Cortes

Naffarroa Garaico udalerria

Cortes [3] Naffarroa Garaico hego-ekialdeco muthurreco udalerria da, Iruñetic 125 kilometrora cocatua eta Zaragozaco provinciaren mugaquide .

Cortes
  Naffarroa Garaia , Euscal Herria
Castillo de Cortes 3.JPG
Flag of None.svg
Bandera

Cortesko armarria
Armarria


Cocapena
Herrialdea   Euscal Herria
Lurraldea   Naffarroa Garaia
Merindadea Escudo de Tudela.svg   Tutera
Administrationea
Statua   Espainia
Erkidegoa   Naffarroa
Icen officiala Escudo de Cortes.svg Cortes
Alcatea Javier Blasco Mendibil ( PSN )
Posta codea 31530
INE codea 31078
Herritarra cortestar
Geographia
Coordenatuac 41°55′22″N 1°25′19″W
Açalera 36,57 cm²
Garaiera 254 metro
Distancia 125 cm ( Iruñetic )
Demographia
Biztanleria 3.164 (2021: Red Arrow Down.svg −14)
Densitatea 87,48 biztanle/cm²
Çaharcea [1] % 75
Ugalcortassuna [1] ‰ 45,33
Economia
Jarduera [1] % 75,87 (2011)
Desberdintassuna [1] % 0 (2011)
Langabecia [1] % 12,48 (2013)
Euscara
Euscaldunac % 1,90 (2018) [2]
% 0,75 (2010) [1]
Datu guehigarriac
Webgunea http://www.cortes.es/

3.199 biztanle ditu.

Icena Aldatu

Cortes herriaren icena Cortes guisa aguertu cen 1979co Euscalçaindiaren Euscal Herrico Udalen Icendeguian , eta C-requin aguertu içan da idatzia euscaraz sarri harrezquero, baina forma çucendu çuen guero Euscalçaindiac, C-requin utziz araututa [4] . Berce euscaratze asmatu batzuc ere proposatu ciren 20. mendearen azquen laurdenean, Corteta eta Gurtitz, bideric eguin ez çutenac [5] .

Geographia Aldatu

Inguru naturala eta cocapena Aldatu

Cortes Tuteraco merindadearen hegoaldeco muthurrean dago, Zaragozaco provinciarequico mugan. Ipharraldetic gathocela, herrira helceco N-232 errepidea hartu behar da, Zaragozaco noranzcoan.

Cortesec Buñuelequin eguite du muga ipharraldean, ekialdean Zaragozaco Novillasequin , mendebaldean Ribaforada eta Ablitasequin , eta hegoaldean Zaragozaco Mallén udalerriarequi .

Clima eta landaredia Aldatu

Cortesec clima mediterraneo-continentala daduca, euri escasac, ipharreco cierço haicea, uda idorrac eta aldaqueta thermico handia. Urtheco batez berceco temperatura 14 eta 16 gradu artecoa eta precipitationeac 350 eta 400mm bitartecoac dira. Urtheroco egun euritsuac 55 inguru içaiten dira eta batez ere udaberri eta udazquenean içaite dira. Bi urtharo hauetan baita ere, lainho itchico egunac eman ohi dira, temperatura 0 graduren inguruan ibilcen da eta ez du egun ossoan alchatzeric lorcen.

Jathorrizco landaredia erabat eraldatu da guiçaquiaren eraguina dela eta, eta çuhaixcac nagussi diren arren, çuhaitz bakanen bat aurki daiteque (birlandaturico pinuac batez ere). Çuhaitzec udalerriaren açaleraren %0,3a baino ez dute harcen.

Historia Aldatu

Cortesco udalerrian Burdin Aroco haimbat arrasto aurkitu dira. Juan Maluquer de Montes iracaslearen arauera, Cortes, Burdin Arotic ondoen conservaturico herrigunea da, horrela, Gurutzearen muinoa (Cerro de la Cruz) famatu eguin da historialari guztien artean. Ondoren romatarren garaian, orduco Balsioc garrancia içan çuen Ebro ibarraren controlean. [6] Nafarroaco gainonceco hegoaldeco lurraldeac beçala, Banu Qasi musulman sendi botheretsuaren mempe egon cen. 1119aren hassiera Alfonso I.a Borrocalaria regueac herria birconquistatu eta Naffarroaco Resumara batu çuen.

