Doneztebe

Naffarroa Garaico udalerria
Articulu hau Naffarroaco herriari buruzcoa da; beste erranahietaraco, ikus « Doneztebe (arguipena) ».

Doneztebe [3] ( [dones̻teβe] ; Donezto [dones̻to] Malerrecaco hizqueraz ) Naffarroa Garaico ipharraldec udalerri bat da, Malerreca ibarrean cocatuta, Baztan Bidassoa escualdean. 1.726 biztanle cituen 2019 hassieran. [4]

Doneztebe
  Naffarroa Garaia , Euscal Herria
Doneztebe udalerrico herrigunea eta eliça.

Bandera

Doneztebeko armarria
Armarria


Map
Cocapena
Herrialdea   Euscal Herria
Lurraldea   Naffarroa Garaia
Merindadea   Iruñea
Escualdea Malerreca
Administrationea
Statua   Espainia
Erkidegoa   Naffarroa
Icen officiala Doneztebe / Santesteban
Alcatea José Luis Alcaçar
( EH Bildu )
Posta codea 31740
INE codea 31221
Herritarra doneztebar
Geographia
Coordenatuac 43°07′52″N 1°40′08″W / 43.131°N 1.66875°W / 43.131; -1.66875
Açalera 9 cm²
Garaiera 122 metro
Demographia
Biztanleria 1.823 (2022: −3)
alt_left   846 (%46,4) (2019)   (%48,3) 880   alt_right
Densitatea 211,48 biztanle/cm²
Çaharcea [1] % 18,33
Ugalcortassuna [1] ‰ 35,71
Economia
Jarduera [1] % 78,67 (2011)
Desberdintassuna [1] % 0 (2011)
Langabecia [1] % 11,8 (2013)
Euscara
Euscaldunac [1] [2] % 67,50 (2018: %-1,65)
Datu guehigarriac
Webgunea http://www.doneztebe.es

Geographia Aldatu

 
Ezpelura ibaia, Ezcurra ibaiarequi elkartu aurretic, Donezteben.

Ingurune naturala eta clima Aldatu

Bidassoa ibaia, çathi handi batean, Erreca Belça iceneco cinçurrean cehar doa. Lesacaco çubia, Etchalarco bidea eta Igancico Ventac alde batera uzten dira Sumbillara iritsi arte. Sumbillan Doneztebe erdigune duen Malerreca escualdea hasten da, ekialdean Bertiçarana dago, eta mendebaldean Doneztebe. Udalerri hau Bidassoa ibaiac eta haren ibaiadar den Ezcurra ibaiac ureztatzen dute.

Climaren eçaugarri nabarmenac dira euri aunitz eta regularrac içaitea, idortassun eça, nahiz uda bethean içan eta temperatura aldaqueta ttiquiac. Era horretaco climari clima atlantico ephela deitzen çaio. Urtheco batez berceco valore batzuc honaco hauec ditugu: 14–15 °C-co temperatura, 170 bat egunetan eguiten duen 1.600-1.800 mm euri.

Herrigunearen campoaldean, itsassoaren mailatic 138 metrora, Naffarroaco Foru Erkidegoco Governuac jarritaco statione meteorologicoa dago. [5]

Graphico hau ecin da une honetan ikussi, software araço bat dela eta. Lanean ari gara ahalic eta lasterren graphicoac berriro eracutsi ahal içaiteco.

Auqueratu beheco çathian urthe-tarte bat, urthe horiec goian xehetassun handiagoz ikusteco.

Ikussi edo aldatu datu gordinac .


Udalerri mugaquideac Aldatu

Ipharraldean Sumbilla , hegoaldean Oiz eta Donamaria , ekialdean Bertiçarana eta mendebaldean Elgorriaga mugaquid ditu.

Mendiac Aldatu

Doneztebe mendiz inguratua dago, berceac berce Arançoco , Caxerna , Asquin , Othetchon , Bertizco Jaurerria , Ekaitza eta Mendaur .

Historia Aldatu

 
Ancinaco argazquia.

