Alfonso I.a Naffarroacoa

Alfonso I.a batzuetan Alfonso Borrocalaria beçala eçagutua [1] [2] ( 1073 Poleñino , 1134co irailaren 7a ), [3] Aragoi eta Iruñeco reguea içan cen ( 1104 - 1134 ).

Alfonso I.a Naffarroacoa


Gaztelaco Resumaco Quing of Castile (Iure uxoris) (en) Itzuli

1109 - 1115

Leongo Resumaco Quing of León (iure uxoris) (en) Itzuli

1109 - 1115

Galiciaco Resumaco Galiciaco reguea

1109 - 1115
Ribagorçaco contherriaco Ribagorçaco condea

1104 (egutegu gregorianoa) - 1134 (egutegu gregorianoa)
Petri I.a Naffarroacoa - Ramiro II.a Aragoicoa

Aragoico Resumaco Aragoico monarcha

1104 - 1134
Petri I.a Naffarroacoa - Ramiro II.a Aragoicoa
Iruñeco Resumaco Iruñeco reguea

1104 - 1134
Petri I.a Naffarroacoa - Garcia V.a Ramiritz
Vicitza
Jaiotzaco icen-deithurac Alfonso Sánchez
Jaiotza Aragoico Resuma , 1073
Herrialdea   Aragoico Resuma
  Iruñeco Resuma
Heriotza Poleñino 1134co Irailaren 7a (egutegu gregorianoa) (60/61 urthe)
Hobiratze lekua Chapel of Saint Bartholomew (Huesca) (en) Itzuli
Familia
Aita Anso V.a Naffarroacoa
Ama Felicia Roucycoa
Ezcontidea(c) Urraca Gaztelacoa (1109 (egutegu gregorianoa) -  1115)
Seme-alabac
Anai-arrebac
Leinua Ximeno etchea
Royal house of Aragon (en) Itzuli
Hezcunça
Hizcunçac Erdi Aroco aragoiera
gaztelania
Jarduerac
Jarduerac aguintaria eta Milles Christianus (en) Itzuli
Lan nabarmenac
Icengoitia(c) el Batallador, el Bataller eta Borrocalaria
Cerbitzu militarra
Parte hartutaco gathazcac Cutandaco gudua
Baionaco setioa (1130-1131)
Valtierraco gudua
Zaragozaco erreconquista
Fragaco gudua
Military expedition of Alfonso I of Aragon through Andalusia (en) Itzuli
battle dels Alcalans (en) Itzuli
battle of Arnisol (en) Itzuli
Siegue of Larida (en) Itzuli
Siegue of Morella (en) Itzuli
Candespinaco gudua

Aita Anso V.a Ramiritz ( Aragoi eta Iruñeco reguea 1063 eta 1094 artean) eta ama Felicia Roucycoa cituen [4] . Thronua lorthu çuen Petri I.a anaiordea hil cenean. Musulmanen aurkaco borrocan nabarmendu cen, Zaragoza conquistat eta guero bere resuma bikoiztuz. Urraca Gaztelacoarequin ezcondu baitzen, aldi batean Gaztelaco Resuma governatu çuen. Hori cela eta 1109 eta 1114 artean «Gaztela, Toledo, Aragoi, Iruñea, Sobrarbe eta Ribagorçaco regue eta emperadore » titulua aldarricatu çuen, nobleteriaren beraren aurkaco jarrerac ezconça baliogabetu çuen arte. Bere garhaipenec sona handia eman ceraucoten/cioten Erdi Aroan cehar eta XIV. mendeco San Juan de la Peñaco chronicac honela cioen naffar-aragoieraz : « clamabanlo don Alfonso batallador porque en Espayna non ovo tan buen cavalllero ke veynte nueve batallas venció », hau da, «On Alfonso Borrocalaria deitzen ceraucoten/cioten Espainian hogueit bederatzi gudu irabaci cituen berce çaldizco hoberenic ez cegoelaco». Bere campainetan Cordoba , Granada eta Valenciaco atheeta içan cen eta, berceac berce, Valtierra , Cutanda edo Culleraco guduetan, musulmanac mendean hartu cituen.

Hilcean bere vicitzaren passadiçoric eztabaidatuenetarico bat jaço cen: resuma militar ordenen artean banatu çuen. Hau nobleec ez çuten onharcen eta resuma bitan çathitu çuten, Ramiro II.a Monjeac Aragoico Resuma [5] eta Garcia V.a Ramiritzec Iruñeco Resuma jaraunsi cituzten.

Biographia Aldatu

Ume eta gaztaroa Aldatu

 
San Pedro de Siresaco monasterioa , Echo Ibarra , Alfonso Sanchez infantearen escola.

Aita 1063 eta 1094 artean Aragoi eta Iruñeco reguea cen Anso V.a Ramiritz eta ama Felicia Roucycoa [6] cituen. Reguearen lehensemea ez cenez, umea cenean Huescaco Pyreneoetan , Echo Ibarran hain çucen ere, dagoen San Pedro de Siresaco monasteriora bidali çuten «lettrac» eta arte militarrac ikasteco Petri I.a Naffarroacoa bere sasi-anaiaren erreinaldian jauncho feudala içaiteco. Lope Garches «Erromesa» çuen haurçaina [7] , guer bere cerbitzuac esquerceco asmotan regueac Pedrolaco jaun bilhacatuta.

Infantea cenean, Alonso Sanchez (horixe baitzen cembait aguiritan aguercen cen bere icena) Cinco Villas eta Jacetania escualdeetan dauden Biel , Luna , Ardenes eta Bailo herriac governatu cituen, guztiac musulmanen lurraldeetatic hurbil ceudenac. Aitarequin batera, Huescaco conquista ( Alcorazco gudua , 1096 ) eta Valencia aldean El Cid almorabideen aurka lagunceco expeditioneetan aritu cen.

Hala ere, lehendabicicoz bere aita- 1094an Huescaco setioan- eta bigarrenez Petri I.a bere sasianaia - 1104an - hil ciren. Petriren seme-alabac ere Elisabeth ( 1103 ) eta Petri ( 1104 ) hilac ciren. Ferrante (edo Fernando), Alfonsoren anai handia, duela guti hila ere cenez, regue berria bilhacatu cen.

Erreinaldiaren hassiera Aldatu

Ribagorçaco contherrian cegoen Arango haranean anaia hil cenean, jaioberria cen Aragoico resumac Erdialdeco Pyreneoetaco hiri nagussia, Huesca ( 1096co Alcorazco gudua eta guero) eta 1100ean Barbastro , Sariñena eta Boleya conquistaturi cituen. Tamalez, 1104an Tamarite de Litera setiatzean porrot eguin eta conquista berriac galcecotan cegoen. Harresiac cituzten hirietan setiatuac içanda, escarmentu guti çuten. Nationeartean ia ez çuten lagunçaric: Urguelleco contherria ohico alliatua içan cen eta bercetic Guenovaco Republicac Tortosa setiatzeco saiaqueran cembait galera jarri cituen. Alfonsoc anaiaren çucendaritzapean içan cen campaina hauetan. Ekialdetic ez çuen muga fincoa Cataluniaco contherriequin , hala ere, orduco aguirietan, 1108 eta 1134 artean, Alfonso « Pallars eta Aranen reguetzat jotzen çuten. [8] Mendebaldean, gainera, Iruñeco Resumac galdu berriac cituzten Rioxa , Araba eta Bizcaia Gaztelaco Resumaren escuetan.

Koroatu çuten eta berehala, Zaragoza conquistatzeco pausoac emaiten hassi cen. 1105ean , koroatua içan eta urthebethe passa ondoren, Ejea hartu eta foru eman ceraucon, foru horri esquer hiribilduac icenaz aldatu çuen eta de los cavallleros bilhacat cen. Cavallleros hori ( euscaraz çaldunena ) biztanle guztiac çaldun bilhacatu cituelaco içan cen. Urthe hartan ere musulmanen escuetan gueratzen ciren Cinco Villas escualdeco herriac conquistatu cituen: Deustia eta Sádaba . Horrela, mendebaldetic Ebro harana itchi çuen. Seguidan Zaragozatic hurbil Al-Mustain II.a reguea erassotzeco gaztelu bi eraiqui cituen. Batac Gurutzadetan erabilcen cen goiburu çuen icena- Deus lo vol , guer egungo Juslibol toponimoa sorthuco çuena- eta bercea El Castelllarren [9] .

Ipharraldetic ere setiatu çuen Zaragoza. Hoya de Huesca eta Monegros guztiz conquistatu eta Barbastro eta Monzón tincatu cituen. 1107an Tamarite de Litera eta San Esteban de Litera conquistat cituen, Petri I.ac lorthu ecin çutena. Sartaldeco Cerrendaren çath bat eta egungo Lleidaco provincia , berriz, oraindic musulmanen escuetan ceuden. Horrela Ebron eta Cincan eta oraindic musulmanen escuetan ceuden Fragan eta Mequinençan fincatu cituen bere mugac.

Ezconça eta politica Gaztelan Aldatu

 
Alfonso VI.a Gaztelacoa , Alfonsoren aitaguinharreba.

1104an koroatu eta berehala, Resuman araço dynasticoa sorthu çuten: regue berriac hogueita hamar urthe baino guehiago cituen, ez cegoen ezconduta eta, gainera, bere leinuan viciric cegoen bakarra, bere anaia Ramiro elizguiçon cen. Bere ezconça, beraz, Raison d'État bilhacat cen. Inguruco Resumetan bilhatu eta azquenecoz Alfonso VI.a Gaztelacoaren alaba alharguna, Urraca , ezconcea erabaqui çuen [10] . Horrela Gaztelaco regueac bere suhiengan lagunça militarra ez ecic, fincotassuna ekialdeco muguetan eta bere araço dynasticoan erançuna ere lorthu cituen. Atzerritic cethorren prince bat ezcondu ondoren, bere alaba eta ondorengoac ez çuen auqueratu behar Gaztelaco Resuman ceuden alderdi aristocraticoen artean.

Ança denez, ezcondu baino lehen, Urraca eta Alfonsoc berceren lurraldeetan elkarri soberana potestas hainçatesten çuen ituna signatu çuten. Horrela, Alfonso bere emaztearen lurraldeetan reguequide berceric ez cen bilhacatuco. Hala ere, laster hassi cen bere aurkaco jarrerac nobleteriaren artean, batez ere Galicia eta Leongo resumetan . Bertaco nobleteriac Urracac lehendabicico ezconçan Raimundo Borgoinacoarequin içandaco Alfonso princearen escubideac colocan ceudela uste çuen. Donejacue Bidean Alfonso VI.aren erreinaldian fincatutaco Borgoinaco elizguiçone , batez ere, bere escubide eta erregaliac arriscuan ikusten cituzten. Era berean, naffar monarchac cituen burguesiaren aldeco politiquec erabat murriztu ditzaquete aiphatutaco erregaliac. Oppositioneac Pascoal II.a Aita Sanctuarequin harreman ecin hobeac cituztenez, ezconça indargabetzea lorthu çuten. Gaztelaco chronistec « mal-habitas bodas » ( euscaraz : "ezconça madaricatuac") deitzen ceraucoten/cioten biac Anso III.a Nagussiaren birbilobac içanic incestu -harremanençat çutelaco.

Ezconça Monzón de Camposco gazteluan 1109an egui çuten, Urracaren aita hil cen urthe berean, Petri Ansurez gazteluçaina aitabitchia içanic [11] . Adituec ez daquite Alfonso VI.a hil baino lehen edo hil eta guero içan cenetz.

Aitaguinharreba hilcean, Alfonsoren regue ezcontidearen politica porrota içan cen. Laster saritu cituen meritu militarrac leinu çaharrac alde batera utzita. Gainera, nobleen artean bere onharpenic eça cela eta, burguesia hassiberria oinharritu cen, antagonismo areagotuz. Urracac, berriz, "gaztelarragoa" içanic, burguesen aurka eguin eta noblecia-gorthea ossatu çuen. Alfonsoc Donejacue bidean hiribilduac eratzea alde bateco erabaquia hartu çuenean, merkataritza bulçatzeco asmotan, bertocoec (regue atzerritar baten sudur-sarcetzat çutelaco) hasserretu eta nobleteriac Urracaren lagunça bilhatu çuen.

