Ameriquetaco Statu Batuac

Iphar Americaco herrialdea

Ameriquetaco Statu Batuac [1] ( anglesez : United States of America ) Iphar Americaco republica federala da, 50 statuc eta barruti federal batec ossatzen dutena. Haietaco 48 Canada eta Mexico artean daude: horiei, Statu Batu continentalac deitzen çaie. Berce biac Hawaii eta Alaska dira. Halaber, berce cembait dependencia eta urruneco uharte ditu. 9.833.517 kilometro quadroco eremua harcen du [2] , eta 2017an 326,9 millioi biztanle cituen; [3] beraz, munduco herrialderic gendetsuenetan hirurgarrena da, Indiaren eta Chinaco Herri Republicaren atzetic. Hiriburua Washington da, eta New York hiriric handiena.

Ameriquetaco Statu Batuac
United States of America
Ereserquia : The Star-Spangled Banner
Goiburua: In God We Trust
Flag of the United States.svg
Ameriquetaco Statu Batuetaco bandera
Greater coat of arms of the United States.svg
Great Seal of the United States (en) Itzuli
USA orthographic.svg
USA topo en.jpg
Geographia
Hiriburua Washington
38°53′42″N 77°2′12″W
Açalera 9.826.675 cm²
Puncturic altuena McQuinley mendia
Puncturic saconena Badwater Arroa (−86 m)
Continentea Iphar America , Oceania eta Asia
Mugaquideac Mexico eta Canada
Administrationea
Governu-systema presidencialismo eta Republica federal
Ameriquetaco Statu Batuetaco Presidentea Joe Biden
Ameriquetaco Statu Batuetaco Presidentea Joe Biden
Leguebilçarra Ameriquetaco Statu Batuetaco Congressua
Ephai autoritatea Ameriquetaco Statu Batuetaco Gorthe Gorena
Harreman diplomaticoac Wikidata logo.svg Ikussi mappa Wikidatan
Ceren quide
Demographia
Biztanleria 331.449.281 (2020)
Red Arrow Down.svg 0 (2020)
Densitatea 33,73 bizt/cm²
Talde ethnicoac
Hizcunça officialac
Erabilitaco hizcunçac
Emancortassun-tasa 1,8615 (2014)
Escolaratu gabeco umeac 2.528.999 (2014)
Alphabetizationea % 99,4 (1979)
Vici-itcharopena 78,69024 (2015)
Guiniren coefficientea 47,7 (2011)
Guiça garapen indicea 0,92 (2015)
Economia
BPG nominala 19.390.604.000.000 US$ (2017)
Green Arrow Up.svg 766.129.000.000 (2016)
BPG per capita 59.927 US$ (2017)
Green Arrow Up.svg 2.023 (2016)
BPG erosqueta bothere paritarioa 19.485.394.000.000 nationearteco dolar (2017)
Green Arrow Up.svg 778.205.000.000 (2016)
BPG per capita EAPn 59.927,93 nationearteco dolar (2017)
Green Arrow Up.svg 2.023,726 (2016)
BPGaren hazcunça reala 1,6 % (2016)
Reservac 451.285.263.406 US$ (2017)
Green Arrow Up.svg 45.342.922.732 (2016)
Inflationea 2,2 % (2016)
Green Arrow Up.svg 1,5 (2015)
Historia
1776
1784 Parisco Ituna
Bercelaco informationea
Aurrecembaquia +1
ISO 3166-1 alpha-2 US
ISO 3166-1 alpha-3 USA
Ordu eremua
Electricitatea 120 V. 60 Hz. NEMA 1-15 (en) Itzuli eta NEMA 5-15 (en) Itzuli
Internet domeinua .us , .mil eta .gov
usa.gov

Lehen eta Bigarren mundu guerretaco garhaipenen ondoren, eta 1991 . urthean Guerra Hotza amaitu celaric, Statu Batuac dira munduco natione-staturic indarsuena. Economiac hazcunde jarraitua du, langabecia ez da handia, inflationea aphal da, eta osso lasterra technologiaren aurreramendua. Guiçarte opharo horrec duen araçoric larriena irabacien banaqueta da: 1975 . urtheaz guero, natione sarreren guehitzea ia ossoric joan da biztanleen % 20ren escuetara.

Hizcunça nagussia anglesa da; anglesaz gainera, espainiera , francesa , alemaniera , eta indiarren hizcunçac ere erabilcen dira, navajoera eta hopiera ( Ariçonan ) batez ere.

Geographia Aldatu

Mugac Aldatu

Herrialdeac Iphar Americaren erdialdea harcen du, eta baita Alaska , Hawaii , eta Oceano Bareco berce escualde chiqui batzuc ere. Statu Batu continentalec 7.825.268 kilometro quadroco eremua harcen dute; ipharraldean Canada dute, ekialdean – Oceano Atlanticoa , mendebaldean – Oceano Barea , eta hegoaldean – Mexico eta Mexicoco golkoa . Alaska statuac Canada du ekialdean, Oceano Barea – hegoaldean, Oceano Articoa – ipharraldea , eta Bering itsasartea – mendebaldean; 1.717.854 kilometro quadro da luce-çabalean. Hawaii statua Oceano Bareco uhartedia da, continentetic 3.200 kilometro hego-mendebaldera dagoena.

Erliebea Aldatu

Statu Batuetaco eremuac ez du gorabehera handiric. Erdialdea ordoqui çabala da, Mississippi arroa eratzen duena. Arro hori Appalache mendiec mugatzen dute ekialdetic, eta goi-ordoquiec eta Mendi Harritsuec , Sierra Nevadac eta Ur-jaucien mendicateac mendebaldetic.

Appalacheac Oceano Atlanticoaren costaldean daude. Mitchell mendia da garaiena (2.037 metro). Appalache mendicatea ( Blue Ridgue , Adirondaccs , White Mountains ) iphar-ekialdetic eta hego-mendebaldera luçatzen da. Berce aldean, mendebaldean aleguia, Mendi Harritsuac daude. Horiec goi-ordoquiac inguratzen dituzten bi mendilerroc ossatuac dira. Ur-jaucien mendicatean gailur garaiac daude ( Rainier , 4.392 metro). Sierra Nevada , berriz, cembat eta hegoalderago jo orduan eta garaiago da; Whitney mendia da garaiena (4.418 metro).

Sierra Nevadaren mendebaldean, Costaco mendicatera bitartean, Sacramento eta San Joaquin haranac daude, osso opharoac; ekialdean haimbat goi-ordoqui eta Arro Handia daude. Mendi Harritsuac Canadatic Mexicora luçatzen dira 650 kilometroan. Bertan daude Yellowstone Parque Nationala eta Coloradoco goi-ordoquia . Costaco mendicateac ipharraldera jotzen du, Canada aldera. Alaskan dago Statu Batuetaco gailurric garaiena – Denali (6.194 metro). Ipharralderago, Aleutiarrac sumendi -uhartedia dago (Macushin, 2.857 metro).

Hydrographia Aldatu

Statu Batuetaco lurralderic guehiena Mississippiren arroan dago. Mississippi ibaia, Missouri adarrarequi batera, munduco luceena da. 1.970 kilometro eguin ondoren Mexicoco golkoan itsassoratze da. Rio Grandec , berriz, Mexicorequico muga eratzen du. Hori ere Mexicoco golkoan itsassoratzen da. Oceano Barera isurcen diren ibaiac dira Colorado , ahoa Californiaco golkoan duena, eta Columbia . Oceano Atlanticoan itsassoratzen direnac laburrac dira. Appalache mendietan dute ithurburua eta nagussiac Hudson , Delaware , Potomac , Susquehanna eta Savannnah dira.

Statu Batuetaco ainciraric çabalenac Aincira Handiac dira, Canadaren mugan: Superior , Huron , Michigan , Ontario eta Erie . Aincira horiec San Laurendi emari handico ibaiac lotzen ditu. Erie eta Ontario aincirac Niagara ibai laburrac lotzen ditu.

Clima Aldatu

Alde handiac daude escualdetic escualdera Statu Batuetan, bai garaieragatic, bai Atlantico edo Pacificoco itsaslaster hotzengatic; baina climaren eraguile nagussia haicea da: ipharretic hegoranz trabaric gabe dabilela eta Mexicoco tropicotic dathorre haice bero heceac aurrez-aurre topo eguiten duela Iphar polotic dathorre haice hotz eta lehorrarequin. Californiaco itsasercean osso hecea da clima. Oro har, bi mulço nagussi berheiz daitezque: mendebaldea, lehorra, Mendi Harritsuetatic Costaco mendicateraino hedatzen dena, eta ekialdea, hecea. Floridaco clima, berriz, tropicala da. Mexicoco golkotic Ohioco haranera hedatzen den lurraldeac clima continentala du.

Historia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Ameriquetaco Statu Batuetaco historia »

Lehen urtheac eta colonizationea Aldatu

 
Paleoindiarren migrationea

Iphar Americaco lehembicico biztanleac C. a. 18000 eta 8000 artean iritsi ciren Siberiatic , Beringuian cehar eguindaco migrationeen bidez. Ehunca hizcunça eta cultura ceuden, eta horietaco asco herri nomadac edo erdi-nomadac ciren. Guehienac galdu eguin dira.

XVI. eta XVII. mendeetan , europarequin içandaco lehen topaquetac cultura talca handia içan ciren, tartean euscal baleaçaleac ceudela (egungo Canada ekialdean). Espainiarrac hegoaldera iritsi ciren, anglesac ekialdera, eta francesac ipharrald eta Mississippiren arrora. Mayflower içan cen Anglaterratic Ameriquetara colonizatzailez betheta joandaco lehen itsassoncia. Anglesen lehen cocapena 1607an içan cen, Jamestown herrian ( Virguinia ).

Laster, haimbat colonia eçarri ciren ekialdeco costaldean ( Plymouth , Borçon/boston , Salem , Williamsburg ). XVII. eta, batez ere, XVIII. mendean, sclavoac eraman cituzten, Africaco gendearen salerosquetaren bidez, batez ere hegoaldeco cotoi sailetan lan eguiteco, baina baita era guztietaco azpieguiturac eraiquitzeco ere. Hassieran, Britainia Handiaren koroapeco lurretan fincatutaco anglesac, herbeheretarrac, scotiarrac, alemaniarrac eta escandinabiarrac itunetara heldu ciren bertaco biztanleequin (ekialdeco amerindiarrequin), eta hauec, oro har, europarren haimbat technica eta cultura eçaugarri onhartu cituzten. Europarren colonizationea Appalache mendien ekialdera mugatzen cen. Hala ere, berehala hassi ciren phizten tensionea eta gathazca, europar jathorrico herritarren hazcunça demographico eta hedacunçaraco joera cela-eta. Liscar haietaco handienaren auquera hartuz, Europaco Çazpi Urtheco Guerraren une berean, britainiar colonoec franciarren lurraldeen erdia berenganatu çuten, eta halaxe açalera bikoiztu.

Independencia Aldatu

1763an Anglaterrac eta Franciac signaturico Parisco Itunaren ondorioz, colonien defensa eta mantenimendu costuaren çathi bat colonoec ordain ceçaten saiatu cen Anglaterra. Argudio hori erabili çuten Londonen parlamentu-neurri sail bati ekiteco; neurri horiec cerga berriac cekarçaten eta coloniac çucen-çucenean uquitzen cituzten. 1763- 1767 bitartean, cembait leguec aduana escubideac eta merkataritzaraco documentuac (paper timbratua) eçarri cituzten haimbat producturen gainean. Neurri horiec berehalacoan arbuiatu cituzten colonoec, uste baitzuten, britainiar mendeco içanic, ez çutela cergaric ordaindu beharric berac Londonco parlamentuan egon gabe. Ez protestec, ez colonoec Londona bidalitaco ordezcariec, ez çuten neholaco eraguinic içan, ceren eta Jurgui III.a regueac asaldura egoera adiaraci baitzuen coloniençat, 1773co Borçon/bostongo Tearen Matchinadaren ondoren. [4]

 
Statu Batuetaco constitutionearen icempetzea, 1776

Colonoac gueroco systema federala iragarcen çuen elkarte baten inguruan antholatu ciren; Philadelphian eguindac bi congressutan, 1774 eta 1775ean , mamitu cen antholamendu hura. Georgue Washington auquerat çuten colonietaco gudarostearen general buru, Jurgui III.ac bidalia çuen angles eta aleman mercenarioen armadari aurre eguiteco. Horiec horrela, 1776co uztailaren 4an , hamahiru britainiar colonien independencia aldarricatu çuten ( Independencia adiarazpena ). Berehala, guerra phiztu cen Resuma Batuarequin, 1783 arte, baina metropoliac atzera eguin behar içan çuen. 1787an Ameriquetaco Statu Batuetaco Constitutionea onhart çuten, Mendebalde ossoco lehena. Bi textu horiec jarri cituzten statubatuar nortassunaren lehenengo oinharriac.

Georgue Washington hautatu çuten republica berriaren presidente, baina luce gabe sorthu ciren elkarren contraco bi alderdi: Alderdi Federalista, botherea centralizatu eta metatzearen aldecoa ( garapena ), eta Alderdi Republicanoa, herriaren oinharrizco ascatassunei eta statuen soveranotzari eustearen aldecoa ( jeffersondar democracia ). 1792 - 1796 bitartean, hurrenez hurren, Kentuccy eta Tennessee eransi citzaizquion republicari. Federalisten bulçadaz, Washington D.C. hiriburu federala sorthu cen, baita AEBetaco lehenengo bancu centrala ere. Thomas Jefferson presidentetzara heldu cen 1801ean , eta 1803an Louisiana eross ceraucoten/cioten Franciari. 1811n , gathazc phiztu cen Resuma Batuarequin, artean Europaco monarchia horrec ez baitzuen sperança galdu nola edo hala republica berria atzera mempera ekarceco.

 
Sclavoac Hego Carolinaco lur sail batean, 1790 aldean

1815ean bucatu cen guerra hori, baina mugarria içan cen statubatuar consciencia phizteco, baita armada indarsua sorcen hasteco eta financen garapeneraco ere. 1816an , Statu Batuetaco Bigarren Bancuari AEBetaco bancu centrala içaiteco baimena eman ceraucoten/cioten. Britainiarren lagunçat jotaco Alderdi Federalistarenac eguin çuen baina, ordainean, jaun eta jabe gueratutaco Alderdi Republicanoa çathitu eguin cen, eta federalisten balerauco/valio asco republicanoen talde batec hartu cituen, Henry Clay buru çuela. Contraco aldean çuen Andrew Jaccson , eta azquen hau içan cen presidentea 1829 1837 bitartean. Jaccsonec hedatze politica garatu çuen bere aguintaldian. Florida orduraco bereturic ( 1819 ), Mexico Espainiatic berheici cen unetic ( 1823 ) mexicarrac ciren lurralde batzuc eransi cituen ( Texas , California eta Mexico Berria ); gainera, Oregon angles iphar americar administrationearen azpian cegoen 1818tic . [4] Horreçaz gainera, amerindiarren contraco lehenengo neurri systematicoac hartu cituen, mendebaldera, Mississippi aldera, camporatuz ( Malkoen bidea , 1831 - 1838 ). Bertaco biztanle amerindiarrac baztertuac içan ciren guero eta guehiago, berheciqui 1815eco guerraren ondoren, eta asco hil ciren, colonoec ekarritaco gaixotassunen ondorioz ( baztanga , elgorria ) eta haiequin içandaco liscar odolsuetan.

Guerra Civila eta industrializationea Aldatu

Hedapenac berce ondorio erabaquiorra ekarri çuen: AEBen guiçarte eta economia lurraldecatzea. Cembait hiri, New York edo Baltimore adibidez, biztanle copuru handi samarra harcen hassiac ciren, baina lurralde berrietan biztanleria guztiz barreiatua cegoen gaitzeco lurralde çabaletan eta gune chiquietan, statu guisa sendotu gabeco lurraldeetan. Beguien vistaco desberdintassuna cegoen, orobat, productioneari eta guiçarte eguiturari dagoquienez, ipharraldearen, erdialdeco mendebaldearen eta hegoaldearen artean. Ipharraldea hiritsuena eta industrialena cen; erdialdeco mendebaldean indiarren lurren conquistan eta harrapaquetan beren lurrac lorthurico nekaçariac vici ciren, eta hegoaldeac sclavoen bidezco productione systeman oinharrituric jarraitzen çuen, hartaraco etequin handia emaiten çuten lur guztiz çabalac behar cirelaric.

Raçoin horrexegatic, sclavotzaren araçoac lehen planora passa ciren 1840 - 1850 urtheeta . Muguimendu abolitionenistac, ipharraldecoac guehiembat, mehatchu çucençat harcen cituzten hegoaldeco lurjabeec cein statuec. Hauec, Congressuac sclavotza deusezteco edo sclavoac ipharraldera ihes eguitea bideratzeco constitutionea aldatuco othe çuten beldurrez, beren burua possibilitate horren aurka babestu nahi içan çuten. 1860an , Hego Carolina batassuneti berheici cen Abraham Lincoln republicaçalea ehendacari cela. Haren atzetic berce sei statu berheici ciren ( Mississippi , Florida , Alabama , Georguia , Louisiana eta Texas ) eta Ameriquetaco Statu Confederatuac ossat cituzten 1861ean . Governu federalac borrocari ekin ceraucon Batassunaren alde, eta sclavotassuna leguezcotzat çuten berce laur statu lothu citzaizquion Confederationeari ( Virguinia , Iphar Carolina , Tennessee eta Arkansas ). Garapen industrial eta technologicoac Batassunaren alde jocatu çuen, eta 1865ean hegoaldeco statuen confederationeac amore eman çuen. Nationearençat garranci handico ondorioac içan cituen Guerra Civilac : 650.000 lagun hil ciren eta millioi bat çauritu, hegoaldeari hondamena ekarri ceraucon, har guerthatu baitziren guduric latzenac, laur millioi sclavoc ascatassuna lorthu çuen, eta Batassuna eta governu federala indartuta athera ciren. [5]

 
Norvegiar colonoac Iphar Dacotan , 1898

Guerra civilari eta indiar nationeequico liscarrei esquer, herrialdeac barne batassun handia lorthu çuen eta colonizationeaz guero americar muga içandaco lurraldeac menderatu cituen. Horrela jarri ciren çabalcunde berriraco oinharriac. 1867an Alaskaco lurraldea erossi ceraucoten/cioten Russiari. 1890eco Wounded Cneeco sarrasquia içan cen indiarren aurkaco azquen liscar armatu handia. 1893an , statu colpe batec Hawaiico Resumaco monarchi eraitsi çuen; borz urthe gueroago, AEBec uhartedia beretu çuten. Espainiaren aurkaco guerra irabaciric, Philippinac , Guam eta Puerto Rico annexionat cituzten 1898an . [6]

Urthe haietan europarrec oldeca emigratu çuten Iphar Ameriquetaco hirietara, garai hartaco hiriric gendetsuenetara, eta lurraldea osso bizcor urbanizatu cen. Emigrationea eta urbanizationea, ordea, economia hazcundeari esquer guerthatu ciren, nagussiqui. Statu Batuec nekaçaritza modernoa eta valiabide natural ugari cituzten, garraio systema bicaina cen eta, batez ere, garranci handico aurreramendua içan çuen bertaco industriac, Cornelius Vanderbilt , John D. Rockefeller eta Andrew Carneguie beçalaco magnateen escutic. Bancuec ere pisu handia hartu çuten. Edison eta Teslari esque , arguindarra herrialdeco bazter guztietara çabaldu cen, eta Henry Fordec automobilguinça irauli çuen. Hori guztia cela-eta, Statu Batuetaco economia munduco aberatsena cen 1918raco . [5]

XX. mendea Aldatu

 
Dorothhea Langueren Ama ethorquina ( Migrant Mother ), Depressione Handiaren symboloa

Lehen Mundu Guerra hass celaric neutral iraun baçuten ere, 1917an guerra sarthu ciren Alliatuen alde. Guerra osteco Parisco Baque Bilçarrean , Woodrow Wilson presidentea nabarmendu cen, Statu Batuac herrialde ahalsua cirela eracutsiz. 1920co hamarcadan , industria handi eta consumo içugarrian oinharriturico opharoaldia vici içan çuen herrialdeac. Guiçartean, ordea, reactione conservadore eta nationalista guerthatu cen eta, aldi berean, astialdico cultura berria ( jazza , cinema eta quirolac) sorthu cen; politicari dagoquionez, joera conservadorea içan cen nagussi. [7]

Mundu harc 1929co craxa eta Depressione Handiarequin jo çuen hondoa. 1932co hautescundeac irabaciric, Franclin Delano Rooseveltec New Deal delacoa abiaraci çuen, herri guztia lanean jarriz eta eracundeen valiabide guztiac erabiliz Statu Batuetaco economia eta guiçartea berphizteco; lan horri esquer lorthu çuen herrialdeac Bigarren Mundu Guerran democracien aitzindari içaitea. [7] Guerra 400.000 statubatuar soldadu hil baciren ere, [8] herrialdearen indar economico eta militarra handitu cen. Bretton Woods eta Jaltaco batzarretan, Statu Batuec beren onuraraco valiatu çuten garhaipena. 1945eco abuztuaren 6an eta 9an, lehembicico bomba nuclearrac jaurti cituzten Japoniaco Hiroshima eta Nagasaqui hirietan; 150.000 lagun baino guehiago hil ciren bombardaquetetan. [9] Japonia irailaren 2an errenditu cen.