Carlos III.a regueac gaztelua, herritarrac, rentac, jabetza eta ondassun guztiac, bere seme Godofreri eman cerauzquion, Cortesco contherria sorthuz. Dena den, aita hilcean, Joan II.ac Godofre princeari kendu ceraucon aitac aguindutacoa. [7] 1353an , herrian 50 familia christau eta 80 familia musulman vici ciren. Musulmanec garrancia handia içan çuten Erdi Aro guztian cehar eta haien arrasto ugari gueratu dira herrian. 1512an , Naffarroaco conquistaren garaietan, guehiengoa oraindic musulmana cen ( XLIIII mairu-etche eta XXXIII christau). [8]

1495 . urthean Naffarroaco Gortheec ubide bat eraiqui nahi içan çuten Tuteratic Cortesera, baina raçoin ezberdinac direla medio, lana ez cen amaitu. Cortesco herria, jaurerri içan cen mende ascotan cehar, Naffarroaco herri guehiensuenac beçalaxe. Horrela, Villahermosaco condeec urthe ascotan cehar controlatu çuten herria eta euren vicitoquia (Villahermosaco jaureguia) Cortesen eraiqui çuten.

1664ean Philippe IV.a regueac Bardearen ustiapeneraco escubidea eman ceraucon Cortesco herriari. XX. mende hassiera herriac 1.140 biztanle ceduzcan eta ondorengo hamarcadetan biztanleriac goranz jarraitu çuen Lodosaco ubidearen çabalpenac ekarritaco onura eta nekaçaritzaren hazcundeac lagunduta. 1822an Espainiaco gorthee , Cortes Zaragozaco provinciari eransi ceraucoten/cioten. Dena den, urthebethe guerago, Fernando VII.a regueac erabaqui hori bertan behera utzi eta Cortes Naffarroaco udalerri bihurtu cen berriro ere.

1847an herrian muthilen eta nesquen escola bana ceuden. Muthilen escolac, 50 ikasle cituen, eta bertaco maisuac 2.000 realeco soldata jassotzen çuen. Nesquen escolan 30 ikasle ceuden, eta bertaco maistrari soldata ascoz baxuagoa ordaincen ceraucoten/cioten. 1844 eta 1845 urthee artean, Union y Constancia iceneco elkarteac ehunca hectarea lur ureztagarri bihurtu cituen, Ubide imperiala eta Naffarroaco errepidearen arteco eremuan. Garai hartan Cortesec olioa ekoizten çuten bi errota ceduzcan.

XX. mendearen hassiera , herrian, Guardia Civilaren cuartela, eta hospitalea ceuden, eta "Union y Constancia" elkartearen lanac aurrera jarraitu çuen, Cortes ceharcatzen çuen ubidearen hoguei kilometro ustiatzen çuten eta herrilan berriac eraiqui cituzten, errepideac erraiteraco. XX. mendean Cortes eta Borja arteco trembidea eraiqui cen, eta 1970eco hamarcadatic aurrera biztanleria egoncor mantendu da.

Economia Aldatu

Cortesco jarduera economico nagussia nekaçaritza da, eta horretan aritzen cen biztanleriaren heren bat XX. mendearen amaieran. Biztanle ascorençat dena den, nekaçaritza, bigarren mailaco jarduera da, eta normalean asteburuetan edo çaharçarora iritsitacoan aritzen dira horretan. XX. mendetic aurrera, nekaçaritzatic atherataco productuequin cerikussia duten industriac garatu ciren, eta gaur egun herritar ascoc, Cortestic guerthu dauden Tutera eta Cascante inguruco industrialdetan eguiten dute lan.

1947co aphirilaren 23an herrico nekaçarien cooperativa bakarra sorthu cen. Haren lurrac 1.364 hectarea dira, landu daitezqueen lurren %36,2). Horietatic 489 hectarea, secain lurrac dira, 942 hectarea, lur ureztagarriac eta 160 hectarea, larre lurrac. Lodosaco ubidearen eraiquitzea , lur ureztagarriac ugaritu cituen eta XX. mendearen amaieran modu horretan lancen ciren udalerrico lurren %98 baino guehiago.