Ancina Leringo Doneztebe haraneco herri-burua içan cen. 1192an , Anso VI.a Naffarroacoac forua eman ceraucon haran horri. 1280an , Naffarroac Resumaco ogassun publicoaren cerga-ordainçaile guisa aguercen cen. 1421ean , egungo thoquira lekualdatu çuten herrigunea, eta Carlos III.a regueac Jaca-Iruñeco forua eta Gortheetaco jarleku escubidea eman ceraucon. [6]

1467an , Leonor I.a Naffarroacoac udalerria 4 libera eta 12 soldaten cerga ordaincetic asque utzi çuen. 1497an , Johannes III.ac eta Catalina I.ac Bidassoa-Berroaran mendietaco ur eta larreen erabilpenarengatic ordaindu ohi cen eiurdea pagatzetic ascatu çuten. Eliz barrutiari dagoquionez, 1567 . urthera arte Baionaco elizbarrutiaren barnean egon cen, eta data horretatic aurrera Iruñecora iragan cen. [6]

Demographia Aldatu

XX. mendearen lehen 70 urtheetan hazcunde erranguratsuric ez çuen içan Doneztebec, baina 1980co hamarcadatic aurrera eta XXI. mendearen lehen hamarcadara arte, populationea % 60 inguru haci cen. [4]


Doneztebeco biztanleria

2008co erroldaren arauera, Espainiaz campoco 150 ethorquin vici ciren herrian, biztanleriaren % 9,86 ( Naffarroaco Foru Erkidegoco batezbercecoaren ancera).

Politica Aldatu

Udal hautescundeac Aldatu

Doneztebeco alcatea EH BILDU alderdi politicoco Xanti Uterga da 2015co udal hautescundeez gueroztic. Udaleco bederatzi cinegotzietatic 6 lorthu cituen, 3 PSNcc , eta 0 PPc . Voto baliogabeac 41 içan ciren (emandaco guztien % 4,38) eta voto çuriac 24 (votoen %2,68). Abstentionea % 22,64 içan cen.

Doneztebeco Udala (2007)
Alderdia Votoac Cinegotziac
Eusco Alcartassuna 594 9

2011n ere EA eta Miguel San Miguel içan ciren garhaile; aurrean berce cerrenda bat içan çuten, PP (cinegotzi bat). 2011co hautescundeetan Doneztebe EA bere icenarequin -eta ez Bilduren barruan- aurkeztu cen udalerri bakanetacoa içan cen, Naffarroa Garaian bakarra.

Doneztebeco Udala (2011)
Alderdia Votoac Cinegotziac
Eusco Alcartassuna 596 8
PP 107 1

Doneztebeco Udala (2015)

Alderdia Votoac Cinegotziac
EH Bildu 555 6
PSN 266 3
PP 50 0

Doneztebeco Udala (2019) [7]

Alderdia Votoac Cinegotziac
EH Bildu 592 7
NA+ 225 2

Udaletchea Aldatu

 
Doneztebeco udaletchea .

Alcateen cerrenda Aldatu

Aguintaldia Alcatea Alderdi Politicoa
1979 - 1983 Carlos Picabea Manterola Independentea
1983 - 1987 Alfredo Çugarramurdi Çoçaia Doneztebeco Gazteac
1987 - 1991 Antonio Aphezteguia Lanaspa Unión Doneztebarra
1991 - 1995 Miguel San Miguel Azpirotz Eusco Alcartassuna
1995 - 1999 Miguel San Miguel Azpirotz Eusco Alcartassuna
1999 - 2003 Miguel San Miguel Azpirotz Eusco Alcartassuna
2003 - 2005 Jose Ramon Etchebeste Urrutia Eusco Alcartassuna
2005 - 2006 Joxe Irigoien Irugarai Talde mixtoa
2006 - 2007 Jose Ramon Etchebeste Urrutia Eusco Alcartassuna
2007 - 2011 Miguel San Miguel Azpirotz Eusco Alcartassuna
2011 - 2015 Miguel San Miguel Azpirotz Eusco Alcartassuna
2015 - 2019 Xanti Uterga Labiano EH Bildu
2019 - - Xanti Uterga Labiano EH Bildu