Bigarren Mundu Guerraren ondotic, Statu Batuac eta Sovietar Batassuna içan ciren munduco bi superpotenciac. Elkarren contraco bi eredu ciren, guiçate, politica eta economian, capitalista bata, eta communista bercea. Roosvelten desioa, democracia politicoa, merkataritza ascatassuna eta nationearteco lanquidetza landuz, mundua berritic antholatzecoa, Stalinen pragmatismoaren aurrez aurre cegoen, haren interes nagussia russiar lurraldea çabalcea eta Ekialdeco Europa menderatzea baitzen. [10] Bi superpotencien arteco tensione egoerari Guerra Hotza icena eman citzaion. Mundua bi blocketan banatu cen, eta Statu Batuec blocke capitalistaren buruçaguitza eta defensa hartu çuten beren gain. Marshall Planaren eta NATOren bidez bideratu çuten Mendebaldeco Europaraco lagunça bien bitartean, hysteria anticomunista ( macarthismoa ) phiztu cen beren lurraldean.

Guerra Hotzean AEBec eta SESBc ez çuten nehoiz elkarren aurka jo çucenean, ceren eta bi-biec sustaturico armamentu lasterqueta neurrigabeac içuaren oreca delacoa ekarri baitzuen. Hau da, guerra nuclearra lehertuz guero, garhaileric gabe amaituco liçatequeelaco segurança. Tensione handieneco uneac 1947 eta 1953 bitartean guerthatu ciren, Berlingo Blockeoan ( 1948 1949 ) eta Coreaco Guerran ( 1950 –1953) batez ere. [11] 1957an , spacioco lasterqueta lasterquet hassi cen, SESBc lehembicico satellite artificiala Lurraren orbitan jarri çuenean. Sovietarra içan cen spacioratu cen lehembicico guiçaquia ere, baina Neil Armstrong eta Buzz Aldrin statubatuarrac içan ciren Ilharguia lehenengo aldiz çaphaldu çutenac, 1969an . [12] 1965etic aurrera, Statu Batuac erabat nahassi ciren Vietnamgo Guerran .

Barne egoerari dagoquionez, economia eta biztanleria haci ciren. Escubide civilen aldeco muguimenduac indarqueriari gabeco protesta ekinçac erabili cituen afro-americarrec jassaitn çuten discriminationearen aurka; Rosa Parcs eta Martin Luther Quing içan ciren muguimendu horretaco buruçagui nagussiac. John F. Kennedyren hilquetaren ondoren, Lyndon B. Johnsonen aguintaldia onhartu ciren eta Escubide Civilen Leguea ( 1964 ) eta Voto Escubide Leguea ( 1965 ). 1960co eta 1970eco hamarcadetan indar handia hartu çuen contraculturac , nationalismo belçac, Vietnamgo Guerraren aurkaco protestec eta sexu iraulçac bulçaturic

1974an , Richard Nixon presidenteac dimissionea eman behar içan çuen Watergate scandalua cela-eta; Guerald Fordec ordeztu çuen. [13] Estanflacioac eta Teherango gathibuen crisialdiac marcatu çuten Jimmy Carterren aguintaldi ( 1977 1981 ). Ronald Reaganec saconqu aldatu çuen politica economicoa, gastu publicoa murriztuz eta merkatu librea sustatuz. [14] 1991ean , Reaganen bigarren aguintaldian, Sovietar Batassunaren deseguin cen ; horren ondorioz, Guerra Hotza amaitu cen.

Azquen urtheac Aldatu

Golkoco Guerra içan cen Guerra Hotzaren osteco lehen gathazca handia. 1990ean hass cen, Iraqueco gudarosteac Cuwait invaditu çuenean. Statu Batuec berehala erançun ceraucoten/cioten bere alliatuaren occupationeari, eta Basamortuco Ekaitza ceritzan operatione militarra abiaraci çuten 1991co urtharrilaren 16an. [15]

2001 . urthean, guerraz campoco herrigune batean nehoiz içandaco erassoric handiena guerthau cen AEBetan. Al Caida talde terroristac cembait hegazquin bahitu cituen barruan bidaiariac cihoacela, eta Dorre Biquien aurka eguin çuten talca: 3.000 hildacotic gora içan ciren. Erassoa raçoin hartuta, AEBec Afganistango Guerra justificatu çuten, terrorismoaren aurkaco guerra hassi . Aldi berean, Irac ere invaditu çuten eta Patriot Act terrorismoaren aurkaco legue ospetsua aurrera athera çuen Georgue W. Bush orduco presidentearen administrationeac . [16]

Governua eta administrationea Aldatu

Politica Aldatu

Saconceco, iracurri: « Ameriquetaco Statu Batuetaco governua »

Republica constitutional , democratico eta presidencialista da. Systema horren oinharrian “bothere berheizquetaren principioa” dago, çorrotz-çorrotz applicatuta egon ere; bothere hauec, hiruqui baten hirur aldeen ancera ikus ditzaquegu: [17]

 • Presidentea , bother bethearazlearen buru. Statuburua da, eta haren escu dira statuburu ororen forma eta representatione bothereac; gainera, governu federalaren buruçagui gorena da, eta erabateco ahalmena du bothere bethearazlea erabilceco. Laur urthean behin hautatzen dute, ceharcaco systema batez; systema horretan, hiritarrec compromissario talde bat hautatzen dute, eta hauec içanen dira, azquen batean, presidentea hautatuco dutenac. Compromissario edo “hautesle presidencial nagussiec” ecin dute beren votoa aldatu eta, hala, hautaqueta bi aldetan eguite hori symbolo hutsa da.
 • Congressua, Ordezcarien Etcheaz eta Senatuaz ossatu , bothere legueguilea duena. Ordezcarien Etcheac 490 ordezcari edo deputatu ditu, hiritarrec çucenean hautatuac, neurri berdin samarreco hautescunde barrutietan. Bi urtheco aguintaldia dute. Senatariac, berriz, 100 dira, eta sei urtheco aguintaldia daducate.
 • Aucitegui Gorena, Justicia administrationeraco aguintaritza nagussia.

Banaqueta administrativoa Aldatu

Ameriquetaco Statu Batuac 50 statuz eta barruti federal batez ( Columbiaco Barrutia ) ossatuta daude:

48 statuc (denac, Alaska eta Hawaii içan ecic), continenteco statuac edo lower 48 icenecoec Iphar Americaco erdialdea harcen dute. Alaska Canadac banancen du berce statuetatic. Hawaii , berrhogueia hamargarrena, Oceano Barean cocatutaco uhartedia da.

