resumec reago sendotu çuten Franciaco monarchia. Philippe Ederraren aguintaldian statua garatu cen romatar çucembidea oinharr hartuta. Regueac, resumaren batassuna haren irudiaren inguruan irudicatu nahian, lehen aldiz deithu cituen Statu Nagussiac ( 1302 ). Haren mempeco lurrac handitu cituen Naffarroaco thronu ere ezconçaren bidez bereganatuta, eta lorthu çuen Clemente V.a aita sanctu franciarra Roma utzi eta Avignonera joan cedin. Philippe Ederraren seme guztiac ondorengoric gabe hil ciren, eta, Cappetar leinua agortu cen ( 1328 ).

Valois leinua Aldatu

Cappetar leinua agortuta, Philippe de Valois bihurtu cen regue. Hala ere, Anglaterraco regueac ere Franciaco koroa aldarricatu çuen berarençat, eta, aldarricapen horietatic phiztu cen Ehun Urtheco Guerra, Franciaco lurçoruaren gainean borrocatu cena. 1346an Anglaterrac egundoco garhaipena lorthu çuen Crécyco guduan , eta 1356an Franciaco reguea preso hartu çuten. Charles V.ac horri ez ecic, barneco çathiquetari eta gende xehearen matchinadari ( Jacquerie ) ere aurre eguin behar içan cerauen/cien. Eta Charles V.ac arracasta içan arren, hurrengo urtheetan anglesac nagussitu ciren berriro. Aguincourteco guduan ( 1415 ) Anglaterraco garhaipena erabatecoa içan cen, eta Anglaterraco Henry V.ac Franciaco regue icendatu çuen bere burua. Edonola ere, regue anglesaren heriotzarequin Franciaco susperraldia ethorri cen, eta, 1453araco , anglesac bota/vota cituzten Franciaco lurçorutic.

Reguearen aguinte çucenaren mempeco lurrac handitu ciren hurrengo urtheetan. Bretainia eta Borboien lurrac bereganatuta, Franciaco Resuma François I.aren garaian egungo Francia beçalacoxea cen. Provincietaco afferac controlatzeari ekin ceraucon regueac bere mempeco mandatariac bidalita. 1539an Villers-Cotterêtesco ordenançac hartu çuen indarra, francesa resumaren izcunça officiala bihurcen çuena.

Henri II.aren heriotzaren ondoren, haren hirur semeec ordeztu çuten botherean banan-banan. Alabaina, 1562tic aurrera religione guerrec sunsitu çuten resuma, catholicoec eta higanotec elkarren contraco borroca latz eta anquerrean. Azquenean, 1589an , borboi leinucoa cen Henrique III.a Naffarroacoa bihurtu cen regue eta herrialdea baquera eraman çuen.

Campo estecac Aldatu