 
Urraca Gaztelacoa , XII. mendeco retratua .

Alfonso gaztelua eta gothorlekuac leial cirenei emaitea bere politicari lothu ceraucon: aragoiarren aldeco nobleac, guduen veteranoac eta çaldun cinçoac, aragoiarrac içanda ere. Honec areriotassuna areagotu çuen Gaztelaco Resuman . Gorthean botherea galcen ari cirela eritzi eta laster hassi ciren reguearen aurkaco azpijocoac. Errieta eguiteco lehendabicicoa Candespinaco condea cen Gomo Gonçalez içan cen. Reguearen aurka alchatu ez bacen, cembait galiciar nobleec bai.

Alfonsoren erançuna, guda ascoetan içandaco gudari veteranoa, borthitza içan cen. Naffar-aragoiar gudarosteec matchinoen aurka bidali eta porrota latza eçarri ceraueten Monterrosoco gazteluan 1110 . Horrela, Bathaiatzaileac bere aurkaco matchinadac armaren bitartez çaphalduco çuenaren meçua çabaldu eta oppositioneac berrantolatzeari lothu ceraucon. Hurrengo urtheetan tensione militarra nabarmendu cen. Horrec aprovechatzeco asmotan, Al-Mustain Zaragozaco thaifaren regueac bere aurka eguin eta 1110ean Valtierraco guduan mendean hartu çuen.

1110 eta 1111 artean, Candespinaco condeac reguinari Alfonso princea regue icendatzea escatu ceraucon, Alfonsoren aurkaco nobleteriaren matchinada babes ceçan. Ekinça honec aragoiar monarchac eta alderdi Gaztela çaleen arteco liscar politicoa guda irequi bilhacatu çuen. Alfonso I.aren içaera gogorra, politican trebetassunic eça içaitea eta bere emaztearen içaera ezberdinac (orduco chronica gaztelarrac, Alfonsoren contracoac, Urracac Alfonsoc «ahoz eta oinez» jo ceraucola cioela deraucote/diote) ezconçaren porrota bulçatu çuten. Alfonso Urraca eta condearen guerthutassuna desleialtassunçat hartu baçuen ere, ez çuen arbuiatu. Hala ere, alde batetic Bernardo Clunycoa Toledoco arçapezpicuac aita sanctuari escainitaco indargabetzea eta, bercetic, reguina bere etsaiequin batera bere contra azpijocoac eguiten içaiteac Alfonso reguina governatzeco gai ez cela declaratu eta Zaragozatic guertu cegoen El Castelllar gazteluan içan çuen preso. Urracac gaztela-leondar gothorlekuen jabeei bere senharraren aguinduac ez bethetzeco aguindu eta Alfonsoc naffar eta aragoiar gudarosteac erabili cituen Gaztelaco Resuma invaditzeco, bakarric Portugalgo condeen lagunça içanic [12] . Nahiz eta Leon eta Gaztelaco armadac içan ez, Condespinaren alderdia mendean hartu eta aste gutitan Palencia , Burgos , Osma , Sahagún , Astorga eta Ourense conquistat cituen, bere etsaien harriduraraco.

Mendebaldean cegoela aprovechatuz, Gomo Gonçalez condeac El Castelllar setiatu, Urraca reguina ascatu eta Sahagúnera eraman çuen. Hori jaquitean, Alfonsoc cigor-expeditionea antholatu eta hegoalderanz eraman çuen bere armada. 1111an Toledo hartu eta Alfonsoc Bernardo Clunycoa etsai-arçapezpicua ordezcatu çuen [13] 1111co urriaren 26an , egungo Segoviaco provinciaco Fresno de Cantespinon Candespinaco guduan Alfonsoren naffar-aragoiarrec eta Henrique I.a Portugalgoac çucendutaco portugaldarrec Urraca eta Candespinaren gudarosteac mendean hartu çuen. Condearen heriotzac reguina egoera larrian utzi eta senharrarequin adisquidetu eguin behar içan çuen [14] .

1112an Pascoal II.a Aita Sanctuac indargabetzearen mehatchua official bihurtu eta regue-reguinari elkarrequin jarraitzen baçuten escumicatuco ciratequeel erran cerauen/cien. Alfonso, ceharo elizcoia cena, reguinari behin bethico uko eguiteco aprovechatu çuen. Egoera official bihurceco 1114an Palencian concilio bat eguin çuten. Alfonso Aragoi eta Iruñeco resumac mantendu cituen eta Ebro ibarra erreconquistatzeari ekin ceraucon. Horrela, 1109 eta 1114 artean Gaztelaco Resuman borrocan içan ondoren, berriro Saraqustaco thaifa conquistatzer lothu ceraucon. Hala eta guztiz ere, Gaztelaco reguearena ez ecic Leongo Resumaco traditionen ohiturazcoa cen imperator totius Hispaniae titulua ere erabilcen jarraitu cituen.

Zaragozaco conquista Aldatu

Saconceco, iracurri: « Zaragozaco erreconquista »

Erreconquistan 1110ean baino ez çuen hartu parte içan- Valtierran Al-Mustainen erassoa gueldituz- Alfonsoc Zaragoza conquistatzeari ekion cerauconean. Helburu berria eusteco asmotan, Gurutzadetatic ethorr berria cen Gaston IV.a Biarnocoa elkarrhizquetau eta Pyreneoez haraindico alliança fincatu çuten. Lehendabicicoz, 1117an , Ribera conquistatzear lothu eta musulmanec duela guti occupatutaco Fitero , Corella , Murchante , Cascante , Monteagudo eta Cintruénigo berrescuratu cituen. Inguruco mendiec parçuergo bilhacat cituen.

 
Zaragozan dagoen Alfonso I.aren statua bat.

