Burunda Sacana haraneco hirur çathietaco bat da ( Ergoiena eta Araquilequin batera). Ancina, Urdiaingo Batzarramendi dermioan bilcen ciren herriec ossatzen çuten Burundaco Universitatea . Gaur egun, Ciordia , Olhatzagutia , Alsasu , Urdiain , Iturmendi eta Bacaicu udalerriec ossatzen dute Burunda.

Burunda
  Euscal Herria

Burunda armarria

Administrationea
Herrialdea   Naffarroa
Udalerriac Alsasu , Bacaicu , Iturmendi , Olhatzagutia , Urdiain eta Ciordia .
Herri handiena Alsasu
Icen officiala  
Geographia
Coordenatuac 42°53′49″N 2°07′50″W  /  42.89697°N 2.13047°W  / 42.89697; -2.13047
Açalera 97,37 cm²
Demographia
Biztanleria data22 =
Densitatea ERROREA: ecin içan da automaticoqui calculatu, araçoa componceco eguin clic hemen biztanle/cm²

Burunda ibaia igarotzen da udalerri horietatic guztietatic, Araquil ibai icena hartu aurretic.

Igarobide garrancitsua içan da eta gaur egun ere da, Burunda ceharcatzen baitu Iruñea eta Gasteiz lotzen dituen bideac, bai eta Naffarroa eta Araba Guipuzcoarequin lotzen dituzten haimbat bide ere.

Burundaco euscara Aldatu

Saconceco, iracurri: « Burundaco euscara »

Coldo Çuaço euscalariac dioenez, Euscal Herri ossoa euscalquiac aztercen ibili eta guero, Burundacoa da berac eçagutu duen euscal hizquerari berheciena. [1] Eçaugarri hauec eguiten dute berheci:

  • Arabatic, Guipuzcoatic eta Naffarroatic elicatu da, duen cocalekua dela causa.
  • Euscararen elementu çahar ugari gorde du (igarobide garrancitsua denez, harrigarria da hori). Comparatione bateraco, bustiduraric ez eguitea: il, in eta it bere horretan erraiten dira, ill, iñ eta itt egui gabe: muthila, lainua, ithurria erraitn dute, eta ez muthilla, laiñoa eta itturria .
  • Burundaco eta Sacanaco gaineraco hizqueren artean dagoen aldea. Erraite bateraco, Sacanan daquit, daquiyo, daquigu guisac adizqui berhecia erraiten dira, çait, çaio, çaicu guisacoe ordez. Adizqui horiec Sacanan sorthu dira, baina ez dira Burundara çabaldu.

Referenciac Aldatu

  1. Coldo Çuaço (2010): Sacanaco euscara: Burundaco hizquera , Naffarroac Governua eta Euscalçaindia.

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu