2000co hamarcada

hamarcada

2000co hamarcada c 2000etic 2009 . urthera bitarteco iraupena du, biac barne.

Hamarcadac : 1990coa - 2000coa - 2010coa
Urtheac : 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Guerthaerac Aldatu

Sciencia eta technologia Aldatu

Guerthaerac Aldatu

Quirolac Aldatu

Persona erranguratsuac Aldatu

Cultura Aldatu

Moda Aldatu

Hamarcada Y2C moda futuristarequin hassi cen, millurtheco berriaren inguruco hypean eraiqui cena. Stylo ilhun eta liscar hau eçaguna içan cen irailaren 11ra arte eta moda informalac actualitatea eguin çuen arte. [1] Bi sexuen artean osso eçagunac ciren carga galça çabalac. [2] Çama galça çabalac osso eçagunac içan ciren bi sexuen artean [2] 2000co hamarcadaren hassieran eta erdialdean 2007co amaierara arte. Galça elephante-hancadunac içan ciren emacumeen praca stylo nagussiena 2006. urthera arte, praca janciac ospea handitzen hassi ciren arte. [3] 1990eco hamarcadaren amaieraco styloco galça çabalac 2000co hamarcadaren hassieran eçagunac içan ciren, baina 2003raco bota/votataco galçac eta baqueroac standard bihurtu ciren guiçonen artean [4] 2008ra arte.

Referenciac Aldatu

Campo estecac Aldatu