Azpieguiturac Aldatu

Garraioac Aldatu

Mariano Vertiz autobus compainiac Doneztebe eta Labaiengo linea ustiatzen du, norabide bakoitzean bidaia bakarra eguiten duena. Lineac honaco ibilbidea eguiten du:

La Burundesa autobus compainiaren Donostia eta Iruñea bitarteco lineac guelthoquia daduca herrian. Maiztassunac aldacorrac dira, baina gutienez bi cerbitzu içaiten dira noranzco bakoitzean egunero. Lineac honaco ibilbidea eguiten du:

Leiçaran Mariezcurrena autobus compainiaren Doneztebe eta Iruñea bitarteco lineac guelthoquia daduca herrian. Autobus lineac, honaco ibilbidea eguiten du:

Tren Chiquito Aldatu

 
Tren Chiquito

Doneztebetic passatzen cen Bidassoaco trembidea, Tren Chiquito icenez eçagunagoa, 1889 . urthean sorthu çuen Anglaterraco Bidasso Railway and Mines empresac. Trembidea Irun eta Endarlatsa lotzeco sorthu cen. Trena bide stuccoa cen, eta lurrunaren bitartez muguitzen cen. Hassiera batean minerala garraiatzen çuen Endarlatsa co meateguietatic Irunera. Baina guerora, Irun- Eliçondo ibilbidea eguiten hassi cen, bidaiariac eramaiten. La Bidassoa compainia franciarrac 1901 ean Bidassoa Railway & Mines Ltd empresaren concessione guztiac erossi cituen eta trembidea gauçatu ahal içan çuen. Bere çucendari technico-finançarioa, León Mourgües, 1912c o urrian baimendu çuen Naffarroaco Aldundiac Irun – Eliçondo linea eraiqui eta ustiatzeco. Orduan, compainiac Bidassoaco Trembideen Compainia icena hartu çuen, eta trembide berriaren çabalera metricoa hartu çuen, Irunen Topo a eta Midi lothu ahal içaiteco. Lehenengo lana, beraz, Irun eta Alcaiaga arteco bidea çabalcea içan cen, 1913 an hassi cena. Lehen Mundu Guerra c, 1916 ra arte amaitu ecin içan ciren lanac nabarmen ethen edo atzeratu cituen. Gainera, obrac, berheciqui Bera eta Doneztebe artean, fabricaco obra garrancitsuac, çorci tunnel, burdinazco çazpi çubi eta lubaqui handiren bat beharco cituen, Narbarte coa casu. Lanen cembateco ossoa çorci millioi pecetacoa içan cen eta linea 1916co otsailaren 1 ean inauguratu cen Donezteberaino eta urthe bereco maiatzaren 28 an Eliçondoraino. 52 kilometroco ibilbidean, Irundic Eliçondora bi ordu eta hamar minutu behar ciren ibilbidea ossatzeco. Guerra Civila ren hassieran 109 wagoi içaitera iritsi cen, baina, liscarra amaitu cenean, urthe osso çailac iritsi ciren, trembidearen rentagarritassuna murriztu çuena, eta, 1956 an, Tren Chiquiac bere azquen bidaia eguitea eraguin çuena. Autobus-compainiec partida irabaci ceraucoten/cioten trenari, ia dembora erdian eguiten baitzuten ibilbidea. [8] [9] Gaur egun, ancinaco burdimbidetic Bidassoco bide verdea dago, eta Irungo Behobia auçotic Legasaraino joan daiteque (51 cm). Bidea Doneztebetic passatzen da, eta oinez edo bicyclettaz eguiteco aproposa da. [10] [11]

Euscara Aldatu

Articulu nagussia: « Malerrecaco hizquera »

Euscararen Foru Legueac udalerria eremu euscaldunean beth -bethean cocatzen du, bertan Malerrecaco hizquera minçatzen delaric. 2001eco erroldaren datuen arauera, herritarren %69,15 euscalduna cen.

Bestac eta bercelaco ospaquiçunac Aldatu

"Gora Doneztebe!" ereserquia (Mendi Abesbatza-2010)
 
San Pedro eguna-2019
 
Bercetan atheratzen dira buruhaundiac eta erraldoiac.
San Pedro eguneco desfilea.

Doneztebeco bestac ekainaren 29an ospatzen dira, San Pedroetan . San Pedro eguneco meça nagussia bucatzean, Mendi abesbatzac José Antonio Irigoyen eta Iñaqui Diégüez Gutiérrecec composaturico Gora Doneztebe! ereserqui abesten du: [12]

Ereserquiaren hitzac
Gora Doneztebe!

Çabaldi ederra Mendaurren oñian

etche sortha churia eliz itzalian

carrica chucuna chucunen artian

berdin gabea cera Napar alderdian

Baztan aldetic dathor ugalde çabal ta arguia

Ezcurra ta Labaindic erreca garbi ta ugaria

bihori emanaz bessarcada eztia

Bidassoa ibaiari emaiten deraucoçu/dioçu vicia

Gora Doneztebe, gora Doneztebe!


San Pedro eguna, egun berhecia

doneztebarrendaco besta nagussia

alaitsu dabila gure gaztedia

bai çarretatic ere gauça dan gucia

plaça berrian escu ta guantez jocatuco dute

ta ilhunabarrez nesca muthilec dança lertu arte

alaitu çaitezte bai çar eta gazte

alcartu eta oihu eguinaz: gora Doneztebe!

Gora Doneztebe, gora Doneztebe!

Horren ondoren, eliça atharian bilcen dira herritarrac banderaren dança eta Trappatan dança ikusteco. Trappatan icena, guiçonec, dança honetaco protagonista nagussiec, marcatzen dituzten pausoen onomatopeia bat da, Donezteben bakarric dançatzen den 'dança lucea' edo 'soca dança' bat da. Urthetan galdutaco ohitura berrescuratu cen 1997an. [13] [14]

Besta ttiquiac irailaren 3. asteburuan ospatzen dira. Aiphatzecoac dira, halaber, herrico inhauteriac, maiatzean ospatzen den udaberrico açoca eta San Martinen ondoco asteco orciralean ospatzen den udazqueneco açoca.

Inguruco cembait herritan guerthatzen den beçala, urthe berria agurceco, urtharrilaren 1ean herrico umeac carricaz carrica ibilcen dira goicean cehar urthetsac esquean eta horretaraco "Urthe berri berri" cantua abesten dute. [15]

Urthe berri berri cantua (2019)

Hitzac:
Urthe berri berri
Cer ekarri berri
Uraren gañean
Etchecoandria ona
Nausi hobia
Urthe çahar
Nic athorra çahar
Maucaric ez
Eta nic axolic ez!
Bota/vota urthatsac!

Ondassun nabarmenac Aldatu

Eraiquinac Aldatu

 
Ezcurra ibaia , Doneztebe ceharcatzen.

Caleac Aldatu

Plaçac Aldatu

 • Plaça Chiquia : Bertatic etche gothicoa (çaharberritua) eta eliçaco dorrea ikusten ahal dira.
 • Portalea : Plaça honetan, San Pedro festetan Trappatan iceneco dança eguiten da. Bertaco dança da, eta nesca-muthilec parte harcen dute. Banderaren dança ere plaça honetan eguiten da.

Argazqui galeria Aldatu

Doneztebar ospetsuac Aldatu

Talde eta cultura-entitate eraguileac Aldatu

Club Deportivo Erreca Quirol Elkartea Aldatu

Doneztebeco Club Deportivo Erreca Quirol Elkartearen ereserquia (2010)

1976 an sorthu çuten herrico gazte batzuc. [37] 2014 . urthean Naffarroaco Quirol Elkarteric onenaren saria jasso çuen naffar Governuaren escutic. [38]

Escuballoinean , escu pilotan eta judon competitzen du. Escuballoinean lorthu içan du ibilbideric nabarmenena, Nationeco bigarren mailan jocatuz bi liga irabaci dituelaric guiçonezco talde seniorrarequin. 2019 an liga eta copa irabaci, dobletea, eta maiatzean Lehen maila nationalera igotzeco phasera iritsi da baita . [39] [40] [41] Bertaco jocalari batzuc Europa co berce liga batzuetara jocatzera joan dira: Nico Mindeguia , Ibai Meoqui eta Juanto Aphecetchea.

