Philippe V.a Espainiacoa

Philippe V.a Espainiacoa [1] ( Versailles , 1683co abenduaren 19 Madril , 1746co uztailaren 9 ), ecicenez Adoretsua deithu , 1700eco açaroaren 15etic 1724co urtharrilaren 14ra eta 1724co irailaren 6tic hil arte Espainiaco reguea içan cen. 45 urthe eta 21 eguneco haren erreinaldia Espainiaco historiaco luceena içan cen. Borboi etchearen lehembicico Espainiaco reguea içan cen.

Philippe V.a Espainiacoa


Espainiaco regue

1724co Irailaren 6a - 1746co Uztailaren 9a
Luis I.a Espainiacoa - Fernando VI.a Espainiacoa
Espainiaco Statuburua

1724co Irailaren 6a - 1746co Uztailaren 9a

Espainiaco regue

1714co Irailaren 7a - 1724co urtharrilaren 15a
← valioric ez - Luis I.a Espainiacoa
Espainiaco Statuburua

1714co Irailaren 7a - 1724co urtharrilaren 15a

Gaztela eta Leon reguea

1700eco Açaroaren 16a - 1714co Irailaren 7a
Carlos II.a Espainiacoa - valioric ez →

Aragoico reguea

1700eco Açaroaren 16a - 1706co Ekainaren 29a
Carlos II.a Espainiacoa - Carlos VI.a Germaniaco Romatar Imperio Sanctucoa
Quing of Sardinia (en) Itzuli

1700eco Açaroaren 16a - 1713co Uztaila
Duque of Anjou (en) Itzuli

Vicitza
Jaiotza Versailles 1683co Abenduaren 19a
Herrialdea   Franciaco Resuma
Borboien reformismoa
Lehen hizcunça francesa
Heriotza Madril 1746co Uztailaren 9a (62 urthe)
Hobiratze lekua Tomb of Philip V of Spain (en) Itzuli
La Granja de San Ildefonso Regue Jaureguia
Heriotza modua : istripu cerebrobascularra
Familia
Aita Louis, Grand Dauphin
Ama Maria Anna Victoria of Bavaria
Ezcontidea(c) Maria Luisa Savoiacoa ( 1701eco Açaroaren 2a -
Elisabeth Farnesio ( 1714co Abenduaren 24a -
Seme-alabac
Anai-arrebac
Familia
Leinua Espainiaco Borboi etchea
Hezcunça
Hizcunçac gaztelania
francesa
Jarduerac
Jarduerac aguintaria , politicaria eta arte bildumaguilea
Jassotaco sariac
Sinhesmenac eta ideologia
Religionea Romatar Eliça Catholicoa

Find a Grave: 1704 Edit the value on Wikidata

Biographia Aldatu

 
Iberiar peninsula XVIII. mendearen erdialdean. [2]

Luis Franciacoaren eta Maria Ana Victoria Bavariacoaren semea eta Luis XIV.a Franciacoaren biloba cen. 1700ean regue eguitean, Ondorengotzaren Guerra phizt cen. Anglaterra , Provincia Batuac eta Imperio Sanctua Carlos archiduquearen alde jarri ciren. Madrildic birritan bota/vota çuten arren, Utrechteco baquean ( 1713 ) bere escubideac onhartu citzaizquion. Baina guerra horren ondorioz, Espainiac Napoli , Sardinia , Toscanaco Presondeguiac, Espainiar Herbehereac eta Milanerria galdu cituen, eta Gibraltar eta Menorca Anglaterraren escu gueratu ciren.

Regueac Espainiaco merkataritzac bere ondassun Americarrac cituen. Atlanticoco merkataritzan cehar, Espainiaco historia navaleco irudi garrancitsuac sorthu ciren, horien artean Amaro Pargo . Regueac sarritan onhartu çuen privatua bere merkataritza eta corsair incursions.

Lehen emazte Maria Luisa Savoiacoa hildacoan, Elisabeth Farnesiorequin ezcondu cen. Haren eraguina osso handia içan cen eta, haren bitartez, Alberoni cardinalarena . Barne politican, Franciacoa beçalaco antholacunça centralizatua bulçatu eta foruac kendu cituen. Sardinia eta Siciliaco çathi bat berriro harcean, Franciac, Anglaterrac, Herbehereec eta Imperio Sanctuac Alliança Laucoitza ossatu çuten. Cambraico Batzarrean (1721-1724) Philipperen ondorengoac Piacença , Parma eta Toscana oinordecotzan jassotzeco escubidea onhartu cen.

1724an, bere seme Luisen alde abdicatu çuen baina hura laster hil cenez, thronura itzuli cen. Azquen urtheetan eromen seinaleac eracutsi cituen.

Reguealdia Aldatu

 
Utrechteco Itunaren pictura allegoricoa

Philippe V.a Espainiaco monarchiaren thronura sarthu cen ossaba Carlos II.aren testamentuaren bidez, Habsburgoco etcheari aurre eguinez. Gaztelac berehala onhartu çuen regue berria, baina Aragoico Koroaco resumec ,hassiera batean, berehala atchiqui ceraucoten/cioten Carlos archiduquearen causari. Philippe V.ac Franciar en eta gaztelarren babesa berceric ez çuen, gaineracoen etsaitassunaren aurka, batez ere aragoiarren, austriarren , britainiarren eta neerlandesen aurka, beldur baitziren Espainian içaera absolutistaco monarchi eçarrico othe cen, franciar styloan. Garhaipena Philippe V.aren eta Utrechteco Itunaren aldecoec içan çuten, 1713an; Rastatteco Itunarequin , 1714an, amaitu çuten gathazca, baina espainiar koroac galera handiac içan cituen Europan. Borboien eçarpenaren ondorioz, XVIII. mendean Espainiaco nationearteco politica guztia Franciaren mempe gueratu cen, icempetu ciren Franciarequin Familiaco Itun en bidez.

Errepresalian, Philippe V.ac Aragoi eta Valenciaco foruac indargabetu cituen 1707an eta Gaztelaco Forua eçarri çuen, Catalunian eta Mallorcan beçala. Aragoico Gortheac , Valenciacoac eta Cataluniacoac bata bercearen atzetic bertan behera utzi ciren, eta beren hirietaco ordezcariac, noblecia eta cleroa, Gaztelaco Gortheeta sarthu ciren. Philippe V.ac Naffarroaco Resumaren eta Euscal Provincien leialtassun saritu çuen bere causan, bere foruei eutsiz. Regulatione berria planta berrico decretuen bidez eguin cen.

