Latinezco circa hitza, c. , ca. edo cca. laburtua, euscaraz inguru edo guti gorabehera erra nahi du. Bibliographia scientificoa erabilcen denean, ecin dela datu cehatz bat adiaraci erran nahi du nahiz eta badaude referencia moduan erabilceco datuac.

Adibideac:

  • 1732–1799, urthe biac cehatzac dira.
  • c. 1732–1799, lehenengo urthea guti gorabeheracoa da, eta bigarrena cehatza.
  • 1732 – c. 1799, lehenengo urthea cehatza da, eta bigarrena guti gorabeheracoa.
  • c. 1732–c. 1799, urthe biac guti gorabeheracoac dira.


Campo estecac Aldatu


  Articulu hau cirriborroa da. Wikipedia lagun deçaqueçu eduquia ossatuz .