Bulda Aita Sanctuac icempetu eta ciguilatutaco aguiri nagussia, dogmazco edo bercelaco gaiez diharduena [1] . Icena eçarcen cen berunezco bolatchoti dathorquie, aguiria legueztatzeco erabilia cena eta latinez bulla icena çuena.

Historia Aldatu

Hassieran, denetarico gaiez aritzeco erabiliac baciren ere, XV. mendetic aurrera nagussiençat bakarric erabilia içan da. VI. mendetic erabiliac, icena XIII. mendean hartu çuten eta XV. mendetic aurrera reguistrum bullarum edo bulden registroa iceneco bulegoac bilduac içan ciren.

XVI. mende hassieran, osso eçagun eta eztabaidagarria bihurtu cen Julio II.a aita sanctuaren bulda, naffar eta frances regue-reguinac escumicatzen cituena, eta Naffarroaren invasionea celhaitu çuena (1512). Egun, buldac Aita Sanctuac Episcopus, Servus Servorum Dei ( euscaraz : "Aphezpicu , Jaincoaren Morroiaren Morroi") titulua erabilcen duen aguiri bakarrac dira.

Eduquia Aldatu

Buldaren eçaugarria formatua denez, edocer eduquia onhargarria da bulda batean: decretuac, gotzainen icendapenac, barkamenac, escumicuac , constitutione apostolicoac , cannoniçacioac edo deitzeac.

Eduquia contuan hartua ez da nehoiz içan bulda eta encyclicaren arteco ezberdintassunac.

