Hassieran, bailea regue edo jaunaren administrationearen lambidea içan cen, regue edo jaunaren icenean justicia emaiten çuena eta administrationea controlatzen çuena hain çucen ere. Bere jurisdizcciopean cegoen eremuac bailego çuen icena.

Historia Aldatu

Lehendabicico bailegoac XIII. mendean Philippe II.a Franciacoac eratu çuen. Baileen botherea hain çabala cen ecen cappetarrec murriztu eguin behar içan baitzuten, haimberce guehieguiqueriac eguiten cituzten eta. XVI. mendean jadanic ohorezcoa berceric ez cen eta Carlos IX.a Franciacoac 1560an robe courte functionario bilhacatu cituen. Cargua mendebaldeco Europaco haimbat herrialdetan erabili çuten: Anglaterraco Resuman ( baileraue ), Flandrian ( bailli ), Suitzaco Confederatione Çaharrean ( vogt ), Catalunian ( battle ) eta abar.

Egun hitza oraindic erabilcen dute, batez ere, anglo-saxoi herrialdeetan ephaileac laguncen duten official batzuc icendatzeco.

Euscal Herrian Aldatu

Laphurdin , capitain, ephaile eta cerga -bilçaile cen, baina 1489tic aurrera eguinquiçun militar soila içan çuen. Jaraunspeneco cargua cen eta Iraulça Francesa arte iraun çuen.

Çuberoan , justiciac jaçarritaco personac atchilotzeaz arduratzen cen cargu publicoa içan cen, XVIII. mendera arte indarrean egon cena. Bi (batzuen ustez hirur) ciren, Mauleco capitainac auqueratua .

Naffarroa Beherean , Ostibarre eta Amicuceco gortheetaco regueorde eta mahaiburua içan cen.

Naffarroa Garaian , merindade batzuetaco barruti bakoitzeco burua içan cen. Cergac bilcea eta justiciac jaçarritaco personac atchilotzea cen haien cereguina. [1]

Francian Aldatu

Baileac (Francia ipharraldean) edo senescalac (Francia hegoaldean) reguearen ordezcari çucenac içan ciren, bothere juridico eta administrativoac cituztenac, eta reguearen erabaquiac provincietan bethearazteco arduradunac.

Resuma Batuan Aldatu

Normandiarrec baile icendatu cituzten saxoien reeve ac eta ephaitegui baten erabaquiac gauçatzea çuten helburu. Demboraren poderioz, ephaitegui nagussietan, sheriff ec ordezcatuac içan ciren.

Herbehereetan eta inguruco herrialdeetan Aldatu

Flandrian , Zeelandan , Herbehereetan, Hainauten eta ipharraldeco Francian functionarioac ciren, herri batean aguintariaren ordezcariac cirenac. Adibidez, Flandriaco condeac hirietan baileac icendatzen cituen.

Referenciac Aldatu

  1. Harluxet Hiztegui Encyclopedicoa. Baile. .

Campo estecac Aldatu