Historialariençat çaila da chronologia cehatza eçarcea, baina Ribera berrescuratze ari cela edo campaina hassi baino lehen, hau da 1117 edo 1118co hassiera , Alfonsoc Bearnora jo çuen Gaston IV.arequin cituen harremanac sendotzeco. Gaston Lur Sanctuan Gurutzadetan içandaco occitaniar gudari veteranoa içan cen, bere ohitura militar eta religiosoac Alfonsoren parecoac ciren eta bere bizconderria ere honen resumaren parean cegoen. Gainera, hiriac setiatzean escarmentua çuen ( 1099an Raimundo IV.a Tolosacoaren çucendaritzapean Jerusalen conquistat çuen [15] ), justu Alfonsoren ahultassunaren bat cena. Bere harremanac nola hassi ciren eceçaguna bada ere, laster lagun min bilhacatu ciren. Litequeena da 1117 baino lehenagoco alliança içaitea, içan ere Bearnoco bizcondea Barbastroco governadorea cen 1113an . Edonola ere, 1117 edo 1118co hassiera Bearnon eguindaco concilio batean bere alliança signatu çuten.

Gastonen eraguina edo Aita Sanctuac Gurutzaden bulda eman çuelaco occitaniar noble ascoc Zaragozaco campainian parte hartu çuten. Hala ere, orduco Occitanian oraindic 778an Carolus Handia jassandac porrota gogorazten çuten, " Errolanen cantua " eçaguna baitzen osso. Guelasio II.ac urthe horren bucaeran emandaco buldac Tolosan adostutacoa berretsi çuen. [16]

Zaragoza ( arabieraz , Saraqusta edo Madînat Al-baida , euscaraz "hiri çuria") al-Andaluseco hiri nagussienetaric bat eta orduco thaifa nagussienetaric baten hiriburua cen. Bere lurraldeac Tuteratic Tortosaraino hedatzen ciren, barnean Tutera , Huesca , Lleida , Tarragona eta Calatayud hiriac içanic, eta Valencia eta Deniaren basailutza çuen [17] . Bere harresiec Aragoico resumaren çabalpen urria eraguin çuten, Gaztela eta Leongo resumac cituzten gendez hustutaco eremu çabalen aurka. XII. mendeco hassiera Banu Hud leinuac governatzen çuen. Valtierraco guduan menderatuac içan ondoren Gaztelaco Resumaren babesa bilhatzeco pariac ordaindu behar içan cerauzquioten Urracari. Al-Mustain hil ondoren Abdelmalic bere semeac ordezcatu çuen. Bere egoera politicoa larria cen osso: ipharraldean Alfonso eta hegoaldean almorabideac cituelaco. Gaztelarrei pariac ordaindu eta guero, musulman integristenec almorabideen escuetan utzi çuten hiria, suminduta. Regueac Rueda de Jalónera ihes eguin eta Jalón ibaiaren arroan resuma chiquia sorthu çuen. Almorabideequico bere gorrotoa cela eta, Alfonso alliatu çuen hauen contra. Almorabideen governadoreac bi içan ciren: Muhammad ibn al-Hayy , Valencia El Ciden escuetatic berrescuratu çuena, ( 1110 - 1115 ) eta Ibn Tifilwit , Ibn Bayyah philosopo eta bisirrequin araçoac cituena ( 1115 - 1117 ). Alfonsoren aurkaco aitzinamendu bakarra Juslibol gazteluaren harcea cen. 1117an Ibn Tifilwit hil cenean, hiria Murciaco thaifac reguearen escuetan gueratu cen [18] .

1118co marchoan Ayerben , Alfonsoc bere armada bildu çuen: Gascoiniatic ethorritac çaldun eta jaunac, Urguell eta, Arnal Mir Pallars Jussàcoa basailu çuenez [19] [20] ciur asco Pallars contherrietati ethorritacoac eta naffar-aragoien armada. Hegoalderanz jo, Almudévar , Gurrea de Gállego eta Çuera conquistat eta maiatzaren bucaeran Zaragoza setiatu çuten. Ecer guti daquigu setioari buruz. Historialari batzuen ustetan, Romaredaco ubidetic cethorren ur -horniquet ethen çuten. Guztira bederatzi hilabethez setiatu çuten Alfonsoren osteec Zaragoza, hiriac amore eman ceçan. Neguan , aguia , aldi bateraco atzera eguitea eguin çuten athari çabalean lo eguin çutelaco. Azquenecoz 1118co abenduaren 18an hartu çuten hiria. [21] Batzuen ustez governuaren egoitza eta harresien gothorleku nagussia cen Suda dorrearen galera gogoangarria içan cen setioan.

Alfonsoc beneditarrei privilegioac eman cerauzten Aljaferia jaureguia sorceco guero Aragoico regueen egoitza içanen cena. Hiriari Totum per totum iceneco forua eman ceraucon, interes particularrac babesteco auto-defensa garatzen çuten policia secularra sorceco escubidea emaiten çuena eta talde religiosoen harremanac governatzeco aljama -systema eratzen çuena.

Musulmanec Zaragozan gueratzec escubidea çuten, errebaletan urthebethe vici baciren. Mesquitac çutic mantendu cituzten; conquista baino lehen ordaincen cituzten berce cergac mantendu cituzten, baita xaria ere. Horrela, Alfonsoc artisautza eta merkatariac mantendu nahi cituen, hiriaren despopulatze saihestuz. Mudejar hauec hirico artean osso importanteac içan ciren.

Guero, setioan parte hartutaco christauez bethe cituen medina edo alde çaharra. Bertan vici ciren 20.000 musulman inguruetatic asco gueratu ciren. Christau ethorquin berriei esquer, hiria çabaldu cen. Alfonsoc Gaston IV.a Biarnocoa , bere lagunça esquerceco, hirico jaun icendatu çuen. [22]

Ebroco hegoaldearen conquista Aldatu

Behin Zaragoza conquistatut , regueac Baxo Aragón eta Ebro harana conquistatzeari ekin ceraucon [23] . 1119an Fuentes de Ebro , Alphajarín , Tutera ( Iruñeco Resumac erreconquistat çuen azquen hiribildua ) eta Moncayoco escualdea, tartean Taraçona , (guer Gaztelaco Resumaco mugaren gothorleku bilhacatuco cena), Alhamaren harana, tartean Cervera del Río Alhama , Tudejen eta Castillon ( Naffarroaco Resumaco gazteluac içanen cirenac), Novallas , Ágreda , Magallón , Alberite de San Juan , Borja , Alagón , Novillas , Épila conquistat eta Rueda de Jalóngo resuma hiquia basailu bilhacatu çuen. [24]

1119an orduan husturic cegoen Soria berreraiqu eta bere escualdea gendeztatu çuen. Gaztelaco chronistec Alfonso VII.a Gaztelacoa cela erraiten baçuten ere, orduco aguiriac Alfonsoren escuetan cegoela açalcen dute. 1134an hil cenean, ostera, gaztelarrac berrescuratu çuen.

