Anso VI.a Naffarroacoa

Naffarroaco Resumaco reguea

Anso VI.a, Jaquituna [1] (ca. 1133 - 1194co ekainaren 27 ) Iruñea/Nafarroaco reguea ( 1150 - 1194 ) içan cen. Iruñeco reguea titulua erabilceari utzi ceraucon lehendabicico reguea cen Naffarroaco reguea titulua erabilceco. Aita Garcia V.a Berreçarlea eta ama Margarita l'Aiglecoa cituen.

Anso VI.a Naffarroacoa
SanchoelSabio.jpg
Naffarroaco reguea

1162 - 1194
← valioric ez - Anso VII.a Naffarroacoa
Iruñeco reguea

1150 - 1162
Garcia V.a Ramiritz - valioric ez →
Vicitza
Jaiotza 1132co aphirilaren 21a (egutegu gregorianoa)
Herrialdea   Naffarroaco Resuma
Heriotza Iruñea 1194co ekainaren 27a (62 urthe)
Hobiratze lekua Iruñeco cathedrala
Familia
Aita Garcia V.a Ramiritz
Ama Margarita l'Aiglecoa
Ezcontidea(c) Ansa Gaztelacoa ( 1153co ekainaren 2a (egutegu gregorianoa) -
Seme-alabac
Anai-arrebac
Leinua Ximeno etchea
Hezcunça
Hizcunçac euscara
gaztelania
Jarduerac
Jarduerac aguintaria

Bere erreinaldian Gaztela eta Aragoiren aurka jarquiera ugari egon ciren. Hala ere, Ansoc resuma egoncorcea eta leinua thronuan fincatzea lorthu cituen. Gainera, obra asco eguin eta monasterio cistertar asco eratu cituen.

Erreinaldia Aldatu

Resuma ahula jaraunsi çuen aitatic, Gaztela eta Leongo reguea cen Alfonso VII.a emperadoreac eta Barcelonaco conde eta Aragoico prince regueordea cen Erramun Berengüer IV.ac jaçarria. Hauec 1140an Iruñeco Resuma banatzea adostu çuten Carriongo itunan . Gainera, Romac ez çuen reguetzat harcen, Alfonso I.aren testamentuaren arauera resuma Templuco , Maltaco eta Hilhobi Sacratuaren ordenen artean banatu behar celaco. Hori cela eta, Romarençat Garcia V.a eta Anso VI.a Dux Pampilonensium edo Dux Navarrorum (Iruindarren buruçaguia edo Naffarren buruçaguia, hurrenez hurren) baino ez ciren, hau da, orduan herriac hautatutaco governariec çuten titulua.

Ansoc Erramun Berengüer IV.arengana hurbilcea saiatu çuenez, Alfonso VII.ac erançun eta Barcelonaco condearequi Tudejengo ituna signat çuen ( 1151co urtharrilaren 27 ) Naffarroa banatzeco. Hirur egun gueroago, Anso bere mempecotza berritu çuen Alfonso emperadorearequin eta Çuria arreba Anso , Alfonso VII.aren lehensemearequin ezcondu çuen. Hala ere, 1157co maiatzean , Gaztelacoa eta Aragoicoac Lleidaco ituna signat çuten Naffarroa banatzeco. 1157co abuztuaren 21ean emperadorea hil cen, Ansoren mesederaco. Ansoc bere mempecotza berritu çuen Anso III.a Gaztelacoarequin urth hartaco açaroaren 11n .

Baina, Anso III.a ez çuen luçaroan iraun 1158co abuztuaren 31n hil baitzen, thronua hirur urtheco Alfonso VIII.aren escuetan utzita. Regue umearen tutoretza lorceco borrocac Gaztelaco Resuma ecegoncortu eta ahuldu çuen eta Anso VI.a mempecotzatic atheratzea lorthu çuen.

1162co abuztuaren 8an Erramun Berengüer IV.a hil cen, Aragoico resuma ta Barcelonaco contherri Petronila emaztearen escuetan utzita. Honec 1164an abdicatu çuen Alfonso II.a regue berria içaiteco. Hau çazpi urthe cituenez, tutoretza ere behar çuen. Regue-ume biez inguratua, Ansoc tregoa bat adostu çuen Aragoiarequin Gaztelaco Resuma erassotzec .

1162co udazquenean, Anso VI.ac gaztelarrec mendean hartutaco Rioxa berrescuratzeco campaina hasteco unean, bere burua Rex Navarre icendatu çuen, lehenagoco aguirietan ere aiphatzen bada ere, baita Rex Navarrorum ere. Reguearen controlpeco lurralde guztiac icendatzeco erabilcen da, eta eremu horren gainean duen cilheguitassuna adiaraci nahi du. [2]

1162co udazquenean Ansoc Gaztelaco Resumaco fronte guztietan eguin çuen erasso, eta Rioxaren çath bat lorthu çuen. 1163an armada bidali çuen "regue otsoa" ri lagunceco, almohadeen contra. Borrocatzeari utzita, diplomaciari ekin ceraucon. 1165eco urtharrilaren 28 Fernando II.a Leongoarequin Tuteraco Ituna signat çuen. 1167co urrian Gaztelaco Resumarequin tregoa signatu çuen eta 1168co abenduaren 19an Alfonso II.arequin ituna signatu çuen musulmanei irabacitaco lurraldea banatzeco.

1169co açaroaren 11an , Alfonso VIII.a Gaztelacoa hamalau urthe bethe çuen eta adin nagussi bihurtu cen. Thronuan fincatuta, berriro egoncortassunac nagussi çuen Gaztelaco Resuman .

1170eco ekainean , Gaztelaco eta Aragoico regueec Henrique II.a Anglaterracoaren bitartecaritzari esquer, Sahagunen elkarrequic lagunça adostu çuten etsai guztien contra eta Tudejengo ituna berretsi çuten. Alliança fincatzeco bi ezconça adostu çuten: Alfonso VIII.a Gaztelacoac Leonor Plantaguenet Anglaterraco reguearen alaba ezconduco çuen, eta Alfonso II.a Aragoicoac Ansa , Gaztelaco reguearen iceco (horrela 1157co Lleidaco itunean adostua bethe cen).

 
Anso VI.aren realdian Naffarroaco Resumac içandaco çabalera (orocorra)

Gaztela eta Aragoi arteco hurreratzeac Naffarroaco Resuma setiatu çuen. Gainera Anglaterraco regueac Akitaniaco duque ere bacen, ipharraldetic ere inguratzen çuen Naffarroa . Anso blockeatua içaiteac resuma ecegoncortu çuen eta handiqui batzuec reguea uztea erabaqui çuten, inguruco regueengan hurbilcen.

Alfonso VIII.a Gaztelacoac laster berrescuratu cituen 1162an galdutaco lurrac. Gaztelarren campainac 1173an egui ciren. Lehendabicicoa udaberrian egui cen: reguea urtharrilaren 27an Almazánen bacegoen ere, uztailaren 31n armada Naffarroaco bidean cegoen Encisotic [3] . Bigarrena, bercea baino handiena cena, udazquenean burutu cen: irailean hass eta urriaren 23an Iruñean cegoen. Abenduaren 10an armada berriro Burgosen cegoen.

1174co udaberrian campaina berri bat antholatu çuten, Gaztela eta Aragoico armada bateratua eguina. Uztailean , Alfonso II.a Aragoicoac Millagroco gaztelua hartu çuen. Alfonso VIII.a Gaztelacoac , berriz, Urrotzetic guertu cegoen Leguingo gaztelua hartu çuen. Anso VI.a azquen gaztelu honetan cegoen baina ihes eguitea lorthu çuen. Abuztuaren 15ean armada gaztelarra Burgosen cegoen.

1175 eta 1176co udetan berce bi expeditione eguin cituzten. Lehendabicicoa berriro Gaztela eta Aragoico armada bateratuac eguin çuen. Bigarrenean, Gaztelaco Resuma bakarric eguina, Leguingo gaztelua galcea supposatu çuen. Ekinça honec armistiti bulçatu çuen.