Cortes, inguruco herri chiquiagoen gaineco eraguina daduca, eta bertaco nekaçariec Cortesen salcen dituzte euren productuac. Herriaren eraguin esparrua Zaragozaco provinciaco mendebaldeco udalerri chiquietan cehar hedatzen da.

Industria Aldatu

Naffarroaco governuac industrialdeac sustatzeco sorthutaco Nasuinsa elkartearen ekimenez, Cortes industrialdea eraiquitzen hassi ciren XXI. mendearen hassiera . Eraicunça lanac 2007an hass ciren eta hiritarcea 2008an bucatu çuten. Industrialdeac sarbide çucena daduca AP-68 autobidetic eta Cortesco herrigunetic hirur kilometrora dago.

Açalera guztira: 252.325 m2

Orubeen açalera: 166.363 m2

Bardea Aldatu

Erdi Aroan , Cortesec, Fustiñana , Tutera , Cabanillas , Buñuel , Çarracaztelu , Melida , Capparroso , Alesbes , Cadreita , Valtierra , Argüedas , Sanctacara , Marcilla , Falces , Azcoien , Funes , Millagro , Corella , Olivaco monasterioa , eta Erroncarico ibarra eta Çaraitzuco ibarrequi batera, Naffarroaco Bardeaco elkartea ossatu çuen, Bardeaco herri-lurrac nekaçaritzaraco erabilceco asmoarequin.

XX. mendearen amaieran, Cortesco hamahiru herritarrec 337 hectarea lancen cituzten Bardean .

Demographia Aldatu

XX. mendearen lehen erdialdean hazcunde nabarmena içan çuen Cortesec, eta 1960co hamarcadaraco populationea bikoiztera iritsi cen. Ordutic, populationea egoncor mantendu da 3.200 biztanleen inguruan.

Cortesco biztanleria

2008co erroldaren arauera, Espainiaz campoco 410 ethorquin vici ciren herrian, biztanleriaren %12,24a ( Naffarroaco batezbercecoaren gainetic).

Politica Aldatu

Udal hautescundeac Aldatu

Cortesco alcatea PSN alderdico Javier Blasco Mendibil da 2003tic . 2007an Udaleco hamaica cinegotzietatic laur lorthu cituen Naffarroaco Alderdi Socialistac . Baliogabeco votoac 9 içan ciren (emandaco guztien %0,43) eta 34 voto çuri içan ciren (votoen %1,64). Abstentionea %18,98coa içan cen.

Cortesco Udala (2007)
Alderdia Votoac Cinegotziac
PSN 737 4
Cortes Entre Todos (CET) 651 4
UPN 379 2
Candidatura de Izquierdas de Cortes (CIC) 250 1
CDN 28 0

2011n hauexec içan ciren aurkeztutaco cerrendac: PSN (4 cinegotzi eta alcatetza Blascoc gorde), Cortes Entre Todos (CET) (3), UPN (3), Candidatura de Izquierdas de Cortes (CIC; ezquerrecoa, aberçaleac barne; 1) eta PP (0). CETec PSNri alcatetza kenceco accordioa escaini ceraucon UPNri baina PSN eta UPNc haien arteco ituna eguin çuten [9] .

Cortesco Udala (2011)
Alderdia Votoac Cinegotziac
PSN 679 4
Cortes Entre Todos (CET) 499 3
UPN 480 3
Candidatura de Izquierdas de Cortes (CIC) 167 1
PP 103 0

Alcateen cerrenda Aldatu

1999-2003 Ismael Miñés Catalán UPN
2003-2007 Javier Blasco Mendibil PSN
2007-2011 Javier Blasco Mendibil PSN
2011- Javier Blasco Mendibil PSN

Udaletchea Aldatu

Ancinaco udaletchea eliçaren plaçan egon cen, stylo barroco-aragoitarreco eraiquin Mirandaco duqueen jabetzacoa içan cen eta gaur egun hondamen egoeran dago. Gaur egungo udaletchea 1949 . urthean eraiqui cen eta adreiluzco fachada daduca. Udala alcatea eta hamar cinegotzic ossatzen dute.