Mendiçale taldea ere badu eta, horrez gain, herrico cultur- eta quirol-ekincetan osso errotuac dauden haimbat ekimen bulçatzen ditu: Herri-Crossa, Udaco Quirol Escola, areto-footballa eta frontenis chapelquetac, San Silvestre eguneco lasterqueta, Errecaren Eguna eta abar. [42] [43] [44] [45]

2010ecoa du taldeac Lainhoaren Umeac, Ceruaren Coloreac ereserqui . [46]

Hitzac:
Doneztebe aldean

sorthu cen lainhopean,

quirola du helburu,

guztioc elkarlanean.

Lainhoaren umeac,

ceruaren coloreac.

Erreca dugu gorphutza,

gendea berriz arima.

Sasoia da gure hitza,

indarra eta kemena.

Erreca icen ederra

çabalcen ari garena,

bihotzean daramaguna

mundu guztian barrena.

Lainhoaren umeac,

ceruaren coloreac.

Erreca dugu gorphutza,

gendea berriz arima.

Sasoia da gure hitza,

indarra eta kemena.

Erreca icen ederra

çabalcen ari garena,

bihotzean daramaguna

mundu guztian barrena.

Lainhoaren umeac,

ceruaren coloreac.

Quirola du helburu,

guztioc elkarlanean.


Mendi Abesbatza Aldatu

Doneztebeco Mendi Abesbatza, Mendi Ttiqui Abesbatza, Erreca Dança Taldea, Donostiaco Udalaren chistulari taldea eta Guy Saldubehere, Pauline eta Juliettte eta Jon Itzaina solistac.

1996 an sorthu cen eta bertaco cein inguruco herrietaco quideec ossatzen dute. 2002 co iraila arte Iñaqui Diégüez soinujole ospetsua içan cen çucendaria. [47] [48] Guerozti Ion Iraçoqui Çubieta da çucendaria. Ibilbide luceco abesbatza da eta bere concertuetan repertorio anhitza escaincen du, euscal abestiac, classicoac, eliz-cantac, abesti modernoen versioneac eta abar. [49] [50] [51] [52] [53]

2017 an Mendi Ttiqui abesbatza sorthu cen Itziar Irigoien eta Ruth Etchebesteren çucendaritzapean. Mendi Abesbatzaren cembait ikusquiçunetan aritzen dira. [54] [55]

Erreca Dança Taldea Aldatu

Euscal dança sustatzeaz gain, herrian bertan, -bercetan, Olençaron, Mendi abesbatzarequin-, cein ingurucoetan haimbat ikusquiçunetan harcen dute parte. [56] [57] [58] [59] [60]