1120an Calatayud setiatzen ari cela, almorabideac Valenciatic ather eta Zaragoza berrescuratzeco campaina hassi cenaren berria jasso çuen. Setioa utzi eta Guilen IX.a Akitaniacoaren lagunçaz musulmanac gueldiarazteco marchan jarri çuen bere armada. Almorabideen ibilbidea Turia edo Guadalaviar ibaiaren arrotic cihoan romatarren galçada batetic cihoan, Teruel ceharcatzen çuena. Alfonsoc Jiloca ibaiaren haranean dagoen Cutanda inguruan topatu cituen [25] . Orduco Cutandaco gudua Alfonsoren garhaipen nagussitzat harcen da: XIV. mendeco Espainian oraindic "Cutanda okerragoa cen" erranmoldea erabilcen çuten lortecinac diruditen lorpenac adiarazteco. Nahiz eta gutiago içan, naffar-aragoiarrec 1120co ekainaren 17an menderatu cituzten musulmanac eta behin bethico Zaragoza mantendu çuten.

Garhaipenaren ondoren, armadac Calamocha eta Monreal del Campo , non egungo hiria eratu çuen, conquistatu cituen Calatayudera itzui baino lehen. Azquen hiri honen conquistac Jalón eta Jiloca ibaien haranen conquista bucatu çuen. Bubierca , Alhama de Aragón , Daroca eta Ariça 1120an ere hartu cituen.

1122an Monrealen orden militar bat eratu çuen, Iberiar Peninsulan lehendabicicoa cena. Honec Gurutzadetan eçarritaco Jerusalengo Milicia beçalacoa cen eta, urthe hartan Güilen Auxcoa arçapezpicuac guthun batean açaldu çuen beçala, mairuac menderatzea eta Jerusalenera itsassoa ceharcatuz cihoan bidea sorcea cituen helburuac. Quideec gurutzadaren privilegioac lorcen cituzten. Milicia Christi honec Monreal sorthuberrian içan çuen egoitza eta Jiloca eta Teruelgo escualdea, Segorberaino , çuen eraguin-gunea. Lehendabicico pausoa Tortosa erreconquistatzea çuen eta, beraz, Mediterraneoan irteera içaitea. Alfonso hilcean eta Fragaco gudua galdu ondoren, Milicia Christi Belchiten plaçaratu, 1136an Alfonso VII.a Gaztelacoac emana, eta Milicia Caesaraugustana icenaz aldatu çuten. Raimundo Berengüer IV.a Barcelonaco condeac signatutac Gironaco itunaren ( 1143co açaroaren 27coa ) arauera, Templuco ordena Espainian sarth eta Milicia Christi barneratu çuen. 1150eco marchoaren 30ean Eugenio III.a Aita Sanctuac eçarritaco bulda baten ondorioz erabaquia berretsi çuten.

1123an Alfonsoc Barcelonaco condea cen Raimundo Berengüer III.a borrocatu çuen Lleida lorceco 1120an Tortosa setiatzen ari cela, governadoreac Raimundo Berengüerri cembait gothorlekuaren truque bere lagunça escatu ceraucon. Honec Alfonso hasserrearaci eta 1123an Lleida setiatu eta Gardenyco gaztelua hartu çuen. Jerónimo Çurita historialari aragoiarren erranetan, cembait elizguiçon eta baroi catalan eta aragoiarren escu-harcea beharrezcoa içan cen Alfonso eta condearen arteco gathazca gueldiarazteco. Biec Lleida ez erassotzea adostu çuten [19] . Hala ere, 1124an , almorabideec Raimundo Berengüer III.a Corbinseco guduan menderatu eta honec Lleidari uko eguitera behartu çuen [26] .

Al-Andaluseraco expeditionea Aldatu

Alfonsoc Aragoico resumac cituen lurralde berriac birpopulatu behar cituen bere economia garatzeco. Ipharraldeco Africatic ethorritac almorabideen fanatismoa cela eta musulmanen lurraldeetan vici ciren moçarabiar ascoren atsecabeaz ohartuta, eta Granadaco moçarabiarrec escatuta, Alfonsoc Al-Andalusera expeditioe militarra antholatu çuen bertacoac bere matchinadan lagunceco [27] .

1124an eta berrhogueita hamar urthe cituela, monarchac expeditione arriscutsu bat hassi çuen Al-Andalusera Valenciaco resumaren barnealdera sarthu cen armada bat çucenduz eta Benicadellraino (orduco croniquetan Penya Cadiella ) ailegatuz [8] . 1225ean Valenciaco hegoaldea utzi eta Granadaco Resumaren aurkaco erassoa eguin çuen, bertan eta non eta Al-Andalusco bihotz-bihotzean princerri christaua sorceco asmotan. Granada setiatu baçuen ere, bertaco moçarabiarrec ecin içan çuten edo ez çuten nahi içan hirico atheac irequi. Etsi eta Guadalquivir arroaren lurralde emancorrac arpilatzeari lothu citzaion. Horrela egungo Cordobaco provinciaren hegoaldea ceharcatu eta costaldean dagoen Motrilera ailegatu çuen. Croniquec deraucote/diote bertan arrain bat harrapatu ceçatela escatu çuela, ospil handia eta moçarabiar ascorequin batera etchera itzuli cela. Adituen ustez 10.000 moçarabiar baino guehiago eracarri cituen bere resumara. Almorabideac seguic cihoazquiola, 1126an Cuenca eta Albarracín ceharcatuz etchera itzuli cen [26] .

