Brionesco Ituna edo Brionesco Baquea 1379co marchoaren 31n Briones herrian cegoen campamendu gaztelarrean Naffarroaco Resuma eta Gaztelaco Resumac signaturic ituna içan cen, aurreco urthean hassitaco resuma bien arteco guda bucatzeco.

Aurreticoac Aldatu

1378an , Carlos II.aren semea eta Carlos III.a içanen cena, Carlos V.a Franciacoarequin elkarrhizquetatzeo embaxadaren burua içan cen. Azquenac Naffarroaco infante atchilotu eta Francian cituzten lurraldeac bahitzea aguindu çuen, Cherbourg bakarric libre gueratuz. Itaunquetan Naffarroaco reguearen Logroño conquistatzec planez ohartu ciren. Franciarrec Henrique II.a Gaztelacoari avisatu eta honec Naffarroaco Resuma conquistatzear ekin ceraucon, Carlos II.a Naffarroacoari ituna signatzera behartuz. 1380an asqu utzi çuten Carlos infantea.

Ituna Aldatu

Itun honen arauera, gaztelarrec Carlos II.a Naffarroacoari Anglaterrarequin çuen alliança militarra haustera, ezconça bidezco alliançac bucatzera eta Gaztelaco Resumaren etsaiac bere lurraldetic ecin sarcera behartu cerauzquioten. Era horretan Henrique II.a Gaztelacoac anglesen aurkaco garhaipen importantea lorthu çuen Ehun Urtheco Guerran .

Bibliographia Aldatu

Campo estecac Aldatu