Ab urbe condita (AUC edo a.u.c.) "hiriaren sorreratic", hau da, " Romaren sorreratic" erran nahi duen latinezco erranea bat da. Traditionalqui, Italiaco hiriburuaren sorrera, C.a. 753an cocatzen da. Eta, beraz, aro christauco 1 urthe , 754 ab urbe condita ren valioquidea da. Erranera hau, Romaco hiritarrec erabilcen çuten euren guerthaera historicoac datatzeco.

Roman eguinico lehen champonetaco baten irudia.

Hala ere, modu practicoagoan, romatarrec, datac, urthe horretan botherea çuen regue edo consularen arauera ezberdincen cituzten. Honela, adibidez, C.a. 216 . urthea icendatzeco, " Lucio Emilio Paulo eta Gaio Terencio Varronen urthe " erraiten ohi cen, edo C.a. 44 . urthea adiarazteco " Julio Cesarren borzgarre consulaldia".

Ab urbe condita datacio Romatar historiaren hassieratic erabili cen. C.a. I. mendean , cerchobait aldatu cen, Marco Terencio Varron historialariaren calculuen arauera, hiriaren sorrera data C.a. 753 urther arte eraman baitzen . VI. mendetic aurrera, Derauconisio Escasaren systema, urtheac Jesusen jaiotzatic aurrera cembatzen dituena, eguin cen ohico Imperio ossoan.

Campo estecac Aldatu