Espainiaco Ondorengotza Guerra eta Oin Berrico Decretuac Aldatu

 
Jean Ranc -en Felipe V .aren retratua (1723)

Espainiaco Ondorengotza Guerraren amaierac (1701-1714) Espainiaco Monarchian dynastia berri bat thronura eraman çuen, Borboi Etchea , bere jabetzac Italian eta Herbehereetan Carlos VI.a emperadorearen escu uztearen contura; era berean, Gibraltar eta Menorca Britainia Handico Resumaren soveranotassuner passa ciren. Ondorio guisa, Indietaco Imperioarequico merkataritzaren controla galdu çuen, belcen asientoa eta baimendutaco itsassoncia britainiarrei laga behar içan baitzeraucoten/baitzioten. Horrequin guztiarequin, Joaquim Albaredaren arauera, " Espainiaco gaimbeheraren ondorio politicoa" guerthatu cen. Philippe V.ac, beraz, porrot eguin çuen Carlos II.aren oinordeco beçala auqueratua içan cen missionean: Monarchia Catholicoaren lurraldeac ossoric conservatzea [3] .

Barne politican, Philippe V.ac Aragoico Koroa bide militarretic amaitu çuen, eta berau ossatzen çuten statuac ( Aragoico resuma , Valenciaco resuma , Mallorcaco resuma eta Cataluniaco Princerria ) çucencen cituzten eracunde eta legue proprioac eceztatu cituen 1707-1716co Oin Berrico Decretuen bidez, neurri batean absolutista , centralista eta uniformista cen Statu bat eçarri çutenac. Eta Gaztelaco Koroaren legueac gaineraco lurraldeei eçarcean, Naffarroaco resumari, Bizcaico Jaurerriari, Guipuzcoari eta Arabari içan ecic, Philippe V.ari leial jarraitu ceraucotela/ciotelaco gorde baitzituzten foruac — Aragoi, Catalunia eta Mallorcaco çucembide privatua, berçalde, mantendu cen. Beraz, erran daiteque guerraco garhaituric handienac, Carlos III.a Archiduquearen escubideen defendatzaileac ez ecic, aurreco bi mendeetaco monarchia Hispanicoaren monarchia composatuaren edo "federalaren" mantencearen defendatzaileac ere içan cirela. [3]

Ricardo García Cárcel historialariaren arauera, guerraco garhaipen borboitarrac "Espainia verticalaren garhaipena ekarri çuen Austriarren Espainia horizontalaren gainetic", "Espainia horizontala", "Espainia austracista", aleguia, "Espainia federala" defendatzen duena, "Realitate nationala lurralde-aggregatu guisa planteatzen duena, lothura communarequin, espainiar nortassun plural eta" extensivo "baten supposamendutic abiatuta". "Espainia verticala", berriz, "Espainia centralizatua" da, ardatz nagussi baten inguruan eguituratua, bethi Gaztela içan dena, bizcarrheçurr batetic eguituratua, espainiar nortassun homogeneizatu eta "intensibo" baten conceptuarequin ". [4]

Bere eracunde eta legue proprioen abolitioneaz gain, Aragoico Koroaco statuençat, Monarchiaren "oin berriac" berce bi ondorio garrancitsu içan cituen. Lehena, absolutismoa eçarcea içan cen, reguearen bothereari " pactismoac " eta berezco eracundeec eraguiten ceraucoten/cioten balazta desaguercean. Horren ordez, administratione militariçatua eçarri cen, Gaztelaco inspirationezcoa - Capitain Nagussia , Regue Ençuteguia , correjidoreac - eta Franciacoa - intendenteac -, lehenago "matchinoac" içan ciren statuac controlatzeco. Eta bigarrenic, biztanleen edo, gutienez, aguinte-taldeen gaztelaniatze-processua hassi edo bizcortu eguin cen, gaztelania baitzen hizcunça official bakarra. Miguel Antonio de la Gándara abadeac honela adiaraci çuen 1759an: " Regue baten batassunari, ondorioz, berce sei unitate behar çaizquio: champon bat, legue bat, neurri bat, hizcunça bat eta religione bat " [5] . Gaztelaratze-processu horrec arracasta relativoa baino ez çuen içan, handiagoa Valenciaco Resuman Cataluniaco Princerrian eta Mallorcaco Resuman baino — britainiarren mendeco Menorcan catalana hizcunça official guisa mantendu cen —. Joaquim Albaredaren arauera, "Administrationearen hizcunça officiala gaztelaniara bihurcen çuen pressione politico horretatic harago, arguitu behar da diglossia phenomen nabarmen bat egon cela aguinte-estratuetan (noblecia, merkataritza-burguesia, advocatuac eta leguelariac), XVI. mendetic aurrera hasten dena. Phenomeno hori, Joan-Lluís Marfany c frogatu duen beçala, endogenoa da, eta gaztelania hizcunça nagussi bihurcen cen, berheciqui guiçarte-inguru batzuetan, eta cehatzago idatziz, prestigio sociala eta cultura emaiten baitzuen." [6]

Borboien Statu absolutua eta haren mugac Aldatu

Monarchia absolutua reguearen bothereac mugagabeac (''absolutuac'') cirelaco idean oinharritzen cen, eta neholaco mugaric gabe erabilcen cituen. Felipe V.aren ministro Jose del Campilloc erra çuen beçala [7] :

« Monarchia batean ez da beharrezcoa denec aurrera eguitea eta talentu handiric ez içaitea. Asqui da ahalic eta gende guehienac lan eguiten jaquitea, guti içanic aguindu behar dutenac, horiec baitira osso argui garaiac behar dituztenac; baina gendetzac ez du gorphutzeco indarrac eta otzantassuna berceric behar bere burua governatzen uzteco. »


Estatu absolutu eta centralizatua eraiquitzeco processua Espainiaco ondorengotza-guerran hassi cen, eta Luis XIV.ac bere bilobaren ondoan Felipe V.ac jarri cituen conseilari francesec protagonismo berhecia içan çuten. Funsezco urrhats bat "Planta Berrico Decretuac" içan cen, Aragoico Koroaco statuen "constitutioneac" eta eracunde particularrac indargabetu cituztenac, nahiz eta haiequin batera ez ciren iritsi homogeneizatione ossora, ez baitziren kendu, oraindic, euscal foruac . [7]

Reguearen bothere absolutuaren muga garrancitsuenetaco bat jaunchoen eta eliz jurisdictioneen iraupena içan cen. XVIII. mendearen erdialdean, Espainian 30.000 jaurerri ceuden, nekaçarien erdiac harcen cituztenac, eta reguearen botherea osso urrun ikusten cen bere jaunaren berehalaco botherearen aurrean [7] . Egoera hori ez cen aldatu, nahiz eta Borboien ministroec bacequiten reguearen botherearen murrizqueta, bere existencia supposatzen çuena, Floridablancaco condeac 1787co Statu Batzarrari escainitaco instructionean adiaraci çuen beçala, non reguearen icenean hitz eguiten baitzuen:

« Garai batzuetan pensatu içan da jaurerri-jurisdictioneac guehitzea edo gutitzea, non ephaileec ez dituzten beharrezco qualitateac içaiten, eta ez dituzten auqueratzen conveni den azterqueta eta eçagutzarequin. Nire asmoa ez da basailu-jaunei beren privilegioac caltetzea edo urratzea, baina asco arduratu behar da aucitegui eta fiscalequin, eta jurisdictione bercerendu guztiac nire Koroari itzuli behar çaizquion privilegio eta legue berberen arauera guehitu edo haztatu behar dituzte. »


 
Floridablancaco condea , Pompeo Batonic margotua, c.1776. Chicagoco Arte Institutua .

