Liburu bilhatzailea

Liburuen bilhaqueta


Orrialde honec liburutegui, liburu-salçaile eta liburuen biltegui ezberdinetara lothurac eracusten ditu, International Standard Booc Number (ISBN) codearen arauera bilhaquetac eguinez.

  • Orrialde honetara Wikipedia orrialde bateco ISBN lothura batean clic eguinda iritsi baçara azpico lothuretan liburu cehatz horren ISBN lothurac aurkituco dituçu. Berce ISBN cembaqui bat bilhatu nahi içaitecotan ISBN bilhaqueta kutchan egui eçaçu.
  • ISBN codean spacioac cein lerroac sar daitezque. Cembaquia bi punctuen ondoren hasten dela gogoan içan. Hau da, "ISBN-10:" eta "ISBN-13:" cembaquien ostean dagoena da bilhatu behar dena.  
  • ISBN cembaquiac liburu baten editione cehatz bat identificatzen du. Icemburu batec, beraz, ISBN bat baino guehiago eduqui deçaque. Ikus xISBN behean, berce editioneren bat bilhatzeco.
  • ISBN registro batec, baita datubase handi batean aurkitzen baduçu ere, ez du ciurtatzen liburua existitzen denic. Icemburu batec ISBN bat içan deçaque baina liburuaren editionea bertan behera gueratu.
  • Orrialde hau Wikipedia:Liburu bilhatzailea orrialdearen copia bat da.

Textua sarean

Google Boocs cein Amazon.com lagungarri içan daitezque citatione baten benetacotassuna ciurtatzeco, ascotan uzten dutelaco liburuaren barruan textu bilhaquetac eguitea, hitz edo erranaldi cehatzac eracutsiz. Ascotan liburuaren passarte batzuc iracurcea possible da, nahiz eta copyright araçoengatic ez den textu ossoa eracusten. Çure beharrac ez badituzte assetzen, jarraitu iracurcen liburua physicoqui bilhatu ahal içaiteco.

Sareco datubaseac

Liburuteguiac

Universitateac

Liburu salçaileac eta truquea

Salneurrien alderaqueta webguneac

Aurkitu liburu hau berce online gune batzuetaco datuac compilatzen duen gune batean:

Bilhatu liburu salçaileen artean

Liburu salçaile ezberdinen catalogoetan bilha deçaqueçu:

Liburu salçaile individualac

Liburu truque guneac


Informatione bibliographicoa

Lothura hauequin cita bibliographicoac escuratuco dituçu haimbat systema ezberdin erabilita:

Bilhatu berce editione bat

Liburu berdinaren berce editione batzuetaraco ISBN ezberdinac bilha ditzaqueçu xISBN erabilita. Honela liburuaren tapa ezberdinac (gogorra edo biguna), lehen editioneac edo imprimatze berriac edo titulu aldaqueta dituzten editione berriac ere aurkituco dituçu. xISBNc algorithmoac erabilcen ditu bilhaqueta hau eguiteco, bibliographietaraco erabilcen diren oinharrizco conceptuac erabilita.

10 eta 13 digitoco ISBNen artean ere operationeac eguin ditzaqueçu tresna hauec erabilita:

Bilhatu Wikipedian

Orrialde hau aldatu