Anso VI.a eta Alfonso VIII.ac borroca bucatzea erabaqui çuten 1176co abuztuaren 25ean . Hori cela eta, çazpi urtheco tregoa adostu çuten eta Henrique II.a Anglaterracoari laudo bat escatzea bien arteco contuac componceco. 1177co marchoaren 16an laudoaren ebazpena eman çuen. Regue biec conquistetan lorthutaco itzuli behar çuten eta 1158co muguetar itzuli. Horrela, Anso VI.ac Logroño , Navarrete , Entrena eta Ausejo itzuli eta Çabalate eta Leguin eta Godingo gazteluac berrescuratu cituen. Gainera, Alfonso VIII.ac Ansori hamar urthez urthero 3.000 marai eman behar cerauzquion.

1179co aphirilaren 15an Naffarroa eta Gaztelaco regueac Naiara eta Logroñon bildu ciren baque-ituna signatzeco eta mugac behin bethico fincatzeco. Itun honetan ez da aguercen Naffarroaren mempecotza, de facto Anso III.a Gaztelacoa hil cenean desaguertua. Ituna signatu ondoren, laudoan adiarazten ciren lekuac elkartrucatu çuten.

1180co hamarcadan , Ansoc barne politica antholatzeari ekin ceraucon, campoan ecer guti eguin çuelaco. Errolda egui çuen cergac hobeto bilceco, foruac eman cerauzten cembait hiribilduei eta merkataritza bulçatu çuen.

1190eco irailaren 7an Anso eta Alfonso II.a Aragoicoa (jadanic Alfonso VIII.a Gaztelacoarengandic urrundua) Borjan adisquidetassn eta elkarrequico lagunça ituna signatu çuten, Gaztelaco Resumaco erasso guero.

1191co uztailean berriro elkartu ciren Taraçonan , elkarren adisquidetassuna bermatzeco. Hala ere, Gaztelaco Resumaren aurkaco compromisso behin bethicoac ez harceco, Ansoc ez çuen Huescaco Liga iceneco alliançan parte hartu ( Alfonso II.a Aragoicoa , Alfonso IX.a Leongoa eta Anso I.a Portugalgoa Alfonso VIII.aren aurka eguina).

Anso VI.a 1194co ekainaren 27an hil cen eta Iruñeco cathedralean lurperatu çuten.

Eraicunçac Aldatu

Familia Aldatu

Aitona
  Ramiro
Monçoneco jauna
Amona
  Christina
Vivarrecoa
Aitona
  Guiselbert,
L'Aigleco jauna
Amona
  Juliana
Perchecoa
Aita
  Garcia V.a
Naffarroac regue
Ama
  Margarita
L'Aiglecoa
  Anso VI.a
Naffarroaco regue

Ezconça eta seme-alabac Aldatu

1157co ekainaren 2an , Carrión de los Condesco San Çoiloren monasterioan Gaztelaco Alfonso VII.a reguearen alaba Ansarequin ezcondu cen. Borz seme-alaba içan cituzten:


Referenciac Aldatu

  1. EIMA: Escola-liburuetaco onomasticaren, guerthaera historicoen eta artelanen icenac. Cerrendac .
  2. Urçainqui, Thomas; Olhaiçola, Juan M.. (1998). La Navarra marítima. Pamplona: Pamiela, 85-86 or. ISBN 84-7861-284-1 . .
  3. Vicente Ánguel Álvarez Palençuela eta berceac "Historia general de España y América" (IV. liburuquia), ( 1984 )
  4. (Gaztelaniaz) Usin, C. eta Taxuelo, M. Miranda del Ebro y el Condado de Treviño 2000
  5. Gazteiceco Udaletchea Historia aphur bat

Bibliographia Aldatu

  • Angel J. Martín Duque "Sancho VI el Sabio y el Fuero de Vitoria" , (Vianaco Prince eracundea, 63. urthea, 227. zbc, 2002 )
  • Vicente Ánguel Álvarez Palençuela eta berceac "Historia general de España y América" (IV. liburuquia) Rialp arguitaletchea ( 1984 )

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac AldatuAurrecoa:

Garcia V.a

 
Anso VI.a
Naffarroaco regue
(1150-1194)
Ondorengoa:

Anso VII.a