Anso III.a Garceitz

Naffarroaco reguea, euscal lurrac batu cituen lehena

Anso III.a Garceitz edo Anso Nagussia [1] ( 992 - Oviedo , 1035eco urriaren 18a ) Semero leinuaren Iruñeco VIII. reguea ( 1004 - 1035 ), eta euscal lurralde guehienac batu cituena. 1018tic aurrera Sobrarbe eta Ribagorçaco condea ere içan cen. Munia Gaztelacoa ezcondu ondoren, Gaztelaco , Arabaco eta Monçongo conde ( 1028 1035 ) bilhacatu cen eta, conquistaren bitartez, baita Ceaco conde ere ( 1030 1035 ). 1034 eta 1035 artean Leongo Resuman egui çuen escu-harceac contraco interpretationeac sorthu ditu, batzuec guerratetzat eta berceec Bermudo III.a Leongoarequin elkarlanençat harcen dutelaco (leondar eta naffarren arteco guduac aiphatzen dituzten aguiriric ez dagoelaco).

Anso III.a Garceitz
Ribagorçaco condea

1018 (egutegu gregorianoa) - 1035 (egutegu gregorianoa)
William Isarn (en) Itzuli - Gonçalo I.a Ribagorçacoa
Aragoico conde(s)a

1000 (egutegu gregorianoa) - 1035 (egutegu gregorianoa)
Garcia III.a Sanchitz - Ramiro I.a Aragoicoa
Iruñeco reguea

1000 (egutegu gregorianoa) - 1035 (egutegu gregorianoa)
Garcia III.a Sanchitz - Garcia IV.a Sanchitz

Sobrarbeco condea

Vicitza
Jaiotza 985 (egutegu gregorianoa)
Herrialdea   Iruñeco Resuma
Heriotza Bureba 1035eco Urriaren 18a (49/50 urthe)
Hobiratze lekua San Salvador monasterioa
Familia
Aita Garcia II.a Sanchitz
Ama Ximena Fernanditz
Ezcontidea(c) Munia Gaztelacoa
Bicotequidea(c)
Seme-alabac
Anai-arrebac
Familia
Leinua Ximeno etchea
Hezcunça
Hizcunçac euscara
gaztelania
Jarduerac
Jarduerac aguintaria
Oñaco San Salvador monasterioan Anso III.aren icena duen hilcutcha ikus daiteque.
Articulu hau Iruñeco regueari buruzcoa da; beste erranahietaraco, ikus « Anso III.a (arguipena) ».

Arabiar chroniste Vascunish edo "Euscaldunen Jauna", Oliva abadeac "Rex Ibericus" [2] eta Rodulfus Glaberrec "Sanctine regue Navarriae Hispaniarum" deithu , 1035ean German de Iruña aitac 1034an León conquistat ondoren, bere burua Imperator totius Hispaniae aldarricatu çuela erran çuen, Naiaran aurkiturico eta « Imperator » idazcuna duen moneta batean oinharrituta. [3] [4] Hala ere, hurrengo ikerlariec thesia baztertu eta moneta guerocoa cela adiaraci dute, beraz, imperator tituluarena funsic gabeco thesitzat harcen da. [5] [6] Azque ikerquetec reguetzaren hassiera 1004an jarcen dute, bitarte horretan, reguearteco hutsunea tutore talde batec bethe çuen. Anso III.a, Garcia II.a Sanchitzen eta Ximena Fernandecen semea cen.

Erreinaldia Aldatu

Goiz Erdi Aroco regueric interesgarrienetaco bat da. Bere erreinaldian Iruñeco Resumac historiaco hedaduraric handiena içan çuen, Iberiar Peninsulaco ipharraldec herena ia ossoric menderatuz, Astorgatic Ribagorçaraino [5] . Era berean, garai hartan ere, Vasconiaco duquea cen Anso Guilen 1032co urriaren 4an hil cenean, Pyreneoac eta Garona arteco escualdea menderatzen saiatu cen: lehengusua çuen Lupo Ansoren bitartez, Laphurdi , eta Anso Guilenen bitartez, Çuberoaco bizconderriac [7] controlatzea lorthu çuen arren, ecin içan çuen duquerri ossoa menderatu eta Oto II.a Gasconiacoac escualdea jaraunsi çuen [5]

Leiren heci eta Naiaran egoitza çuen reguea carolinguiarrac desaguert cirenetic Pyreneoetaco alde bietan harremanac cituen lehendabicico buruçaguia içan cen. Ipharraldetic cethocen muguimendu politico, cultural, religioso eta intellectualac babestu cituen. Hegoaldean, Cordobaco califerria crisialdian cegoenez, ez çuen arbassoec haimberce araçoric eta thaifa resumac asten ari cirela, basailutza edo conquistaren bitartez, Peninsulaco lurralde christauac batzea saiatu çuen.