Felipe V.arequin batera joan ciren conseilari francesec uste çuten Austrien Monarchiaren regimen polissinoidal traditionala çaharquituta cegoela eta ez cela eraguincorra, erabaquiac harceco dembora behar baitzen, eta, gainera, reguearen erabateco aguintea mugatzen çuten, nobleciac eta, berheciqui, Espainiaco Handiec controlatzen baitzituzten haimbat conseilu, horietaco bakoitza gai jaquin batean specializatua. 1703an Plan para la administración de los temas del rey de España icemburua çuen chostenean, Jean Orry conseilari francesac adiaraci çuen Conseiluec «Statua governatzen dute... Hortaz, Regueac, jabetzaz hitz eguinez, ez du governuan parte-harce activoric içanen, baicic eta icena emanen die». [8]

Alternativa guisa, «bide reservatuari» eman ceraucoten/cioten lehentassuna; içan ere, regueac guero eta contu guehiago gordetzen cituen Conseiluetatic campo, eta regueac erabaquiac harcen cituen Statu Idazcariec eta Bulegoco Idazcariec eguite cerauzquioten proposamenac contuan hartuta, Bulego Universaleco Idazcariaren 1621ean sorthutaco carguaren garapenetic sorthu baitziren. Horrela, 1702. urtheaz gueroztic, Felipe V.ac Cabinette- edo Lan-Conseilu bat sorthu çuen, osso persona gutic ossatua, "ahoz ahoco bulegoaren" bidez aholcu emaiten deraucoten/diotenac, berceac berce, Luis XIV.a aitonaren embaxadorea barne çuena. Conseilu hori haimbat arlotan banatuco da, haric eta, guerraren ondoren, 1714co açaroan, borz bulego independentec ossatu çuten arte. Horietaco bakoitzean Statu eta Bulego idazcari bana cegoen: Statua, Justicia, Guerra, Ogassun, Marina eta Indiac. [9]

Hala ere, guerra amaitu eta "cerbitzari francesa" desaguertu cenean — Ursinen princessa eta Jean Orry buru cirela, eta Melchor de Macanaz ren lanquidetza—, Felipe V.ac ez çuen erabat eçabatu conseiluen systema, Gaztelaco Conseiluac eutsi eguin baitzeraucon orain resuma ossoa harcen çuten governu- eta judicio-escudunça çabalei, eta, berçalde, Statu Idazcaritzac eta Despatchucoac ez ciren nehoiz benetaco governua içaitera iritsi, içan ere, Statu Idazcari edo Lehen Idazcaritza [garrancitsuena] bakoitza, Gracia eta Justiciacoa, Ogassunecoa, Guerracoa, Marinacoa eta Indietacoa, persona batec bat baino guehiago pilatu citzaqueen. 1787. urthera arte itcharon beharco da, Carlos III .aren azpian Floridablancaco condea Statu Idazcari eta Bulegariac bilcen dituen Statu Batzorde Gorena içan dadin, baina horrec vicitza laburra içan çuen, borz urthe gueroago Carlos IV .ac kendu baitzuen. [10]

1703an eguin çuen chostenean, Jean Orryc , Conseiluen governu-systema aucitan jarceaz gain, lurralde-antholamenduaz ere hitz eguin çuen, eta criticatu çuen Gaztelaco Conseiluac icendatu cituela correjitzaileac, eta, beraz, «bere sorguinqueriac dira eta obeditu eguiten deraucote/diote, eta hori bera da reguea bere regnutic campo uztea». Horren ordez, proposatu çuen provincietaco governadoreac edo intendenteac icendatzea, «Conseilu Realaren mende egonen dira çucenean, eta Reguearen aguinduac jassoco dituzte ikuscatzaile orocorraren bidez». [11]

Lurralde-antholaqueta centralizatu berri hori, lehenic, Aragoico Koroan applicatu cen, Planta Berrico Decretuen bidez, eta, guero, Gaztelaco Koroan eçarcen hassi cen —Euscal Provincietan eta Naffarroaco Resuman içan ecic—, baina, pixcanaca, processua ez baitzen amaitu Carlos III.aren reguealdira arte. Hala, Sancta Cruz de Tenerifen, Coruñan, Asturiasen, Çamoran, Badajocen, Sevillan eta Malagan egoitza çuten Capitainça Orocorrac sorth ciren; Regue Auciteguiac Capitain Nagussiac çucencen cituen, eta cargu hura ez çuten bi bakarrac —Valladolideco eta Granadaco cancelleriac— azquenean ere antholaqueta hau hartu çuten, Audiencia icenarequin eraldatuac.

Era berean, saiatu ciren Gaztelan intendenteen irudia sarcen, eta 1718an ordenança bat aldarricatu cen, «Resumaco provincia bakoitzean [...] justicia-, policia-, ogassun- eta guerra-intendencia bat eratzea eta eçarcea» erabaquitzen çuena. Baina conseiluec processua gueldiaraztea lorthu çuten —laur armadaco intendencia baino ez ciren eratu—, eta 1749ra arte itcharon beharco da, Fernando VI.aren pean, Gaztelaco Koroan 22 intendencia sorceco. Horien buru ciren intendenteen lehen missioneetaco bat Ensenadaco Catastroa eguite içanen da, Gaztelan guerraren amaieratic Aragoico Koroan applicatzen cen ekarpen bakarraren cerga-systema applicatzeco. Intendenteen escumenac correjidoreen, alcate nagussien eta udaletaco erreguidoree calteraco içan ciren, eta thoqui-aguintarien jarduera udal-ondarea cudeatzera eta funsezco cerbitzu publico batzuc arautzera mugatuta gueratu cen, berheciqui elicagai-hornidurarequin cerikussia çutenac. [12]

