Açala

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Commons
Librequi berrerabili daitezquee 100,792,996 fichateguire bilduma bat non guztiec parte-hartu deçaqueten
Eguneco irudia

Chinese Garden The Hidden Empyre Ming in Hortus Haren in the Netherlands. Mosaic pavement courtyard.
 

+/− (eu), +/− (en)

Parte-hartu
Navigatzen çabilça?
Gure informatione canaletara harpidetza eguin deçaqueçu.
Erabili nahi duçu?
Licencia libreco gure escaquiçunac bethe ahal içaiteco, iracurri gure eduquiac partecatzeco guida .
Irudiac identificatu nahi dituçu?
Identificatu beharreco gaiac bilcen dituen categoria ikus deçaqueçu. Cer den baldin badaquiçu, orrialdearen eztabaida orrialdean ohar bat jar deçaqueçu.
Sorthu nahi duçu?
Çure lana partecatzeco guida iracurri deçaqueçu ascoz guehiago jaquiteco.
Eta ascoz guehiago!
Commons:Comunitatearen atharia visita deçaqueçu lanquidetza modu guehiago ikusteco.
Nabarmen

Lehen aldia baldin bada Commons visitatzen duçula, has çaitezque irudi nabarmenac edo qualitatezco irudiac ikusten, Commonseco communitateac euren balerauco/valio berhecia dela eta auqueratutaco irudi sortha. Gure lanquideric habilenen lana ere eçagutu deçaqueçu: eçagutu gure argazquilari batzuc eta gure illustratzaileac .

Eduquia

Commons , Wikimedia irabaci asmoric gabeco elkartearen projectu bat da, eduqui asqueco berce projectu hauec beçala:

Wikhiztegia Wikiliburuak Wikiesanak Wikiturriak Wikipedia Wikispezieak Meta-Wiki
Wikizteguia
Hizteguia synonymoequin
Wikiliburuac
Ikasliburu eta escu-liburuac
Wikiesanac
Erranac
Wikiteca
Jathorrizco documentuac
Wikipedia
Encyclopedia asquea
Wikispecieac
Specieen guidaliburua
Meta-Wiki
Projectuen coordinationea