Armeniar eguteguia Armeniaco egutegu traditionala da. Egyptoar eguteguia beçala Eguzqui eguteguian oinharritut dagoen eguteguia da.

Urtheac aldatu

Urtheac Armeniar alphabetoaren lau lettra bidez composatzen dira. Ondorengo taulan adiarazten da Armeniar alphabetoaren lettren eta valore numericoen arteco relationea:

Armeniar Alphabetoa
Icena Xehea Larria Transliteracioa Valore numericoa
1 Ayb/Ayp ա Ա a 1
2 Ben/Pen բ Բ b/p 2
3 Guim/Queem գ Գ g/c 3
4 Da/Ta դ Դ d/t 4
5 Yech` ե Ե ye/ye 5
6 Ça զ Զ z 6
7 Eh է Է ē/eh 7
8 Ët`/Ut ը Ը ə/ut 8
9 T`o/Toh թ Թ t῾/t 9
10 Zhe ժ Ժ ž/zh 10
11 Ini/Eenee ի Ի i/i ou e 20
12 Liun լ Լ l 30
13 Xeh/Queh (aspirado) խ Խ x/c 40
14 C'a/Dçah ծ Ծ tz/dz 50
15 Ken/Guen կ Կ c/g 60
16 Ho հ Հ h 70
17 Dz'a/Tsah ձ Ձ dz/ts 80
18 Ghat/Ghad (R francês) ղ Ղ ł/gh (R francesa) 90
19 Cheh/Djeh ճ Ճ č/j 100
20 Men մ Մ m 200
21 Yi/Hee յ Յ y/h edo berce lettra batzuequin combinatuta 300
22 Nu ն}} Ն n 400
23 Sha շ Շ sh/sh 500
24 Vo ո Ո vo/vo or o 600
25 Ch`a չ Չ ch/ch 700
26 Peh/Beh պ Պ p/b 800
27 Jheh/Cheh ջ Ջ j/ch 900
28 Rra ռ Ռ rr/ r 1000
29 Seh ս Ս s 2000
30 Vew/Vev վ Վ v 3000
31 Tiun/Deoon տ Տ t/d 4000
32 Reh ր Ր r 5000
33 C`o/Tzoh ց Ց č/tz 6000
34 Hiun/hyun ւ Ւ w/v edo berce lettra batzuequin combinatuta 7000
35 P`iur/Pure փ Փ p῾/p 8000
36 C`eh/Queh ք Ք q/c 9000
37 Oh օ Օ ō/o 10000
38 Feh ֆ Ֆ f 20000Hilabetheac aldatu

Armeniar eguteguiaren hilabetheac hauec dira:

1 Նավասարդ Navasard
2 Հոռի Hoṙi
3 Սահմ Sahm
4 Տրե Tre
5 Քաղոց C‘ałoc‘
6 Արաց Arac‘
7 Մեհեկ Mehec
8 Արեգ Areg
9 Ահեկան Ahecan
10 Մարերի Mareri
11 Մարգաց Margac‘
12 Հրոտից Hrotic‘

Campo estecac aldatu