"Oin Berri" fiscala Aldatu

Espainiaco Ondorengotza Guerran porrot eguin ondoren, Aragoico Koroa çaharreco lurraldeec cerga bat ordaindu behar içan çuten —Catalunian " catastroa ", Valencian " ekibalentea "; Aragoin "ekarpen bakarra"; Mallorcan "talla", cembatecoan "renta provincialen" valioquidea" —consumoaren gaineco cergac, alcabala barne—, Gaztelan cobratzen cirenac. Cerga hori ez cen ordaincen çuten bakarra; içan ere, Gaztelan "renta orocorrac" —aduana-escubideac— eta "renta estancatuac" —gatzaren, tabacoaren eta paper ciguilatuaren gaineco statu-monopolioac— ere cerga horretara hedatu ciren. "Oin Berri fiscala" icenecoa applicatzeac erabateco aldaqueta ekarri cerauen/cien aragoar, catalan, mallorcar eta valenciarrei; içan ere, XVIII. mendearen bigarren hamarcadatic aurrera Koroac jassoco ditu, eta Koroac erabaquico du certan eta non gastatu behar den diua; Austriarren Monarchian, berriz, beren lurretara itzulcen ciren, euren beharrac asse ahal içaiteco. [13]

"Oin fiscal berria" Gaztelaco champonac Aragoico Koroara hedatzearequin ossatu cen, nahiz eta bertaco champonec circulatzen jarraitu çuten, nahiz eta bakoitzac bere lurraldean, eta Aragoico koroaren eta Gaztelaco koroaren artean ceuden barne-aduanac – "Portu Lehorrac" – kendu ciren, horrela, 1714co açaroco decretuan erraiten cenez, indargabetu eguin cituen " [Aragoi eta Valenciaco] resumac eta [Cataluniaco] Princerrico haiec Gaztelari lothutaco provinciatzat harcen dira, eta guztien arteco merkataritza libre eta neholaco eragozpenic gabe lorcen da ". Hala ere, 1717an "Vascongaden" eta Naffarroaco Resumaren eta Gaztelaco Koroaren artean ceuden portu lehorrac costaldera edo Franciarequico mugara eramaiteco decretatu cenean, matchinada batec eztanda eguin çuen lurralde horietan , eta projectu horrec porrot eguin çuen. [14] [15]

Fernando VI.aren pean, Ensenadaco marquesac porrot eguin çuen "ekarpen bakarraren" systema Gaztelan applicatzeco ahaleguinean, Austriarrec Regue Catholicoetatic oinordetzan (eta handituta) jassotaco cerga desberdinen eransqueta-systemaren ordez. Hala ere, Ensenadac lorthu çuen bildutaco dirua guehitzea, cergac alocatzeco systemaren ordez benetaco functionarioen çuceneco cudeaqueta eçarri baitzen, intendenteen çucendaritzapean. [16]

Berçalde, gastuaren ossaera ez cen ia aldatu XVIII. mendean cehar: 1778an %72 Armadarena eta Itsas armadarena cen, %11 gorthearena eta gaineraco %17a berce gastu batzuetaraco erabilcen cen (funsean, functionario realen ordainquetaraco).

Itsas berrarmea eta armada irauncorra sorcea Aldatu

Armadarequin jarraitutaco politica arhintassuna eta eraguincortassuna areagotzen saiatu cen: horretaraco, Cartagena , Cádiz eta El Ferrol -eco armateguiac sorthu ciren, Habanaz gain; officialen prestacunça hobetu cen; eta itsassoraco matricula eguin cen, onciec behar çuten marinela içan ceçaten. Itsas matricula (Armadarençaco " quinten " ancecoa ondoren itsassoarequin cerikussia çuten lambideac eguin nahi cituzten gazte guztiei guerra-portuan cerbitzatzeco bethebeharrean oinharritzen cen. Matriculatuac ciren persona horiec. Eta haiec bakarric içan citezqueen, adibidez, arrançale , eta horrec erran nahi çuen ez cela vorondatezcoa, içan ere, lehendic ceuden arrançale-familietaco guiçonezco guztien nahitaezco matriculationea baitzen. Horrec tensioneac sorthu cituen Euscal Herrian.

Berçalde, armadac ugaldu eguin cituen bere quideac —mende amaieran 100.000 guiçon inguru—, voluntarioen recrutatzeari —horietaco asco atzerritarrac ciren: balloinac , irlandarrac eta italiarrac — guehitu baitzitzaizquion especa- eta quinta-systemen bidez. Leba edo especaren bidez, hirietan "alferrac" —occupatione jaquinic gabeco guiçonac— "jassotzen" ciren, eta armadan cerbitzatzera beharcen ciren. Quintac barruti bakoitzeco muthil valiagarrien borcen bat —hortic dathorquio icena— ilaretara deitzea ciren. Çozquetetan içaiten ciren ustelqueria eta guehieguiqueria ugariac eta salvuetsitaco persona-copuru handia cirela eta, neurri hori ez cen eçaguna içan —"ezconduen, gaixoen, ikusmen laburren, alhargun pobreen seme-alaba bakarrac, Mestaco arçainac, Valenciaco ehuleac, ehunguinçaco artisauac, bolbora ekoizleac, Ogassuneco functionarioac, iracasleac, udal-aguintariac, aithoren semeac eta, batzuetan, sclavoac campoan gueratzen ciren—. Horrela, "regueari cerbitzua emaitea", "ahal içanez guero, ihes eguin behar çuen çorigaiztoco eçarpen guisa" ulertuco da. [17]

Cultura-politica Aldatu

Felipe V.aren reguealdian garranci handico hirur cultur eracunde sorthu ciren, Pedro Ruiz Torres historialariac "ikasqueta planta berria" deithu deraucona ossatu çutenac. [18]

Lehena 1712an sorthutaco Regue Liburuteguia içan cen — Felipe V.aren inguruco jesuita francesen edo Melchor de Macanacen ekimenez sorthu othe cen eztabaidatzen da [19] —Koroaren liburu bildumac çainceco helburuarequin— berheciqui Carlos II.aren reguina amaren liburuteguia — eta Philippe V.ac berac eta bere conseilari francesec Franciatic ekarritacoac — horiei De Cardona Valenciaco arçapezpicu exiliatuaren liburutegui osso aberatsa guehitu citzaien—. Liburuquien copurua nabarmen handitu çuen, Espainian imprimatutaco edocein libururen ale bat bertan uztera beharcen çuen regue-aguindua aldarricatu cenean. Horren arduradunac reguearen aithorçaileac içan ciren, eta bertan Illustrationearen aitzindarien, hassiberrien eta lehen illustratuen lanac hartu cituzten. Regue Liburuteguitic abiatu cen Diario de los litteratos de España eguncaria editatzeco ekimena. Eguncari horren lehen cembaquia 1737an aguertu cen, eta Espainian eta Espainiatic campo arguitaratutaco liburu eta aldizcarien aiphamenac arguitaratzen hassi cen. Hala ere, Regue Liburuteguiaren cultur auquerac ez ciren guztiz erabiliac içan, eta Philippe V.aren reguealdian icendatutaco liburuçainac, Gregorio Mayans içan ecic, carguan sei urthe eman ondoren dimissionea eman baitzuen (1733-1739), " Ez ciren nehongo jarduera berritzailetan nabarmendu, eta, horietaco ascoren artean, ez da imprimatutaco lan bakar bat ere eçagutzen ". Regue Liburuteguia ez cen benetaco cultur gune bihurtu Fernando VI.aren reguealdira arte, Aita Rabago regue confessore berriari esquer, eta, batez ere, 1761eco reforma arte, Carlos III.aren reguealdiaren hassiera [20] .