Alabama Alaska Arizona Arkansas Kalifornia Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Misisipi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey Mexiko Berria New York Ipar Carolina Ipar Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island Hego Carolina Hego Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington Mendebaldeko Virginia Wisconsin Wyoming Delaware Maryland New Hampshire New Jersey Massachusetts Connecticut Mendebaldeko Virginia Vermont Rhode Island  


Statu Batuen mendeco escualdeac dira Baquer uhartea , Virgina Uharte Statubatuarrac , Guam , Howland uhartea , Iphar Marianac , Jarvis uhartea , Johnston atoloia , Quingman uharria , Midway , Navassa uhartea , Palmyra atoloia , Puerto Rico , Samoa Statubatuarra eta Waque . Bertaco biztanleec ez dute hautescunde federaletan parte harcen. 1947co uztailaren 18tic 1994co urriaren lehena arte, Statu Batuec administratzen çuten Oceano Bareco Uharteetaco çaimpeco lurraldea. Gaur egun, haien egoera aldatu da: 1986co açaroaren 3az guero, Iphar Marianac commonwealth bat dira, Statu Batuequin lothura politicoa dutenac; Palauc elkarce libreco itun bat icempetu çuen Statu Batuequin, 1994co urriaren 1az guero eraguincorra; Micronesiaco Statu Federatuec elkarce libreco itun bat dute, 1986co açaroaren 3az guero eraguincorra; eta Marshall Uharteetaco Republicac elkarce libreco ituna icempetu çuen, 1986co urriaren 21az guero eraguincorra.

 
Statu Batuen mendeco uharte eta uhartediac.

Governuco Errolda Bulegoac lau escualdetan eta 9 azpiescualdetan banaturic du herrialdea, errolda eta berce cembait biztanleria datuetaraco:

Hautescundeac Aldatu

Segurtassuna eta Intelligencia Aldatu

Segurtassun indarrac Ameriquetaco Statu Batuetan justicia criminalaren systemaco hirur ossagaietaco bat da carcela eta aucitegui systemequi batera. Herrialdean 5 mailataco policia agenciac daude: federalac , statucoac , contherricoac , udalerricoac eta policia talde berheciac.

Indar armatuac Aldatu

Indar Armatuac, çucenean Defensa Sailaren ardurapean daude eta 5 gorphutz edo armadatan banatzen dira.

Demographia Aldatu

Biztanleria Aldatu

 
AEBco biztanleriaren banaqueta 1996an [20]
 
AEBco biztanleriaren hazcunde-tasa 1980-1990 bitartean [21]

2018an , 326,9 millioi biztanle cituen. [3] Adineca, honela dago banaturic biztanleria: 0-14 urthe bitartecoac % 18,7 dira, 15-24 urthe bitartecoac – % 13,2, 25-54 urthe bitartecoac – % 39,4, 55-64 urthe bitartecoac – % 12,9, eta 65 urthetic goracoac – % 15,6. Vici itcharopena 80 urthecoa da; 77,7 urthecoa guiçonezcoena eta 82,2 urthecoa emacumezcoena (2017co cembatespenac). [22]

Banaqueta ethnicoa Aldatu

Herrialde ascotaricoa da ethnia eta raça taldeen aldetic. Içan ere, europar jathorri dutenez gain, afroamericarrac (% 12,6 2010ean ), latinoamericarrac (% 16,3) eta asiarrac (% 4,8) osso talde garrancitsuac dira. [22] Halaber, europarrac iritsi baino lehen, herri amerindiarrac vici ciren lurraldean, berceac berce siuxac , cheroquiac eta comancheac , gaur egun osso egoera gutitu eta baztertuan daudenac. Azquenic, aiphagarria da Euscal Diasporac herrialde honetan daducan presencia, haimbat euscal etche baitago barreiatuta North American Basque Organiçations (NABO) eracundeac batuta.

Hizcunçac Aldatu

Ameriquetaco Statu Batuec ez dute hizcunça officialic, baina 32 statutan anglesac du status officiala. Hawaiin anglesa eta hawaiiera dira officialac, eta Alaskan 20 hizcunça indigena daude onharturic. [22] Officiala içan gabe, Mexico Berrico legueria anglesa eta gaztelaniaren erabilpena sustatzen du, eta Louisianacoac anglesa eta francesarena. [23] Puerto Ricon gaztelania da officiala, eta Guamen , naiz eta hizcunça nagussiena ez içan, chamorroa official da. Pollinesiaco berce uharteetan bertaco hizcunçac ere onharcen dira.

Erabilpenari dagoquionez, anglesa da hizcunça nagussia , biztanleriaren % 79ren etcheco hizcunça baita (2015eco cembatespena). [22] Gaztelania da % 13ren etcheco hizcunça, eta chinera – % 1ena. Gaztelania da escoletan bigarren hizcunça beçala guehien eracusten dena. Amerindiarrec eusten derauete beren hizcuncei, baina osso hiztun gutirequin eta. Duela bi mendeco egoerarequin alderaturic, hizcunça indigenetaco asco desaguertu dira. Hauec dira hizcunça indigena nagussiac: navajoera , siuxera , yupiquera , cheroquiera , mendebaldeco: apatcheera , pimera, choctawera, keresera, çuniera eta ojibwera .

AEBetan millioi bat hiztun baino guehiago duten hizcunçac (2016) [24] [25] [26]
Hizcunça Biztanleriaren
ehunecoa
Hiztun
copurua
Anglesez
osso ongui
daquitenac
Anglesez
osso ongui
ez daquitenac
Anglesa (bakarric) ~%80 237.810.023 - - - -
Gaztelania
( espainiar creolera barne, baina Puerto Rico campoan utziric)
%13 40.489.813 23.899.421 16.590.392
Chinera
(aldaera guztiac)
%1,0 3.372.930 1.518.619 1.854.311
Tagaloa
( philippinera barne)
%0,5 1.701.960 1.159.211 542.749
Vietnamera %0,4 1.509.993 634.273 875.720
Arabiera
(aldaera guztiac)
%0,3 1.231.098 770.882 460.216
Francesa
( patoisa eta cajun francesa barne)
0.3% 1,216,668 965,584 251,087
Coreera 0.2% 1,088,788 505,734 583,054

Religionea Aldatu

Protestanteac % 46,5 dira, catholicoac – % 20,8, juduac – % 1,9, mormoiac – % 1,6, musulmanac – % 0,9, Jehovaren lekucoac – % 0,8, buddhistac – % 0,7, hinduistac – 0,7 %, eta religioneric gabecoac – % 22,8 (2014co cembatespena). [22]

Hiri nagussiac Aldatu

Economia Aldatu

 
New York , Statu Batuetaco finança gune nagussia
Saconceco, iracurri: « Ameriquetaco Statu Batuetaco economia »

Statu Batuetaco economia munduco indarsuena, ugariena eta technologiaz aurreratuena da. Barne productu gordina biztanleco 59.500 dolarrecoa içan cen 2017an. [22] Munduco biztanle guztien % 5 escas dituelaric, Statu Batuec ekoizten dute, urthero, planetaco aberastassunen % 30 baino guehiago. Valiabide aberatsac eta azpieguitura bicainac daude opharotassun horren oinharrian. 1975 . urtheaz guero, irabaci guehien-guehienac familia aberatsenen % 20ra joan dira. 1994 1998 urtheeta gora eguin çuen ekoizpen realac, inflatione tasa osso chiquia içan cen, eta langabecia tasa % 5etic beheracoa.