 • Helbidea: Mirandaco Duqueen plaça, 4

Azpieguitura eta garraioac Aldatu

Iruñea - Zaragoza (Conda) Aldatu

Condaren Iruñea eta Zaragoza bitarteco lineac guelthoquia daduca herrian. Eguneco borz cerbitzu içaiten dira norabide bakoitzeco. Lineac honaco ibilbidea daduca:

Cortes - Iruñea (Conda) Aldatu

Condaren Cortes eta Iruñea bitarteco autobus linea çucenac cerbitzu bakarra daduca norabi bakoitzean eguneco. Ibilbidea, honacoa da:

Tutera - Zaragoza (Conda) Aldatu

Condaren Tutera eta Zaragoza bitarteco autobus lineac laur cerbitzu daduzca eguneco norabide bakoitzeco. Ibilbidea, honacoa da:

Cultura Aldatu

Euscara Aldatu

Naffarroaco governuac onhartutaco Euscararen Foru Leguearen arauera Cortes eremu ez-euscalduneco udalerria da, eta hori dela eta, hizcunça official bakarra gaztelania da. 2001eco erroldaren arauera, herritarren %0,76c cequien euscaraz hitz eguiten.

Jaiac eta ospaquiçunac Aldatu

 
Rabadán edo arçaina eta deabrua, Cortesco paloteadoco personaiac, 2014co San Miguel eguneco ospaquiçunean, herrico gazteluaren aurrean.

Irailaren 29an San Miguel archangeluaren omenezco jaia antholatzen da. Herrico biztanleec sanctuaren inguruan eguiten dute dança, herri ossoa ceharcatzen duen processioan. Egun horretan eguiten da Dance de San Miguel [10] edo Paloteado delaco ikusquiçuna, dança mulço bat ancerqui herricoiarequin lothua. Naffarroaco Riberaco paloteadoac herri guehienetan galdu cirelaric 20, mendearen hassieran, Cortescoac jarraitu eguin çuen, eta oinharri içan cen berce paloteado batzuc berrescuratzeco inguruco herrietan. Generoz mixtoa bihurtu çuen paloteadoa Cortesec, gainera, berce herri batzuec baino lehenago [11] .

Ekainaren 24ean San Juan eguna ospatzen da.

Ondassun nabarmenac Aldatu

Cortestar ospetsuac Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. a b c d e f Euscal Herriari Beguira. Udalbilça .
 2. Naffarroaco Governua. (2018). Naffarroaco Datu Sociolingüisticoac. Euscarabidea, 50-55 or. .
 3. Euscalçaindia . 155. araua: Naffarroaco udal icendeguia. .
 4. Euscal herrico udalen icendeguia. Euscalçaindia D.L. 2011 ISBN 978-84-95438-74-4 . PMC 796264874 . (Noiz consultatua: 2020-05-12) .
 5. «Cortes - Lekuac - EODA» www.euscalçaindia.eus (Noiz consultatua: 2020-05-12) .
 6. Enrique Flórez, Manuel Risco, Antolín Merino, José de la Canal, Pedro Sainz de Baranda, Vicente de la Fuente, Carlos Ramon Fort. (1752). España sagrada. A. Marin .
 7. Yanguas y Miranda, José. Historia compendiada del reino de Navarra. , 255 or. .
 8. Monteano, Peio Joseba. (2000). «La población navarra a comienços del siglo: el Recuento de casas de 1514» Príncipe de Viana 61 (220) ISSN 0032-8472 . .
 9. Blasco (PSN) repite por tercera vez merced a un acuerdo con UPN , Diario de Noticias , 2011co ekainaren 18a
 10. (Gaztelaniaz) Aramburu Urthassun, Miquel. (1987). «Contribución al studio del paloteado: dances próximos a Borja, Ainzón y Tauste» Cuadernos de ethnología y ethnographía de Navarra (50): 289-364. ISSN 0590-1871 . .
 11. Tubia, Iker. «Maquileta , sustraiac» Berria (Noiz consultatua: 2020-05-12) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu

Euscarazco Wikipedian bada athari bat, gai hau duena:
Naffarroa