Alfonso VII.a Gaztelacoaren aurkaco guerra Aldatu

1126co marchoaren 8an Urraca Gaztelacoa hil eta 21 urthe cituen Alfonso VII.ac Gaztela eta Leongocoroac jaraunsi cituen [28] . Alfonso bien arteco liscarrec, Urracarequin içandaco guerra civilean hassia , Candespinaco guduan Aragoic lorthutac hiribilduen berrescuratzeco saiaquera sorthu çuten [29] . Bathaiatzaileac Rioxa eta Soria aldean 1127 eta 1128 artean cembait gothorleku galdu cituen, 1128an Támaraco ituna signat arte. Itun honen arauera, naffarrac emperadore tituluari uko eguin eta Soria galdu çuen Rioxa , Bizcaia , Araba , Guipuzcoa , Belorado , Bureba eta San Esteban de Gormaz mantencearen truque [30] [31] [32] .

Guerran lampetuta, musulmanen contraco cappainiac ethen cituen eta 1128an Molina de Aragón eta Longares baino ez cituen conquistatu.

1129an Cella , Ribota eta Monzón gendeztatu cituen, baita foruac eman ere. Berriro Valencia erass çuen, gaztelarren erassoetatic libre, eta Culleraco guduan almorabideac mendean hartu cituen. hala ere, laster ipharraldera itzuli behar içan çuen Foix eta Cominguesco bere basailuac lagunceco [33] . Bidean Monzón berrescuratu behar içan çuen, hirur urthe aurrerago Raimundo Berengüer III.a Barcelonaco condeac traitionz kenduta [8] .

Iphar Euscal Herrian Aldatu

1130co urrian eta 1131co hassiera artean Arango harana ceharcatu çuen Pyreneoz berçaldeco bere basailuac lagunceco, babesa çor cerauelaco [34] . Gaston Bearnocoa eta Foix eta Cominguesco jaunac guerran ceuden Akitaniaco duquerriarequin . Horrexegatic Guilen X.a Akitaniacoaren lurraldeac Iphar Euscal Herrian erass cituen. Urthebethez Baiona setiatu ondoren, 1131an ecin conquistatu eta setioa utzi çuen [35] . Conquistatu ez baçuen ere jabetza aldarricatu çuen. Monarchac « Beloradotic Pallarseraino eta Baionatic Monrealeraino » governatzen çuen. Ciur asco setioan cegoela eman çuen testamendua, guero eztabaida sorthuco çuena [36] .

Azquen guduac Aldatu

 
Madrilgo "El Retiro" parquean dagoen Alfonso I.aren statua bat.

1131an reguea Gasconian cegoen bitartean, Gaston IV.a Biarnocoa eta Eztebe iceneco bere lagunçaileac Aragoico hego-ekialdean borrocatu cituzten almorabideac. Maestrazgo conquistat ez ecic escualdea fincatu çuten. Tamalez, musulmanen azquen erassoren batean bizcondea hil eta escualdea galdu çuten [37] . Almorabideec burua moztu eta Granadara eraman çuten lança batean sarthuta [38] . Horrela, bertaco regueac cembait urthe aurrerago bere hiria mehatchatu çuen etsaiaren heriotzaz phoztu citequeen. Ordainsaria negociatu ondoren, aragoiarrec gorphutza berrescuratu eta Zaragozaco El Pilar basilican lurperatu çuten.

Gastonen heriotza eçagutzean, reguea resumara itzuli cen Occitaniaco politica bere çaldunen escuetan utziz. 1133an Mequinença setiatu eta lorthu cituen, Aragoin gueratze ciren azquen gothorleku islamdarren bat. Horretaraco bere armada urria içan cen, Gastonequin batera aritzen ciren biarnotar eta gascoiac ia denac batera etchera itzuliac cirelaco.

1134co udan nekez borcehun çaldunequin Fragaco gothorleku setiatzen ari cenean, goarnicio musulmanaren erasso batec çur eta lur utzi eta uztailaren 17an monarch larri çauritu çuten. Hassieran ihes eguitea lorthu baçuen ere, çaurietan complicationeac sorthu eta urthe horretaco irailaren 7an Poleñinon , Monegroetan Sariñena eta Grañén artean dagoena, hil cen. Montearagongo abbatian , Huescatic hurbil [3] , lurperatu çuten. San Juan de la Peñaren chronicac 61 urthe cituela eta bere vicitzaren erdian reguea içan cela dio [39] .

Heriotza Aldatu

Testamentua eta oinordecotza Aldatu

1131n Baiona setiatzen ari cela, Jaungoicotaraco xedapena çuen testamentua eman çuen, Templu , Malta eta Hilhobi Sanctua ordenac jaraunsle icendatu cituen hain çucen ere. Testamentua 1134an berretsi çuen Sariñenan . Honela cioen: [3] [40]

« Onguia handiena eta paregabea den Jaungoicoaren icenean. Nic Alfonso, Aragoi , Iruñeco [reguea [...] nire halabeharrean pensatuz eta guiçaqui guztioc hilcor eraguiten duen naturaz hausnarcen, vicitza eta ossassuna eduqui bitartean, nire vicitza osteco onuraraco Jaincoac eman cerautan Resuma banatzea dut helburu. Hortaz Jaincoaren judicioren beldur, nire arima ez ecic gure aita eta amarena eta baita berce senideenaren salvameneraco ere Jaungoicotaraco , Jesuchristo Gure Jauneraco eta Sanctu guztietaraco testamentua eguiten dut. Kemenaz eta berezco vorondateaz Jaungoicoari, Iruñeco Ama Virginari eta Leireco San Salvatoreari, Liçarraco gaztelua eta hiribildu osso escaincen derauet [...], Naiaraco Andre Maria eta Donemiliagari [...], Galiciaco Done Jacueri ere escaincen deraucot/diot [...], San Juan de la Peñari ere escaincen deraucot/diot [...] eta nire heriotza osteco jaraunsle eta oinordecotzat Jerusalenen dagoen Hilhobi Sanctua uzten dut [...] hau guztia gure aita eta amaren arima salvatzeco, nire bekatu guztien igorpeneraco eta bethico vicitzan lekua içaiteco eguiten dut... »


Testamentua eçagutzean Aragoico eta Naffarroaco nobleen atsecabea hain cen handia non emaitza aldatzea adostu baitzuten [41] . Aragoico Resuman bere anaia Ramiro , eta Iruñeco Resuman Ramiro infantearen semea eta El Ciden alaba batequin ezconduta cegoen Garcia Ramiritz «Berreçarlea» auquerat cituzten. Horrela, Iruñea eta Aragoico koroac berrhogueita hamar urthe passa ondoren berriro banatu ciren, eta Naffarroa eta Aragoi arteco mugac behin bethico fincatu cituzten.