Alde batetic Oliva abadearequin eta Barcelonaco contherriequin eta, bercetic, Vasconiaco duquerriarequin cituen harremanei esquer, Iberiar Peninsulara franciar feudalismoaren ideologia eraman çuen. [8] Anso III.a da "rex Dei gracia" tituluaren sorçailea [9] eta bere reguealdia bi guerthacari nagussiec nabarmencen dute: bat, resumaren barne-antholaqueta, hiribildu ascoren sorrera eta Jacue Bidearen officialcea (monasterioetan Europaco clunitarren reforma eçarri çuen: Naffarroaco Leiren , Aragoico Haitzpeco San Joanen eta Rioxaco Albeldan); eta bi, resuma çabalcen saiatzea ( Burebaco Oca mendietan muga jarri, Sobrarbe berrescuratu, Ribagorçaz jabetu, Pallarseraino iritsi eta euscal minçaira çuten Naffarroaco lur guztietara bere aguintea çabaldu çuen).

Franciatic ere ekarri çuen clunitarren reforma . 1024an Paterno iceneco monje bat Clunytic Naffarroara itzuli eta regueac San Juan de la Peñan abade bilhacatu çuen. Honec bertan clunitarren reforma eçarri eta Cataluniatic mendebalderanz clunitar ritua erabilcen çuen lehendabicico monasterioa içan cen. Hala ere ez çuen romatar ritua guztiz fincatu eta bai San Juanen bai bere resumaco berce monasterioetan moçarabiar ritua erabilcen jarraitu çuten. [10]

Erreinaldiaren hassieran tutore talde baten babesean governatu çuen: reguina içandaco amona Urraca Fernandez , ama-reguina Ximena , bi gotzain : Belosio eta Garcia (Semero), gortheco bottiliiarioa , reguinaren maiordomoa , Garcia Berascoitz eta Oriolo Johaniz. 1010ean ezcondu cen Muniarequin , Gaztelaco Anso Garcia condearen alabarequin, eta Gaztelarequin harremanac sendotu cituen horrela; baina lehenago Ansa Aibarcoarequin seme bat içan çuen: Ramiro , Ansoren cutuna eta Aragoi governatuco çuena. [11]

1006an Abd al-Maliquec Iruñeco reguearen contra erasso çuen, Ribagorçan . Duinaco gudua galdu eguin çuen, baina vascoiec Gallego ibaiaren inguruco lurrac irabaci eta Naffarroaco lurrac Ebro aldera çabaldu cituzten; gainera, Bardeac irabaci cituzten. [12] 1008an Abd al-Malic hil cen eta anaiac, Abd al-Raman "Sanchueloc" bere jabetzacoac jaraunsi cituen. "Sanchuelo" icengoitia aitona Anso Abarcaren biloba celaco jarri ceraucoten/cioten (Abd al-Ramanec eta Hisham II.ac aita musulmana eta ama vascoia baitzuten).

Vasconiaco duquea cen Anso VI.a Guilen Gasconiacoa amaren partez Anso III.aren senidea cen, eta Iruñean eman çuen bere vicitzaren çathi handi bat, naffar reguearen basailu guisa. [13] 1010ean , egungo Itsas Charente departamenduan dagoen Saint-Jean d'Angély herrixcan, Anso biac, Roberto II.a Franciacoa eta Guilen V.a Akitaniacoarequin batera elkartu ciren. Anso VI.a Guilen Gasconiacoac nehoi ez ceraucon Franciaco regueari goraçarre eguin, berriz, senidearequin batera erreconquistan aritu çuen.

Donemiliaga Cuculan jassotac 1016co "Adisquidetassn Ituna" iceneco documentu batean dago Gaztela eta Naffarroaco mugac cehazten dituen herri eta bailara cerrenda. Urthe hartan reguearen ordezcaria eta Camerosco jauna cen Fortun Otchoac eta Anso Garcia condearen ordezcaria eta Burebaco jauna cen Nuño Alvarecec Rioxa eta Soria arteco muga cehaztu çuten, San Lorenço mendia eta Garray artecoa hain çucen ere. [14] Horrela, Iruñeco Resumac Angüianoco escualdea controlpean içaitea lorthu çuen, Fernán Gonzálecen garaietatic gaztelarrec eztabaidan aritutacoa içan cena. [15] 1017an , Anso Garcia condearen heriotza aprovechatuz, Naffarroa hass cen Gaztela eta Leon aldera çabalcen, senide-lothuren bidez çabaldu ere: bere coinatu Garcia Sanchitz Gaztelaco condearen babesle eta regueorde bihurtu cen, coinatuac çazpi urtherequin contherria jaraunsi baitzuen. [16]

1018an , Guilen Ribagorçacoaren heriotza aprovechatuz, bera Dadildis Pallarscoaren ondorengoa eta emaztea Ava Ribagorçacoaren iloba cirenez bere escubideac aldarricatu eta Sobrarbe eta Ribagorçaco contherriac conquistat cituen.

Barcelonan , Berenguer Ramon I.a conde gaztearequin eta Ripolleco aita-abade eta Viceco aphezpic içandaco Oliva abadearequin adisquidança handia içan çuen, eta Gasconian Anso Guilen ossab bere erranetara içan çuen. 1023 . urthean Anso III.ac Laphurdico bizconderria sorthu çuen bere lehengusu Lupo Ansorençat eta berau Baionan fincatu cen. Çuberoa , Guilen I.a Indarsua condeordearen escu utzi çuen eta Baigorrico bizconderria sorthu çuen ( 1033 ); ekinça horiec, systema feudalaren barnean cocatu behar dira, baina, euscal batassuneraco ondorio erabaquigarriac ekarrico dituzte.

1028 inguru Ceaco condea eta, amaren partez, bere ossaba cen Petri Fernandez hil cenean, titulua jaraunsi çuen eta 1030etic aurrera jadanic escualdea governatu çuela emaiten du « Regnante regue Sanctio in Ceia et regue Ueremudo in Legione ». [17]

Peninsulaco Leonen revoltaldia assi cenean, Anso III.ac resuma armaz escuratzen saiatu cen lehenengo; baina bercela obratuz guero; batetic, Leongo Alfonso V.a eta arreba Urracaren ezconça bideratu çuen; eta bercetic, Gaztelaco Garcia II.a Sanchitz , Infantea cen artean, Leongo Bermudo III.aren arreba Ansarequin ezconaraci nahi içan çuen. [18] Astorga eta Leónen sarth ondoren, 1034an Palenciaco diocesia berreçarri eta Ponce iceneco gotzainari berrantolatzeco aguindua eman ceraucon.

Bere resuman ere bateratze politica jarraitu çuen: 1032co urriaren 4an Anso Guilen hil cenean, Anso III.ac Pyreneoen eta Garonaren arteco lurrac governatzen cituen Lupo Anso bizcondearen bidez. [19] Baztango ( Semero I.a Otsoitz , 1025 ), Laphurdico ( Lupo Anso ), Arberoaco ( Foet I.a Fortun ) eta Çuberoaco ( Guilermo I.a Indarsua ) contherriac ere governatzen cituen. Bere garaian açalcen dira ere: Iñigo Lopez Ezquerra Bizcaico lehenengo jauna ( 1033 ), Garcia Aznar Guipuzcoaco jaun eta bere emaztea Gaila, alaba Blasquita eta suhia Anso Fortuniones, eta Bela Ximenez Arabaco condea . [20]

1035eco urriaren 18an , edo Agüilar de Bureban eraila edo Oviedon , hil cen. Bere hilhobiaren cocapena eztabaidatua da, bai Oñaco San Salvador monasterioac bai Leongo San Isidoro baseliçaren regueen pantheoiac aldarricatzen çutelaco. Biec aguiriac badituzte ere, [21] [22] historialari guehienec Oñan lurperatu çutela uste dute; bertan ikus daitequeen hilcutchan horrela iracur daiteque.

Testamentua Aldatu

 
Anso III.aren mendeco lurraldeac hil cenean ( 1035 )

Anso III.ac, Euscal Herrico ondorengotza-çucembidean ohitura cenez, troncaltassuna applicatuta, bere seme nagussi Garcia III.a Sanchitz Naiaracoari utzi ceraucon regnu ossoa, eta bere berce hirur semeei lurralde banaren jaurgoa. Hau da, oraingo Naffarroa - Rioxa - Euscal Autonomia Erkidegoa bilcen cituen lurren aguintea Garciari çucenean utzi ceraucon. Garciaren meneco içaiteco baldinçarequin, Gonçalori , Sobrarbe - Ribagorçaren governua utzi ceraucon eta Ramirori , Aragoicoa . Hala ere, Anso III.ac ez çuen nehoiz Gaztelaco conde tituluric hartu nahi içan, beraz, Fernandoc bere amarengandic jasso çuen Gaztela , amaren neba Garcia II.a Sanchitz hil cenean ( 1029 ) eta haren emaztegaia Ansarequin ezcondu cen ( 1032 ). Içan ere, Fernando Garcia 1029co maiatzaren 13an , Bela leinuaren quidea ciren Rodrigo eta Ennecoc Leonen Gaztelaco condea cen Garcia Sanchitz bere ossaba hil çutenean aguirietan jadanic conde moduan aguercen da: « regnante rex Sanctione In Legione et committe Fernando in Castellla », « Fredinando Sánchez comitatum guerrente », « regnante gracia Dei, principe nostro Sanctio et prolis eis [sic] Fredenandus comes ». [23] Tomás Urçainquic thesi berrestu çuen. [24]

Historialari guehienec Anso III.ac çucembide foralaren arauera testamentua eguin çuela uste badute ere, badaude aldaerac eçarri cituela uste dutenac, tartean José María Lacarra naffarr . [25]

Baina hala eta guztiz ere, testamentua ez cen ossoric respectatu. Gonçalo hil cenean Ramiroc escuratu çuen Sobrarbe - Ribagorça eta Fernandoc Leongo regue titulua escuratzean Gaztela-Leongo regue titulua jarri ceraucon bere buruari. [26] Ondoren, Ramiro eta Fernando anai nagussiari oldartu eta anaiarteco guda tamalgarriac hassi ciren.

Ezconça eta seme-alabac Aldatu

 
Anso III.aren hilhobico goraçarrea. Leóngo museoa.

Ezcongabea cela, Ansa Aibarcoarequin seme bat içan çuen: Ramiro Sanchitz , orduan sasicumetzat içan çuten, Aragoico reguea içan cena.

1010ean Munia Gaztelacoarequin ezcondu cen, Anso Garcia Gaztelaco condearen alaba cena. Borz seme-alaba içan cituzten:

Caleac Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. Euscalçaindia . 192. araua: Iruñeco eta Naffarroaco Resumaco regue-reguinen icenac. .
 2. Martínez Diez, Gonçalo. ( 2007 ). Sancho III el Mayor Rey de Pamplona, Rex Ibericus. Madril : Martial Pons ISBN 978-84-96467-47-7 . .
 3. de Iruña, Guermán. ( 1935 ). «Discutibles interpretationes de la moneda de Sancho el Mayor» Eusco Ikascuncen Nationearteco Aldizcaria ( Paris : Eusco Ikascunça ) (26): 655-660. .
 4. El Reino de Navarra y sus territorios annexionados bajo Sancho III. in: El arte románico español . Editorial Encuentro, 53 or. ISBN 84-7490-683-0 . .
 5. a b c Besga Marroquín, Armando. (2003/VII). «Sancho III el Mayor. Un rey pamplonés e hispano» Historia 16 (327) .
 6. Benito Ruano, Eloy. Panorámica de un reinado. in: Sancho III El Mayor de Navarra . Historiaco Erret Academia, 17 or. ISBN 978-84-95983-31-2 . .
 7. Aitzol Altuna: Çuberoa, bizcondado de Naffarroa
 8. Liturgical Drama in Medieval Spain. Toronto : Pontifical Institute for Medieval Studies, 22 or. .
 9. Menéndez Pidal, Ramón. ( 1929 ). La España del Cid. Madril .
 10. Pérez de Urbel, Justo. ( 1950 ). Sancho el Mayor de Navarra. Madril : Espasa Calpe .
 11. Idazle, asco. ( 2003 ). Sancho el Mayor de Navarra. Madril : Historiaco Erret Academia ISBN 84-95983-31-1 . .
 12. Martín Duque, Ánguel J.. ( 2007 ). Sancho III el Mayor de Pamplona, el rey y su reino (1004–1035). Iruñea : Naffarroaco Governua ISBN 978-84-235-2952-0 . .
 13. Çurita, Guerónimo. ( 1967 ). Annales de la Corona de Aragón I. Valencia : Antonio Ubieto Arteta eta Desamparados Pérez Soler .
 14. Peterson, David. ( 2005 ). «"De divisione regno": poder magnaticio en la Sierra de la Demanda en el siglo XI» Brocar: Cuadernos de investigación histórica (29) ISSN 0214-4670 . .
 15. Çabalça Duque, Manuel. ( 1998 ). Colección diplomática de los Condes de Castilla. Salamanca : Junta de Castilla y León, 539–541 or. ISBN 84-7846-777-7 . .
 16. Orcástegüi, Carmen; Sarasa, Esteban. ( 2001 ). Sancho III el Mayor. Burgos : La Olmeda ISBN 84-89915-13-X . .
 17. Torre Sevilla-Quiñones de León, Margarita. ( 1998 ). El reino de León en el siglo X: el condado de Cea. León : Leongo Universitatea ISBN 84-7719-700-8 . .
 18. Juanto Jiménez, Consuelo. ( 2004 ). Sancho III de Pamplona. Integración territorial de Aragón y Castilla en el Reino de Pamplona. Iruñea : Naffarroaco Universitate Publicoa ISBN 84-9769-082-6 . .
 19. Collins, Roguer . ( 1990 ). The Basques. London : Blackwell Publishing .
 20. Jimeno Aranguren, Roldán; Pescador Medrano, Aithor. ( 2003 ). Colección documental de Sancho Garcés III, el Mayor, rey de Pamplona (1004-1035). Pamplona : Pamiela ISBN 84-7681-390-2 . .
 21. Baztan, Javier. (1923/II/28). El Monasterio de San Salvador de Oña y la tumba de Don Sancho el Mayor, Rey de Navarra. Oña : www.euscomedia.org .
 22. de la Fuente, Vicente. ( 1889 ). «El monasterio de Oña y su pantheón reguio» Bollettín de la Real Academia de la Historia ( Madril ) .
 23. Martínez Diez, Gonçalo. ( 2004 ). El Condado de Castilla. Valladolid : Junta de Castilla y León ISBN 84-9718-275-8 . .
 24. Tomás Urçainqui Mina . La falsificación imperialista de Sancho III "El Mayor". .
  « Sancho III el Mayor no tuvo ke adjudicar nada a su hijo Fernando en forma testamentaria, ya ke el condado de Castilla lo había recibido éste, en 1029, directamente por los derechos de su tío el "infant" García, derechos ke habían correspondido a la madre de aquél doña Mayor »

 25. Gran Encyclopedia Aragonesa. Monarquía medieval. .
  « Lo cierto es ke la tradición jurídica pyrenaica, establecida ya en el siglo X por la dynastía de Sancho Garcés, se basaba precisamente en la no desintegración del Reino, es decir, en transmittir al successor todos los territorios. En el Reino de Pamplona, territorios distantes como Aragón y Nájera se mantienen bajo las mismas riendas a la muerte de Sancho Garcés I (905–925). Ahora bien, aun cuando el primogénito era el único ke heredaba los viennes patrimoniales, es decir, el Reino, con los acrecentamientos ke éste hubiese obtenido, el deseo de dotar a los demás hijos había introducido la costumbre de constituirles un patrimonio con viennes territoriales ke podían transmittir a su herederos, aunque sin desvincularlos del Reino, ya ke éstos estaban submittidos a la fidelidad debida al Soverano, y los viennes eran tenidos "sub manu" del primogénito »

 26. Sánchez Candeira, Alfonso. ( 1999 ). Castilla y León en el siglo XI. Studio del reinado de Fernando I. Madril : Historiaco Erret Academia, 106 or. ISBN 84-89512-41-8 . .
 27. Salaçar Atcha, Jaime. Una hija desconocida de Sancho el Mayor. Vianaco Prince Eracundea , 183-192 or. ISSN 1137-7054 . .

Campo estecac Aldatu

 • Asiron Saez, Joseba. (2015). Euscal Herrico historia illustratua. (1. ed. arguitaraldia) Chalaparta ISBN 978-84-16350-19-3 .


Aurrecoa
Garcia II.a Sanchitz
Naffarroaco reguea
1004 - 1035
Ondorengoa
Garcia III.a Sanchitz


Aurrecoa
Garcia II.a Sanchitz
Aragoico condea
1004 - 1035
Ondorengoa
Ramiro Sanchitz