Guerthaera aiphagarriac Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. a b c d e f Euscal Herriari Beguira. Udalbilça .
 2. Naffarroaco Governua. (2018). Naffarroaco Datu Sociolingüisticoac. Euscarabidea, 50-55 or. .
 3. Euscalçaindia . 155. araua: Naffarroaco udal icendeguia. .
 4. a b «Doneztebe - Población: immigrantes, emigrantes y otros datos sobre los habitantes de cada munichipio» www.epdata.es (Noiz consultatua: 2020-04-11) .
 5. Naffarroaco Meteorologui Agenciaren webgunea.
 6. a b Santesteban. Gran Encyclopedia de Navarra, encyclopedianavarra.com (Noiz consultatua: 2020-10-29) .
 7. «Udal hautescundeac 2019 - Doneztebe - Erran.eus» erran.eus (Noiz consultatua: 2020-07-01) .
 8. (Gaztelaniaz) «EL TREN CHIQUITO» Ondareguia 2016-05-10 (Noiz consultatua: 2020-04-11) .
 9. EL ITINERARIO DEL TREN CHIQUITO, UN RECORRIDO INOLVIDABLE A ORILLAS DEL BIDASSOA (Tourismo Naffarroa). .
 10. Tren Chiquitoa , Sumbite tourismo elkartearen webgunean.
 11. Administratzailea. (2018-06-14). «Edebidea, Bidassoco Bide Verdea» BAZTAN BIDASSOA TOURISMO (Noiz consultatua: 2020-04-11) .
 12. Ithurrioz Petralanda, Necane. (pdf) [ https://csmn.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2018/05/ITURRIOZ.-Repertorio-para-accorde%C3%B3n-en-Navarra.pdf Repertorio para accordeón en Navarra (1988-2017).. ] .
 13. dançancom. «Baile de la Bandera y Trappatan» dançan.eus (Noiz consultatua: 2020-07-02) .
 14. Bestac 2018 DONEZTEBE I Bandera eta Trappatan dança , Xaloa Televista.
 15. Alcasena, Gabriel Imbuluzqueta. (1994). «La celebración del año nuevo en Baztan, Bertiçarana, Malerreca y Cinco Villas» Cuadernos de ethnología y ethnographía de Navarra 26 (63): 15–42. ISSN 0590-1871 . (Noiz consultatua: 2019-01-03) .
 16. «Fidel Aguesta omenduco dute Donezteben abenduaren 30eco emanaldien artean» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 17. (Gaztelaniaz) «Doneztebe homenajea al fotógrafo Fidel Aguesta . Noticias de Navarra» Noticias de Navarra (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 18. «EZCURRA LASTIRI, José - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2019-04-18) .
 19. «DONEZTEBE/SANTESTEBAN - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 20. «PHOTO GLOSSADAS (14)» Iñaqui Anasagasti (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 21. (Gaztelaniaz) (pdf) JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES: Candidaturas presentadas para las electiones al Congresso de los Deputados y Senado convocadas por Real Decreto 2057/1982 de 27 de agosto.. .
 22. Perurena Santesteban, Maria Jesus. «EUSCARA IRACASCUNÇAN AZQUEN 23 URTHEOTAN DONEZTEBE ETA MALERRECAN» (pdf) Euscalçaindia .
 23. «Ostolaça Eliçondo, María Isabel - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2019-03-04) .
 24. Press, Europa. (2018-09-05). «Isabel Ostolaça se incorpora a la Real Academia de Historia como académica correspondiente de Navarra» www.europapress.es (Noiz consultatua: 2019-03-04) .
 25. (Gaztelaniaz) «Chomin Mindeguia, Medalla al Mérito Deportivo» El Diario Vasco 2008-11-26 (Noiz consultatua: 2019-04-15) .
 26. «Larraça Micheltorena, María del Mar - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 27. «Governuac areto-footballeco Javier Eseverri jocalaria eta Coteto Ezcurra remontista 2018 Quirol Merituari Urrhezco Dominarequin saritu ditu - navarra.es» www.navarra.es (Noiz consultatua: 2019-04-15) .
 28. «Noelia Ariztia azpitchapeldun Espainiaco Chapelquetan» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 29. «Noelia Ariztiaren garhaipen berria» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 30. Xaloa Televista. (2018-05-15). Noelia Ariztia l Judo Entrenatzailea. (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 31. (Gaztelaniaz) «MALDERRECA / La accordeonista Amaia Iraola participará en el prestigioso Festival de Icaalinen en Finlandia» El Diario Vasco 2007-06-01 (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 32. (Anglesez Berria.eus. «Soinu jotzaile ibiltaria itzuli da» Berria (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 33. «Doneztebecoa da Cirque du Soleileco soinua» www.eitb.eus (Noiz consultatua: 2019-03-05) .