Reguearen gorphuzquinac bitan athera cituzten hilhobitic: 1920an (Historia Bilçar batean) eta 1985ean ikerquet bat eguiteco [42] .

Itchurazco Alfonso Borrocalaria Aldatu

Alfonso II.a Aragoicoaren erreinaldian, Borrocalariaren birloba, Alfonso Borrocalaria cela aldarricatu çuen guiçona aguertu cen. Sasi-Alfonso honen garaico aguiri bakarrac Alfonso II.ac Luis VII.a Franciacoa bidalitaco guthun bietan dira; Guthunac Lleidaco aphezpicu cen Berengarioc eraman cituen baina ez dute dataric. [43] Bigarren guthunaren arauera, itchurazco Alfonso Luisen lurraldeetan, orduco Catalunia Alfonsoc çucenduta bacen ere Luis çuen soveranoa, vici cen. Alfonsoc Luisi agurea atchilotzeco escatu çuen. Ciur asco 1178co bucaeran edo 1179co urtharrilean idatziac içan ciren [44] Itchurazc Alfonsori Zaragoza , Calatayud eta Daroca regue ohoreac eguinez harrera eguin baceraucoten/bacioten ere, falsu cela aurkitzean 1181ean hil çuten Barcelonan [45] Antonio Ubieto Artetaren ustetan, Zaragoza, Calatayud eta Darocaco jaunec — Pedro de Luesia, Loferrench de Luna, Pedro de Castillaçuelo ( Calatayuden ), Pedro Cornel ( Murillo de Gállegon ) eta Jimeno de Artusilla maiordomoa- hassieran itchurazcoaren alde eguin eta 1177 eta 1181 artean desaguertu ciren [44] .

Rodrigo Ximenitz historialari naffarra XII. mendean Alfonsoren heriotzari buruzco condaira batzuc sorthu cirela eta urthe batzuc gueroago itchurazco Alfonso bat aguertu cela cioen [46] Condaira çabaldu eta XIV. mendeco Crónica de los Estados Peninsulares Alfonso erromes joan cela Jerusalenera cioen [47] . XVII. mendean Jerónimo Çuritac Annales de la Corona de Aragón bere liburuan, berriz, 1163an cocatzen du itchurazco Alfonsoren heriotza.