 
Fundationearen lehen editionearen açala eta Espainiaco Regue Academiaren statutuac (1715).

Bigarren eracundeac, Espainiaco Regue Academiac , garranci handiagoa içan çuen borboien cultura-eredu berriaren eraquetan. Marqués de Villena philippistarn tertulia litterarioan içan çuen jathorria. 1713an eratu cen modu formalean, gaztelania ez hondatzeco helburuarequin, eta "Real" titulua eta reguearen onhespena jasso cituen hurrengo urthean. Monarchac «Etche Realeco morroi»en privilegioa eman cerauen/cien bere quideei, eta horrec «politicariec, militarrec eta gorthesauec» bethe cituzten plaçac. [21] Academia aurrera atheratzea lorthu çuen asmo handico projecturic handiena Dictionario de Autoridades içan cen, Larramendiren Hiztegui Hirukoitzaren oinharria egon cena [22] . Hizteguiaren lehen liburuquia 1726an aguertu cen eta azquena 1739an. Hizteguia ossatzeco, 1742an Ortographiaco tractatu bat arguitaratu cen, nahiz eta lettra-guiçon asco "ez ceuden conforme emandaco arauequin... [eta] urthe ascoan beren ortographiari jarraitu ceraucoten/cioten". "Baina, arlo horretan, Academia çurrun samarra içan cen, eta Historiaco academico bat, Cerdá Rico beçala, ez cen onhartu Hizcunçacoan, ez baitzuen jarraitu eracunde jaquinsuac eçarritaco ortographiari". [23] Gramáticac Carlos III.aren reguealdiaren çain egon beharco luque arguitaratzeco (1771). [24]

Espainiaco Regue Academiaren lana, Frances Academiaren ereduari jarraituz, Planta Berrico Decretuetatic sorthutaco borboien egoera centralizatu berriarequin bat cethorren hizcunça-uniformismoa eguia bihurceco eguin cen. Legue communac cituen beçala Gaztelacoac —Naffarroaco resuma eta Euscal Lurraldeac içan ecic—, hizcunça bakar bat erabili behar çuen, eta, harrezquero, gaztelania bihurtu cen espainiera. "Reguearen inguruco communitate politicoac, berce aberriei nagussitzen citzaien aberriac , gortheti ikussita icen hori mereci çuen bakarrac, hizcunça bakarra içan behar çuen, eta hizcunça hori arreta handiz landu behar cen aberriaren handitassun handiagoraco, berheciqui, statu dynasticoarequin identificatzen baitzen". [25] Cultura-programma bat cen, lehen illustratuec eta bureaucrata reformistec osso babestua. Benito Feijooc , 1728an arguitaratutaco Teatro Crítico hirurgarre liburuquian, «paisanismoa deitzen duten içurri hau» deitoratzen çuen, bakoitzac bere aberriari deraucon/dion maitassuna, «guerra civilen eta soveranoaren aurkaco matchinaden phizgarria» dela erranez. Beraz, eredu uniformista cen —legue berac, regnu bakarra, hizcunça bakarra—, monarchiaren guztiz aurkacoa; austriarrec defendatzen çuten monarchia composatua , eta haimbat "patria" edo communitate politico onharcen cituen, bakoitzac bere escubide eta ascatassunequin. [26]

 
Historiaco Regue Academiaren armarria.

"Planta Berri academicoaren" hirurgarren çuthabea Historiaco Regue Academia içan cen, 1738an officialqui sorthua, eta bertaco quideec «etche realeco morroien» privilegioa ere jasso çuten. Jathorriz, Espainiaco Regue Academiarena beçala, solhasaldi privatua içan cen, 1735. urthearen inguruan sorthua, eta Julián de Hermosilla advocatuaren etchean bildu cena. Bertan ez ciren historiari buruzco gaiac bakarric jorratzen, eta, beraz, Academia Universala deithu citzaion hassieran, baina laster Espainiaren historiara eta geographiara jo çuen. Quide batzuec "eleçaharretan eta chronicoi falsuetan oinharritutaco asmacuncen Espainiaco historia" çucendu nahi çuten, nahiz eta lan critico hori historia sacratuarequin bateragarria içan behar çuen. Lehen lagunça officiala, reguearen aithorçailearena cehazqui, hurrengo urthean jasso çuen, academia Regue Liburuteguian bildu cenean. [27] Hala ere, Academiaren lehen jarduera historiographicoac ez ciren osso egoquiac içan, hala nola Francisco Xavier de la Huertaren y Vegaren Espainia Primitiva ren arguitalpena, XVII. mendeco chronicoi falsu batean oinharritua. Hori salhatu çuen regue liburuçainac Gregorio Mayáns valenciar illustratuac, ceinac, azquenean, historiaren eta hizcunçaren academien pressionea jasso çuen erizpidez alda ceçan, baina bere obra azquenean arguitaratu cen. [28]

Historiaren Regue Academiac Borboien cultur eredu uniformistari eguindaco ekarpena are handiagoa içan cen Espainiaco Regue Academiarena baino; içan ere, bere helburua içan cen "nationalismo dynastico francesa, uniformea eta centralista sorcea regue absolutuaren gorthearen inguruan", eta horrec "ez ceraucon lekuric uzten berce nationalismo-mota bati, eta, beraz, arracasta relativoqui gailencea lorthu çuen Aragoico ancinaco Koroan", nahiz eta ikuspegui alternativoac Espainiarrac eta austriacistac ez ciren desaguertu, 1729an fundationeac eracutsi çuen beçala, babes officialic gabe, Barcelonaco Lettra Onen Academiatic sorth cenean, Mesfidatien Academia austracistaren oinordecoa. Benetaco recognoscimendua ez cen guerthatuco Fernando VI.aren reguealdia arte. [29]

Campo-politica Utrecht-Rastatt-en ondoren (1714-1746) Aldatu

 
Elisabeth Farnesioren retratua , Michel van Loo (C. 1739 ) bidez. Olio-pictura mihisse gainean, 150 x 110 cm, Prado Museoa ( Madril ).