Cerrenda Aldatu


Data Bulda Aita Sanctua
1059 In Nomine Domini Nicolas II.a
1079 Libertas ecclesiae
1079 Antiqua sanctorum patrum Gregorio VII.a
1120 inguru Sicut Judaeis Calisto II.a
1136 ( Uztailaren 7 ) Ex commisso nobis Innocencio II.a
1139 ( Marchoaren 29 ) Omne Datum Optimum Innocencio II.a
1144 Milites Templi Celestino II.a
1145 Milicia Dei Eugenio III.a
1145 ( Abenduaren 1 ) Quantum praedecessores Eugenio III.a
1155 Laudabiliter Adrian IV.a
1184 Ad Abolendam Lucio II.a
1185 Post Miserabile Innocencio III.a
1187 ( Urriaren 29 ) Audita tremendi Gregorio VIII.a
1192 Cum universi Celestino III.a
1199 ( Otsailaren 19 ) Icenic gabe Innocencio III.a
1205 Etsi non displaceat Innocencio III.a
1213 Quia maior Innocencio III.a
1216 ( Abendua ) Religuiosam vitam Honorio III.a
1218 In generali concilio Honorio III.a
1219 Super speculam Honorio III.a
1223 ( Açaroaren 29 ) Solet annuere Honorio III.a
1231 ( Aphirilaren 13 ) Parens scientarum Gregorio IX.a
1232 ( Otsailaren 8 ) Ille humani generis Gregorio IX.a
1233 Etsi Judaeorum Gregorio IX.a
1233 Licet ad capiendos Gregorio IX.a
1235 Cum hora undecima Gregorio IX.a
1239 Si vera sunt Gregorio IX.a
1245 ( Marchoaren 5 ) Dei patris immensa Innocencio IV.a
1245 ( Marchoaren 13 ) Cum non solum Innocencio IV.a
1245 ( Marchoaren bucaeran) Cum simus super Innocencio IV.a
1247 Lachrymabilem Judaeorum Innocencio IV.a
1248 ( Açaroaren 22 ) Viam agnoscere veritatis Innocencio IV.a
1252 ( Maiatzaren 15 ) Ad exstirpanda Innocencio IV.a
1254 ( Urriaren 6 ) Kerentes in agro Innocencio IV.a
1263 / 1264 Exultavit cor nostrum Urbano IV.a
1264 Icenic gabe Urbano IV.a
1267 Turbato corde Clemente IV.a
1274 Ubi Periculum Gregorio X.a
1296 ( Urtharrilaren 20 ) Redemptor mundi Bonifacio VIII.a
1296 ( Otsailaren 25 ) Clericis Laicos Bonifacio VIII.a
1297 Super regue et reguina Bonifacio VIII.a
1299 ( Ekainaren 27 ) Scimus, Fili Bonifacio VIII.a
1299 De Sepulturis Bonifacio VIII.a
1300 ( Otsailaren 22 ) Antiquorum fida relatio Bonifacio VIII.a
1302 ( Açaroaren 18 ) Unam Sanctam Bonifacio VIII.a
1307 ( Açaroaren 22 ) Pastoralis praeminentiæ Clemente V.a
1307 ( Uztailaren 23 ) Rex regnum Clemente V.a
1308 Fasciens misericordiam Clemente V.a
1308 ( Abuztuaren 12 ) Regnans in coelis Clemente V.a
1310 ( Aphirilaren 4 ) Alma mater Clemente V.a
1312 ( Marchoaren 22 ) Vox in excelso Clemente V.a
1312 ( Maiatzaren 2 ) Ad providam Clemente V.a
1312 ( Maiatzaren 6 ) Considerantes dudum Clemente V.a
1312 ( Maiatzaren 16 ) Nuper in concilio Clemente V.a
1312 ( Abenduaren 18 ) Licet dudum Clemente V.a
1312 ( Abenduaren 31 ) Dudum in generali concilio Clemente V.a
1313 ( Urtharrilaren 13 ) Licet pridem Clemente V.a
1317 Sane Considerante Joan XXII.a
1318 ( Aphirilaren 1 ) Redemptor noster Joan XXII.a
1323 Cum inter nonnullos Joan XXII.a
1425 Icenic gabe Martin V.a
1435 Sicut Dudum Eugenio IV.a
1439 ( Uztailaren 6 ) Laetantur Coeli Eugenio IV.a
1451 ( Urtharrilaren 7 ) Icenic gabe Nicolas V.a
1452 ( Ekainaren 18 ) Dum diversas Nicolas V.a
1455 ( Urtharrilaren 8 ) Romanus Pontifex Nicolas V.a
1456 ( Ekainaren 20 ) Cum hiis superioribus annis Calisto III.a
1470 ( Aphirilaren 19 ) Ineffabilis providentia Paulo II.a
1478 ( Açaroaren 1 ) Exigit sinceræ devotionis Sixto IV.a
1481 ( Ekainaren 21 ) Aeterni reguis Sixto IV.a
1484 ( Abenduaren 5 ) Summis desiderantes affectivus Innocencio VIII.a
1493 ( Maiatzaren 4 ) Inter caetera Alexandro VI.a
1493 ( Ekainaren 25 ) Piis Fidelium Alexandro VI.a
1512 Pastor Ille Caelestis Julio II.a
1512 Exigit Contumacium Julio II.a
1513 ( Abenduaren 19 ) Apostolici Reguiminis Leon X.a
1514 Supernæ Leon X.a
1520 ( Ekainaren 15 ) Exsurgue Domine Leon X.a
1521 ( Urtharrilaren 3 ) Decet Romanum Pontificem Leon X.a
1537 ( Maiatzaren 29 ) Sublimus Dei Paulo III.a
1540 ( Irailaren 27 ) Reguimini militantis ecclesiae Paulo III.a
1543 ( Marchoaren 14 ) Injunctum nobis Paulo III.a
1550 ( Uztailaren 21 ) Exposcit debitum Julio III.a
1553 ( Aphirilaren 28 ) Divina disponente clementia Julio III.a
1555 ( Uztailaren 14 ) Cum nimis absurdum Paulo IV.a
1559 ( Otsailaren 15 ) Cum ex apostolatus officio Paulo IV.a
1564 ( Urtharrilaren 26 ) Benedictus Deus Pio IV.a
1565 ( Urtharrilaren 17 ) Æquum reputamus Pio V.a
1570 ( Otsailaren 25 ) Regnans in Excelsis Pio V.a
1582 ( Otsailaren 24 ) Inter gravissimas Gregorio XIII.a
1586 ( Urtharrila ) Coeli et terrae Sixtus V
1588 ( Otsailaren 11 ) Immensa Aeterni Dei Sixto V.a
1653 ( Maiatzaren 31 ) Cum occasione Innocencio X.a
1665 Ad Sacram Alexandro VII.a
1692 Romanum decet Pontificem Innocencio XII.a
1713 Uniguenitus Clemente XI.a
1738 In eminenti apostolatus specula Clemente XII.a
1773 Dominus ac Redemptor Noster Clemente XIV.a
1814 Sollicitudo omnium ecclesiarum Pio VII.a
1824 Quod divina sapientia Leon XII.a
1850 ( Irailaren 29 ) Universalis Ecclesiae Pio IX.a
1868 ( Ekainaren 29 ) Aeterni Patris Pio IX.a
1869 ( Urriaren 12 ) Apostolicæ Sedis Moderationi Pio IX.a
1871 Pastor aeternus Pio IX.a
1880 ( Uztailaren 13 ) Dolemus inter alia Leon XIII.a
1896 Apostolicae Curae Leon XIII.a
1910 Quam singulari Pio X.a
1950 ( Açaroaren 1 ) Munificentissimus Deus Pio XII.a
1961 ( Abenduaren 25 ) Humanae salutis Joan XXIII.a
1965 ( Açaroaren 18 ) Dei Verbum Paulo VI.a
1998 ( Açaroaren 29 ) Incarnationis mysterium Joan Paulo II.a

Referenciac Aldatu

Campo estecac Aldatu