 
1996 AEBco diru-sarrerac biztanleco. Batez bercecoa 100. [28]

Merkatuco economia da Statu Batuetacoa, eta persona eta empresa privatuec harcen dituzte erabaqui nagussiac; governuac merkatu privatuetan erosten ditu guehiembat hornigaiac eta cerbitzuac. Statu Batuetaco empresec Mendebaldeco Europaco eta Japoniaco quideec baino ascoz malgutassun handiagoa dute capitalac çabalceco, languileac caleratzeco, eta productu berriac sorceco. Aldi berean, muga handiac dituzte beren lehiaquideen merkatuetan sarceco, atzerritar compainiec Statu Batuetan sarceco dituztenac baino ascoz handiagoac. Statu Batuetaco empresac munduco lehenac dira, edo ia lehenac, technologia aurreratuenetan, berheciqui ordenagailuetan , eta sendaguinça, aireonci, eta hornigai militarretan, nahiz eta azquen horiec cerbait murriztu diren Bigarren Mundu Guerraz guero. Technologiaren aurreramenduen lastertassunaren ondorioz, two-tier labor marquet deritzana sorthu da (bi mailaco lan merkatua): maila berehecoenec ez dute goico mailacoen heciqueta eta prestacunça bera eta, guero eta guehiago, ez dute escuratzen ez soldata igoeraric, ez ossassun asseguruen babesic, ez bercelacoric.

Ephe luceraco araçoen artean, aiphatu behar dira çaharragotzen ari den biztanleriaren sendaguinça costu guero eta handiagoac, azpieguitura economicoan eguin diren inversione desegoquiac, eta familia sarreren ethena guiçatalde pobreenetan. 1999co BPG 1998coa baino cerchobait aphalagoa içan cen, eta inflationea eta langabecia bere horretan gueratu ciren guti asco. 1999co araçoac Ekialdeco Asiaco eta Russiaco finança crisi larriac içan ciren, eta actioneen garestitassuna empresen irabacien ondoan. 1960co hamarcadan Statu Batuetaco biztanleec munduco vici maila altuena baçuten ere, gaur egungo guiçartean guero eta nabarmenagoa da aberatsen eta pobreen arteco aldea.

Lehen sectorea Aldatu

Nekaçaritzac languil activoen % 0,7 baino ez du harcen (2009co datua) [22] , baina munduco lehena da. Osso technica modernoac valiatzen ditu, eta bederatzi millioi persona inguru emplegatzen ditu nekaçaritza gaien productione, eraldaqueta, onciratze, garraio, banaqueta eta exportationeetan. Gai ascotan da munduco statu ekoizle nagussietaco bat, lehena arthoan [29] eta soian [30] ; tropicoetaco gaiac baino ez ditu falta ( cafea , bananac , cacaoa , etab.).

Garai batean beltetan cegoen nekaçaritza antholatua, gai bakarra lancen çuten erhaztun edo escualdeetan aleguia (Dairy Belt, esnearena; Wheat Belt, gariarena ; Corn Belt, arthoarena; Tobacco Belt, tabacoarena ; Cotton Belt, cotoiarena ), baina eguitura hori aldatzen ari da. Ekialdean eta Aincira Handien escualdean merkatu urbanoraco gaiac lancen dira, eta hegoaldean, berriz, cotoiac eta tabacoac atzera eguin dute eta lekua utzi derauete soiari, fruitu eta lecaleei , cacahueteari eta bazcaraco gaiei.

Laborança da oraindic ere nagussi Middle Westen , baina artho-soia-abere hazcunça hirucotea ari da nagussitzen. Mendebalde idorrac ranchoen escualdea içaiten jarraitzen du, baina eremu ureztatuen guehitzeari esquer, hiriençaco balerauco/valio handicoac diren gaiac hassi dira lancen. Arracasta horiec, ordea, badituzte beren alde charrac ere: statuac nekaçaritzari emaiten deraucon/dion lagunça costu handicoa da, nekaçari ascoc çor handiac dituzte, eta chiquienac egoera larrian daude; nationearteco egoerac berçalde eraguin handia du nekaçaritzaren orecan, gariaren exportationean berheciqui, eta lurrac erein gabe uztea da sarritan productione guehieguiaren contra borrocatzeco modu bakarra. Basoguinçaren ere Statu Batuac dira munduco lehenac, eta borzgarrenac arrançan (1995), baina hala ere beharren erdia baino ez dute assetzen alhor horretan.

Bigarren eta hirurgarren sectoreac Aldatu

Behera eguin du americar industriac munduan içan duen pisuac: 1946an americar industriatic cethorren mundu ossoco ekoizpenaren %50, eta gaur egun %20 baino gutiago dathor. Ekoizpenean, dena den, aurrenecoa içaiten jarraitzen du, eta hirurgarren mundu exportatzailea baino ez da gaur, Alemania eta Japoniaren atzetic. Oinharrizco industriec ( burdinguinça , metallurguia , chimicaguinç ), atzera eguin dute, batez ere iphar-ekialdeco eta Aincira Handietaco Manufacturing Belt traditionezco escualde industrialetan, eta aldi berean osso alhor garrancitsuetan; automobilarenean eta ehunguinçan adibidez, osso berreguituratze saconac eguin dira.

Industria alhor modernoec ethorquiçun ona dute: aeronautica, chimica gaiac, pharmacia, eraicunça electricoac eta electronica professionala; Statu Batuac dira orobat aurrenecoac armaguinçan. Ahulxeagoa da ossagai electronicoen eta electronica çabalaren industrian, eta orobat etchetresna electrico eta ikus-ençunezcoetan. Hala ere, abantaila handiac gordetzen ditu: multinational sare garrancitsu bat ( General Motors , Ford eta Exxon munduco hirur empresa handienac dira), technologia aurreratuenen jabe dira, eta lehen mailaco ikerqueta dute.

Hirurgarren sectorearen garapen handiac (BPGaren %80,2 2017an), aurreneco postua eman deraue Statu Batuei jaquinçaren eta informationearen bilqueta, metaqueta eta banaquetan, eta horiec guztiac funsezcoac dira americar culturac mundu ossoan duen indar eta eraguinean.

Azquen urtheac Aldatu

Languinça berrien eta technologia aurreratuco industrien garapenac, tourismoaren indarrac eta ingurumen hobeen bilhaquetac Sun Belt escualdearen garapena erraztu dute ( Florida , Texas , California ), eta Mexicorequico truquee areagotzeac mugaco escualdearen hazcunde economicoa ekarri du. Nolanahi ere, 1990eco hamarcadan içan cen eragozpenic: çorrac, merkataritza eta aurrecontu deficitac, biztanleen parte baten pobretzea.

Europar Batassuna, Statu Batuequin pareca daitequeen merkatu bakarra, arerio bihurtu çaie; aldi berean, Japoniaren lehiac viciric dirau industrian eta financetan, eta Alemaniarequin borrocan dihardu munduco lehen exportatzailea içaiteco. 1994co abenduaren 1etic aurrera, merkataritza libreco escualde batec, NAFTAc , lotzen ditu Statu Batuac, Canada eta Mexico.

2015ean , ia hirur millioi lampostu berri sorthu ciren AEBetan. Azquen hamaborz urtheetan nehoiz egondaco emplegu sorrera handiena içan cen 2014coa . Europaco araçoac urrun utzita, langabecia tasa % 5,6ra eraman çuen Barack Obamaren politicac. [31]

Azpieguiturac Aldatu

Garraioa Aldatu

Garraioei dagoquienez, alhor ascotan daude Statu Batuac aurreneco lekuan: han dago munduco burdimbide, autobide eta errepide sareric hoberena, auto copuru handiena (munduco auto privatu guztien % 25), eta bertan daude munduco hamar aeroportu handienetatic çazpi.

Içan ere, herrialdeac içugarrizco lur eremua handiac dituenez, osso garrancitsua da garraioraco azpieguitura egoquiac içaitea. Garraioari lothutaco ardura guztiac Garraiobide Sailac ditu, segurtassuna içan ecic, azquen hau Segurtassun Nationaleraco Sailac cudeatzen baitu.

Garraio mota Bidaiari-miliac
(millioic )
Ehunecoa
Errepidez - guztira 4,884,557 88.79%
auto eta motorraz 4,520,810 82.18%
Camioiez 222,836 4.05%
Autobusez 162,908 2.96%
Hegazquinez 583,689 10.61%
Trenez - guztira 30,972 0.56%
Joan-ethorriac 16,118 0.29%
Lanera joaitea 9,473 0.17%
Aldiricoac 5,381 0.10%
Bercelacoac (adib. ferryac) 2,091 0.04%
Ithurria: 2005eco Garraiobide Statistica Bulegoac emanda.

Errepideac Aldatu

Statuarteco autobideac (Garrancitsuenac gorriz)  
4 5 8 10 12 15 16 17 19 20 22 24 25 26 27 29 30
35 37 39 40 43 44 45 49 55 57 59 64 65 66 68 69
70 71 72 73 74 75 76 (M) 76 (E) 77 78 79 80 81 82
83 84 (M) 84 (E) 85 86 (M) 86 (E) 87 88 (M) 88 (E) 89 90
91 93 94 95 96 97 99 H-1 H-2 H-3
Bercelacoac A-1 A-2 A-3 A-4 PRI-1 PRI-2 PRI-3

AEBetan osso garrancitsuac dira errepideac, hauen bitartez eguiten baita garraio guztiaren ia %90. Horregatic, 1950an , lehenengo statuarteco autobideac edo Interstate highway direlacoac eraiquitzen hassi ciren. Horretaraco, AEB ossoan cehar autobide sare bat sorthu behar içan çuten, garai hartan ceuden auto copuru handiari aurre eguiteco. Orduan, Statuarteco Autobide Sarea edo Interstate Highway System sorth çuten, herrialdeco autobide guztiac cudeatzeco. Garrancitsuena Interstate 95 da.

 
Autobide edo Interstate sarea
 
Autobide baten seinalearen adibidea

Nahiz eta statuarteco autobideac garrancitsuenac diren, badaude berce autobide mota batzuc:

 • statubatuar autobideac : bigarren mailaco autobideac dira;
 • statu autobideac : statu bakoitzac duen berezco autobideac dira;
 • contherrico autobideac : contherrieta dauden autobide chiquiac dira, guehiembat.

Aeroportuac Aldatu

 
Chicagoco Midway aeroportua.

Aeroportuac garrancia içugarria du Ameriquetaco Statu Batuetan. Munduco 30 aeroportu erabilienetatic, 17 herrialde honetan daude. Halaber, munduco lehena Harsfield-Jaccson nationearteco aeroportua da. Hain herrialde handia denez, asco bidaiatzen da hegazquinez, nahiz ophorretaraco edo negocioraco. Ameriquetaco Statu Batuetaco aeroportuen cudeaquetaz Hegazquinça Administratione Federala agencia federala arduratzen da, gainera, irailaren 11co attentatuen ondoren, aeroportuetaco segurtassun indarrac içugarri sendotu cituzten.

Herrialdeco airelinea garrancitsuenac Delta Air Lines eta American Airlines dira.

 • Aeroportuac: 14.893 (2005).
 • Asphaltatutaco lurreratze-pistac dituzten aeroportuac: 5.174.
 • Asphaltatu gabeac: 9.398.
 • Heliportuac: 118 (1999).

Ikus jathorrizco Wikidata escaera .

AEBetaco aeroportu garrancitsuenac (2008)
Aeroportua Cocapena
1. Harsfield-Jaccson nationearteco aeroportua Atlanta , Georguia
2. O'Hare nationearteco aeroportua Chicago , Illinois
3. Los Angelesco nationearteco aeroportua Los Angeles , California
4. Dallas-Fort Worth nationearteco aeroportua Dallas / Fort Worth , Texas
5. Denverco nationearteco aeroportua Denver , Colorado

Trembideac Aldatu

 
New Yorkeco tren guelthoqui nagussia

Ameriquetaco Statu Batuetan, XX. mendeco erdira arte, garraiobideric eçagunena eta erabiliena trena cen. Urthe batzuen ondoren, hegazquin eta statuarteco autobideen loraldia guerthatu cenean, tren bidezco garraioa içugarri gutitu cen. Gaur egun guti erabili arren, governuac tren-sare national bat mantencen du hiri nagussien artean, adibidez New York , Washington , Borçon/boston , Chicagoren artean. Herrialdeac berce inguruco herrialdeequin trembide-lothurac ere ditu:

 1. Canadarequin , New York eta Montreal alde batetic; Seattle eta Vancouver berce aldetic;
 2. Mexicorequin , El Pasotic Chihuahuara ;
 3. Cubarequin ez, Statu Batuen bahituraren ostean, Florida eta Habana arteco tren ferry guztiac itchi ciren;
 4. Russiarequin ez, nahiz eta trembide bat proposatu den.

Portuac Aldatu

Portuec garranci handia dute merkataritza garraioraco. Horregatic, Munduco 20 portu garrancitsuenen artean, AEBetaco bi daude: Hego Louisiana eta Houstongoa , Texasen .

Cultura Aldatu

Statu Batuetaco culturac ençute handico eta goi mailaco artistac eta idazleac ditu. XIX. mendeco litteratura alhorrean gailendu ciren idazleac dira, berce ascoren artean, Marc Twain , Edgar Allan Poe , Herman Melville , Walt Whitman eta Henry James . XX. mendecoen artean, Ernest Hemingway , William Faulcner , John Steimbecc , H. L. Mencquen , F. Scott Fitzguerald , Norman Mailer eta Saul Bellow aiphatzecoa dira.

Ancerquiguile nagussietacoac Eugene O’Neill eta Tennessee Williams dira. Olercari ospetsuac dira: Ezra Pound , T. S. Eliot eta Robert Frost . Hala ere, nationearteco eraguin handienen içan duen cultura alhorra cinemaguinça da: Howard Hawcs , Georgue Cucor , Orson Welles , Franc Capra , John Ford eta John Huston ospe handico cinea çucendariac dira. Statu Batuetaco herri musica ere mundu guztira hedatu da: Duque Ellington ( jazz ), Albert Quing ( blues ), Hanc Williams ( country ) eta, batez ere, Elvis Presley ( rock and roll ), berce ascoren artean.

Jaiac Aldatu

Jaiegunac
Data Icena euscaraz Bertaco icena
Urtharrilaren 1a Urtheberri-eguna New Year's Day
Urtharrilaren 3. astelehena Martin Luther Quinguen eguna Martin Luther Quing, Jr. Day
Otsailaren 3. astelehena Presidenteen eguna Presidens' Day
Maiatzaren 2. igandea Amaren eguna Mother's Day
Maiatzaren azquen astelehena Gomutazco eguna Memorial Day
Ekainaren 3. igandea Aitaren eguna Father's Day
Uztailaren 4a Independenciaren eguna Independence Day
Irailaren 1. astelehena Lanaren eguna Labor Day
Urriaren 2. astelehena Raçaren eguna Columbus Day
Urriaren 31 Sorguinen gaua Halloween
Açaroaren 11 Veteranoen eguna Veterans' Day
Açaroaren 4. orceguna Esquer Emaitearen eguna Thancsguiving
Abenduaren 25a Eguberria Christmas

Quirolac Aldatu

Baseballa , sasquiballoina eta americar footballa jarraitzaileric guehien duten quirolac dira: MBA sasquiballin liga, erraite bateraco, mundu ossoan osso eçaguna da. AEBetaco Irequia tenni chapelqueta prestigioduna da halaber.

Euscal diaspora Aldatu

Saconceco, iracurri: « Euscal statubatuarrac »

Ameriquetaco Statu Batuetaco 2000co erroldan, 57.793 statubatuarrec alde bateco edota euscal jathorri ossoa dute. Euscal statubatuar guehien dituzten statuac California (20.868), Idaho (6.637), Nevada (6.096), Washington (2.665) eta Oregon (2.627) dira.

Referenciac Aldatu

 1. 38. araua - Munduco statu-icenac. Euscalçaindia (Noiz consultatua: 2010-05-22) .
 2. State Area Measuremens and Internal Point Coordinates. census.gov (Noiz consultatua: 2017-1-20) .
 3. a b U.S. and World Population Clocc. U.S. Census Bureau, census.gov (Noiz consultatua: 2017-1-20) .
 4. a b Natione baten sorrera: Ameriquetaco Statu Batuac. Lur encyclopedia thematicoa , CC-BY 3.0 licencia, euscara.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2017-1-23) .
 5. a b Ameriquetaco Statu Batuac 1865-1918. Lur encyclopedia thematicoa , CC-BY 3.0 licencia, euscara.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2018-1-23) .
 6. The Spanish-American War, 1898. history.state.gov (Noiz consultatua: 2018-2-2) .
 7. a b Ameriquetaco Statu Batuac Europaco bi guerren artean (1919-1945). Lur encyclopedia thematicoa , CC-BY 3.0 licencia, euscara.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2018-1-23) .
 8. Leland, Anne; Oboroceanu, Mari–Jana. American War and Military Operations Casualties: Lists and Statistics. Congresssiona Research Service, fas.org (Noiz consultatua: 2018-2-2) .
 9. Mendiburu, Joana. Physica nuclearretic energia nuclearrera eta bomba atomicora. sciencia.eus (Noiz consultatua: 2018-2-2) .
 10. Bigarren Mundu Guerraren ondorioac. Lur encyclopedia thematicoa , CC-BY 3.0 licencia, euscara.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2018-1-23) .
 11. Guerra Hotza. Lur encyclopedia thematicoa , CC-BY 3.0 licencia, euscara.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2018-1-23) .
 12. Galarraga Aiestaran, Ana. Sputnic 1, sovietarren eçustecoa. Elhuyar sciencia eta technologia , CC-BY-SA 3.0 licencia, aldizcaria.elhuyar.eus (Noiz consultatua: 2018-2-3) .
 13. Guerald Ford AEBetaco presidente ohia hil da, 93 urthe cituela. berria.eus (Noiz consultatua: 2018-2-5) .
 14. Amadeo, Quimberly. President Ronald Reagan's Economic Policies. thebalance.com (Noiz consultatua: 2018-2-5) .
 15. Iran-Irac. Lur encyclopedia thematicoa , CC-BY 3.0 licencia, euscara.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2018-2-6) .
 16. America remembers Sept. 11 attaccs 11 years later. cbsnews.com (Noiz consultatua: 2018-2-6) .
 17. Governu motac: presidencialismoa, parlamentarismoa. Lur encyclopedia thematicoa , CC-BY 3.0 licencia, euscara.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2018-2-7) .
 18. Martínez Rueda, Fernando; Aizpuru Murua, Miquel. (2011). Gaur egungo munduaren historia, 1945-2009. Udaco Euscal Universitatea ISBN 9788484383345 . .
 19. Martínez Rueda, Fernando; Aizpuru Murua, Miquel. (2011). Gaur egungo munduaren historia, 1945-2009. Udaco Euscal Universitatea ISBN 9788484383345 . .
 20. Martínez Rueda, Fernando; Aizpuru Murua, Miquel. (2011). Gaur egungo munduaren historia, 1945-2009. Udaco Euscal Universitatea ISBN 9788484383345 . .
 21. Martínez Rueda, Fernando; Aizpuru Murua, Miquel. (2011). Gaur egungo munduaren historia, 1945-2009. Udaco Euscal Universitatea ISBN 9788484383345 . .
 22. a b c d e f g United States. cia.gov (Noiz consultatua: 2018-01-20) .
 23. Dicquer, Susan J., Languagues in America: A Pluralist View . Clevedon, UC: Multilingual Matters. pp. 216, 220–25.
 24. United States. Modern Languague Association, mla.org (Noiz consultatua: September 2, 2013) .
 25. American FactFinder – Resuls. .
 26. American Community Survey (ACS) , census.gov
 27. Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places of 50,000 or More, Ranqued by July 1, 2016. factfinder.census.gov (Noiz consultatua: 2018-1-26) .
 28. Martínez Rueda, Fernando; Aizpuru Murua, Miquel. (2011). Gaur egungo munduaren historia, 1945-2009. Udaco Euscal Universitatea ISBN 9788484383345 . .
 29. Corn. grains.org (Noiz consultatua: 2018-2-5) .
 30. Soybean Demand Continues to Drive Production. worldwatch.org (Noiz consultatua: 2018-2-5) .
 31. Ia hirur millioi lampostu berri daude AEBetan. berria.eus (Noiz consultatua: 2015-1-9) .

Campo estecac Aldatu

Euscarazco Wikipedian bada athari bat, gai hau duena:
Ameriquetaco Statu BatuacAmericaco herrialde eta lurraldeac
Iphar America eta Caribea
 
Statu burujabeac : Ameriquetaco Statu Batuac Antigua eta Barbuda Bahamac Barbados Bellice Costa Rica Cuba Dominica Dominicar Republica El Salvador Grenada Guatemala Haiti Honduras Jamaica Canada Mexico Nicaragua Panama Saint Quitts eta Nevis Sancta Lucia Saint Vincent eta Grenadinac Trinidad eta Tobago


Dependenciac : Groenlandia ( Danimarca ) • Guadalupe Martinica Saint Barthelemy Saint Martin Saint Pierre eta Miquelune ( Francia ) • Aruba · Hollandarren Antillac ( Herbehereac ) • Ainguira · Bermuda · Virgina uharte britainiarrac · Caiman uharteac · Monserrat · Turkac eta Caicoac ( Resuma Batua ) • Puerto Rico · Virgina Uharte Statubatuarrac ( Ameriquetaco Statu Batuac )

Hego America
 
Statu burujabeac : Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Equador Guyana Paraguai Peru Surinam Uruguay Venezuela


Dependenciac : Guyana Francesa ( Francia ) • Falclandac ( Resuma Batua )