Basailu , regimen feudalean , cerbitzu batzuen truque jaun baten babespean jarcen cen guiçabanaco asquea içan cen. [1] . Jaunarequico leial içan beharra çuen eta cergac ordaindu behar cerauzquion. [2] Nahiz eta batzuetan nahassi, basailua eta jopua ez ciren parecoac; içan ere, jopua ez cen asquea, eta erabat jabearen mende cegoen. [3]

Carlos Orleanscoa basailu baten omenaldia harcen.

Basailuac jaunari leialtassuna eta lagunça (batez ere militarra) ( auxilium et consilium ) cin eguitearen truque, jaunac lur-sailen bat - feudoa - eman ohi ceraucon. [4] Contractu sinalagmatico hori gauçatzeco omenaldiaren ritua guiten çuten. Inmixtio manum eta osculum eta guero, jaunac investidura-ekitaldia eguiten çuen. Jaunaren eta basailuaren arteco harreman horiec guiçarte ossor çabalcen ciren, pyramide sociala sorthuz. Reguearen basailuac ciren gorenecoac: "basailu handi" edo "koroaren basailu" icenecoac. [1]

Behe Erdi Aroan systema crisialdian sarthu cen, batez ere, regueec imperator in regno suo ("emperadorea bere resuman") aldarricatu çutenean beren burua. Burguesiaren sorrerac eta goi eta behe nobleciaren arteco ezberdintassunec ere içan çuten cerikussia crisialdi horretan.

Referenciac Aldatu

  1. a b Harluxet Hiztegui Encyclopedicoa. Basailu. .
  2. Lur encyclopedietatic hartua .
  3. Harluxet Hiztegui Encyclopedicoa. Jopu. .
  4. F. L. Ganshof, "Benefice and Vassalague in the Ague of Charlemagne" Cambridgue Historical Journal 6 .2 (1939:147-75).

Campo estecac Aldatu


  Articulu hau historiari buruzco cirriborroa da. Wikipedia lagun deçaqueçu eduquia ossatuz .