Familia Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. Euscalçaindia . ( PDF ) 192. arauaː Iruñeco eta Naffarroaco Resumaco regue-reguinen icenac. .
 2. EIMA: Escola-liburuetaco onomasticaren, guerthaera historicoen eta artelanen icenac. Cerrendac .
 3. a b c Ubieto Arteta, Antonio. (1987). Creación y desarrollo de la Corona de Aragón. Zaragoza: Anubar (Historia de Aragón) ISBN 84-7013-227-X . .
 4. www.mittelalter-genealogie.de: Alfons I. der Streitbare
 5. Corral Lafuente, José Luis. (2007). Historia contada de Aragón. Zaragoza: Leyere Editiones ISBN 84-932395-7-7 . .
 6. Segura Graíño, Christina. (1998). Dictionario de mujeres en la historia. Madril : Espasa Calpe ISBN 84-239-8631-4 . .
 7. galeon.com: Alfonso I el Batallador
 8. a b c Ubieto Arteta, Antonio . ( 1981 ). Historia de Aragón. La formación territorial. 1 Zaragoza: Anubar editiones ISBN 84-7013-181-8 . .
 9. Corral, José Luis. ( 1998 ). Historia de Zaragoza. Zaragoza musulmana (714-1118). Zaragoza : Zaragozaco Udala eta CAI ISBN 84-8069-155-7 . .
 10. REILLY, B. F. (1989). El reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI (1065–1109). Toledo ISBN 84-87103-03-0 . .
 11. en Vegavaldavia.com
 12. Edgar Prestague, "Il Portogallo nel Medioevo" , 'Storia del mondo medievale', VII. liburuquia, 1999 , 576-610. orr.
 13. Carlos de Ayala Martínez, "Sacerdoti y reino en la España altomedieval: Iglesia y poder político en el occidente peninsular, siglos VII-XII" , Madril : Silex (Historia Medieval), 2008 , 376. orr. ISBN 978-84-7737-214-1 .
 14. Bernard F. Reilly ( 1982 ), "The Quingdom of León-Castilla under Keen Urraca, 1109–1126" , ( Princeton : Princeton University Press), 358. orr.
 15. Runciman, Steven. (1951). A History of the Crusades. 1: The First Crusade and the Foundation of the Quingdom of Jerusalem Cambridgue .
 16. (Anglesez Stalls, Clay. (1995). «Possessing the Land: Aragon's Expansion Into Islam's Ebro Frontier Under Alfonso the Battler, 1104-1134» The Medieval Mediterranean (Leiden, New York eta Colonia: Brill): 39. ISBN 90-04-10367-8 . ISSN 0928-5520 . .
 17. Cervera Fras, María José. (1999). El reino de Saraqusta. Zaragoza: CAI ISBN 84-88305-93-1 . .
 18. Vigüera Molins, Maria Jesús. (1988). Aragón musulmán. Zaragoza: Mira editores ISBN 84-86778-06-9 . .
 19. a b Sobrequés, S.. (1985). Els grans comtes de Barcelona. (4. arguitaraldia) Barcelona: Vicens-Vives, 159 or. .
 20. Sesma Muñoz, José Ánguel. (2000). La Corona de Aragón. in: Mariano de Pano y Ruata . Zaragoza: CAI ISBN 84-95306-80-8 . .
 21. (Gaztelaniaz) Corral Lafuente, José Luis. (1998). «La reconquista del Valle del Ebro» Militaria: revista de cultura militar (Madril: Servicio de Publicationes. Universidad Complutense de Madrid): 59. ISSN 0214-8765 . .
 22. Tucoo-Chala, Pierre . (1994). Quand l'Islam était aux portes des Pyrénées. Biarritz: J&D Éditions ISBN 2-84127-022-X . .
 23. (Gaztelaniaz) Alonso Baquer, Miguel. Aragón en las ideas estratéguicas del Cid Campeador y del rey Batallador. Zaragoza: Aragoico Governua . [ Bethico hautsitaco esteca ]
 24. (Gaztelaniaz) García Mouton, Pilar. (1980). «Los franceses en Aragón (siglos XI-XIII)» Archivo de philología aragonesa (Zaragoza: Institución Fernando el Católico) 26-27: 17. ISSN 0210-5624 . .
 25. Cañada Juste, Alberto . (1997). La batalla de Cutanda (1120) . ] Xiloca ISSN 0214-1175 . .
 26. a b Lacarra de Miguel, José María , "Alfonso el Batallador" , Zaragoza : Guara, 1978 . ISBN 84-85303-05-9 .
 27. Serrano, Delphina, «Dos fetuas sobre la expulsión de mozárabes al Magreb en 1126» , Anaquel de Studios Árabes , 1991, 2. lib. , Madril : Madrilgo Universitate Complutensea , 163-182. orr. ISSN 1988-2645
 28. Pallares, Maria del Carmen eta Portela, Ermelindo, "La reina Urraca" , Editorial Nerea, S.A. 2006 . ISBN 84-96431-18-5
 29. Pérez González, Maurilio: "Crónica del emperador Alfonso VII" Leóngo Universitatea ISBN 84-7719-601-X
 30. Serrano Izco, Bixente : " Naffarroa. Historiaren hariac " ( 2006 ) Iruñea , Euscara Cultur Elkargoa ISBN 84-932845-9-9
 31. Urçainqui Mina, Tomás ; Olhaiçola Iguiñiz, Juan Maria . (1998). La Navarra marítima. in: Ensayo y testimonio . (1. arguitaraldia) Iruñea: Pamiela ISBN 9788476812938 . .
 32. Idazle asco: "Historia Illustrada de Navarra" ( 1993 ) Iruñea , Diario de Navarra ISBN 84-604-7413-5
 33. Monleçun, Jean-Justin ( 1850 ). "Histoire de la Gascogne depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours" . Auch : Brun, Libraire-Éditeur.
 34. Lema Pueyo, José Ánguel. ( 1997 ). «El itinerario de Alfonso I ‘El batallador’ (1104–1134)» Historia, institutiones, documentos 24: 351. .
 35. Barton, Simon F.; Fletcher, Richard A.. ( 2000 ). The World of El Cid: Chronicles of the Spanish Reconquest. Manchester : Manchester University Press, 185 or. .
 36. Lourie, Elena. ( 1975 ). «The Will of Alfonso I, ‘El Batallador,’ Quing of Aragon and Navarre: A Reassessment» Speculum 50 (4): 635. .
 37. Pierre Tucoo-Chala, "La Vicomté de Béarn et le Problème de sa Souveraineté, des Origines à 1260" . Bordele , 1961
 38. Jacinto Bosch Vilá eta Emilio Molina López. "Los almorávides" . Granadaco Universitatea, 1990 . ISBN 84-338-1069-3
 39. San Juan de la Peñaco chronica, aragoieraz
 40. El testamento de Alfonso el Batallador [ Bethico hautsitaco esteca ]
 41. Lourie, Elena. (1975eco urria). «The Will of Alfonso I "el Batallador", Quing of Aragon and Navarre: A Reassesment» Speculum (Medieval Academy of America) 50 (4): 635-651. .
 42. Gran Encyclopedia Aragonesa
 43. "Recueil des Historiens des Gaules et de la France (Correspondance de Louis VII)" , XV ( Paris : 1878 ), 2. arg. 223–4 zbc, 71–2. orr.
 44. a b Ubieto Arteta, Antonio. "La aparición del falso Alfonso I el Batallador." Arguensol , 38. zbc. ( 1958 ), 29–38. orr.
 45. Antonio C. Floriano, "Fragmentos de unos viejos annales (1089–1196). Transcripción y análisis paleográfico. Crítica histórica," Bollettín de la Academia de la Historia , CXIV ( 1929 ), 153–4, Honela:

  Vino un ferrero e dixo: «yo so don Alfonso, el ke presó a Zaragoza e Cadatayut e Daroqua»; e recebido es en aquellos lugares con grant honra e con grant pompa. E dice muchas cosas ke semeiavam verdat de lo passado kel havia fecho. E era tenido por senyer e por don Alfonso. E despues fue conoscido ke non era aquel, e enforcáronlo muy desonradament devant la ciudad de Barcelona.

 46. Rodrigo Ximenez De rebus Hispaniae ( Madril : 1793 ), II, 150–51. Honela cioen:

  [Alfonsus] nam victus occiditur et si occisus inventus fuerit dubitatur. Ab aliquibus enim dicitur corpus eius in montis Aragonis monasterio tumulatum a mauris tamen ante redemptum. Ab aliis dicitur vivus a proelio evasisse et confusionem proelii nequiens tolerare peregrinum se exhibuit huic mundo effiguie et habitu immutatus. Et annis aliquot interpositis, quispiam se ostendit qui se eumdem publice fatebatur et multorum Castelllae et Aragoniae id ipsum testimonio affirmabant qui cum eo in utroque regno fuerant familiariter conversati et ad memoriam reducebant secreta plurima ke ipse olim cum eis habita recolebat et antiquorum assertio ipsum esse firmiter asserebat. Demum tamen quia cum ex regno plurimi sectabantur et de deraue in diem eorum numerus auguebatur. Aldefonsus rex Aragoniae fecit eum suspendio interire.

 47. Crónica de los Estados Peninsulares: texto del siglo XIV Honela derauco/dio:

  Otros dicen ke de vergüença ke era vencido sent passo la mar a Jerusalem, pero nunca lo trobaron ni muerto ni vivo. Otros dicen ke a tiempo vino en Aragon e fablo con algunos ke sopieran de sus poridades. Otros ke alli se perdio e non fue conoscido..

Campo estecac AldatuAurrecoa
Petri I.a
Naffarroaco reguea
1104 - 1134
Ondorengoa
Garcia V.a
Aurrecoa
Petri I.a
Aragoico condea/erreguea
1104 - 1134
Ondorengoa
Ramiro II.a