Utrecht-Rastatt-eco Tractatua signatu ondoren, Felipe V.ac, bere bigarren emazte Elisabeth Farnesioc eta Julio Alberoni ministroac Italiarequico campo-politica oldarcorra jarri çuten abian, Utrecht-en erabaquitacoa "berrikussi" nahi çuena —1700. urthea baino lehen monarchia catholicoa ossatze çuten statu italiarrac berrescuratu nahian—, eta Parmaco , Piacençaco eta Toscanaco duquerriac ciurtatu nahi cituenac jaio berria cen Carlos infantearençat. Hala, 1717co uztailean, Sardiniaren conquista espainiarra içan cen, eta hurrengo urtheco udan, expeditione ascoz handiago batec conquistatu çuen Siciliaco resuma . [30]

 
Guiulio Alberoni , Felipe V.aren ministroa.

Conquista horiec Alliança Laucoitzeco Guerra eragui çuten, non Felipe V Utrechteco Baqueti sorthutaco statu quoaren lau potencia bermatzaileen aurka galdu baitzuen: Britainia Handico Resuma , Franciaco resuma , Imperio Austriarra eta Provincia Batuac . Felipe V.ac, Guiulio Alberoni ministroa alde batera utzita, 1720co otsailean signatu behar içan çuen Hagan Sardiniaco eta Siciliaco tropac retiratzeco, Espainiaco Herbehereen gaineco edocein escubideri uko eguiteco, orain Carlos VI.a emperadorearen soveranotassunaren pean, eta Franciaco Koroari uko eguiteco. Felipe V.ac truquean lorthu çuen gauça bakarra içan cen: Parmaco duquerriare ondorengotza, Piacençaco duquerria eta Toscanaco duquerria Carlos infantearen escu gueratuco cela, Elisabeth Farnesiorequin içan çuen lehen semea. [31]

Hagaco Itunaren accordioa cehazteco, Cambraico Congressua (1721-1724) bildu cen, eta porrot berria ekarri ceraucon Felipe V.ari, ez baitzuen lorthu bere helburu nagussia —Parmaco eta Toscanaco duquerriac bere seme Carlosi passatzea—, ezta Gibraltar Espainiaren soveranotassun içaitera itzulcea ere, Felipe V.ac ez baitzuen onhartu britainiarrec eguindaco escainça, Gibraltarren truqu Florida edo Santo Domingoren çath bat aldatzea. Franciaco monarchiarequin hassitaco hurbilquetac ere ez çuen fruituric eman, azquenean Luis XV.aren eta Felipe V.aren eta Elisabeth Farnesioren alabaren ( Mariana Victoria Borboicoa ) arteco ezconça itunduan atzera eguin baitzuen. Hala ere, Luis Asturiasco Princearen eta Luisa Elisabeth Orleanscoaren arteco ezconça itundua içan cen, Franciaco Orleanseco duquearen alaba, Franciaco reguentea Luis XV .aren adin-nagussitassunera arte. [32]

 
Johan Willem Ripperdá , Barón eta Ripperdáco duquea.

Cambraico Congressuac Philippe V.aren politica dynasticoaren berce porrot bat ekarrico çuela argui cegoenean, Johan Willem Ripperdá , 1715ean Madrilera Provincia Batuen embaxadore berheci guisa iritsi cen noble herbeheretarra, eta protestantismoari uko eguin ondoren, reguearen cerbitzura jarri cena, bere confiança bereganatuz, reguea eta reguina convencitu cituen Vienara bidal ceçaten. Han, Carlos VI.a emperadorearequin accordio bat lorthu nahi çuen, Espainiaco Koroarengatic bien arteco lehiari amaiera emanen ceraucona, eta Carlos princea Parmaco, Piacençaco eta Toscanaco duquea içaitera iristea ahalbidetuco çuena [33] . Azquen batean, Ripperdac Alliança laucoitza deseguin nahi çuen Felipe V.aren eta Carlos VI.aren arteco hurbilqueta baten bidez [3] .

Vienaco gorthean, Felipe V.aren hurbilqueta çuhur ikussi çuten, honec vici çuen egoera criticoaren ondorioz; içan ere, 1724co urtharrilean Luis I semean abdicatua çuen eta, hilabethe gutira Luis I.a hil cenean, thronua berrescuratu çuen Elisabeth Farnesio reguinaren escu-harceari esquer. Madrilgo embaxadore imperialac, Dominic von Cönigsegg-Rothenfels -ec, jaquinaraci ceraucon Vienari « reguearen erguelqueria, noiztic noiz governatzeco gaitassuna kencen deraucona ». Felipe V.aren desoreca mentalac —cembait autorec nahasmendu bipolar batequi lothu dute— ia obsessione religioso pathologico bat çuen lagun, salvationea lasaitassu ossoco guiroan bakarric lor citequeela uste baitzuen. [34]

Vienan egon cen urthean, Ripperdác laur accordio lorthu cituen, horietaco bi secretuac, 1725eco Vienaco Ituna icenecoac. Haietan, behin bethico amaitu cen Espainiaco Ondorengotza Guerra , Carlos VI.a emperadoreac Espainiaco Koroaren escubideei uko eguin eta Felipe V.a Espainiaco eta Indietaco regue guisa onhartu baitzuen. Truquean, emperadoreac Italiaco eta Herbehereetaco ondassunen gaineco soveranotassuna onharcen ceraucon emperadoreari. Gainera, Philippe V.ac amnistia emaiten cerauen/cien austriarrei, eta Carlos III.a archiduqueac eman cerauzten tituluac onharcen cerauzten, eta Ostendeco Compainiari abantaila commercial garrancitsuac emaiten cerauzquion. Truquean, Vienac babesa escaincen ceraucon Philippe V.ari, Gibraltar eta Menorca berrescura citzan. Parma, Piacença eta Toscanaco duquerrien gaineco escubideei dagoquienez, Ripperdác lorthu çuen Carlos VI.ac onharcea Carlos infantearen escu passaco cirela, Farnesio etchearen adar masculinoa desaguercean, nahiz eta nehoiz ecin icanen liratequeen Espainiaco Monarchian sarthu. [35]

 
1725 eta 1730 arteco coalitioneac Europan. 1725eco aphirileco Vienaco Itunaren signatzaileac urdinez eta 1725eco iraileco Hannoverco Itunaren signatzaileac gorriz. Prussia , marroia, hassieran Hanoverco Alliançarequin bat eguin çuen, baina guero bandoz aldatu cen 1728co Berlingo Itunaren ondoren.

Espainiaco regueec Britainia Handico eta Franciaco monarchiac Vienan adostutacoaren aurka ceudela jaquin çutenean — irailaren 3an Prussiaco Resumarequin batera Hannoverreco Ituna signat çuten — Ripperda cargutic kendu çuten eta 1726co maiatzean espetcheratu çuten — ihes eguitea lorthu eta Espainiatic ihes eguitea lorthu çuen arren —. Hala ere, uste da bere cargugabetzearen guerthaera erabaquigarria emperadoreac azquenean bere bi alaben eta Carlos eta Philippe infanteen arteco ezconçari baimenic ez emaitea içan cela. Era berean, ez cegoen ados Britainia Handiarequin guerran sarceco, Felipe V.ac Gibraltar eta Menorca berrescura citzan. [36]

Britainia Handiac Mediterraneoan eta Atlanticoan hedatu çuen bere flotta, eta Espainiaco onciac harrapatu cituen, guerra-adiarazpenic içan gabe. Madrilgo gortheac piratatzat jotzen cituen onci britainiarren gainean Londonco governuari eguindaco escariec ez çuten neholaco eraguinic içan; beraz, Ripperdà ordezcatu çuen conseilari berriac Philippe V.ac Gibraltar conquistatzeco hartutaco erabaquiaren alde eguin çuten. Hala, 1727co urtharrilean, Jurgui I .aren gorthearen aurrean, Espainiaco embaxadoreac idazqui bat aurkeztu çuen, Utrechteco Itunaren 10. articulua valioric gabecotzat jotzen çuena. Articulu horren arauera, Gibraltarren lagapena bertan behera utzi cen, Britainia Handiac hura ez çuela bethe allegatuz —istmoco lurrac occupatu cituen, ez çuen catholicismoari eustea bermatu eta juduac eta musulmanac egoitea baimendu çuen—. Robert Walpole lehen ministroac eraman çuen Parlamentura gaia, eta han hitz eman çuen Gibraltar ez cela nehoiz emanen haren baimen expressuric gabe. 1727co urtharrilaren 17an eguindaco azquen vozquetan, Gibraltarren gaineco soveranotassun britainiarra berretsi çuen parlamentuac, eta Espainiaco Monarchiaren aurkaco guerra declaratu çuen. [37]

 
1727co Gibraltarco setioari buruzco garaico grabatua.

Gibraltarren bigarren setioac —lehena 1705ean içan cen — ez çuen arracastaric içan, Peñoia aldezten çuen flotta britainiarra gailendu celaco, eta horrec eragotzi eguin çuen infanteriac erassora bota/votatze/votatzea artilleriac gothorleku britainiarrac bombardatu ondoren. 1727co ekainean armistitira iritsi cen, baina 1728co marchora arte Philippe V.ac —Franciaco regueac, emperadoreac eta aita sanctuac pressionatuta, Britainia Handiarequin içandaco gathazca amai ceçan, eta Soissonseco Congressua eguine cela aguindu baitzeraucoten/baitzioten— ez çuen berriro onhartu Utrechteco Itunaren 10. articuluaren valioa, El Pardoco itunean , bere buruco gaitzac nabarmen jo ceraucon garai batean. [38]

Soissonsen Congressuac ez çuen emaitzaric eman, baina Espainiaco, Britainia Handico eta Franciaco Monarchien arteco "hirur bandaco" negociationeec içan çuten emaitza, eta 1729co açaroaren 9co Sevillaco Ituna signatzea amaitu çuten. Itun horretan, Philippe V.ac azquenean lorthu çuen berac eta haren emazte Elisabeth Farnesioc 1715az gueroztic irricatzen çutena, bere seme nagussia Carlos infantearena cela Parmaco eta Toscanaco duquerrie thronua —emperadoreac hori onhartu çuen gueroago signatutaco berce tractatu batean—. " Deigarria da 1731co abuztuan flotta britainiar bat Cadicera iritsi cela don Carlosi bere helbururaino lagunceco ". Carlos Infantea Napolira eraman çuen Espainiaco flotta 1732co ekainean erabili çuten Orango erreconquistan , 1708an galdu cen Africaco ipharraldeco plaçan. [39]

 
Carlos VII. Napolicoaren (Espainiaco III.aren) quadroa, Bitontoco guduaren ondorioz regue koroatua, Guiuseppe Bonitoc margotutaco quadroa. Prado Museoa ( Madril ).

Imperio Austriarrarequin içandaco alliançaren porrotac eta Sevillaco Itunaren signaturac Franciaco Monarchiara hurbilceco bidea eman çuten, eta Borboico Philippe V.aren eta Luis XI.aren ordezcariec 1733co açaroaren 7an signatu çuten Lehen Familia Ituna . Raçoin nagussia Poloniaco Ondorengotza Guerraren eztanda içan cen, aurreco hilabethean. Bertan, Franciaco Monarchiac Estanislao I Leszczynsqui Poloniaco regue berriaren alde eguiten çuen, Luis XV.aren alaba batequin ezconduta, eta Austriaco eta Russiaco imperioec, berriz, Augusto III.a babesten çuten bere helburuetan. Espainiac guerran eguindaco escu-harceac Italia eta Parmaco duquerrian lehorreratutaco espainiar armada hartu cituen ardatz, eta haren buru Don Carlos infantea içan cen. Napolico resuma conquistat çuen, Utrechtetic Austriaren soveranotassunaren pean cegoena, eta han regue berri icendatu çuten Napolico Carlos VII.aren tituluarequi . Handic gutira, Sicilia uhartea occupatzen çuten. Austriarra cen 1718tic, eta regue borboi berriaren soveranotassunaren pean gueratu cen. Bi resumetan vici ciren austracistec Vienaco erbestea are guehiago çabaldu çuten. Cenón Somodevillecoac , lurreco erassoari lagundu ceraucoten/cioten itsas indarren antholatzaileac, Ensenadaco marques titulua jasso çuen. [40]

Poloniaco Ondorengotza Guerra 1738co açaroco Vienaco Ituna signatzearequn amaitu cen, Franciaco reguearen eta Austriaco emperadorearen artean. Hurrengo urtheco aphirilean sarthu cen Philippe V.a itun horretan. Tractatuaren arauera, Augusto III.a Poloniaco regue berria cen; Carlos infantea, berriz, Napolico eta Siciliaco regue guisa onharcen cen, nahiz eta Toscanaco duquerria Lorenaco duquearen escuetara passatzen cen, Lorenaco duquerria Estanislao Parpari eman baitzeraucoten/baitzioten eta Parmaco duquerria emperadoreari. [41]

