Beaumontarrac [1] Beaumont Naffarroaco Resumaco ancinaco leinuaren jarraitzaileac içan ciren; Naffarroa Beherean , lücücetar deith citzaien, Lücüceco jauna içan baitzen haien buruçaguia. [2] Agaramontarren etsaiac, Vianaco princearen alde jarri ciren Naffarroaco Guerra Civilean ( 1451 - 1464 ), eta Fernando II.a Aragoicoaren alde Naffarroaco conquistan ( 1512 - 1521 ).

Beaumont etchearen armarria.

Historia Aldatu

Agaramontarren eta beaumontarren arteco gathazcac Naffarroa Beherean hass ciren XIV. mende an, Lücüce eta Agaramont familiac etsai bihurtu cirelaric. 1384 . urthean, Donibane Garacico eliçan elkartu cituen Carlos III.a Naffarroacoac bi etcheetaco buruçaguiac, eta baque irauncorra hitzeman ceraucoten/cioten elkarri. [3] Baina guerra guiroa Çuberoara igaro cen eta, gueroago, Naffarroa Garaira .

1425ean , Carlos III.a reguea hil cenean, reguetzaraco guthicia nahassi cen bi alderdien arteco gathazcan. Carlos reguearen alaba eta Aragoico Joan II.a reguearen emazte Çuriaren escu gueratu cen koroa. Çuria reguina 1441ean hil cen, Vianaco princea , bere semea, ondorengotzat utzi ondoren. 1439co testamentuan, hala ere, Vianaco princea adin nagussico içan artean Joan II.a Aragoicoa regueorde içan cedin gommendatu çuen Çuria reguinac.

Horiec horrela, 1451. urthean guerra civila hass cen; Beaumont eta Lücüce etcheec bat eguin çuten Vianaco princea leguezco reguegaiaren alde, eta ordura arteco lücücetarrec beaumontar icena hartu çuten. Joan Aragoicoaren alde jarri ciren, berçalde, Agaramont, Peralta eta Naffarroaco etcheac. Campoco indarrec ere escu hartu çuten guerran, Gaztelaco Koroac Vianaco princearen alde, eta Aragoicoac Joanen alde. Berçalde, gamboatarrac agaramontarren alliatuac içan ciren, eta oinaztarrac beaumontarrenac. 1451n , agaramontarrec beaumontarrac garhaitu eta Vianaco princea atchilo hartu çuten Oibarren . Beaumontarrac cataluniarren alde borrocatu ciren Aragoico reguearen aurka, eta agramontarrec Aragoico regueari lagundu ceraucoten/cioten ( 1460 ).

Princea 1462an hil bacen ere, poçoitua dirudienez, guerra ez cen amaitu. 1471 . urthean, Leonor reguinagaiaren aurka alchatu ciren beaumontarrac, eta Naffarroa bi alderditan banatu cen aurrerancean. 1479an hila cen Joan reguearen semeac, Fernando Aragoico regueac, guerra civil haiec ekar cieçaqueoten onurez conturatuta, sua quitzicatu baicic ez çuen eguin. Era horretan, Naffarroa, ahulduric eta guidariric gabe, Gaztela-Aragoico Koroaren escu gueratu cen 1512an , Naffarroa Beherea içan ecic. Beaumontarren lagunçac viciqui erraztu çuen occupationea; agaramontarrec, berriz, repressionea jassan çuten. 1513co marchoan, Naffarroaco regueordeac, Fernando Aragoicoaren icenean, Naffarroaco Gortheen aitzinean foruen cina eguin çuenean, beaumontarrac baino ez ciren bertaratu. [4]

Naffarroaco Koroa Donibane Garacin cocaturic, agaramontarren eta lücücetarren arteco gathazcac XVI. mendean cehar luçatu ciren. Religione Guerretan , Joana Albret reguina calbinistaren sustengatzailea içan cen Antonio Agaramont , eta haren aurkaco alderdi catholicoaren buruçaguia Carlos Lücücecoa. [3]

Referenciac Aldatu

  1. Euscalçaindia: Hiztegui Batua .
  2. Estornés Çubiçarreta, Idoia. Beamonteses. Auñamendi Encyclopedia [on line],aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-2-17) .
  3. a b Estornés Çubiçarreta, Idoia. Agramonteses y Beamonteses. Auñamendi Encyclopedia [on line],aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-2-17) .
  4. Martínez Gárate, Luis María. Las cortes de 1513. naffarroale .eus (Noiz consultatua: 2020-2-17) .

Bibliographia Aldatu

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu