NAFFAR TRANSLATOR WEB & TEXT 2021

Batuera-Naffarrera itzulçaile automaticoa

• Idatzi edo itsatsi batuerazco URL osso bat eta sacatu itzuli:

• Idatzi edo itsatsi batuerazco textua eta sacatu itzuli:

Batuera
Naffarrera

* Naffarrera icenaz jaquiterat emaiten dugu 1571. urthean Joannes Leiçarragac Joanna III.a Albretecoa Reguinaren aguinduz standardizatu çuen euscara unificatua, Naffar Statu independentaren hizcunça nationala içan ledinçat. Batuera, ordea, ohico "euskara batua" adiaraztecotz erabilcen dugu. Naffarrera graphia internationalari lothua da; batuera, berriz, graphia phoneticoari.

* Iruzquin, galdera edo iradoquiçun bat eguiteco eta edocein acats aurki badeçacu, bidali meçu bat helbide honetara: naffarrera.info@gmail.com

* Lagun gaitzaçu ekarpen economico bat eguinez projectu honequin aurrera jarraitzecotz eta ancecoac garatzecotz.