 34. Elkartea, Xempelar Documentatione Centroa-Versoçale. «Maialen Belharra - Biographiac - BDB. Versolaritzaren datu-basea» bdb.bersoçale.eus (Noiz consultatua: 2019-03-04) .
 35. (Gaztelaniaz) «Errecaren Eguna y Naffarroaco Escolarteco Versolari Chapelqueta comparten el sábado en Doneztebe» El Diario Vasco 2009-05-29 (Noiz consultatua: 2019-03-04) .
 36. «"Escolartecuc" taldea nagussi» versoa.eus (Noiz consultatua: 2019-03-04) .
 37. (Gaztelaniaz) Ayerra, Pablo. (2017-06-25). «La historia del Erreca hunde las raíces antes de 1976» diariodenavarra.es (Noiz consultatua: 2019-04-18) .
 38. (Gaztelaniaz) «CD Erreca, mejor Club Deportivo de Navarra 2014» El Diario Vasco 2015-02-05 (Noiz consultatua: 2019-04-18) .
 39. «Final ikusgarria escaini du Errecac» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-04-18) .
 40. (Gaztelaniaz) «El Erreca, indiscubible campeón de Liga» El Diario Vasco 2019-04-16 (Noiz consultatua: 2019-04-18) .
 41. «Doblete historicoa lorthu du Erreca escuballoin taldeac» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-05-06) .
 42. (Gaztelaniaz) «Fiesta del balonmano en Doneztebe» El Diario Vasco 2019-04-13 (Noiz consultatua: 2019-04-15) .
 43. «CLUB DEPORTIVO ERRECA QUIROL ELKARTEA» Ayuntamiento de Doneztebe / Santesteban - Doneztebeco Udala 2016-06-06 (Noiz consultatua: 2019-04-15) .
 44. «Guir bicaina içan dute aurthen ere Errecaren XII. Egunean. Noticias de Navarra» Noticias de Navarra (Noiz consultatua: 2019-04-15) . [ Bethico hautsitaco esteca ]
 45. «28 urthe eta guero escuballoin liga irabaci du Errecac» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-04-15) .
 46. «Doneztebeco Erreca elkarteac eçagutzera eman du bere Himnoa» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-04-18) .
 47. «Diégüez, Iñaqui - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 48. (PDF) Iñaqui Diégüez “BIRAC”. .
 49. «MENDI ABESBATZA» www.federaciondecoros.com (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 50. «Mendi abesbatzac eta Gaztelu taldeac, bihar Amaiurren escaini beharreco emanaldiari buruz, Ion Iraçoquirequin solhastu gara.» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 51. «Donostiaco Chistulariac + Mendi Abesbatza - Culturclic» www.culturclic.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2019-02-17) . [ Bethico hautsitaco esteca ]
 52. Redactionea. (2018-10-16). «Basaurico Ahots-musica Topaquetac 45. editionea bethe du aurthen» Gueuria (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 53. «mendi abesbatza - YouTube» www.youtube.com (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 54. (Gaztelaniaz) «Mendi Ttiqui abesbatzac emanaldia. Noticias de Navarra» Noticias de Navarra (Noiz consultatua: 2019-02-17) . [ Bethico hautsitaco esteca ]
 55. «'Hego haiceac Iphar doinuac' emanaldia otsailaren 16an escainico dute Donezteben» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 56. (Gaztelaniaz) «Erreca Dança Taldea ofrece esta noche un festival special» El Diario Vasco 2014-06-14 (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 57. ««Emanaldi hassieran urduritassun punctu bat içaiten dut»» Erran.eus (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 58. ni06281. (2011-12-27). Olençaro Donezteben- Erreca dança taldea. (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 59. Xaloa Televista. (2016-08-26). Lekarozco bestac 2016 Erreca Dança Taldearen emanaldia. (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 60. DoneztebecoUdala Ayuntamiento de Doneztebe. (2016-07-05). ERRECA DANÇA TALDEA DONEZTEBECO BERCETAN. (Noiz consultatua: 2019-02-17) .
 61. Iñigo, Andres. 1923. URTHECO II. EUSCALEGUNEN ORHOIMENEZ. Euscalçaindia . 2020co aphirilaren 14ean ikussia.
 62. «Euscal Herrico Itzulia Donezteben duela hoguei urthe - Malerreca» Erran.eus (Noiz consultatua: 2020-04-14) .
 63. Berria. «Bordatch dançalekuaren aurkaco bombac 50 kilo lehergai cituen» Berria (Noiz consultatua: 2020-04-14) .
 64. «Videoa: Doneztebe. Herri chiqui infernu handi | TV | TV online gratis | EiTB Televisión a la carta» www.eitb.tv (Noiz consultatua: 2020-04-14) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu

Euscarazco Wikipedian bada athari bat, gai hau duena:
Naffarroa