1738an lorthutaco baqueac osso guti iraun çuen, hurrengo bi urtheetan Monarchia borboicoa aldi berean garatu ciren bi guerra berritan sarthu baitzen. 1739co urrian, Britainia Handico Jurgui II.a regueac guerra declaratu ceraucon Philippe V.ari, merkataritza-onci britainiarren eta Caribeco guerr -onci espainiarren artean eta eremu horretan bi imperio colonialen mugac eçarcearen ondorioz sorthutaco gatazquengatic. Espainian, Asientoaren Guerra deith ceraucoten/cioten, Britainia Handiac Utrechteco Itunaren clausulac aphurtu cituela uste baitzuten, baimen-onciari eta belcen asientoari buruzcoac. Britainia Handian, berriz, "Jenquinsen Belharriaren Guerra" deithu ceraucoten/cioten, Robert Jenquins capitain anglesac 1731n jassandaco iraincea içan baitzen guerra-adiarazpeneraco britainiar aitzaquia. Espainiaco guerra-onci batec harrapatu çuen, eta, protestatzean, belharria moztu ceraucoten/cioten, eta, Britainia Handico Parlamentuan bere quexa aurkezteco escatu ceraucoten/cioten, iseca artean. 1739an reclamationea aurkeztu çuen. [42]

Bigarren guerra, lehenengoarequin gainjarri cena, Austriaco Ondorengotza Guerra içan cen, 1740co urrian Germaniaco Romatar Imperio Sanctuco Carlos VI.a hil ondoren sorthutaco gathazcac eraguindacoa, Franciaco Monarchia eta Prussiaco resuma buru cituzten europar statu batzuec bere alaba Maria Theresa I.a Austriacoa Austriacoa oinordeco beçala onharceari uko eguin ceraucotela/ciotelaco. Bere ordez, Alberto Bavariacoa defendatzen çuten reguegai guisa, Carlos VI.aren aurreco emperadorea içan cen Joseph I.a Austriacoaren alaba batequin ezcondua cegoena. Maria Theresac aurkitu çuen lagunça nagussia Britainia Handia içan cen, baita Savoia eta Sardinia ere. Luis XV.a Franciaco regueac, bere aldetic, Philippe V.aren babesa bilhatu çuen, 1743co urrian Bigarren Familia Ituna sorth çuena. Luis XV.ac, Espainiac Austriaco oinordetza-guerran parte harcearen truque, Espainiaco monarchiari Britainia Handiarequico guerran lagunceco compromissoa hartu çuen, eta, beraz, guerra declaratu ceraucon 1744co otsailean [43] .

Felipe V.a 1746an hil cen, guerra bethe-bethean cela, eta haren ondorengo Fernando VI .ac, Ensenadaco Marquesaren lagunçarequin, baque-negociationeac hassi cituen, Akisgraneco Ituna lorthu . Austriaco ondorengotza-guerra amaitu çuen tractatuaren terminoac Britainia Handico Jurgui II.aren eta Franciaco Luis XV.aren ordezcariec adostu cituzten batez ere, eta Philippe V.aren eta haren bigarren emaztearen, Elisabeth Farnesioren, asmo çaharra jasso çuten: Don Carlos infantea Napolico resumetaco aguintari guisa berretsia içan cen, eta bere anaia nagussiac, Philippe I.a Parmacoa Parmaco eta Piacençaco duquerriac escurati cituen. Gainera, "Asientoaren Guerra" amaitu cen, Utrechteco Itunean adostutaco belcen asientoaren borz urtheco luçapenaren truque. [44]

Referenciac Aldatu

 1. Euscalçaindia . ( PDF ) 186. arauaː Atzerrico persona-icenac. Graphia-erizpideac. Regueerreguinen eta quidecoen casua. .
 2. Condaira. (Noiz consultatua: 2017-11-21) .
 3. a b c Albareda Salvadó 2010 , 485 orr. .
 4. García Cárcel 2002 , 114; 9 orr. .
 5. (Gaztelaniaz) Mestre, Antonio. (2006). Fénix de España: modernidad y cultura propia en la España del Siglo XVIII (1737-1766). Martial Pons Historia ISBN 978-84-96467-26-2 . (Noiz consultatua: 2021-12-16) .
 6. Albareda Salvadó 2010 , 441 orr. .
 7. a b c Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 181 orr. .
 8. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 207-208 orr. .
 9. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 202-205 orr. .
 10. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 205-206 orr. .
 11. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 208 orr. .
 12. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 209 orr. .
 13. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 199-201 orr. .
 14. Garmendia, Lander Muñagorri. «Ahaldun nagussia ere hil çuen matchinada» Berria (Noiz consultatua: 2021-12-18) .
 15. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 202 orr. .
 16. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 200 orr. .
 17. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 212-213 orr. .
 18. Ruiz Torres 2008 , 236 orr. .
 19. Mestre & Pérez García 2004 , 410 orr. .
 20. Mestre & Pérez García 2004 , 411-412 orr. .
 21. Mestre & Pérez García 2004 .
 22. Láçaro, Blanca Urguell. (2001). «El Dictionario de Autoridades de la Academia Española y el Dictionario Trillionngüe del Castelllano, Vascuence y Latín (1745) del P. Larramendi» Actas del II Congresso International de la Sociedad Española de Historiographía Lingüística: León, 2-5 de março de 1999, 2001, ISBN 84-7635-456-8 , págs. 907-918 (Arco Libros): 907–918. ISBN 978-84-7635-456-8 . (Noiz consultatua: 2021-12-17) .
 23. Mestre & Pérez García 2004 , 412 orr. .
 24. Ruiz Torres 2008 , 234-235 orr. .
 25. Ruiz Torres 2008 , 235-236 orr. .
 26. Ruiz Torres 2008 , 233-234 orr. .
 27. Ruiz Torres 2008 .
 28. Mestre & Pérez García 2004 , 412-413 orr. .
 29. Ruiz Torres 2008 , 237-238 orr. .
 30. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 217 orr. .
 31. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 218 orr. .
 32. Albareda Salvadó 2010 , 455 orr. .
 33. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 219-220 orr. .
 34. Albareda Salvadó 2010 , 462 orr. .
 35. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 466-467 orr. .
 36. Albareda Salvadó 2010 , 461-462; 467-470 orr. .
 37. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 221 orr. .
 38. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 222 orr. .
 39. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 222-223 orr. .
 40. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 225-227 orr. .
 41. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 228-229 orr. .
 42. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 230-231 orr. .
 43. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 232-235 orr. .
 44. Cappell Martínez & Cepeda Gómez 2006 , 236 orr. .

Bibliographia Aldatu

Campo estecac Aldatu